Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Žiedo inercijos momento nustatymas (2)

  Darbo tikslas. Darbo priemonės. Teorija. Eksperimento formulės. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2006-05-30
 • Žiedo inercijos momento nustatymas (3)

  Darbo tikslas: Įtvirtinti inercijos momento sąvoką, išmatuoti žiedo inercijos momentą. Matavimų rezultatus palyginti su teoriniais apskaičiavimais. Klausimai. Uždavinys. Paaiškinimas. Atsakymai į teorinius klausimus. Uždavinys. Laboratorinis darbas. Darbo tikslas. Darbo eiga. Santykinės ir absoliučios paklaidos.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-01-11
 • Žiedo inercijos momento nustatymas (4)

  Darbo tikslas: Įtvirtinti inercijos momento sąvoką, išmatuoti žiedo inercijos momentą. Matavimų rezultatus palyginti su teoriniais skaičiavimais. Klausimai. Atsakymai. Uždavinys: Apskaičiuoti ratlankio skersmenį, kai jo masė 200 kg, o sukimosi momentas 32 kg m2/s2. Sprendimas. Darbo eiga. Skaičiavimai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-12-04
 • Žiedo inercijos momento nustatymas (5)

  Darbo tikslas: Apskaičiuoti žiedo inercijos momentą iš jo parametrų - masės m, išorinio - D ir vidinio - d, diametrų. Priemonės. Teorija: Žiedo inercijos momento nustatymas iš jo masės, išorinio ir vidinio diametro. Žiedo inercijos momento nustatymas fizine svyruokle. Darbo rezultatai. Žiedo išorinis skersmuo. Žiedo vidinis skersmuo. Žiedo svyravimo periodas. Žiedo svėrimo rezultatai. Žiedo inercijos momentas (I būdas). Žiedo inercijos momentas pakabinimo ašie atžvilgiu. Žiedo inercijos momentas (II būdas). Žiedo inercijos momento I01 pasikliovimo intervalas. Žiedo inercijos momento pakabinimo ašies atžvilgiu I2 pasikliovimo intervalas. Žiedo inercijos momento I02 pasikliovimo intervalas. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2009-04-16
 • Žiedo inercijos momento nustatymas iš kūno parametrų

  Darbo tikslas: Apskaičiuoti žiedo inercijos momentą iš jo parametrų – masės m, išorinio – D ir vidinio – d diametrų. Priemonės. Teorinis eksperimento pagrindas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-12-14
 • Žiedo inercijos momento nustatymas iš svyravimų

  Darbo tikslas: rasti paties žiedo inercijos momentą iš jo svyravimų. Palyginti šiais dviem būdais nustatytas žiedo inercijos momento skaitines vertes. Priemones. Teorinis darbo pagrindas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-07-27
 • Žiedo inercijos momento skaičiavimas

  Darbo tikslas: susipažinti su pagrindine sukamojo judėjimo dinamikos lygtimi, Heigenso teorema ir eksperimentiškai nustatyti žiedo inercijos momentą, remiantis fizinės svyruoklės harmoninių svyravimų periodo formule. Pagrindinės formulės. Darbo priemonės. Darbo eiga. Išvada.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-10-16
 • Žiedo inercijos momento tyrimas

  Laboratorinis darbas NR 9. Žiedo inercijos momento tyrimas. Darbo tikslas. Nustatyti plokščiojo ir toroidinio žiedų inercijos momentus svyravimų metodu ir gautus rezultatus palyginti su teoriniais skaičiavimais. Darbo priemonės. Rezultatai. Skaičiavimai. Paklaidų skaičiavimas. Išvada.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2012-03-16
 • Žingsninio variklio tyrimas

  Įžanginė dalis. Eksperimentinė dalis.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-02-20
 • Žmogaus sauga (2)

  Laboratoriniai darbai. Šiluminės aplinkos parametrų nustatymas. Gamybinės aplinkos užterštumo mažinimas. Triukšmo tyrimas. Dulkių koncentracijos ore nustatymas svėrimo metodu. Teorija: Žmonių saugos kursas, sudėtinės dalys. Darbų saugos valdymo sistema Lietuvoje. Atsakomybė už darbų saugos normų pažeidimus. Darbų saugos kontrolė darbdavio pareigos. Darbdavių pareigos ir atsakomybė darbų saugos srityje. Darbuotojo pareigos. Medicininis dirbančiųjų tikrinimas, profesinė atranka. Nelaimingi atsitikimai, jų rūšys, ištyrimo metodika. Traumatizmo rodikliai. Elektrinės traumos. Kintamos ir nuolatinės srovės poveikis žmogui. Pirmoji pagalba nukentėjus nuo elektros srovės. Elektros srovės nutekėjimas į žemę. Prisilietimo įtampa. Elektros izoliacija, jos normavimas. Periodinė ir nuolatinė izoliacijos kontrolė. Pagrindiniai apsaugos nuo elektros būdai. Įžeminimas. Įžemintuvų konstrukcijos, tipai. Įžeminimo varžos normavimas. Patalpų pavojingumo (elektra) klasifikacija. Įnulinimas. Talpuminių nuotėkio srovių kompensavimas. Apsauginis elektros tinklo išjungimas. Elektrotechninės apsaugos priemonės. Elektrotechninių apsaugos priemonių išbandymas. Elektros įrengimų eksploatacijos organizavimas. Apsauga nuo elektrostatinių krūviu. Elektromagnetinio lauko veikimas žmogui. Elektromagnetinių laukų normavimas. Apsaugos nuo elektromagnetinių laukų priemonės. Lazerio spindulio poveikis žmogui. Apsaugos nuo lazerio spindulio priemonės. Jonizuojančių spinduliavimų rūšys. Jonizuojančių spinduliavimu vienetai. Biologinis jonizuojančių spinduliavimų veikimas. Jonizuojančių spinduliavimų normavimas. Apsaugos nuo jonizuojančių spinduliavimų priemonės. Šiluminė aplinka. Oro užterštumas. Oro užterštumo normavimas. Ventiliacija. Ventiliacijos sistemų oro debito parinkimas. Virpesių šaltiniai pramonėje. Virpesių fizinės charakteristikos. Virpesių ir triukšmo įtaka žmogui. Virpesių normavimas. Virpesių mažinimo būdai. Triukšmo fizinės charakteristikos. Triukšmo normavimas. Triukšmo mažinimo būdai. Apšvietimo įtaka sveikatai ir darbingumui. Apšvietimo rodikliai. Reikalavimai apšvietimo sistemoms. Apšviestumo normavimas. Antropometriniai reikalavimai darbo vietai. Ergonomikos metodai darbų saugoje. Potencialiai pavojingi darbai ir įrenginiai, jų eksploatacijos organizavimas. Gamybinių patalpų gaisro pavojaus įvertinimas. Gaisrinės saugos organizavimas įmonėje. Civilinės saugos uždaviniai. Civilinės saugos valdymas Lietuvoje.
  Sauga, laboratorinis darbas(15 puslapių)
  2006-11-06
 • Žmonių evakuacijos iš pastatų trukmės skaičiavimas

  Užduotis: Apskaičiuoti evakuacijos laiką iš auditorijos. Duota. Sprendimas. Išvada. Medinių konstrukcijų ribinės laikančiosios galios gaisro atveju skaičiavimas. Užduotis. Apskaičiuoti medinės konstrukcijos atsparumo laiką gaisro atveju, kai ji yra gniuždoma centriškai ir lenkiama. Duota. Išvada.
  Sauga, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2011-11-22
 • Žmonių migracija iš Lietuvos

  Ms Excel byla. Užduotis. Pradiniai duomenys. Skaičiavimai. Išvada. Diagrama. Prognozė. Išvados ir siūlymai.
  Statistika, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2007-02-27
 • Žmonių sauga

  Žmonių saugos laboratoriniai darbai. Gamybiniu patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo tyrimas. Apsauginio įžeminimo tyrimas. Mechaninių virpesių matavimas ir įvertinimas. Statybos generalinio plano tyrimas. Krovinių kėlimo mašinų saugaus darbo tyrimas. Jonizuojančioji spinduliuotė. Pdf formatas.
  Sauga, laboratorinis darbas(85 puslapiai)
  2005-10-07
 • Žmonių sauga (12)

  Laboratoriniai darbai. Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Apsauginio įžeminimo tyrimas.
  Sauga, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2007-02-12
 • Žmonių sauga (16)

  Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Apsauginio įžeminimo tyrimas. Jonizuojančioji spinduliuotė. Gamtinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas.
  Ergonomika, laboratorinis darbas(15 puslapių)
  2007-03-14
 • Žmonių sauga (18)

  Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo tyrimas. Apsauginio įžeminimo tyrimas. Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Jonizuojančioji spinduliuotė.
  Sauga, laboratorinis darbas(15 puslapių)
  2007-04-16
 • Žmonių sauga (19)

  Žmonių saugos laboratoriniai darbai. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Apsauginio įžeminimo tyrimas. Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Gamybinis triukšmas ir jo mažinimo būdai. Statybos generalinio plano tyrimas. Krovinių kėlimo mašinų saugaus darbo tyrimas.
  Sauga, laboratorinis darbas(14 puslapių)
  2007-05-02
 • Žmonių sauga (20)

  Laboratoriniai darbai. Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Gamybinis triukšmas ir jo mažinimo būdai. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Apsauginio įžeminimo tyrimas. Jonizuojančioji spinduliuotė.
  Sauga, laboratorinis darbas(12 puslapių)
  2007-05-22
 • Žmonių sauga (21)

  Laboratoriniai darbai. Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Apsauginio įžeminimo tyrimas. Jonizuojančioji spinduliuotė.
  Sauga, laboratorinis darbas(12 puslapių)
  2007-05-22
 • Žmonių sauga (24)

  6 laboratoriniai darbai. Gamybinių patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Apsauginio įžeminimo tyrimas. Jonizuojančioji spinduliuotė.
  Sauga, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2007-12-18
Puslapyje rodyti po