Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Dujų tankio nustatymas (5)

  Darbo užduotis. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-06-07
 • Dujų tankio nustatymas (6)

  Darbo užduotis. Susipažinti su oro (dujų) molio masės ir tankio vienu iš nustatymo būdų. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-05-04
 • Dulkėto oro valymas

  Teorinė dalis. Darbo tikslas. Ciklono hidraulinio pasipriešinimo koeficientas. Oro išvalymo laipsnis ciklone. Rankovinio filtro audeklo lyginamoji apkrova L ir hidraulinis pasipriešinimas. Oro išvalymo laipsnis rankoviniame filtre.
  Ekologija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-03-30
 • Dulkėtumo nustatymas

  Darbo tikslas. Svėrimo metodu nustatyti dulkių koncentraciją. Palyginti gautą koncentraciją su didžiausia leistina. Palyginti šią koncentraciją su mažiausia sprogia. Darbo eiga. Matavimo ir skaičiavimo rezultatai. Išvados.
  Ekologija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-03-10
 • Dulkių elektrinių savybių tyrimas

  Darbo tikslas: išmatuoti dulkių sluoksnio elektrinę varžą. Nubraižyti dulkių sluoksnio savitosios varžos priklausomybės dulkių dalelių frakcijos grafiką. Teorinė dalis. Pasiruošimas darbui. Rezultatų skaičiavimas. Išvados.
  Ekologija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-01-16
 • Dulkių emisijos į aplinką tyrimas

  Darbo tikslas: nustatyti išmetamų į orą dulkių koncentraciją. Pasiūlyti priemones, kaip sumažinti dulkių koncentraciją. Nubraižyti dulkių koncentracijos priklausomybės nuo oro patraukimo greičio grafiką. Darbo priemonės. Darbo eiga. Darbo ataskaita. Išvados.
  Ekologija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-01-16
 • Duomenų apsauga

  PGP programos panaudojimas ir galimybių panaudojimo analizė. PGP programos tyrimas. PGPkeys. PGPmail. PGPmail programos panaudojimas.
  Programos, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-02-17
 • Duomenų atnaujinimo spartinančiojoje atmintyje algoritmų modeliavimas ir tyrimas

  Kompiuterizuotų sistemų laboratorija. 4 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Išnagrinėti spartinančiosios atminties pagrindinius parametrus, ištirti jų įtaką atminties sistemos našumui, bei išnagrinėti spartinančiosios atminties eilučių keitimo algoritmus. Ištirti spartinančiosios atminties, turinčios atskirą instrukcijų ir duomenų sandarą, našumą. Darbo rezultatai. Išvados.
  Informatika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-04-29
 • Duomenų atnaujinimo spartinančiojoje atmintyje algoritmų modeliavimas ir tyrimas (2)

  Išnagrinėti spartinančiosios atminties pagrindinius parametrus, ištirti jų įtaką atminties sistemos našumui, bei išnagrinėti spartinančiosios atminties eilučių keitimo algoritmus. Ištirti spartinančiosios atminties, turinčios atskirą instrukcijų ir duomenų sandarą, našumą. Darbo rezultatai. L1 lygmens duomenų spartinančiosios atminties atnaujinimo algoritmų rezultatai, kai spartinančiosios atminties talpa 16 KB. L1 lygmens duomenų spartinančiosios atminties atnaujinimo algoritmų rezultatai, kai spartinančiosios atminties talpa 128 KB. L1 lygmens spartinančiosios atminties, sudarytos pagal Harvardo architektūrą, modeliavimo rezultatai. L1 lygmens spartinančiosios atminties, sudarytos pagal Prinstono architektūrą, modeliavimo rezultatai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2010-07-19
 • Duomenų atnaujinimo spartinančiojoje atmintyje algoritmų modeliavimas ir tyrimas (3)

  4 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Išnagrinėti spartinančiosios atminties pagrindinius parametrus, ištirti jų įtaką sistemos našumui, bei išnagrinėti spartinančiosios atminties eilučių keitimo algoritmus. spartinančiosios atminties, turinčios atskirą instrukcijų ir duomenų sandarą, našumą. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-11-22
 • Duomenų bazė: Automobilių detalės

  Duomenų bazės uždavinių sprendimas pagal E. Grigūną. I dalis. Sukurkite nurodytos kategorijos sąrašą. Jį turi sudaryti bent 5 laukai. Dviejų laukų įvedimui sukurkite sąrašą. Skaičiaus ir datos laukams uždėkite klaidų tikrinimą (pagal skirtingus kriterijų tipus), o neteisingai įvedus duomenis turi atsirasti klaidos pranešimas. Sukurkite 5 duomenų išrinkimo (Filtravimo) situacijas, kurioms atlikti reikės panaudoti. Visi 5 kriterijai turi būti skirtingi, bent vienas iš jų sudėtinis. Kiekvieną filtravimą trumpai pakomentuokite, bei iliustruokite momentinėmis nuotraukomis. Atrinktus duomenis kopijuokite į atskirus lapus, nepanaikindami filtro. Lapus pavadinkite 4_1, 4_2 ir t.t. Sukurkite 3 duomenų išrinkimo (Filtravimo) situacijas, kurioms atlikti reikės panaudoti išplėstinį filtrą(Advanced Filter.). Bent vienas iš jų su skaičiuojamu kriterijumi. Kiekvieną filtravimą trumpai pakomentuokite, bei iliustruokite momentinėmis nuotraukomis. Duomenis kopijuokite tokiu pat būdu kaip ir 4 užduotyje. II dalis. Naudodami Subtotals sukurkite bent 4 suvestines. Grupuokite skirtingus laukus ir naudokite skirtingus grupavimo kriterijus. Duomenis kopijuokite tokiu pat būdu kaip ir 4 užduotyje. Iš išfiltruotų duomenų parenkite bent 3 skirtingo formatavimo ataskaitas. Joms nustatykite skirtingas spausdinimo sritis. Ataskaitas išsaugokite naudodami: Custom View. Parenkite bent 5 suvestines lenteles (Pivot table). Vienoje iš jų panaudokite skaičiuojamą lauką. Sukurkite darbo lapą "Saugus". Į jį nukopijuokite savo sąrašą ir užrakinkite taip, kad po užrakinimo, butų galima keisti duomenis tik viename lauke. Užrakinimo slaptažodis "savas". Tokiu pačiu slaptažodžiu užrakinkite visą dokumentą.
  Programavimas, laboratorinis darbas
  2011-03-28
 • Duomenų bazės (11)

  Duomenų bazių laboratoriniai darbai.Duomenų bazės lentelės sukūrimas. Užduotis. Sukurkite naują duomenų bazę. Duomenų bazės lentelės laukus aprašykite remdamiesi 1 lentele, išsaugokite sukurtą lentelę. 2. Duomenų bazės lentelės pildymas. Užduotis. Apribokite duomenis, kurie įvedami į lauką Pareigos, (turi būti įvesti tik žodžiai Profesorius, Docentas ar Asistentas). Nurodykite perspėjimo apie klaidą tekstą, kuris pasirodys ekrane įvedus neteisingus duomenis į lauką Pareigos. Užduokite reikšmę pagal nutylėjimą Pareigos lauke žodžiu Docentas. Įveskite duomenų apribojimus Dėstytojo kodas lauke (šie duomenys neturi pasikartoti). Pagal 2 lentelę užpildykite lentelės duomenis ir patikrinkite sistemos reakcijas, įvedus neteisingus duomenis į lauką Pareigos. Pakeiskite kiekvieno lentelės lauko plotį atitinkamai su duomenų pločiu. Lentelėje suraskite dėstytoją Kairį. Pakeiskite duomenis: pakeiskite asistento Petraičio darbo užmokestį nuo 650 Lt iki 720 Lt. Surūšiuokite duomenis lauke Gimimo data mažėjimo tvarka. Filtruokite duomenis laukuose Pareigos ir Disciplina. 3. Duomenų įvedimas ir peržiūrėjimas formoje. Užduotis Meistro pagalba sukurkite formą "Dėstytojai" (tipas – Columnar (Vienu stulpeliu)). Suraskite įrašą apie docentą Jonaitį. Pakeiskite asistento Petraičio darbo užmokestį nuo 720 Lt. iki 750 Lt. Surūšiuokite duomenis lauke Pavardės mažėjimo tvarka. Įvykdykite lauko Pareigos duomenų filtravimą. Pakeiskite lauko Disciplina pavadinimą į Dėstoma disciplina. Atrankos užklausų kūrimas. Užduotis. Lentelės Dėstytojai pagrindu sukurkite paprastą atrankos užklausą, kurį pateiks dėstytojų pavardes, vardus ir jų pareigas. Užklausos duomenis surūšiuokite pagal pareigas ir išsaugokite užklausą. Sukurkite atrankos užklausą su parametrais, kurioje turi būti pateiktos dėstytojų pavardės, vardai ir dėstomos disciplinos. Parametre nurodykite dėstytojo pavardę ir atlikite užklausą dėstytojui Jonaičiui. Sukurkite užklausą su skaičiuojamuoju stulpeliu, kurioje bus pateiktos dėstytojų pavardės, vardai, darbo užmokestis ir metinis darbo užmokestis. Ataskaitos sudarymas. Užduotis. Pagal lentelę Dėstytojai sukurkite ataskaitą, grupuodami duomenis pagal pareigas. Loginio duomenų bazės modelio sudarymas. Užduotis. Sudarykite reliacinės duomenų bazės informacinį loginį (infologinį) modelį. Sudarykite duomenų bazės loginį modelį. Reliacinės duomenų bazės sukūrimas. Užduotis. Sukurkite duomenų bazę Dekanatas. Sukurkite lentelės Studentai struktūrą. Sukurkite lentelės Disciplinos struktūrą. Sukurkite lentelės Dėstytojai struktūrą. Sukurkite lentelės Pažymiai struktūrą. Sukurkite lentelės Dėstytojai_disciplinos struktūrą. Sudarykite duomenų schemą, t. y. sukurkite ryšius tarp lentelių. Duomenų įvedimo į lenteles formų sukūrimas. Užduotis. Sukurkite formą Studentai ir taikydami šią formą užpildykite lentelę Studentai. Sukurkite formą Disciplinos ir taikydami šią formą užpildykite lentelę Disciplinos. Sukurkite formą Pažymiai ir taikydami šią formą užpildykite lentelę Pažymiai. Sukurkite naują formą lentelei Dėstytojai. Sukurkite formą Dėstomos disciplinos ir taikydami šią formą užpildykite lentelę Dėstytojai_disciplinos. Sudėtingų užklausų formavimas. Užduotis. Sukurkite užklausą su parametrais, kurioje įvedus į langelį grupės numerio parametrą, ekrane pasirodytų šios grupės sudėtis. Sukurkite užklausą, kuri pateiktų grupės studentų pažymius pagal užduotą discipliną. Sukurkite kryžminę užklausą, kuri suformuos lentelę, pateikiančią grupių vidutinį balą pagal disciplinas. Sukurkite užklausą darbo užmokesčiui padidinti (10%) tų dėstytojų, kurie gauna mažiau kaip 800 Lt. Sukurkite užklausą pašalintų studentų įrašams panaikinti. Sukurkite užklausą pirmūnų duomenų bazei sudaryti. Visoms sukurtoms užklausoms sudarykite formas. SQL užklausų sukūrimas. Užduotis. Sukurkite SQL užklausą, kuri parodytų lentelės Dėstytojai visus įrašus su visais laukais. Sukurkite SQL užklausą, kuri parodytų lentelės Studentai studentų, kurių grupės numeris yra ER 3/2 - vardą, pavardę, telefono numerį. Sukurkite SQL užklausą, darbo užmokesčiui padidinti (15%) dėstytojų, einančių docento pareigas. Sukurkite SQL užklausą, kuri įterpia vieną įrašą į lentelę Studentai. Sukurkite SQL užklausą, kuri pašalina vieną įrašą iš lentelės Studentai. Sudėtingų formų sukūrimas. Užduotis. Sukurkite sudėtingą formą, kurioje su disciplinų pavadinimais būtų susietos subformos Studentai ir Studentų pažymiai. Pakeiskite formos elementų išdėstymą, palikę vietos diagramai. Įterpkite į formą studentų pažymius pavaizduojančia diagramą. Suredaguokite diagramos ašis. Sudėtingų ataskaitų sudarymas. Užduotis. Sukurkite užklausą, kurios pagrindu bus formuojama ataskaita. Užklausoje turi išrinkti šiuos laukus: iš lentelės Studentai – Pavardė, Vardas ir Grupės numeris; iš lentelės Disciplinos – Disciplinos pavadinimas; iš lentelės Pažymiai – Pažymiai. Pagal sesijos rezultatus sudarykite ataskaitą. Ataskaitoje studentų pažymiai turi būti sugrupuoti pagal disciplinas ir grupių numerius. Kiekvienam studentui turi būti apskaičiuotas sesijos pažymių vidurkis, o kiekvienai grupei – pažymių vidurkis pagal dėstomus dalykus.
  Programavimas, laboratorinis darbas
  2009-03-30
 • Duomenų bazės (13)

  Laboratorinis darbas. Vienos lentelės duomenų bazės sukūrimas. Variantas Nr. 134. Darbo tikslas: Microsoft Access terpėje išmokti kurti lenteles, įvedinėti ir redaguoti duomenis lentelėse, sudarinėti paprastas formas. Laboratorinis darbas. Reliacinės duomenų bazės informacinio loginio modelio ir struktūros projektavimas. Darbo tikslas: Išmokti projektuoti reliacinės duomenų bazės informacinį loginį modelį ir struktūrą. Laboratorinio darbo ataskaita. Sudėtinių užklausų formavimas. Darbo tikslas: Išmokti Access DBVS terpėje formuoti sudėtingas užklausas. Laboratorinis darbas. SQL kalbos pagrindai. Darbo tikslas: Išmokti Access DBVS terpėje formuluoti SQL užklausas.
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2010-05-10
 • Duomenų bazės (8)

  Darbo tikslas. Išmokti kurti su MS Visual FoxPro projektus, formas ir užklausas. Užduotis. Darbo eiga. Išvada.
  Programos, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2007-05-21
 • Duomenų bazės projektavimas

  Darbo užduotis. Sukonfigūruoti serverį turintį šiuos komponentus: MySQL, PHP, FTP, HTTP komponentus. Dėstytojo nurodytai dalykinei sričiai, remiantis jau sukurta DB logine schema, suprojektuoti ir sudaryti lenteles su MySQL DBVS. Darbo eiga. Dalykinė sritis: studentų duomenų bazė. Iškviečiame XAMPP. Iškviečiame Windows sistemos konsolę (cmd). Pirmiausia reikia prisijungti prie MySQL sistemos. Pirmiausia susikuriame duomenų bazę pavadinimu mano_db. Pradedame kurti pirmą lentelę pagal duotus duomenis. Sukuriame antrą lentelę pavadinimu DISCIPLINOS. Toliau sukuriame trečia lentelę pavadinimu studentai. Sukuriame ketvirtą lentelę pavadinimu studijos. Toliau surišame lenteles pagal pateiktą pavyzdį. Toliau į sukurtas lenteles įvesime duomenis. Duomenų kiekis įvedamas pagal užduotį. Informacijos atrinkimas nurodant kriterijus. Paieška. Įrašų šalinimas iš lentelės. Įrašų atnaujinimas.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2007-12-13
 • Duomenų bazių kūrimas

  Duomenų bazių kūrimo ataskaita. Užduoties formulavimas. Duomenų bazės struktūros formulavimas. Lentelių kūrimas. Duomenų bazių (DB) formos. DB užklausos. DB ataskaitos. Išvados.
  Informatika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2012-02-01
 • Duomenų bazių kūrimas MS Access priemonėmis

  Darbo tikslas – įgyti pradinių darbo su duomenų bazėmis (DB) įgūdžių, susipažinti su duomenų bazių valdymo sistema (DBVS) Microsoft Access; išmokti: iškviesti Microsoft Access programą, sukurti DB duomenų struktūrą, sukurti DB lenteles, nurodyti pagrindines jų charakteristikas, išsaugoti sukurtas DB lenteles, papildyti ar pataisyti DB lentelės charakteristikas, sukurti DB lentelės pirminius raktus, nurodyti DB lentelių ryšius, papildyti ir pataisyti DB lentelių ryšius, sukurti formas, papildyti ir pataisyti formas, užpildyti, pataisyti ar papildyti lenteles, suformuoti užklausas, suformuoti ataskaitas, papildyti ir pataisyti ataskaitas, užbaigti darbą su Microsoft Access programa. Užduotis.
  Programos, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-11-07
 • Duomenų bazių programavimas

  Duomenų bazių programavimo laboratoriniai darbai. Sukurkite paketą su vieša ("public") procedūra. Į sukurtą paketą įtraukite viešą procedūrą, atitinkančią šiuos reikalavimus. Sukurkite lentelę RAISE_EMPLOYEES. Sukurkite procedūrą, surenkančią informaciją apie didžiausius atlyginimus. Lentelėje EMP sukurkite duomenų bazės trigerį, kuris po kiekvienos DML operacijos įrašo lygyje į auditinę lentelę EMPLOYEES_AUDIT įterpia sesijos vartotoją, sisteminę datą, DML operacijos pavadinimą, seną kiekvieno EMPLOYEES lentelės lauko reikšmę ir atitinkamą naują kiekvieno EMPLOYEES lentelės lauko reikšmę. Parašykite procedūrą, surenkančią informaciją apie visus departamentus, kurių numeriai mažesni už 30, ir informaciją apie kiekvieno departamento darbuotojus, kurių (darbuotojų) numeriai mažesni už 7800. Parašykite procedūrą, kurioje pagal pateiktą skaitinę reikšmę s būtų ieškomi darbuotojai uždirbantys tarp s-100 ir s+100. Jei tokių darbuotojų nebūtų rasta ar įvyktų kita nenumatyta klaida, suformuluokite atitinkamą pranešimą apie klaidą. Priešingu atveju praneškite apie rastų darbuotojų skaičių, t.y. vartotojui išvesdami atitinkamus pranešimus. Parašykite procedūrą, pateikiančią darbuotojo pavardę, pagal pateiktą jo atlyginimą. Jei tokio atlyginimo negauna nei vienas darbuotojas arba jį gauna daugiau nei vienas darbuotojas, lentelėje MESSAGE palikite atitinkamą pranešimą, nurodydami pateiktą atlyginimo reikšmę. Jei randamas vienas darbuotojas į MESSAGES įrašykite jo pavardę ir atlyginimą. Sukurkite paketą CHK_PKG su vieša procedūra CHK_DEPT_MGR, kuri turi patikrinti, ar atitinka nurodyto darbuotojo ir jo vadovo departamentai. Procedūros argumentais pateikite darbuotojo ir jo vadovo numerius. Darbuotojas turi dirbti tame pačiame departamente, kaip ir vadovas, bet to, vadovo pareigos turi būti MANAGER. Priešingu atveju procedūra turi grąžinti atitinkamą klaidą. Numatykite, kad darbuotojas gali ir neturėti vadovo. Patikrinkite paketinę procedūrą CHK_ DEPT_MGR. Sukurkite paketą turintį vidinių (private) ir viešų (public) komponentų: Sukurkite paketą EMP_PKG su procedūra NEW_EMP ir f-ja VALID_DEPTNO. Komponentas NEW_EMP turi būti viešai prieinamas, o VALID_DEPTNO -tik vidiniam naudojimui. Lentelė EMP turi tenkinti taisyklę. Nuspręskite kokiomis priemonėmis reiktų ją įgyvendinti: deklaratyvūs apribojimai (constraints), komandos bei įrašo lygio trigeriai. Sukurkite reikalingus apribojimus bei trigerius taisyklei tikrinti. Lentelė EMP turi tenkinti taisyklę. Nuspręskite kokiomis priemonėmis reiktų ją įgyvendinti: deklaratyvūs apribojimai (constraints), komandos bei įrašo lygio trigeriai. Sukurkite reikalingus apribojimus bei trigerius taisyklei tikrinti. DML operacijos į lentelę EMP bus leidžiamos tik darbo laiku, t.y. nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 08:45 iki 20:30. Sukurkite duomenų bazės procedūrą SECURE_DML, kuri ne darbo laiku keičiant EMP lentelės duomenis grąžintų atitinkamą klaidą. Lentelė EMP turi tenkinti žemiau nurodytą taisyklę. Nuspręskite kokiomis priemonėmis reiktų ją įgyvendinti: deklaratyvūs apribojimai (constraints), komandos bei įrašo lygio trigeriai. Sukurkite reikalingus apribojimus bei trigerius taisyklei tikrinti.
  Programavimas, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2007-06-04
 • Duomenų įrašymas į mikrovaldiklio PIC16F84A prievadus

  2 laboratorinio darbo ataskaita. Darbo tikslas: Išstudijuoti mikrovadiklio (MV) PIC16F84A prievadus, duomenų atminties specialiuosius registrus STATUS, TRISA, TRISB, asemblerio direktyvas ORG, LIST, INCLUDE, CONFIG, END ir komandos clrf, bsf, bcf, movlw, movwf. A prievado išvado RA0 valdymo elektrinė schema ir jos analizė. B prievado išvado RB0 valdymo elektrinė schema ir jos analizė. MV PIC16F84A duomenų atminties specialiųjų registrų STATUS, TRISA ir TRISB, asemblerio direktyvų ORG, LIST, INCLUDE, CONFIG, END ir komandų clrf, bsf, bcf, movlw ir movwf paskirties aprašymas. Programų, išsaugotų atliekant laboratorinio darbo 15 ir 17 punktų užduotis, tekstai ir komentarai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2010-02-24
 • Duomenų įrašymas į RAM atmintį tiesioginiu ir netiesioginiu adresavimo būdu

  Darbo tikslas: Susipažinti su MPLAB IDE programiniu paketu, naudojant MPLAB IDE v7.22 programos paketą. Taip pat susipažinti su duomenų įrašymo būdais. Darbo uždaviniai. Teorinė dalis. Pastaba. Tiesioginis adresavimas. Netiesioginis adresavimas. INDF ir FSR registrai. Naudojamų pagrindinių direktyvų paaiškinimai.
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2007-01-04
Puslapyje rodyti po