Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Dvipolio tranzistoriaus tyrimas (6)

  2 laboratorinio darbo ataskaita. Darbo tikslas. Matavimo rezultatai. Skaičiavimo rezultatai. Grafikai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2011-05-04
 • Dvipolio tranzistoriaus tyrimas (7)

  Darbo tikslas. Matavimų rezultatai. h parametrų skaičiavimo rezultatai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2011-05-12
 • Dvipolių integrinių komponentų konstrukcijų tyrimas ir skaičiavimas

  Darbo tikslas: Susipažinti su integriniuose grandynuose naudojamomis komponentėmis, jų konstrukcijomis. Atlikti elektrinės principinės schemos komponenčių geometrinį matmenų skaičiavimą. Darbo eiga: Geometrinių matmenų skaičiavimas, komponenčių konstrukcijos plane ir pjūvyje. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-12-17
 • Džiovintų produktų sorbcijos proceso tyrimai

  Darbo tikslas – nustatyti džiovintų vaisių sorbcijos proceso dinamiką. Darbo uždaviniai. Darbui naudojama įranga. Darbo eiga. Produkto aprašymas. Išvada.
  Kulinarija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-04-19
 • E1 srauto analizė

  Laboratorinis darbas Nr.4. Darbo tikslas: Teoriškai įsisavinti E1 srauto struktūrą bei jo kokybės įvertinimo aspektus, remiantis klaidų parametrais. Praktiškai įsisavinti E1 srauto perdavimo charakteristikų matavimą SunSet testeriu optiniame žiedo tinkle. Užduotis. Darbo rezultatai. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2010-03-08
 • Ebinhauso (Hermann Ebbinghaus) teorijos tyrimas

  Literatūros apžvalga. Darbo tikslas: ištirti Ebenhaus‘o trumpalaikės atminties teoriją. Darbo priemonės: kompiuteris ir speciali programa. Tiriamasis: 20 metų mergina. Rezultatai ir jų aptarimas. Išvados.
  Psichologija, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2011-04-07
 • Efficiency coefficient calculation of a screw pair

  Darbas anglų kalba. Laboratorinis darbas: Varžtų naudingumo koeficiento skaičiavimas. Scheme of the instrument. Parameters of the screw. Experimental calculation of the efficiency of the screw pair. Diagrams of the efficiency of the screw pair. Analytical calculation of the efficiency of the screw pair.
  Mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-12-21
 • Einšteino lygties patikrinimas

  Darbo užduotis: Eksperimentiškai patikrinti Einšteino lygtį, ištirti vakuumo fotoelemento voltamperinę charakteristiką, esant neigiamoms anodinėms įtampoms ir apskaičiuoti Planko konstantą bei elektrono išlaisvinimo darbą. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-11-13
 • Einšteino lygties patikrinimas (2)

  Darbo užduotis. Eksperimentiškai patikrinti Einšteino lygtį, ištirti vakuuminio fotoelemento voltamperines charakteristikas įvairių stabdymo įtampų srityje ir apskaičiuoti Planko konstantą bei elektrono išlaisvinimo darbą. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-12-11
 • Einšteino lygties patikrinimas (3)

  Darbo užduotis. Eksperimentiškai patikrinti Einšteino lygtį, ištirti vakuuminio fotoelemento voltamperines charakteristikas įvairių stabdymo įtampų srityje. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-04-13
 • Einšteino lygties patikrinimas (4)

  Darbo užduotis. Eksperimentiškai patikrinti Einšteino lygtį, ištirti vakuuminio fotoelemento voltamperines charakteristikas įvairių stabdymo įtampų srityje ir apskaičiuoti Planko konstantą bei elektrono išlaisvinimo darbą. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo Rezultatai. Išvada.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-11-02
 • Ekonometrija (10)

  4 laboratoriniai darbai. Funkcijų tyrimas, ekstremumai. Funkcijų tyrimo schema. Ribinė analizė. Ribinės sąnaudos. Ribinės pajamos. Pelno maksimizavimas. Elastingumas. Skaitmeninis lygčių sprendimas. Atkarpos dalinimo pusiau metodas. Stygų (kirstinių) metodas. Niutono metodas. Parametrų paieška Excel. Skaitmeninis minimizavimo uždavinio sprendimas.
  Statistika, laboratorinis darbas(36 puslapiai)
  2009-06-17
 • Ekonometrija (13)

  Preliminari duomenų analizė.Darbo tikslas ir uždaviniai. Darbo tikslas – susipažinti su eksperimentinių duomenų generavimo principais ir preliminarios duomenų analizės metodais. Darbo eiga. Preliminari duomenų analizė programa "Eviews". Eksperimentinių duomenų generavimas. Eksperimentinių duomenų grafinė analizė. Eksperimentinių duomenų tinkamumo įvertinimas. Kintamųjų koreliacinės sąveikos įvertinimas. Aprašomosios statistikos charakteristikos. Duomenų tinkamumas: normalaus pasiskirstymo identifikavimas. Pradinių duomenų grafinė analizė. Koreliacinės sklaidos matrica. Koreliacinė matrica. Dalinė koreliacija. Darbo ataskaita. Darbo uždaviniai. Porinė tiesinė regresija "Excel" skaičiuokle Sudaroma pradinių duomenų lentelė. Kintamųjų grafinė sklaida. Regresinio modelio ekonominė prasmė. Regresijos rezultatai ir jų įvertinimas. Kintamojo y elastingumas veiksnio x2 atžvilgiu. Porinė tiesinė regresija SPP – tais SPP – tais "Statistika" ir "EViews". Regresijos rezultatai SPP – tu "Statistica". Regresijos rezultatai SPP – tu "EViews". Regresijos sudarymas Excel. Determinantų reikšmės. Apskaičiuotos modelio reikšmės. netiesinės regresijos modelis. Darbo ataskaita. Darbo uždaviniai. Netiesinė laipsninė regresija "Excel" skaičiuokle. Pakartojami y ir x2 pradiniai duomenys. Bendroji laipsninės regresijos lygtis. Sudaroma grafinė iliustracija. Tiesinės transformacijos formulė. Logaritmuoti pradiniai duomenys. Sudaroma grafinė iliustracija. Tiesinės transformacijos rezultatai. Tiesinės transformacijos analitinė išraiška. Antilogaritmavimas. Laipsninės regresijos ekonominė prasmė. Apskaičiuojama numatoma būsimo periodo 41 – oji x2 reikšmė darant prielaidą, kad ji bus didesnė 5 proc. už x2 vidurkį. Prognozuojama y 41 – oji reikšmė. Prognozavimas "Excel" – yje pagal tiesės (TREND) ir eksponentinę (GROWTH) funkcijas. Bendroji tiesės (TREND) ir bendroji eksponentinė (GROWTH) funkcijos. Apskaičiuojama numatoma būsimo periodo 41 – oji x2 reikšmė darant prielaidą, kad ji bus didesnė 5 proc. už x2 vidurkį. Faktinės (1–40) ir prognozuojamos (41) modelio reikšmės pagal tiesės (TREND) ir eksponentinę (GROWTH) funkcijas. Faktinės ir prognozuojamos modelio reikšmės pagal tiesės ir eksponentinę funkcijas. Vidutinė absoliutinė procentinė paklaida. Netiesinė laipsninė ir eksponentinė regresija. SPP – tais "Statistica" ir "EViews". Laipsninė regresija SPP – tu "Statistica". Laipsninės regresijos lygtis ir R2. Dispersinė analizė. Apskaičiuojama numatoma būsimo periodo 41 – oji x1 reikšmė darant prielaidą, kad ji bus didesnė 5 proc. už x1 vidurkį. Prognozuojama y 41 – oji reikšmė. Eksponentinė regresija SPP – tu "Statistica". Eksponentinės regresijos lygtis ir R2. Dispersinė analizė. Apskaičiuojama numatoma būsimo periodo 41 – oji x1 reikšmė darant prielaidą, kad ji bus didesnė 5 proc. už x1 vidurkį. Prognozuojama y 41 – oji reikšmė. Netiesinės regresijos rezultatai su "EWievs". Eksponentinės regresijos rezultatai su "EWievs". Išvados. Dauginės tiesinės regresijos modelis (skenuota). Klasikiniai laiko eilučių prognozavimo modeliai (skenuota).
  Ekonomika, laboratorinis darbas(28 puslapiai)
  2010-02-09
 • Ekonometrija (15)

  3 laboratorinių darbų ataskaita. 1 Laboratorinis darbas. Optimizavimo uždavinių sprendimas su Excel. Dinaminiai sukiniai. Pardavimų analizė pagal prekes. Analizė pagal vadybininkus. Analizė pagal padalinius. 2 Laboratorinis darbas. Palūkanų skaičiavimai. Paskaičiuoti Linijiniu ir Anuiteto metodu paskolos ir palūkanų gražinimo mėnesinius mokėjimus. Naudodami Goal_Seek funkciją raskite (Galioja 1 punkto paskolos parametrai). 3 Laboratorinis darbas. Optimizavimas tiesinio programavimo metodu. 1 užduotis: Sudarykite uždavinio sąlygą, analogišką aprašyme Solver Excel 1.pdf pateiktajam pavyzdžiui, naudodami savo individualią informaciją. Sugalvokite trijų gaminių pavadinimus. Gamybos plano apribojimams įvesti panaudokite šiuos tris savo skaičius: registracijos lapuose nurodytą numerį, pavardės raidžių skaičių, gimimo dieną. Apribojimų skaičius gamybai, paklausai, o taip pat tam, kad būtų gauti neneigiami sprendiniai, turi būti ne mažiau, kaip 6. 3 užduotis: Užduoties tikslas –išspręsti įmonės rinkodaros išlaidų reklamai uždavinį pagal aprašymą SolverExcel 2.pdf, pateiktą psl. 435. Pasirinkite gaminį, kuriam būtų būdingas sezoniškumas, t.y. pardavimai priklausytų nuo metų laikų ar būtų skirtingi įvairiomis savaitės dienomis. Sudarykite rinkodaros išlaidų lentelę panaudodami aprašymo 14 lentelėje (psl. 436) pateiktas formules. Ribojimams panaudokite savo registracijos lape nurodytą skaičių Nr.*1000.
  Ekonomika, laboratorinis darbas(29 puslapiai)
  2010-10-05
 • Ekonometrija (16)

  Ekonometrijos laboratorinių darbų ataskaita. Savarankiškas darbas NR.1. 1 Užduotis. Užduotis: Sugalvoti situaciją statistinei apklausai ar tyrimui. Sprendimas. 2Duomenų rinkimas. Dažnių lentelės. Histograma. Padėties ir sklaidos charakteristikos. Ūselinė diagrama. Savarankiškas darbas NR.1. 2-užduotis. Užduotis - Grafikų brėžimas su STATISTICA. Stulpelinė diagrama. Skritulinė diagrama. Linijinė diagrama. Sklaidos diagrama. Ūselinė diagrama. Grafikų brėžimas su EXCEL. Antroji darbo užduoties dalis. Padėties ir sklaidos charakteristikos. Savarankiškas darbas NR. 2. 1 Užduotis. Vidurkio intervalinis įvertinimas. 2 Užduotis. Nepriklausomi kintamieji. Priklausomi kintamieji. 3 Užduotis. Eksponentinio glodinimo metodas.
  Statistika, laboratorinis darbas(40 puslapių)
  2010-11-04
 • Ekonometrija (18)

  1 laboratorinis darbas. Optimizavimo uždavinių sprendimas su Excel. Dinaminiai sukiniai. 2 laboratorinis darbas. Palūkanų skaičiavimo uždaviniai. 3 laboratorinis darbas. Optimizavimas tiesinio programavimo metodu. 1 užduotis. Užduoties tikslas – sudaryti optimalų planą trijų rūšių produktams gaminti. Gamindami sieksime pelno maksimizavimo tikslo. 2 užduotis. Užduoties tikslas – išspręsti transporto išlaidų minimizavimo uždavinį. 3 užduotis. Užduoties tikslas – išspręsti įmonės rinkodaros išlaidų reklamai uždavinį.
  Statistika, laboratorinis darbas(29 puslapiai)
  2010-11-15
 • Ekonometrija (7)

  Funkcijų tyrimas, ekstremumai. Funkcija. Jos išvestinės. Linijinis grafikas. Stulpelinis grafikas. Kombinuotas grafikas. Funkcijų tyrimo schema. Išvados.
  Statistika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-04-21
 • Ekonometrija (8)

  7 laboratoriniai darbai. Funkcijų tyrimas, ekstremumai. Optimizavimo uždavinių sprendimas su Excel. Tikslinių reikšmių paieška , "Kas-jeigu" analizė ir scenarijų sudarymas. Optimizavimo uždavinių sprendimas su Excel. Dinaminiai sukiniai. Funkcijų tyrimas, ekstremumai. Funkcijų tyrimas, ekstremumai. Optimizavimo uždavinių sprendimas su Excel. Tikslinių reikšmių paieška, "Kas-jeigu" analizė ir scenarijų sudarymas. Regresijos lygtis.
  Statistika, laboratorinis darbas(40 puslapių)
  2008-05-23
 • Ekonometrija (9)

  6 laboratorinių darbų ataskaita. Funkcijų tyrimas, ekstremumai. Optimizavimo uždavinių sprendimas su Excel dinaminiai sukiniai. Optimizavimo uždavinių sprendimas su Excel tikslinių reikšmių paieška, "kas-jeigu" analizė. Scenarijų sudarymas įvairių verslo funkcijų vadybininkams. Optimizavimas tiesinio programavimo metodu. Optimizavimo uždavinių tipai.
  Statistika, laboratorinis darbas(27 puslapiai)
  2008-06-30
 • Ekonometrika

  Funkcijų tyrimas, ekstremumai. Panaudojant funkcijų tyrimo schemą, ištirti ir grafiškai pavaizduoti šios funkcijos savybes. Panaudojant Excel, sudaryti reikšmių lenteles: funkcijos, pirmos eilės išvestinės ir antros eilės išvestinės. Nubrėžti funkcijos, pirmos ir antros eilės išvestinių grafikus. Reikšmių lentelė pagal Excel. Reikšmės gautos į formules įstačius x.
  Statistika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-09-24
Puslapyje rodyti po