Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Duomenų išvedimas į mikrokontrolerio prievadus

  Įsisavinti PIC16F84A prievadus bei SFR registrus STATUS, TRISA ir TRISB. Išstudijuoti komandas movlw, movwf, goto, taip pat: Pagal varianto duomenis (LED uždegimo lygis), prie PORTB visų skilčių yra prijungti LED kartu su srovę ribojančiais rezistoriais; Sukonfigūruoti PORTA skilčių duomenų kryptį pagal nurodytus varianto duomenis (PORTA toliau programoje nebus naudojamas). Varianto duomenys. Programos tekstas su komentarais. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-04-15
 • Duomenų išvedimas iš mikroprocesorių

  Darbo tikslas: Išmokti sugeneruoti signalus ir išvesti iš mikroprocesoriaus. Darbo uždaviniai. Teorinė dalis.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-01-04
 • Duomenų įvedimas į mikroprocesorius

  Darbo tikslas: Išmokti iš išorės priimti signalus į mikroprocesorių ir įrašyti į RAM atmintį. Darbo uždaviniai. Teorinė dalis.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-01-04
 • Duomenų įvedimas ir išvedimas, paprogramės ir dėklas

  Darbo tikslas: Susipažinti su duomenų įvedimu į išorinius įrenginius ir išvedimu iš jų , išmokti suformuoti paprogrames, kreiptis į jas ir dirbti su dėklu. Savarankiškas darbas. Programos kodas.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2007-03-30
 • Duomenų kodavimas – dekodavimas

  Užduotis: parašyti programą, kuri užkoduotų lietuvišką tekstą į užšifruotą lietuvišką tekstą, panaudojant alfabeto simbolių pakeitimą pagal vieną skaitmeninį raktą. Taip pat turi būti programa, kuri tą tekstą iššifruotų. Realizacija. Užkodavimo programa. Dekodavimo programa. Naudojimosi pavyzdys. Programų tekstai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-01-09
 • Duomenų perdavimas tarp DTE įrenginių naudojant RS-232C

  2 Laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Ištirti nuoseklios asinchroninės sąsajos RS-232C veikimo principus. Išnagrinėti duomenų kodavimą siuntimo metu. Išanalizuoti duomenis ir tarnybinius simbolius naudojant "Hyper Terminal" ir "Serial Port Monitor" programas. Darbas laboratorijoje. Kiekvienam protokolui užpildyta lentelė. Skirtumai tarp pilno ir nepilno Null-Modem laidais. Išvados. Kontroliniai klausimai.
  Elektronika, laboratorinis darbas(15 puslapių)
  2009-09-16
 • Duomenų perdavimas tarp DTE įrenginių naudojant RS-232C (2)

  Darbo tikslas. Ištirti nuosekliojo asinchroninio interfeiso RS-232C veikimo principus. Išnagrinėti kaip koduojama informacija siuntimo metu. Atstatyti ir išanalizuoti duomenis ir tarnybinius simbolius naudojant "Hyper Terminal" ir "Serial Port Monitor" programas. Darbo rezultatai. Skirtumai tarp pilno ir nepilno Null-Modem laidais (naudojant Hardware ir Xon/Xoff). Išvados.
  Programos, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2010-03-08
 • Duomenų perdavimas tarp DTE įrenginių naudojant RS-232C (3)

  2 Laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Ištirti nuoseklios asinchroninės sąsajos RS-232C veikimo principus. Išnagrinėti duomenų kodavimą siuntimo metu. Išanalizuoti duomenis ir tarnybinius simbolius naudojant "Hyper Terminal" ir "Serial Port Monitor" programas. Siųstuvo ir imtuvo COM prievado monitoringo rezultatai. Simbolių paaiškinimų lentelių sudarymas. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2010-11-09
 • Duomenų perdavimo mišrių technologijų tinklu spartos priklausomybių tyrimas

  Laboratorinis darbas Nr.1. Darbo tikslas – ištirti duomenų perdavimo mišrių technologijų tinkle spartos priklausomybes. Tyrimo priemonės. Darbo eiga: Nustatyti kaip nuo Ethernet sąsajoms priskirtų VC12 skaičiaus priklauso duomenų perdavimo tarp galinių kompiuterių sparta, kai transportiniame lygmenyje naudojami TCP ir UDP. Ištirti duomenų perdavimo tarp galinių kompiuterių spartas, kai sujungimą sudaro du skirtingo pralaidumo tinklo segmentai. Ištirti kaip duomenų perdavimo tarp galinių kompiuterių spartas įtakoja į sujungimą įjungtas radijo rėlinis segmentas. Ištirti kaip duomenų perdavimo tarp galinių kompiuterių ir Web serverio sparta priklauso nuo Ethernet sąsajoms priskirtų VC12 skaičiaus.
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2010-12-06
 • Duomenų srautas

  Laboratorinio darbo 4 ataskaita. Programos užduotis. Tekstiniame faile turime detalių sąrašą: "Detalė, Kaina, Kiekis". Kitame faile yra informacija apie užsakymus: pirmoje eilutėje "Užsakovas, Adresas", o toliau jo užsakytų prekių sąrašas - "Detalė, Kiekis". Tokių failų yra daug. Sudaryti nurodytos detalės užsakovų sąrašą (detalės pavadinimas įvedamas klaviatūra). Sudaryti trūkstamų detalių sąrašą. Rezultatus spausdinti į ekraną ir į failą. Programos aprašymas. Formos ir klasės aprašo failas. Dinamiškųjų sąrašų paveikslai. Meniu schema ir aprašymas. Klasių diagrama. Atmintinė vartotojui. Programos tekstas. Programos testavimo rezultatai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(15 puslapių)
  2009-08-10
 • Duomenų srautų inkapsuliavimo į SDH virtualųjį konteinerį tyrimas

  Laboratorinis darbas Nr. 3. Darbo tikslas - įsisavinti duomenų srautų inkapsuliavimo į SDH virtualųjį konteinerį C-MUX-155 įrenginyje galimybes. Praktinė dalis. Užduotis. Žinoti C-MUX-155 įrenginio paskirtį tinkle. Sukonfigūruoti C-MUX-155 įrenginį. Suformuoti žiedinį ADM įrenginių apjungimą. Darbo eiga. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-03-08
 • Duomenų struktūros ir algoritmai

  Užduotis: batų parduotuvėje leistina maksimali 10 žmonių eilė. Jei nėra vietos parduotuvėje, tai formuojasi eilė prie durų. Įleidžiama po 3 pirkėjus (jei parduotuvės eilė jau pilna ), t.y. kai trys pirkėjai aptarnaujami ir lauke yra laukiančių. Jei lauke eilės nėra, o parduotuvėje dar nebuvo susiformavusi pilna eilė, tai į parduotuvę įleidžiama po vieną. Stojantis į eilę pirkėjas charakterizuojamas pavarde ir batų Nr. Į eilę pirkėjas stoja tik tada, kai iš anksto paskelbtame sąraše yra jam reikiamų batų Nr. Pirkėjams aprašyti naudojama struktūra. Programoje naudojami globalūs kintamieji. Funkcijos. Funkcija void i_eile(char pavarde[20], int numeris). Funkcija void aptarnauti(void). Funkcija void atlaisvinti(void). Visas programos kodas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(12 puslapių)
  2008-01-14
 • Duomenų struktūros ir algoritmai (3)

  I laboratorinis darbas. Užduotis Nr. 31. Į vienos juostos 12 vietų aikštelę automobiliai gali įvažiuoti ir išvažiuoti per rytų ir vakarų pusės duris. Įvažiuojant nurodomas automobilio Nr. ir pusė, iš kurios įvažiuojama. Jeigu iš įvažiavimo pusės vietų nėra, tai bandoma įvažiuoti (automatiškai) iš kitos pusės. Įvažiuojant pasirenkama ta pusė, kurioje mažiau automobilių užstoja įvažiavimą. Praleidę išvažiuojantįjį automobiliai grįžta atgal ta pačia tvarka. Turi būti galimybės: įvažiuoti į aikštelę; išvažiuoti iš aikštelės nurodant automobilio; atlaisvinti aikštelę; išvesti automobilių skaičių aikštelėje ir tuščių vietų skaičių iš vienos ir kitos pusių. Programos aprašymas. Duomenų struktūrų, konstantų, sukurtų klasių ir kintamųjų aprašymas. Konstantų ir sukurtųjų kintamųjų aprašymas. Programoje naudojamų kintamųjų aprašymas. Meniu struktūros aprašymas. Pagrindinių duomenų struktūros apdorojimo algoritmų aprašymas. Case "3", "4", "5" esančio algoritmo veikimo principą atvaizduojanti schema bei pats algoritmas. Išvados. Priedai (4 psl.).
  Programavimas, laboratorinis darbas(17 puslapių)
  2009-03-06
 • Duomenų surinkimo ir apdorojimo įtaisas

  Įvadas. Pagrindinių įtaiso parametrų skaičiavimas. Pagrindinės įtaiso valdymo programos tekstas asemblerio kalba. Duomenų surinkimo ir apdorojimo įtaiso principinė schema. Analoginio signalo reikšmių atskaitymo periodiškumo laikinis suderinimas. Periferinių įrenginių suderinimas pagal laiko diagramas. Įvedimas.
  Elektronika, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2006-11-01
 • Dvejetainio dešifratoriaus projektavimas

  Savarankiškas darbas Nr. 8. Darbo eiga: sudarykite 3 įėjimų dvejetainio dešifratoriaus (dekoderio) su tiesioginiu ENABLE INPUT veikimo teisingumo lentelę. Užrašykite visų išėjimų logines funkcijas sandaugų sumos formoje. Darbo tikslas: Multisim programa patikrinti suprojektuoto 3 įėjimų dešifratoriaus su tiesioginiu ENABLE INPUT loginės schemos veikimą. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2009-12-30
 • Dviatramės sijos stiprumo skaičiavimas

  Užduotis: Apskaičiuokite brėžinyje parodytą dviatramę siją: sudarykite įrąžų – lenkimo momentų (M) ir skersinių jėgų (Q) diagramas. Parinkite sijai dvitėjinio profilio skerspjūvį ir patikrinti jį tangentinių įtempimų veikimui. Parašome pusiausvyros lygtis. Parenkame siją. Faktiniai įtempimai. Palyginame su leistinais. Patikriname tangentinius įtempimus. Diagramos.
  Mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-11-19
 • Dviejų pusperiodžių lygintuvų tyrimas

  Tikslas: ištirti dviejų pusperiodžių lygintuvų veikimą. 1-oji schema. 1-as bandymas. 2-as bandymas. 3-as bandymas. Išvada. 2-oji schema. 1-as bandymas. 2-as bandymas. 3-as bandymas. Išvada. 3-oji schema. 1-as bandymas. Išvada.
  Elektronika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2009-01-02
 • Dviejų spindulių lazerinis interferometras

  Darbo tikslas. Susipažinti su diferencialinio lazerinio interferometro veikimo principu ir ištirti mechaninių įtempių dinamiką plonoje plokštelėje šiluminio poveikio metu. Aparatūra ir darbo metodika. Darbo rezultatai.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-05-05
 • Dvikryptis tiesinis dinamiškas sąrašas

  Užduotis (L4 – 11): Turime gyventojų sąrašą: pavardė, vardas, adresas, gimimo metai. Reikia sudaryti nurodyto amžiaus intervalo gyventojų sąrašą. Duomenys skaitomi iš rudens semestro L8 darbe sukurto tipizuoto failo i tiesinį dvikrypti dinamišką sąrašą. Rezultatai spausdinami lentelės forma tekstiniame faile ir parodomi ekrane. Programos aprašymas. Formos schema. Formos paveikslas. Formos komponentai. Meniu schema ir aprašymas. Dinamiškųjų sąrašų paveikslas ir paaiškinimai. Programos etiketės schema ir paveikslas. Programos etiketės keičiamų komponentų savybių lentelė. Programos etiketės (atsisveikinimo) schema ir paveikslas. Programos etiketės (atsisveikinimo) keičiamų komponentų savybių lentelė. Programos tekstas. Rezultatų pavyzdys.
  Programavimas, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2007-01-26
 • Dvikrūvio tranzistoriaus tyrimas

  Darbo tikslas: išnagrinėti dvikrūvių tranzistorių sandarą, veikimą, jungimo schemas, charakteristikas ir parametrus, išmokti matuoti tranzistorių statines voltamperines charakteristikas ir pagrindinius parametrus. Darbo eiga. Matavimo schema. Tranzistoriaus įėjimo charakteristikų matavimų rezultatai. Tranzistoriaus išėjimo charakteristikų matavimų rezultatai. Tranzistoriaus parametrų skaičiavimas. Tranzistoriaus įėjimo charakteristikos. Tranzistoriaus išėjimo charakteristikos. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-08-13
Puslapyje rodyti po