Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • 6 fizikos laboratoriniai darbai (2)

  Sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas. Taisyklingos formos kūnų inercijos momento matavimas sukamųjų svyravimų metodu. Kūno inercijos momento nustatymas iš trifiliarinio pakabinimo sukamųjų svyravimų ir Šteinerio teoremos tikrinimas. Slopinamųjų svyravimų tyrimas spyruokline svyruokle. Garso greičio ore matavimas Kundto metodu. Dujų molinių šilumų santykio cp/cv matavimas.
  Fizika, laboratorinis darbas(15 puslapių)
  2007-02-19
 • 6 fizikos laboratoriniai darbai (3)

  Laboratorinis darbas Nr. 1. Elektrono specifinio krūvio nustatymas. Tikslas: Susipažinti su vakuuminio diodo veikimu, ištirti diodo voltamperinę charakteristiką ir nustatyti elektrono specifinį krūvį. Laboratorinis darbas Nr. 2. Relaksaciniai elektriniai virpesiai. Tikslas: Išsiaiškinti dujų elektrinio laidumo mechanizmus ir susipažinti su joninių prietaisų veikimo principu ištirti relaksacinius elektrinius virpesius, nustatyti nežinomą rezistoriaus varžą ir kondensatoriaus elektrinę talpą. Laboratorinis darbas Nr. 4. Elektroninis oscilografas. Tikslas: Susipažinti su analoginio ir skaitmeninio oscilografų veikimo principais, jų taikymu įtampos impulsų formos registravimu, kintamos sinusinės įtampos amplitudės, dažnio ir laiko trukmės matavimams. Nustatyti elektroninio vamzdžio plokštelių jautrį. Susipažinti su skaitmeninio oscilografo matavimo rezultatų kompiuteriniu apdorojimu. Laboratorinis darbas Nr.6. Kompiuterio monitoriaus ekrano šviesinių ir spalvinių charakteristikų tyrimas. Tikslas: Išmatuoti kompiuterio monitoriaus ekrano šviesines charakteristikas ir nustatyti spalvų koordinates. Laboratorinis darbas Nr. 7 Feromagnetinio atminties elemento permagnetinimo tyrimas. Tikslas: Susipažinti su fizikiniais reiškiniais, vykstančiais magnetinės atminties elementų gamyboje naudojamose medžiagose; ištirti feromanetiko histerizės kilpa ir apskaičiuoti permagnetinimo nuostolius. Laboratorinis darbas Nr. 14. Puslaidininkių varžos priklausomybės nuo temperatūros tyrimas. Tikslas: Išmatuoti puslaidininkio termorezistoriaus varžos priklausomybę nuo temperatūros ir apskaičiuoti puslaidininkio, iš kurio jis pagamintas, aktyvacijos energiją.
  Fizika, laboratorinis darbas(20 puslapių)
  2010-04-28
 • 7 chemijos laboratoriniai darbai

  Laboratorinis darbas nr. 1: Vandens kietumas. Laboratorinis darbas nr. 2: Procentinės ir Molinės koncentracijos tirpalai. Laboratorinis darbas nr. 3: Galvaninės dangos. Laboratorinis darbas Nr. 4: Reakcijos gryniems metalams pažinti. Laboratorinis darbas Nr. 5: Cheminė kinetika ir pusiausvira. Laboratorinis darbas Nr.6: Metalų korozija. Laboratorinis darbas nr.7: Normalinės koncentracijos tirpalai.
  Chemija, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2009-12-04
 • 7 fizikos laboratoriniai darbai

  Lazerio šviesos difrakcija. Tirpalų lūžio rodiklio priklausomybės nuo koncentracijos tyrimas refraktometru. Tiesinė difrakcinė gardelė. Šviesos bangos ilgio nustatymas Niutono žiedais. Išorinio fotoefekto dėsnių tyrimas. Briusterio kampo nustatymas ir Maliu dėsnio patikrinimas. Puslaidininkinio fotorezistoriaus vidinio fotoefekto tyrimas.
  Fizika, laboratorinis darbas(18 puslapių)
  2006-03-15
 • 7 fizikos laboratoriniai darbai (2)

  Tiesioginių ir netiesioginių matavimų paklaidų įvertinimas. Elektrinių dydžių matavimas ir matavimo paklaidos. Stiklų optinio skaidrio tyrimas. Stygos svyravimų tyrimas. Elektrostatinio lauko tyrimas. Dujų adiabatės rodiklio nustatymas. Kietojo kūno sukamojo judėjimo dinamikos pagrindinio dėsnio tikrinimas.
  Fizika, laboratorinis darbas(20 puslapių)
  2006-04-06
 • 8 elektrotechnikos laboratoriniai darbai

  8 elektrotechnikos laboratoriniai darbai. 1 laboratorinis darbas. Susipažinimas su laboratorijos darbo stalu. Darbo tikslas: Susipažinti su darbo stalu ir sąlygom. 2 laboratorinis darbas. Neišsišakojusi grandinė su vienu kintamu rezistorium. Darbo tikslas: ištirti neišsišakojusios grandinės su kintama varža srovės, įtampos, galingumo, n.v.k. kitimą, ištirti tuščios eigos ir trumpojo jungimo rėžimus. 3 laboratorinis darbas. Nuoseklus ir lygiagretus rezistorių jungimas. Darbo tikslas: bandymų keliu patikrinti nuoseklaus ir lygiagretaus rezistorių jungimo įtpatumus. 4 laboratorinis darbas. Superpozicijos principo patikrinimas. Darbo tikslas. Superpozicijos principo patikrinimas bandymo keliu. 5 laboratorinis darbas. Kirchhofo dėsniu tikrinimas. Darbo tikslas. Bandymo keliu patikrinti Kirchhofo dėsnius. 6 laboratorinis darbas. Nuosekli kintamos srovės grandinė. Darbo tikslas. Įsitikinti, kad grandinėje su R,L ir C elementais yra fazių poslinkis tarp srovės ir įtampos. Kad kai φ=0, gauname įtampų rezonansą. 7 laboratorinis darbas. Grandinės galios koeficiento nustatymas ir gerinimas. Darbo tikslas Išmokti nustatyti grandinės galios koeficientą vatmetro, voltmetro ir ampermetro pagalba. Įsitikinti, kaip pagerinamas cos φ kondensatorių pagalba. 9 laboratorinis darbas. Trifazės grandinės imtuvų jungimas žvaigžde Darbo tikslas: Nustatyti santykį tarp fazinių ir linijinių srovių ir įtampų esant įvairiam fazių apkrovimui. Išsiaiškinti nulinio laido reikšmę, sudaryti topografinę diagramą.
  Elektronika, laboratorinis darbas(23 puslapiai)
  2010-01-29
 • 8 fizikos laboratoriniai darbai

  Šviesos dispersijos prizmėje tyrimas. Tiesinė difrakcinė gardelė. Tirpalų lūžio rodiklio priklausomybės nuo koncentracijos tyrimas refraktometru. Lazerio šviesos difrakcija. Gama spindulių silpimo medžiagoje tyrimas. Šviesos bangos ilgio nustatymas Frenelio biprizme. Holo reiškinio metale tyrimas. Briusterio kampo ir Maliu dėsnio patikrinimas.
  Fizika, laboratorinis darbas(25 puslapiai)
  2007-12-03
 • 8 fizikos laboratoriniai darbai (2)

  Nuolatinės srovės elektros grandinių tyrimas. Nuolatinės srovės elektros grandinių tyrimas. Kintamosios srovės nuosekliosios elektros grandinės tyrimas. Trifazės elektros grandinės tyrimas. Imtuvai sujungti žvaigžde. Vienfazio transformatoriaus tyrimas. Trifazio asinchroninio variklio tyrimas. Nuolatinės srovės generatoriaus tyrimas. Nuolatinės srovės variklio tyrimas.
  Elektronika, laboratorinis darbas(18 puslapių)
  2008-05-12
 • 80x86 šeimos mikroprocesorių programavimas MS DOS programinėmis priemonėmis

  Darbo tikslas: Susipažinti su MS DOS programomis Debug ir Code View ir išmokti jomis naudotis nagrinėjant 80x86 šeimos mikroprocesorių komandų sistemą, sudarant ir derinant nesudėtingas asemblerio programas. Užduotis. Tiesioginis adresavimo būdas. Registrinis adresavimo būdas. Tiesioginio operando adresavimo būdas. Šalutinis registrinis adresavimo būdas. Registrinis adresavimo būdas. Šalutinis registrinis adresavimo būdas. Registrinis adresavimo būdas. Dėklinis operandų adresavimo būdas. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2007-05-21
 • 80x86 šeimos mikroprocesorių programavimas MS DOS programinėmis priemonėmis (2)

  Darbo tikslas. Susipažinti su MS DOS programomis Debug ir Code View ir išmokti jomis naudotis nagrinėjant 80x86 šeimos mikroprocesorių komandų sistemą, sudarant ir derinant nesudėtingas asemblerio programas. Užduotis. Tiesioginis adresavimo būdas. Registrinis adresavimo būdas. Tiesioginio operando adresavimo būdas. Šalutinis registrinis adresavimo būdas. Registrinis adresavimo būdas. Šalutinis registrinis adresavimo būdas. Registrinis adresavimo būdas. Dėklinis operandų adresavimo būdas. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2007-05-24
 • 80x86 šeimos mikroprocesorių programavimas MS DOS programinėmis priemonėmis (3)

  Laboratorinis darbas nr.6. Darbo tikslas: Susipažinti su MS DOS programomis Debug ir Code View ir išmokti jomis naudotis nagrinėjant 80x86 šeimos mikroprocesorių komandų sistemą, sudarant ir derinant nesudėtingas asemblerio programas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2010-07-26
 • 80x86 šeimos mikroprocesorių programavimas MS DOS programinėmis priemonėmis (4)

  6 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Susipažinti su MS DOS programa Debug ir išmokti ja naudotis nagrinėjant 80x86 šeimos mikroprocesorių komandų sistemą, sudarant ir derinant nesudėtingas asemblerio programas. Užduotis. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2012-07-09
 • 9 chemijos laboratoriniai darbai

  Laboratorinis darbas Nr.1. Fizikiniai ir cheminiai vandens kokybės rodikliai. Darbo tikslas: Ištirti įvairius vandenis, nustatant kai kuriuos fizikinius ir cheminius vandens kokybės rodiklius. Naudotos priemonės ir reagentai. Darbo eiga. Gauti rezultatai. Išvados. Laboratorinis darbas Nr. 2. Bendrojo kietumo nustatymas. Darbo esmė. Bendras vandens kietumas nustatomas kompleksometriniu metodu, kuris pagrįstas kalcio ir magnio jonų susijungimu į kompleksinius junginius. Darbo priemonės. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados. Laboratorinis darbas Nr. 3. Vandens spalvos, drumstumo ir permanganato indekso nustatymas. Darbo tikslas. Ištirti įvairius vandens mėginius, nustatant kai kuriuos fizikinius ir cheminius vandens kokybės rodiklius:(spalvą, drumstumą, permanganato indeksą). Naudotos priemonės ir reagentai. Darbo eiga. Rezultatai pateikiami lentelėje. Išvados. Laboratorinis darbas Nr. 4. Nitratų koncentracijos nustatymas spektrometriniu metodu su natrio salicilatu. Darbo tikslas: Nustatyti nitratų koncentraciją spektrometriniu metodu tiriamajame vandenyje. Naudotos priemonės ir reagentai. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados. Laboratorinis darbas Nr. 5. Geležies koncentracijos vandenyje nustatymas. Darbo tikslas. Nustatyti geležies koncentracijas tiriamuosiuose vandenyse. Nubrėžti geležies koncentracijos kalibracinę tiesę. Nubrėžti absorbcijos spektro grafiką. Naudojamos priemonės. Darbo eiga. Duomenys surašomi į lentelę. Išvados. Laboratorinis darbas Nr. 6. BRITA filtro tyrimas. Darbo tikslas. Nustatyti vandens kietumą, pH ir savitajį elektros laidį. Naudotos priemonės ir reagentai. Darbo eiga. Darbro rezultatai. Išvados. Laboratorinis darbas Nr. 7. Optimalios koagulianto dozės nustatymas. Darbo esmė. Nustatyti optimalią koagulianto dozę ir filtrato spalvą, pH, savitąjį elektros laidį, permanganato indeksą. Darbo priemonės:. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados. Laboratorinis darbas Nr. 8. Aktyvaus chloro dozės nustatymas jodometriniu metodu. Darbo tikslas. Nustatyti aktyvaus chloro dozę jodometriuniu metodu. Darbo priemonės ir reagentai. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados. Laboratorinis darbas Nr. 9. Filtruojančiųjų užpildų plovimas. Teorinė dalis. Darbo tikslaS: Susipažinti su filtru ir jo užpildo plovimo technologija, bei paskaičiuoti keletą užpildo plovimo parametrų. Naudotos priemonės. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvada.
  Chemija, laboratorinis darbas(13 puslapių)
  2011-05-25
 • 9 fizikos laboratoriniai darbai

  Oro klampumo koeficiento ir molekulių vidutinio laisvojo lėkio nustatymas. Žiedo inercijos momento matavimas. Sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas. Dujų molinių šilumų santykio matavimas. Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas. Kūno laisvojo kritimo pagreičio nustatymas apverčiamąja ir matematine svyruokle. Slopinamųjų svyravimų tyrimas spyruokline svyruokle. Slopinamųjų svyravimų tyrimas pasvirusiąją svyruokle. Garso greičio matavimas Kundto metodu.
  Fizika, laboratorinis darbas(34 puslapiai)
  2007-01-17
 • 9 fizikos laboratoriniai darbai (2)

  Kūnų laisvojo kritimo pagreičio nustatymas. Maksvelio svyruoklės inercijos momentas. Priverstinių svyravimų tyrimas. Matematinė svyruoklė. Elastingumo modulis. Kundto vamzdis. Mechaninė histerezė. Kūno inercijos momento nustatymas. Harmoniniai svyravimai.
  Fizika, laboratorinis darbas(20 puslapių)
  2008-06-03
 • A traditional acid-alkali titration

  Darbas anglų kalba. Laboratorinis rūgščių-bazių titravimas. Aim: To use the traditional method of titration to determine the concentration of a solution of sodium hydroxide by titration with a solution of sulphuric acid. Reaction. Data collection. The concentration of sodium hydroxide (X) in the solution. Conclusion and evaluation.
  Chemija, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2008-04-29
 • Absorbcija

  Darbo tikslas: Nustatyti nuolatinio absorbcijos proceso masės perdavimo koeficientą Ky ir absorbcijos kolonos hidraulinio pasipriešinimo koeficientą; Atlikti CO2 absorbcijos vandeniu kinetikos tyrimus periodinio veikimo absorbcijos kolonoje.
  Chemija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2005-10-16
 • Access duomenų bazė (4)

  5 laboratorinis. Sukurta duomenų bazė. Duomenų bazių valdymo sistema Microsoft Access.
  Programos, laboratorinis darbas
  2009-06-17
 • Access duomenų bazė: kaimo turizmo sodyba "Karklėnai"

  Darbo tikslas: suprojektuoti, bei praktiškai realizuoti kaimo turizmo sodybos "Karklėnai" duomenų bazės valdymo sistemą. Duomenų bazę sudarančios pagrindinės duomenų grupių lentelės. Kaimo turizmo sodybos "Karklėnai" duomenų bazė.
  Programavimas, laboratorinis darbas
  2009-10-09
 • Acetanilido sintezė

  Gaminamo produkto savybės. Pagrindinių ir šalutinių reakcijų lygtys. Reagentų (pagrindinių medžiagų) savybės. Reagentų kiekio paskaičiavimas. Užduotis: pagaminti 1,25 g medžiagos. Aparatūros arba naudojamų stiklinių indų schemos. Sintezės proceso aprašymas. Reakcijos produktų išskyrimas ir gryninimas. Išeigos skaičiavimas. Pastabos ir išvados.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-01-29
Puslapyje rodyti po