Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo sutarties su vaikais iki 16 metų sudarymo ir nutraukimo ypatumai

  Darbas, darbo santykiai, pagrindiniai darbo teisės šaltiniai. Darbo teisinių santykių subjektai, darbuotojo teisinis statusas. Psichinė būklė. Amžius. Darbo sutarčių su vaikais iki 16 metų sudarymo teisinės prielaidos. Darbo sutarties su vaikais iki 16 metų sudarymo ypatumai. Vaikų iki 16 metų darbo laiko, poilsio laiko ypatumai. Darbo sutarties su vaikai iki 16 metų nutraukimo ypatumai.
  Darbo teisė, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2006-01-03
 • Darbo vietų vertinimas

  Įvadas. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo analizė ir reikalavimų profiliai. Pareigybių/darbo vietų darbo analizė. Reikalavimai pareigybę/darbo vietą užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio sistemos sukūrimas ir apskaičiavimas pasirinktoms pareigybėms/darbo vietoms. Išvados.
  Personalo vadyba, laboratorinis darbas(12 puslapių)
  2006-01-05
 • Darbų sauga (15)

  5 laboratoriniai darbai. Aprašymai ir skaičiavimai. Patalpų šiluminės aplinkos parametrų nustatymas, įvertinimas. Darbo vietos (patalpos) vėdinimo sistemos įvertinimas. Darbo vietos (patalpos) apšvietos įvertinimas. Oro užterštumas dulkėmis įvertinimas. Aplinkos akustinio triukšmo matavimas ir įvertinimas.
  Sauga, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2008-10-28
 • Daugiapakopio stiprintuvo tyrimas

  Darbo tikslas: išmatuoti tripakopio ir dvipakopio stiprintuvo išėjimo signalus. Ataskaitoje pateikti darbo schemas ir oscilogramas.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-05-11
 • Dažninės dinaminių grandžių charakteristikos

  Laboratorinis darbas Nr.:2. Darbo tikslas: Išmokti Matlab'e tirti automatinio valdymo sistemų grandžių dažnines charakteristikas. Funkcijos. Dažninės charakteristikos. Fazinės diagramos. Išvada.
  Elektronika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2010-06-14
 • Dažninės dvipolių ir keturpolių charakteristikos (2)

  Darbo tikslas: apskaičiuoti tiriamos grandinės – dvipolio ir keturpolio grandinės funkcijas, nubraižyti jų amplitudės ir fazės dažnines charakteristikas. Nagrinėjamo keturpolio schema ir elemento parametrai. Keturpolio supaprastinta schema. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2007-03-21
 • Dažninės dvipolių ir keturpolių charakteristikos (3)

  Darbo tikslas – apskaičiuoti tiriamos grandinės – dvipolio ir keturpolio grandinės funkcijas, nubraižyti jų amplitudės ir fazės dažnines charakteristikas. Duoti duomenys. Skaičiavimai. Grafikai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2007-11-29
 • Dažninės dvipolių ir keturpolių charakteristikos (4)

  Darbo tikslas – apskaičiuoti tiriamos grandinės – dvipolio ir keturpolio grandinės funkcijas, nubraižyti jų amplitudės ir fazės dažnines charakteristikas. Nagrinėjamo keturpolio schema ir elemento parametrai. Duoti duomenys. Skaičiavimai. Matricos. Keturpolio perdavimo funkcija. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2007-11-29
 • Dažninės dvipolių ir keturpolių charakteristikos (5)

  Darbo užduotis: apskaičiuoti duotojo keturpolio A parametrų matricą. Pasinaudojant A parametrais, apskaičiuoti keturpolio įėjimo impedansą atviro ir trumpai sujungto keturpolio atvejais; keturpolio perdavimo funkciją atviro keturpolio atveju. Nubraižyti grafikus. Sudaroma analizuojamos grandinės schema. Tiriamoji grandinė. Darbo eiga. Skaičiavimai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2007-11-29
 • Dažninės grandinių charakteristikos

  Darbo tikslas: apskaičiuoti tiriamos grandinės (dvipolio ir keturpolio) grandinės funkcijas, nubraižyti jų amplitudės ir fazės dažnines charakteristikas. Sudaroma grandinė ir nubraižoma grandinės schema. Grandinių schemos. Dvipolio analizė. Grandinės įėjimo impedanso skaičiavimas atliekant grandinės ekvivalenčiuosius pakeitimus. Grandinės įėjimo impedanso skaičiavimas matricų metodu. Keturpolio analizė. Grandinės įtampos perdavimo funkcijos skaičiavimas matricų metodu.
  Elektronika, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2009-11-15
 • Dažninės tipinių dinaminių grandžių ir sistemų charakteristikos

  Darbo tikslas: ištirti aperiodinės, diferencijavimo, integravimo ir švytavimo grandžių perdavimo funkcijas. Gauti šių grandžių realiąją ir menamą, fazinę dažninę, amplitudės fazinę, amplitudės dažninę ir logaritmines charakteristikas. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2006-10-31
 • Dažnio matavimas

  5 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Išanalizuoti skaitmeninio dažnimačio, jo dažnio sumažinimo bloko ir laiko intervalų bloko sandarą bei veikimą, išsiaiškinti jo svarbiausius metrologinius parametrus ir išmokti jais naudotis. Darbo priemonės. Dažnimačio pagrindinės metrologinės savybės. Dažnio sumažinimo blokas. Darbo rezultatai. Dažnio ir periodo matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Paklaidų dažninių priklausomybių grafikai.
  Elektronika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2010-11-11
 • Dažnio matavimas (2)

  5 laboratorinio darbo ataskaita. Darbo tikslas. Darbo užduotis. Matavimo prietaisų pagrindinės metrologinės savybės ir struktūrinės schemos. Dažniamačio Č3–34 (Č3–34A) pagrindinės metrologinės savybės. Dažnio sumažinimo bloko JZČ-51 pagrindinės metrologinės savybės. Darbo formulės. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2011-05-04
 • Dažų savybių nustatymas

  15 laboratorinis darbas. Darbo tikslas. Darbo priemonės. Pigmentų smulkumo nustatymas. Aliejaus sugeriamumo nustatymas. Dažų dengiamumo nustatymas. Išvados.
  Statyba, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2011-04-06
 • De Broilio lygtys. Heizenbergo nelygybės

  Laboratorinis darbas Nr. 2. Tikslas: Išnagrinėti mikrodalelių savybes, išmokti taikyti de Broilio lygtis ir Heizenbergo nelygybes. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-02-28
 • Degių skysčių garų pliūpsnio temperatūros nustatymas

  Darbo tikslas. Nustatyti degių skysčių pliūpsnio temperatūrą. Užduotis. Ataskaita. Išvados.
  Ergonomika, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2007-02-22
 • Dėmesio patvarumo ir perkėlimo tyrimas aritmetinių operacijų pagalba

  Praktinis darbas Nr.1. Tyrimo metu susidursime su keliomis dėmesio ypatybėmis: dėmesio patvarumu, perkėlimu, paskirstymu ir koncentracija. Metodika. Tiriamasis. Darbo priemonės. Instrukcija tiriamajai. Darbo eiga. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2009-04-21
 • Detalės modeliavimas apjungiant skirtingose plokštumose nubraižytus eskizus

  Kompiuterinio projektavimo laboratorinis darbas nr. 3. Darbo tikslas: Sumodeliuoti detalę apjungiant skirtingose plokštumose nubraižytus eskizus. Išmokti pakeisti detalės formą ja sulenkiant. Darbo atlikomo eiga.
  Mechanika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2009-10-23
 • Detalės pagrindinio vaizdo profilio eskizų braižymas, jų profiliavimas, apribojimų ir matmenų įvedimas

  Darbo tikslas: Išmokti nubraižyti detalės pagrindinio vaizdo "juodraštinį" dvimatį eskizą, atlikti jo profiliavimą ir atskiriems profilio elementams įvesti geometrinius apribojimus bei matmenis. Darbo eiga. Eskizo sudarymas ir jo profiliavimas. Detalės pagrindinio vaizdo eskizas.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-11-25
 • Detalės profilio braižymas

  Detalės profilio braižymas. Tikslas. Laboratorinis darbas. Savarankiška užduotis. Naudojamos komandos. Laboratorinio darbo aprašymas.
  Statyba, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2006-09-18
Puslapyje rodyti po