Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vienfazio transformatoriaus tyrimas (2)

  Laboratorinis darbas nr. 8. Darbo tikslas: Susipažinti su vienfazio transformatoriaus konstrukcija ir išmokti nustatyti pagrindinius jo parametrus. Darbo priemonės. Darbo eiga. Formulės skaičiavimams. Matavimų ir skaičiavimų lentelė. Skaičiavimų pavyzdžiai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-12-08
 • Vienmatė tiesinė regresija

  Regresijos modelio samprata. Vienmatės tiesinės regresijos modelis. Uždavinys. Sudaryti regresijos modelį. Pavaizduoti grafinį išdėstymą. Apskaičiuoti koreliacijos koeficientą. Patikrinti koreliacijos koeficiento reikšmingumą. Apskaičiuoti regresijos lygties koeficientus. Patikrinti regresijos lygties koeficiento b reikšmingumą. Apskaičiuoti determinacijos koeficientą. Išvada.
  Statistika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2007-09-04
 • Vienmatės regresijos modelis

  Vienmatės tiesinės regresijos modelio koeficientų įverčių apskaičiavimas. Apskaičiuotų įverčių reikšmingumo tikrinimas. Elastingumo koeficiento apskaičiavimas. Liekamosios paklaidos reikšmių apskaičiavimas. Tiesinės regresijos modelio koeficientų įverčių standartinių paklaidų apskaičiavimas. Priklausomo kintamojo pasikliaujamųjų intervalų apskaičiavimas. Prognozuojamų priklausomo kintamojo reikšmių apskaičiavimas.
  Ekonomika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2007-03-22
 • Vienmatis masyvas

  Programos užduotis. Programos aprašymas. Komponentų paskirtis. TForm1 klasės tekstas. Metodų aprašai. Programos tekstas. Programos testavimo rezultatai. Įvertinimas.
  Programos, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2005-11-26
 • Vienmatis masyvas (2)

  Laboratorinio darbo L3 ataskaita. Užduotis Duotas realių skaičių masyvas X(n). Už masyvo maksimalaus elemento įterpti paskutinio teigiamo elemento reikšmę. Pakartoti šiuos veiksmus masyvui Y(k). Programos aprašymas. Duomenų tipai ir konstantos. TForm1 klasės aprašymas. TForm1 klasės paveikslas ir paaiškinimai. Komponentų paskirtis. Klasės tekstas ( Unit1.h ). Metodų aprašai. Programos tekstas. Programos failo Unit1.cpp tekstas. Duomenų ir rezultatų failai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2008-04-22
 • Vienmatis masyvas (3)

  Laboratorinio darbo L4 ataskaita. Užduotis. Banko indėlininkai: sąskaitos nr., pavardė, vardas, adresas, indėlio dydis. Kurio indėlininko indėlio dydis didžiausias? Tvarkymo raktas: pavardė. Programos aprašymas. TForm klasės aprašymas. TForm1 klasės paveikslas ir paaiškinimai. Komponentų paskirtis. Klasės tekstas. Metodų aprašai. Programos tekstas. Duomenų ir rezultatų failai. Duomenų failo Saskaitos.txt tekstas. Rezultatų failo Rezultatai.txt tekstas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2008-04-23
 • Vienmatis masyvas (4)

  Laboratorinio darbo L4.24 ataskaita. Užduotis. X(r,p) – realių skaičių matrica. Rasti matricos "Balno" taškus. Elementas vadinamas balno tašku, jei jis yra mažiausias savo eilutėje ir tuo pačiu metu didžiausias savo stulpelyje arba atvirkščiai: yra didžiausias savo eilutėje ir mažiausias stulpelyje. Programos aprašymas. TForm klasės aprašymas. TForm1 klasės paveikslas ir paaiškinimai. Komponentų paskirtis. Klasės tekstas. Metodų aprašai. Programos tekstas. Duomenų ir rezultatų failai. Duomenų failo Saskaitos.txt tekstas. Rezultatų failo Rezultatai.txt tekstas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2008-05-15
 • Vienmatis masyvas (5)

  Užduotis: Faile duotas skaičių masyvas A. Suraskite masyve paskutinių dviejų neigiamų elementų sumą. Jeigu surasta suma yra mažesnė negu t (reikšmė įvedama naudojant TEdit lauką), visus masyvo elementus padidinkite vienetu. Pradiniai duomenys ir rezultatai išvedami į failą ir į ekraną. Programos aprašymas. Programos tekstas. Duomenys ir rezultatai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2008-09-04
 • Vienmatis masyvas (6)

  Užduotis L2. Reikia rasti iš 5 skaičių maksimumą, pakelti kvadratu, vidurkį. Programos aprašymas. Formos schema. Formos paveikslas. Atmintinė vartotojui. Programos tekstas. Duomenų ir rezultatų pavyzdys.
  Programavimas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-03-24
 • Vienmatis masyvas (7)

  Užduotis. L4 – 12 užduotis : Duotas masyvas D(k). Surasti du didžiausius masyvo elementus. Jei jie nevienodi, tai mažesniojo reikšmę įterpti prieš didesnįjį. Tuos pačius veiksmus atlikti ir su masyvu Y(m). Programos aprašymas. Klasės tipas – failas. Klasės komponentų įvykių metodų aprašas. Klasės programuotojo metodų aprašas. Atmintinė vartotojui. Programos tekstas. Programos duomenų failai. Programos rezultatų failas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2009-05-12
 • Vienmatis masyvas (8)

  Laboratorinio darbo Lr 3. ataskaita. Eksperimento rezultatai surašyti masyve A(n). Programos užduotis. Rasti matematinę viltį M ir dispersiją D. Komponentų paskirtis. Konstantos. Formos schema. Objektų inspektoriuje keičiamos komponentų savybių reikšmės. Formos pavyzdys, kai duomenų faile nėra nė vieno skaičiaus. Programos komponentai reaguoja į šiuos įvykius. TForm1 klasės aprašo failas. Metodų aprašai. Funkcijų aprašai. Metodų aprašai. Atmintinė vartotojui. Programos tekstas. Failas Mas.h. Failas Mas.cpp. Programos testavimo rezultatai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2009-08-24
 • Vieno kintamojo funkcijos tyrimas

  Duota funkcija. Funkcijos trūkio taškai. Funkcijos apibrėžimo sritis. Funkcijos grafiko susikirtimo su koordinačių ašimis taškai. Funkcijos ekstremumai. Pirmos eilės funkcijos išvestinė. Antros eilės išvestinė. Funkcijos reikšmė ekstremumo taškuose. Funkcijos perlinkio taškai. Funkcijos grafiko asimptotės. Funkcijos grafikas.
  Matematika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-06-01
 • Vieno lito monetos medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas

  Laboratorinis darbas nr. 1. Darbo tikslas: nustatyti 1 lito monetos kūno medžiagos tankį ir įvertinti matavimo paklaidas. Darbo priemonės. Pagrindinės formulės. Paklaidų skaičiavimo formulės. Darbo rezultatai. Paklaidų įvertinimas. Darbo išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-11-18
 • Vieno lito monetos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas

  Laboratorinis darbas Nr.1. Priemonės. Bandymo eiga. Pagrindinės formulės. Rezultatų lentelės. Išvados. Kontroliniai klausimai.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-04-14
 • Vieno pusperiodžio lygintuvo tyrimas

  Tikslas: nustatyti diodo veikimo principą ir ypatumus bei voltamperinę charakteristiką. Lentelė. Grafikas. Išvados. Tikslas: ištirti vieno pusperiodžio lygintuvo veikimo principą. Lentelė. Oscilograma. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-11-13
 • Vieno pusperiodžio lygintuvo tyrimas (2)

  Tikslas: Ištirti vieno pusperiodžio lygintuvą: 1) keičiant šaltinio įtampą nuo 0,1V iki 1,0V (kas 0,1V) ir nuo 1V iki 10V (kas 1V). 2) nustatyti kaip pasikeis elektros srovė į grandinę įstačius kondensatorių. Su kondensatoriumi. Išvada.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-12-17
 • Vieno pusperiodžio lygintuvo tyrimas ir jo voltamperinė charakteristika. Dviejų pusperiodžių lygintuvo tyrimas ir charakteristika

  Vieno pusperiodžio lygintuvo schemos ir oscilografo parodymai. Lygintuvo voltamperinė charakteristika. Grafikai. Išvados. Dviejų pusperiodžių lygintuvo tyrimas ir charakteristika. Dviejų pusperiodžių lygintuvo schema. Oscilografo parodymai. Dviejų pusperiodžių lygintuvo schema pasitelkiant diodų tiltą. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-01-09
 • Vienpusio lygintuvo tyrimas

  Laboratorinis darbas Nr.1. Tikslas: išmatuoti vienpusiu lygintuvu išlygintos srovės įtampą, užregistruoti ampermetro parodymus, nubrėžti diodo charakteristiką duotajai grandinei. Taip pat pavaizduoti oscilografo brėžiamas kintamosios ir išlygintos srovės kreives. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-09-21
 • Vienu galu įtvirtinto strypo stiprumo skaičiavimas

  1 Namų darbas medžiagų atsparumas. Užduotis: Apskaičiuokite paveiksle parodytą strypą veikiamą sutelktų jėgų ir temperatūros svyravimo: Raskite atramines reakcijas. Apskaičiuokite ašines jėgas (N), normalinius įtempius ir sudarykite jų diagramas. Apskaičiuokite dėstytojo nurodyto mazgo poslinkį. Nustatykite stiprumo atsargos koeficientą ir patikrinkite stiprumą, jei nadm =1.50. Schema. Duomenys.
  Mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-01-11
 • Vienu galu įtvirtinto tempiamo-gniuždomo strypo stiprumo skaičiavimas (2)

  Užduotis: Apskaičiuokite brėžinyje parodytą vienu galu įtvirtintą tempiamą – gniuždomą strypą: sudarykite įrąžų – ašinių jėgų, normalinių įtempimų ir skerspjūvių pasislinkimo diagramas, nepaisydami strypo savojo svorio jėgų įtakos. Apskaičiuokite stiprumo atsargos koeficientą. 21 variantas, studento pažymėjimo paskutiniai skaitmenys 72. Diagramos.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-11-19
Puslapyje rodyti po