Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Difrakcinė gardelė

  Darbo tikslas: Susipažinti su difrakcinio spektro veikimu. Atlikti ištisinio spektro violetinės ir raudonosios ribų matavimus. Priemonės. Teorija. Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2005-12-18
 • Difrakcinė gardelė (2)

  Darbo tikslas: Susipažinti su difrakcinio spektroskopo veikimu. Atlikti ištisinio spektro violetinės ir raudonosios ribų matavimus. Priemonės. Teorinis darbo pagrindas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-01-19
 • Difrakcinė gardelė (3)

  Laboratorinis darbas Nr. 13. Tikslas: nustatyti lazerio šviesos bangos ilgį, plyšio P plotį ir bangų telpančių tame plyšyje skaičių. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės darbo formulės. Bandymo eiga. Skaičiavimai. Darbo išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-02-28
 • Difrakcinės gardelės konstantos nustatymas

  Tikslas: nustatyti difrakcinės gardelės konstantą ir nežinomą šviesos bangos ilgį. Priemonės. Pagrindinės formulės. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvada.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-09-15
 • Difrakcinės gardelės konstantos nustatymas (2)

  Tikslas: nustatyti difrakcinės gardelės konstantą ir nežinomą šviesos bangos ilgį. Priemonės. Pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Skaičiavimai ir matavimo rezultatai. Išvados. Schemos ir lentelės.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2005-11-24
 • Difrakcinės gardelės konstantos nustatymas (3)

  Tikslas: nustatyti difrakcinės gardelės konstantą ir nežinomą šviesos šaltinio ilgį. Priemonės. Bandymo eiga. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-04-05
 • Difrakcinės gardelės tyrimas

  Tikslas: Apskaičiuoti lazerio šviesos bangos ilgio ilgį, nustatyti plyšio plotį, bei bangų ilgių skaičių, telpančių plyšyje. Priemonės. Pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Lazerio šviesos bangos ilgio nustatymas(su difrakcine gardele). Plyšio pločio nustatymas. Skaičiaus bangų ilgių, telpančių plyšyje nustatymas.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-11-12
 • Dinaminis struktūrų masyvas. "A" lygmuo

  Programos užduotis. PV1-26. Turime KTU ir KU bibliotekose esančių knygų sąrašus atskiruose failuose: Knygos autorius, pavadinimas, knygos kaina, egzempliorių kiekis. Suformuoti sąrašus kiekvienam universitetui: knygos autorius, pavadinimas, knygos kaina, piniginė knygų vertė. Išvesti lenteles: duomenų ir skaičiavimų rezultatų. Programos aprašymas. Programos schema. Unit1.h failas. Unit2.h failas. Meniu schemos ir aprašymai (paaiškinimai). Programos tekstas. Duomenų ir rezultatų failai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(12 puslapių)
  2009-03-17
 • Dinamiškas objektų sąrašas

  Užduotis Nr. L5-3: Tekstiniame faile duoti duomenys apie studentus: pavardė, vardas, pažymėjimo numeris, kursas, pažymių vidurkis. Suformuoti K-tojo kurso studentų dinamišką objektų sąrašą. Suskaičiuoti sąraše esančių studentų bendrą vidurkį. Parašyti metodus veiksmams atlikti: spausdinti sąrašo duomenis lentele į failą, šalinti šąrašo elementus pagal nurodytą požymį. Aptariama tokios programos struktūra, supažindinama su programos kūrimo eiga. Programos aprašymas. Formos schema. Objektų inspektoriuje komponentų keičiamų. savybių lentelė. Main.h failas. Informacija.h failas. Studentai.h failas. Apie.h failas. Meniu schema ir aprašymas. Dinamiškųjų sąrašų paveikslai. Klasių diagrama. Programos tekstas. Main.cpp failas. Apie.cpp failas. Informacija.cpp failas. Studentai.cpp failas. Duomenų ir rezultatų failai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(16 puslapių)
  2009-04-29
 • Dinamiškas struktūrų masyvas

  KTU informatikos fakulteto pirmo kurso, antro pusmečio ataskaita. Užduotis. PV2-14 Turime tekstiniame faile viešbučio gyventoju sąrašą: pavardė, vardas, atvykimo data, išvykimo data, kaina už parą. Suformuoti sąrašą: pavardė, vardas, atvykimo data, išvykimo data, mokestis. Duomenis ir rezultatus sutvarkyti pagal atvykimo datą. Išvesti dvi lenteles: duomenų ir skaičiavimų rezultatų. Programos aprašymas. Meniu schema ir paaiškinimai. Programos tekstas. Duomenų ir rezultatų failai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(19 puslapių)
  2008-05-20
 • Dinamiškas struktūrų masyvas (2)

  Užduotis: Tekstiniame faile turime mašinų sąrašą: "Modelis, Metai, Kaina".Surasti brangiausią ir pigiausią mašinas.Sudaryti nurodytos kainos mašinų sąrašą ( kainos intervalas įvedamas klaviatūra).Rezultatus spausdinti į ekraną ir į failą. Programos aprašymas. Programos tekstas. Duomenys ir rezultatai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2008-09-04
 • Diodinio detektoriaus tyrimas

  Laboratorinis darbas "Diodinio detektoriaus tyrimas". Darbo tikslas: detektoriaus išėjimo įtampos amplitudės priklausomybės nuo aukšto dažnio virpesio amplitudės matavimas, detektoriaus įėjimo ir išėjimo virpesių oscilogramos.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2005-03-10
 • Diodinio detektoriaus tyrimas (2)

  Darbo tikslas: ištirti bazinio diodinio detektoriaus fizikinius procesus. Ištirti įėjimo signalo dydžio įtaką detektoriaus charakteristikoms. Aparatūros sąrašas. Detektoriaus laboratorinio maketo principinė elektrinė schema. Matavimai. Amplitudės matavimai. Amplitudės grafikas. Virpesio oscilograma. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-08-21
 • Diodo bei tranzistoriaus savybių bei charakteristikų tyrimas

  Diodo bei tranzistoriaus savybių bei charakteristikų tyrimas. Darbo tikslas: Išmatuoti diodo bei tranzistoriaus charakteristikas. Darbo atlikimo tvarka. Įtampos priklausomybė tiesioginei srovei. Įtampos priklausomybė netiesioginei srovei. Įtampos priklausomybė nuo grandinėje prijungtos varžos.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-01-06
 • Diodo tyrimas

  Puslaidininkio diodo veikimo principo išsiaiškinimas, voltamperinės charakteristikos gavimas ir diodo varžos nustatymas. Darbo prietaisai. Darbo eiga. Sujungimo schema. Diodo voltamperinę priklausomybę. Diodo varžos priklausomybę nuo srovės. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2007-10-30
 • Dirbtinis intelektas (4)

  Du dirbtinio intelekto laboratoriniai darbai.
  Informatika, laboratorinis darbas
  2007-03-02
 • Direktorinė antena

  Darbo tikslas: direktorinės antenos elementų įtakos jos kryptiškumui tyrimas, kryptingumo koeficiento skaičiavimas. Struktūrinė darbo schema. Darbo eiga. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2008-11-12
 • Direktorinė antena (2)

  Darbo tikslas – direktorinės antenos ir jos elementų įtakos kryptiškumui tyrimas. Struktūrinė darbo schema. Apskaičiuojama direktorinės antenos spinduliuotės diagrama polinėje koordinačių sistemoje. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2008-12-04
 • Direktorinė antena (3)

  Darbo tikslas: direktorinės antenos ir jos elementų įtakos kryptiškumui tyrimas. Darbo eiga. Teoriniai skaičiavimai.
  Elektronika, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2010-12-08
 • Dirvos kiečio nustatymas

  Darbo tikslas: Išmokti išmatuoti skirtingų dirvos savybių viršutinio dirvos sluoksnio kietį dviem skirtingais matavimo prietaisais "Reviakino kietmačiu" ir "Penetrolodgger", statistiškai apdoroti gautus matavimų duomenis, pateikti išvadas. Darbo eiga. Tiriant dirvos kietį. Darbo eiga matuojant Penetrologeriu. Darbo eiga. Matematiškai apdorojus gautus matavimo duomenis. Statistiniai duomenys. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-12-17
Puslapyje rodyti po