Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ekonometrika (2)

  4 laboratorinių darbų atskaitos. Kokybinių kintamųjų koreliacijos įvertinimas. Koreliacinė analizė. Vienmatės regresijos modelis. Daugialypės tiesinės regresijos modelis.
  Statistika, laboratorinis darbas(31 puslapis)
  2008-04-16
 • Ekonometrika (4)

  Ekonometrikos laboratoriniai darbai. Kokybinių kintamųjų koreliacijos įvertinimas. Ranginių eilučių matricos sudarymas. Spirmeno ranginės koreliacijos koeficiento tyrimas. Kendalo ranginės koreliacijos koeficiento apskaičiavimas. Konkordacijos koeficiento tyrimas. Nominaliųjų kintamųjų koreliacinio ryšio įvertinimas. Koreliacinė analizė. Stebinių matricos matricos sudarymas. Skaitinių charakteristikų apskaičiavimas. Kintamųjų standartizuotų reikšmių apskaičiavimas. Porinių koreliacijos koeficientų apskaičiavimas. Daugialypio koreliacinio santykio apskaičiavimas. Vienmatės tiesinės regresijos modelis. Pradinių duomenų įtraukimas. Koeficientų įverčių apskaičiavimas. Apskaičiuotų įverčių reikšmingumo tikrinimas. Elastingumo koeficiento apskaičiavimas. Liekamosios paklaidos reikšmių apskaičiavimas. Tiesinės regresijos lygties koeficientų įverčių standartinės paklaidos ir pasikliaujamumo intervalai. Priklausomojo kintamojo pasikliaujamieji intervalai. Prognozuojamų reikšmių apskaičiavimas (y25 ir y26). Vienmatės netiesinės regresijos modelis. Hiperbolinės regresijos modelis. Eksponentinės regresijos modelio sudarymas. Sudarytų regresijos modelių palyginimas.
  Statistika, laboratorinis darbas(26 puslapiai)
  2008-12-28
 • Ekonometrika (5)

  Laboratorinių darbų ataskaitos: Kokybinių kintamųjų koreliacijos įvertinimas. Ranginių eilučių matricos sudarymas. Spirmeno ranginės koreliacijos koeficiento tyrimas. Kendalo ranginės koreliacijos koeficiento apskaičiavimas. Konkordacijos koeficiento tyrimas. Nominaliųjų kintamųjų koreliacinio ryšio įvertinimas. Koreliacinė analizė. Stebinių matricos sudarymas ir diagramų braižymas. Skaitinių charakteristikų apskaičiavimas. Kintamųjų standartizavimas. Porinių koreliacijos koeficientų apskaičiavimas. Vienmatės regresijos modelis. Vienmatės tiesinės regresijos modelio koeficientų įverčių apskaičiavimas. Daugialypės tiesinės regresijos modelis. Laboratorinių darbų išvados. Darbas iliustruotas brėžiniais.
  Ekonomika, laboratorinis darbas(21 puslapis)
  2009-01-21
 • Ekonometrika (7)

  Laboratorinis darbas nr.1. Kokybinių kintamųjų koreliacijos įvertinimas. Ranginių eilučių matricos sudarymas. Spirmeno ranginės koreliacijos koeficiento tyrimas. Spirmeno ranginės koreliacijos koeficiento apskaičiavimo matricos sudarymas. Spirmeno ranginės koreliacijos koeficiento kitimo ribų nustatymas. Spirmeno ranginės koreliacijos koeficiento apskaičiavimas, kai nėra jungtinių rangų. Spirmeno ranginės koreliacijos koeficiento apskaičiavimas esant jungtiniams rangams. Kendalo ranginės koreliacijos koeficiento apskaičiavimas. Sudaroma pertvarkyta ranginių eilučių matrica. Kendalo ranginės koreliacijos koeficiento apskaičiavimas reikšmėms X1 ir X2. Konkordacijos koeficiento tyrimas. Atliekami tokie skaičiavimai. Konkordancijos koeficiento reikšmingumo tikrinimas. Nominaliųjų kintamųjų koreliacinio ryšio įvertinimas. Pažyminėjimai. Statistikos reikšmė. Reikšmingumo tikrinimas. Laboratorinis darbas nr. 2. Koreliacinė analizė. Stebinių matricos sudarymas ir diagramų braižymas. Skaitinių charakteristikų apskaičiavimas. Kintamųjų standartizavimas. Porinių koreliacijos koeficientų apskaičiavimas. Daugialypio koreliacinio santykio apskaičiavimas. Laboratorinis darbas nr. 3. Vienmatės regresijos modelis. Vienmatės tiesinės regresijos modelio koeficientų įverčių apskaičiavimas. Apskaičiuotų įverčių reikšmingumo tikrinimas. Elastingumo koeficiento apskaičiavimas. Liekamosios paklaidos reikšmių apskaičiavimas. Tiesinės regresijos modelio koeficientų įverčių standartinių paklaidų apskaičiavimas. Priklausomojo kintamojo pasikliaujamųjų intervalų apskaičiavimas. Prognozuojamų priklausomojo kintamojo reikšmių apskaičiavimas. Vienmatės netiesinės regresijos modelio sudarymas. Geriausio netiesinės regresijos modelio atrinkimas. Tiesinio regresijos modelio įvertinimas. Laboratorinis darbas nr. 4. Daugialypės tiesinės regresijos modelis. Standartizuoto regresijos modelio sudarymas. Dvimatės regresijos modelio koeficientų įverčių apskaičiavimas. Dalinės koreliacijos koeficientų apskaičiavimas. Liekamųjų paklaidų dispersijų analizė. Priklausomo kintamojo reikšmių y ir liekamosios paklaidos reikšmių e apskaičiavimas. Vidutinių elastingumo koeficientų apskaičiavimas. Prognozuojamos y0 reikšmės apskaičiavimas.
  Statistika, laboratorinis darbas(54 puslapiai)
  2010-04-08
 • Ekonometrinio modelio sudarymas

  Ekonominė problema: Įsitikinti, ar universitetų skaičių šalyje veikia bendrasis vidaus produktas vienam gyventojui. Hipotezė. Duomenys. Matematinė modelio išraiška ir parametrų skaičiavimas. Modelio patikimumo tikrinimas. Likučio koreliacijos tyrimas. Įverčių patikimumo tyrimas. Ekonominės problemos analizė.
  Statistika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2011-03-28
 • Ekonomikos laboratoriniai darbai

  3 ekonomikos laboratoriniai darbai. Grafikai, skaičiavimai, lentelės.
  Ekonomika, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2005-12-18
 • Ekonominis procesas: Švedijos kronos kurso prognozavimas pasirinktu periodu

  Įvadas. Probleminės srities aprašymas. Modelio sudarymas. Adityvusis regresijos modelis. Multiplikatyvusis regresijos modelis. Trendo modelio parinkimas. Priklausomojo kintamojo prognozavimas. Regresijos išskirčių diagnostika. Išvados. Priedai (3).
  Ekonominė statistika, laboratorinis darbas(30 puslapių)
  2011-04-22
 • Eksperimentinis įvairių įtempimų koncentratorių įtakos plieno elgsenai ir suirimui tyrimas

  Darbo tikslas: Susipažinti su darbui skirtais prietaisais ir bandymo metodika. Bandymu nustatyti įtempimų koncentratorių įtaką įtempimų pasiskirstymui tempiamo bandinio plotyje. Apskaičiuoti įtempimų koncentracijos koeficientų reikšmes. Bandymo metodika. Darbo atlikimo tvarka. Išvada.
  Statyba, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-05-14
 • Eksperimentinis pn sandūrų voltamperinių charakteristikų tyrimas

  Darbo tikslas: Išmokti matuoti puslaidininkinių diodų voltamperines charakteristikas (VACH). Išsiaiškinti, kaip pn sandūrų VACH priklauso nuo diodų paskirties ir puslaidininkių parametrų. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-09-30
 • Eksperimentinis pn sandūrų voltamperinių charakteristikų tyrimas (2)

  Darbo tikslas: Išmokti matuoti puslaidininkinių diodų voltamperines charakteristikas (VACH). Išsiaiškinti, kaip pn sandūrų VACH priklauso nuo diodų paskirties ir puslaidininkių parametrų. Matavimų rezultatai. VACH grafikai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-02-22
 • Eksperimentinis pn sandūrų voltamperinių charakteristikų tyrimas (3)

  Darbo tikslas: Išmokti matuoti puslaidininkinių diodų voltamperines charakteristikas (VACH). Išsiaiškinti, kaip pn sandūrų VACH priklauso nuo paskirties ir puslaidininkių parametrų. Darbo užduotis. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-03-19
 • Eksperimentinis pn sandūrų voltamperinių charakteristikų tyrimas (4)

  Darbo tikslas: Išmokti matuoti puslaidininkinių diodų voltamperines charakteristikas (VACH). Išsiaiškinti, kaip pn sandūrų VACH priklauso nuo diodų paskirties ir puslaidininkių parametrų. Matavimų rezultatai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-09-05
 • Eksperimentinis pn sandūrų voltamperinių charakteristikų tyrimas (5)

  Darbo tikslas: Išmokti matuoti puslaidininkinių diodų voltamperines charakteristikas (VACH). Išsiaiškinti, kaip pn sandūrų VACH priklauso nuo diodų paskirties ir puslaidininkių parametrų. Matavimų rezultatai. VACH grafikai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-05-08
 • Eksperimentinis pn sandūrų voltamperinių charakteristikų tyrimas (6)

  Darbo tikslas: Išmokti matuoti puslaidininkių diodų voltamperines charakteristikas (VACH). Išsiaiškinti, kaip pn sandūrų VACH priklauso nuo diodų paskirties ir puslaidininkių parametrų. Matavimų rezultatai. Išvados. Priedai (excel byla 2 psl.).
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-11-24
 • Eksperimentinis pn sandūrų voltamperinių charakteristikų tyrimas (7)

  Laboratorinis darbas Nr. Darbo tikslas: Išmokti matuoti puslaidininkinių diodų voltamperines charakteristikas (VACH). Išsiaiškinti, kaip pn sandūrų VACH priklauso nuo diodų paskirties ir puslaidininkių parametrų. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-02-27
 • Eksperimentinis pn sandūrų voltamperinių charakteristikų tyrimas (8)

  Darbo tikslas: Išmokti matuoti puslaidininkinių diodų voltamperines charakteristikas (VACH). Išsiaiškinti, kaip pn sandūrų VACH priklauso nuo diodų paskirties ir puslaidininkių parametrų. Skaičiavimų rezultatai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-03-05
 • Eksperimentinis tūrinių hidraulinių mašinų charakteristikų nustatymas

  Darbo tikslas: Laboratorinio darbo metu studentai turi susipažinti su bendra hidraulinių agregatų bandymų metodika bei prietaisais, naudojamais bandymo stendais, jų įrengimu ir veikimu, išmokti nustatyti hidraulinių mašinų pagrindines charakteristikas, jas analizuoti bei daryti atitinkamas išvadas. Darbo metodika. Laiko matavimo paklaidų skaičiavimas. Išvada.
  Mechanika, laboratorinis darbas(12 puslapių)
  2006-10-12
 • Eksperimentinis tūrinių hidraulinių mašinų charakteristikų nustatymas (2)

  Darbo tikslas. Laboratorinio darbo metu studentai turi susipažinti su bendra hidraulinių agregatų bandymų metodika bei prietaisais, naudojamais bandymo stendais, jų įrengimu ir veikimu, išmokti nustatyti hidraulinių mašinų pagrindines charakteristikas, jas analizuoti bei daryti atitinkamas išvadas. Darbo užduotis. Darbo metodika. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvada.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-05-04
 • Eksperimentinis tūrinių hidraulinių mašinų charakteristikų nustatymas (3)

  Užduotis. Bandymo schema. Darbo atlikimo eiga (metodika). Grafikai. Rezultatai ir išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2007-05-04
 • Eksperimentinis tūrinių hidromašinų charakteristikų nustatymas

  Darbo tikslas. Susipažinti su hidrosistemų bandymo stendo "KH-4200" konstrukcija ir veikimo principu. Nustatyti hidromašinų charakteristikas, naudojantis stendu "KH 4200". Trumpos teorinės žinios. Darbo eiga.
  Mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-02-12
Puslapyje rodyti po