Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • 4 - Nitrozoantipirino sintezė

  4 - Nitrozoantipirino sintezės ataskaita. 4 - Nitrozoantipirino savybės. Reakcijos. Reagentų kiekio apskaičiavimas. Aparatūros schema ir indai. Sintezės proceso aprašymas. Reakcijos produktų atskyrimas ir valymas. Išeigos apskaičiavimas. Pastabos ir išvados.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-03-05
 • 4 chemijos laboratoriniai darbai

  Medžiagų tirpumas. Metalų korozija. Tirpalai. Karbonatinio ir pastovaus vandens kietumo nustatymas.
  Chemija, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2007-02-19
 • 4 fizikos laboratoriniai darbai

  Fizikos laboratoriniai darbai. Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas. Kietojo kūno linijinio plėtimosi koeficiento matavimas. Strypo inercijos momento matavimas sukamųjų svyravimų metodu. Priverstinių svyravimų tyrimas.
  Fizika, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2006-03-07
 • 4 fizikos laboratoriniai darbai (2)

  Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi. Išorinio fotoefekto dėsningumų tikrinimas. Radioaktyviojo β spinduliavimo šaltinio aktyvumo tyrimas. Šiluminio spinduliavimo tyrimas ir temperatūros matavimas optiniu pirometru.
  Fizika, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2007-03-14
 • 4 fizikos laboratoriniai darbai (3)

  Garso greičio nustatymas statmenųjų svyravimų sudėties metodu. Skysčio klampos koeficiento nustatymas Stokso būdu. Entropijos pokyčio nustatymas šildant ir lydant kristalinį kūną. Dujų molinių šilumų santykio nustatymas.
  Fizika, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2007-03-20
 • 4 fizikos laboratoriniai darbai (4)

  Laboratoriniai darbai: Žiedo inercijos momento matavimas. Oro klampumo koeficiento ir molekulių vidutinio laisvojo lėkio nustatymas. Dielektrikų šiluminio laidumo koeficiento nustatymas. Sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas.
  Fizika, laboratorinis darbas(23 puslapiai)
  2007-05-24
 • 4 fizikos laboratoriniai darbai (5)

  Laboratorinis darbas nr. 16. Šiluminio spinduliavimo tyrimas ir temperatūros matavimas optiniu pirometru. Kontroliniai klausimai. Šiluminis spinduliavimas ir jo savybės. Šiluminio spinduliavimo charakteristikos: spinduliavimo ir sugėrimo geba, integralinė spinduliavimo geba. Šiluminio spinduliavimo dėsniai. Energijos pasiskirstymas absoliučiai juodojo kūno spinduliavimo spektre. Planko matinio spinduliavimo hipotezė. Planko farmulė. Optinio pirometro veikimo principas. Laboratorinis darbas nr. 28. Radioaktyviojo spinduliavimo šaltinio aktyvumo tyrimas. Kontroliniai klausimai. Atomo branduolių sandara ir pagrindinės charakteristikos. Radioaktyvusis spinduliavimas ir jo rūšys. Radioaktyviojo skylimo dėsniai. Skilimo pastovioji, pusamžis, aktyvumas β spindulių prigimtis ir pagrindinės savybės. Branduolių masės ir krūvio poslinkio dėsniai β skylimo atveju. Laboratorinis darbas nr. 18 Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi Kontroliniai klausimai. Linijinių spektrų kilmė, vandenilio atomo spektras. Juostiniai ir ištisiniai spektrai, jų kilmė. Emisijos ir absorbcijos spektrai. Kokybinė ir kiekybinė spektrinės analizės. Darbo eiga ir laukiami rezultatai. Laboratorinis darbas nr. 17. Išorinio fotoefekto dėsningumų tikrinimas. Darbo tikslas: susipažinti su išoriniu fotoefektu, patikrinti soties fotosrovės priklausomybę nuo katodo apšviestumo. Kontroliniai klausimai. Išorinis fotoefektas. Išorinio fotoefekto tyrimo schema. Išorinio fotoefekto dėsningumai. Einšteino lygtis fotoefektui. Elektronų išlaisvinimo darbas. Fotoefekto raudonoji riba, jos nustatymo būdai.
  Fizika, laboratorinis darbas(23 puslapiai)
  2009-11-25
 • 4 fizikos laboratoriniai darbai (6)

  Laboratorinis darbas nr.28. Radioaktyviojo β spinduliavimo šaltinio aktyvumo tyrimas. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. BANDYMO EIGA. Kontroliniai klausimai. Atomų branduolių sandara ir pagrindinės charakteristikos. Radioaktyvusis spinduliavimas ir jo rūšys. Radioaktyviojo skilimo dėsniai. Skilimo pastovioji, pusamžis, aktyvumas. Β spindulių prigimtis ir pagrindinės savybės. Branduolių masės ir krūvio poslinkio dėsniai β skylimo atveju. Eksperimentiniai radioaktyviųjų dalelių registravimo metodai. Laboratorinis darbas nr. 16. Šiluminio spinduliavimo tyrimas ir temperatūros matavimas optiniu pirometru. Pagrindinės formulės. Darbo eiga. Kontroliniai klausimai. Šiluminis spinduliavimas ir jo savybės. Šiluminio spinduliavimo charakteristikos: spinduliavimo ir sugėrimo geba, integralinė spinduliavimo geba. Šiluminio spinduliavimo dėsniai. Energijos pasiskirstymas absoliučiai juodojo kūno spinduliavimo spektre. Planko matinio spinduliavimo hipotezė. Planko formulė. Optinio pirometro veikimo principas. Laboratorinis darbas nr. 18. Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Darbo eiga. Kontroliniai klausimai. Linijinių spektrų kilmė, vandenilio atomo spektras. Juostiniai ir ištisiniai spektrai, jų kilmė. Emisijos ir absorbcijos spektrai. Kokybinė ir kiekybinė spektrinės analizės. Darbo eiga ir laukiami rezultatai. Laboratorinis darbas nr. 25. Puslaidininkio lygintuvinio diodo tyrimas. DARBO METODIKA IR PAGRINDINĖS FORMULĖS. Bandymo eiga. Kontroliniai klausimai. Elektroninio (n - tipo) ir skylinio (p - tipo) puslaidininkių laidumo aiškinimas juostinės teorijos modeliu.
  Fizika, laboratorinis darbas(26 puslapiai)
  2011-05-17
 • 4-Toluensulfonrūgštis (p- Toluensulfonrūgštis)

  Darbo tikslas. Darbo priemonės. Darbo reagentai. Darbo aprašymas. Išvados.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2006-04-24
 • 43 fizikos laboratoriniai darbai

  Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų apskaičiavimas (3). Priverstinių svyravimų tyrimas (2). Kūno laisvojo pagreičio nustatymas apverčiamąja ir matematine svyruokle. Galvaniniai elementai. Kulkos greičio matavimas sukamąja balistine švytuokle (2). Giroskopo precesijos tyrimas. Garso greičio matavimas interferenciniu metodu (2). Garso greičio ore matavimas Kundto metodu (3). Skersinių tampriųjų bangų sklidimo stygoje greičio nustatymas. Dujų molinių šilumų santykio cp/cv matavimas (4). Oro klampumo koeficiento ir molekulių vidutinio laisvojo lėkio nustatymas (3). Kietojo kūno linijinio plėtimosi koeficiento matavimas. Dielektrikų šiluminio laidumo koeficiento nustatymas. Laidininko specifinės varžos matavimas. Ampermetro ir voltmetro matavimo ribų praplėtimas. Sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas. Sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas. Strypo inercijos momento matavimas sukamųjų svyravimų metodu. Taisyklingos formos kūnų inercijos momento matavimas sukamųjų svyravimų metodu. Žiedo inercijos momento nustatymas. Žiedo inercijos momento matavimas (2). Slopinamųjų svyravimų tyrimas spyruokline svyruokle (4). Cukraus koncentracijos nustatymas poliarimetru. Šiluminio spinduliavimo tyrimas ir temperatūros matavimas optiniu pirometru. Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi. Puslaidininkio lygintuvo diodo tyrimas. Ritės induktyvumo ir kondensatoriaus elektrinės talpos nustatymas.
  Fizika, laboratorinis darbas(107 puslapiai)
  2007-06-16
 • 5 elektronikos laboratoriniai darbai

  Vieno pusperiodžio lygintuvų tyrimas. Dviejų pusperiodžių lygintuvų tyrimas. Stabilitrono tyrimas. Tranzistoriaus tyrimas. Generatoriaus tyrimas.
  Elektronika, laboratorinis darbas(13 puslapių)
  2007-03-05
 • 5 elektronikos laboratoriniai darbai (2)

  5 elektronikos laboratoriniai darbai. Pirmas laboratorinis darbas. Puslaidininkinio diodo tyrimas. Darbo tikslas. Darbo eiga ir rezultatai. Dvipolio tranzistoriaus tyrimas. Darbo tikslas. Darbo eiga ir rezultatai. Trečias laboratorinis darbas. Emiterinio kartotuvo tyrimas. Darbo tikslas. Darbo eiga ir rezultatai. Ketvirtas laboratorinis darbas. Tranzistorinio stiprintuvo pakopos tyrimas. Darbo tikslas. Darbo eiga ir rezultatai. Penktas laboratorinis darbas. Operacinio stiprintuvo tyrimas. Darbo tikslas. Darbo eiga ir rezultatai.
  Elektronika, laboratorinis darbas(20 puslapių)
  2011-12-13
 • 5 elektrotechnikos laboratoriniai darbai

  Kirchhofo dėsnių taikymas daugiakontūrinei schemai. Nuolatinės srovės linijos tyrimas. Kintamosios srovės nuoseklios elektros grandinės tyrimai. Kintamos srovės lygiagrečios grandinės tyrimas. Trifazės žvaigžde sujungtos grandinės tyrimas.
  Elektronika, laboratorinis darbas(16 puslapių)
  2008-01-08
 • 5 fizikos laboratoriniai darbai

  Radioaktyviojo spinduliavimo šaltinio aktyvumo tyrimas. Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi. Puslaidininkių varžos priklausomybės nuo temperatūros tyrimas. Šiluminio spinduliavimo tyrimas ir temperatūros matavimas optiniu pirometru. Išorinio fotoefekto dėsningumų tikrinimas.
  Fizika, laboratorinis darbas(25 puslapiai)
  2005-09-17
 • 5 fizikos laboratoriniai darbai (2)

  Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas. Žiedo inercijos momento matavimas. Dielektrikų šiluminio laidumo koeficiento nustatymas. Oro klampumo koeficiento ir molekulių vidutinio laisvojo lėkio nustatymas. Sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas.
  Fizika, laboratorinis darbas(20 puslapių)
  2007-02-07
 • 5 fizikos laboratoriniai darbai (3)

  5 fizikos laboratoriniai darbai. Laidininko savitosios varžos nustatymas. Metalinio laidininko voltamperinės charakteristikos nustatymas. Elektrinių dydžių matavimo paklaidos. Rezultato apvalinimas ir skaičiaus [pi] radimas. Nuolatinės srovės šaltinio elektrovaros jėgos ir vidinės varžos nustatymas.
  Fizika, laboratorinis darbas(12 puslapių)
  2008-11-05
 • 5 fizikos laboratoriniai darbai (4)

  Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų apskaičiavimas. Sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas. Žiedo inercijos momento matavimas. Oro klampumo ir molekulių vidutinio laisvojo lėkio nustatymas. Dielektrikų šiluminio laidumo koeficiento nustatymas.
  Fizika, laboratorinis darbas(17 puslapių)
  2009-02-12
 • 5 fizikos laboratoriniai darbai (5)

  Dujų molinių šilumų santykio nustatymas. Darbo tikslas. Nustatyti dujų molinių šilumų santykį. Darbo atlikimas. Išvados. Entropijos pokyčio nustatymas šildant ir lydant kristalinį kūną. Darbo tikslas: Susipažinti su pirmos rūšies faziniais virsmais ir būsenos funkcijos entropijos kitimu. Išvados. Matematinės svyruoklės svyravimo periodo matavimas. Darbo tikslas: Susipažinti su matavimo rezultatų statistinio apdorojimo metodika. Darbo eiga. Išvados. Šlyties modulio nustatymas. Darbo tikslas. Susipažinti su kietojo kūno tampriosiomis deformacijomis, tamprumo moduliais ir jų matavimo būdais. Išvados. Varžų matavimas Vitstono tilteliu. Darbo tikslas Susipažinti su Vitstono tiltelio darbu ir eksperimentiškai patikrinti nuoseklaus ir lygiagretaus varžų jungimo dėsnius. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2010-03-08
 • 6 chemijos laboratoriniai darbai

  Dujų molinių šilumų santykio nustatymas. Koloidiniai tirpalai. Metalų korozija. Normalinės koncentracijos tirpalai. Galvaninės dangos. Reakcijos gryniems metalams pažinti.
  Chemija, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2007-09-20
 • 6 fizikos laboratoriniai darbai

  Pirmo semestro neakivaizdinio skyriaus laboratoriniai darbai. Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas. Sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas. Plokščiasis žiedas. Toroidinis žiedas. Slopinamųjų svyravimų tyrimas spyruokline svyruokle. Klampumo koeficiento ir molekulių vidutinio laisvojo lėkio nustatymas.
  Fizika, laboratorinis darbas(22 puslapiai)
  2005-09-17
Puslapyje rodyti po