Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Cukraus koncentracijos matavimas

  Darbo užduotis. Išmatuoti cukraus koncentraciją poliarimetru. Teorinė dalis. Aparatūra. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2008-12-05
 • Cukraus koncentracijos matavimas (2)

  Laboratorinis darbas Nr. 4. Aparatūra. Darbo tikslas. Išmatuoti cukraus koncentraciją poliarimetru. Teorinė dalis. Darbo eiga. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2009-12-09
 • Cukraus koncentracijos matavimas (3)

  Laboratorinis darbas nr. 4. Darbo tikslas – išmatuoti cukraus koncentraciją poliarimetru. Priemonės. Darbo eiga. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2010-01-04
 • Cukraus koncentracijos nustatymas poliametru

  Tikslas: Nustatyti cukraus tirpalo savitąją sukimo gebą ir nežinomą cukraus koncentraciją tirpale. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Rezultatai. Skaičiavimai. Išvada.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-06-07
 • Cukraus koncentracijos nustatymas poliarimetru

  Tikslas: susipažinti su poliarimetro veikimu, nustatyti cukraus tirpalo savitąją sukimo gebą ir nežinomą cukraus koncentraciją tirpale. Priemonės. Pagrindinės formulės. Darbo eiga. Rezultatai.
  Chemija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-05-29
 • Cukraus koncentracijos nustatymas poliarimetru (2)

  Laboratorinis darbas Nr. 15. Tikslas: susipažinti su poliarimetro veikimu, nustatyti cukraus tirpalo savitąją gebą ir nežinomą cukraus koncentraciją cukraus tirpale. Priemonės. Pagrindinės darbo formulės. Bandymo eiga. Skaičiavimai. Darbo išvados.
  Chemija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-02-27
 • Darbas ir sauga (2)

  Laboratoriniai darbai. Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Apsauginio įžeminimo tyrimas. Žmonių evakuacijos iš pastatų trukmės skaičiavimas.
  Sauga, laboratorinis darbas(19 puslapių)
  2006-01-13
 • Darbas su "PowerWorld" programa. Elektros tinklo būsenos parametrų skaičiavimas

  Darbo tikslas. Išmokti panaudoti programą "PowerWorld" elektros tinklo normalios būklės parametrų suradimui. Patikrinti galių balansą nagrinėjamame elektros tinkle. Darbo eiga. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(13 puslapių)
  2006-10-31
 • Darbas su "Statistica" (2)

  2 laboratoriniai darbai. 1 laboratorinis darbas: situacija: kaip žinome, paaugliai ypač mėgsta susirašinėti trumposiomis sms žinutėmis, todėl susidomėjome kiek sms jie išsiunčia per dieną. Apklausėme paaglius anketiniu būdu nuo 13 iki 16 metų amžiaus. Tyrimas: kiek sms per dieną išsiunčia paaugliai nuo 13 iki 16 metų. Rezultatų analizė su "Statistica". 2 laboratorinis darbas. Analizei pasirinkome statistinius duomenis apie dešimčiai tūkstančių Lietuvos gyventojų tenkančius mokinių ir studentų skaičius. Gautus duomenis suvedėme į "STATISTICA" programą, kad galėtumėme atlikti tolimesnį darbą. Padėties ir sklaidos charakteristikos.
  Aprašomoji statistika, laboratorinis darbas(12 puslapių)
  2010-03-23
 • Darbas su "Statistica" (3)

  2 savarankiškas darbas. 1. Užduotis. Nubrėžti bent trijų pasiskirstymų grafikus. Vieno pasiskirstymo vaizdavimui naudoti bent po keturias pasiskirstymo kreives, gaunamas skirtingoms parametrų reikšmėms. Paaiškinti kitimo tendencijas kintant parametrams. Ksi kvadrat skirstinys. Normalusis skirstinys. Fišerio skirstinys. 2.Užduotis. Pagal pirmo savarankiško darbo (pirmos užduoties) statistinius duomenis, surasti vidurkio intervalinį įvertinimą trimis skirtingais būdais. Patikrinti hipotezę apie tų duomenų normališkumą. Vidurkio intervalinis įvertinimas. Normališkumo tikrinimas. 3. Užduotis. Iš statistinių žinynų ar periodinių leidinių (pateikti šaltinio bibliografinį aprašymą) surasti tris skirtingus duomenų blokus ir pritaikyti. T-kriterijus priklausomoms imtims. T-kriterijus nepriklausomoms imtims. 4. Užduotis. Sugalvoti situaciją dispersinės analizės pritaikymui. Išanalizuoti vieno ir dviejų faktorių situaciją. Vieno faktoriaus metodas. Dviejų faktorių metodas.
  Aprašomoji statistika, laboratorinis darbas(25 puslapiai)
  2010-10-22
 • Darbas su Excel programa

  Užduotys ir jų sprendimai: Edit, Fill, Series...; Format, Cells...; Insert, Picture..., WordArt... komandų naudojimas. Kolontitulų suformavimas. Paprasčiausi skaičiavimai: Formulės sandara, santykiniai ir absioliutieji adresai, formulių kopijavimas, funkcijos. Finansinių funkcijų naudojimas. Grafikai, diagramos… jų apipavidalinimas. Data (Sort, Filter, Subtotals, Consolidate, Pivot Table and Pivot Chart Report) komandų naudojimas. "Kas bus - jeigu?" analizė. Prognozavimas.
  Programos, laboratorinis darbas(13 puslapių)
  2005-05-17
 • Darbas su paprastaisiais bei kai kuriais struktūriniais duomenų tipais

  I laboratorinis darbas. Telefonų stoties abonentų ataskaitos skaičiavimas. Uždavinio esmė. Programos algoritmo blokinė schema. Panaudotos duomenų struktūros ir jų parinkimo pagrindimas. Programos algoritmo struktūrograma. Programos tekstas "Pascal" kalba. Uždavinio sprendimo algoritmo aprašymas. Programos vykdymo rezultatas.
  Programos, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2009-10-27
 • Darbas su programa Device Manager

  Užduotis: Išnagrinėti programos interfeisą. Į *.txt failą įvesti duomenis apie įrenginius, jų naudojamus resursus (I/O, DMA, IRQ, MEMORY). Sudaryti suvestinę apie pagrindinius įrenginius ir jų naudojamus resursus (eilės nr., įrenginio tipas, įrenginio pavadinimas, naudojami resursai).
  Programos, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2007-05-15
 • Darbas su rezistoriais ir kondensatoriais

  Darbo tikslas: ištirti pateiktus rezistorius ir kondensatorius. Darbo priemonės. Darbo eiga. Atsakymai į klausimus.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-06-23
 • Darbo ekonomika (7)

  7 laboratorinių darbų ataskaita. Įvadas. Laboratorinis darbas Nr.1. Pasinaudojant Lietuvos statistikos metraštyje pateiktais duomenimis, užpildyta lentelė. Laboratorinis darbas Nr. 2. Pasinaudojant pateiktais statistikos duomenimis užpildoma lentelė. Laboratorinis darbas Nr. 3. Naudojantis Lietuvos statistikos metraštyje pateiktais duomenimis, apskaičiuoti trūkstami visos Lietuvos duomenys. Laboratorinis darbas Nr. 4. Pasinaudojus Lietuvos statistikos metraštyje pateiktais duomenimis, užpildoma lentelė duotiems metams ir duotosioms veiklos rūšims. Laboratorinis darbas Nr. 5. Pasinaudojus Lietuvos statistikos metraštyje pateiktais duomenimis, užpildoma dėstytojo duotiems metams ir duotoms ekonominės veiklos rūšims lentelė. Laboratorinis darbas Nr. Pasinaudojant Lietuvos statistikos metraštyje pateiktais duomenimis, užpildomos dėstytojo duotosioms veiklos rūšims lentelės. 9lentelė.Pramonė ir jos darbininkų DU. Laboratorinis darbas Nr. 7. Apskaičiuojama ligonių gaunama ligos pašalpa, remiantis ankstesnių laboratorinių darbų duomenimis (5 laboratorinio darbo) ir statistikos departamento informacija nuo 2009 metų. Pasirenkame vidutinį mėnesinį šalies sektoriaus maisto produktų, gėrimų ir tabako gamybos ekonominės šakos bruto darbo užmokestį (1422.7 Lt vyro, 1093.3 Lt moters). Išvados.
  Ekonomika, laboratorinis darbas(15 puslapių)
  2011-01-26
 • Darbo ir gaisrinė sauga

  Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Apsauginio įžeminimo tyrimas. Jonizuojančioji spinduliuotė.
  Sauga, laboratorinis darbas(16 puslapių)
  2006-03-16
 • Darbo ir gaisrinė sauga (2)

  Laboratoriniai darbai. Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Apsauginio įžeminimo tyrimas. Jonizuojančioji spinduliuotė.
  Sauga, laboratorinis darbas(13 puslapių)
  2006-03-17
 • Darbo ir gaisrinė sauga (3)

  Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Apsauginio įžeminimo tyrimas. Jonizuojančioji spinduliuotė.
  Sauga, laboratorinis darbas(20 puslapių)
  2008-09-10
 • Darbo jėgos rinka Lietuvoje

  Įvadas. Darbo jėga bei gyventojų klasifikacija. Situacijos darbo rinkoje. Šalies darbo rinkos rodikliai. Darbo jėgos migracija. 2007-2013 metų Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos panaudojimo strategija. Išvados.
  Makroekonomika, laboratorinis darbas(16 puslapių)
  2007-03-16
 • Darbo sutarties nutraukimas

  Darbo sutarties nutraukimas. Uždavinys. Sprendimas.
  Darbo teisė, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2005-09-25
Puslapyje rodyti po