Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Briusterio kampo nustatymas ir Maliu dėsnio tikrinimas

  Darbo tikslas: Remiantis visiškuoju vidaus atspindžiu, nustatyti cilindrinio lęšio lūžio rodiklį ir Briusterio kampą. Naudojant lazerio šviesą ir poliaroidą, patikrinti Maliu dėsnį. Darbo metodika. Rezultatai. Išvados. Grafikai.
  Fizika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2008-01-03
 • Buferiniai tirpalai

  Darbo tikslas: Išmokyti studentus apskaičiuoti ir paruošti norimos pH reikšmes buferini tirpalą ir nustatyti jo buferinę talpą. Darbo priemonės ir reagentai. Darbo eiga. Buferinio tirpalo ruošimas. Buferinio tirpalo buferines talpos nustatymas.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-10-25
 • Bulvių kokybės nustatymas

  Bulvės. Darbo tikslas. Išmokti sudaryti bulvių vidutinį pavyzdį bei nustatyti šviežių maistinių bulvių kokybę. Praktinė užduotis. Darbo eiga. Darbui naudojamos priemonės. Išvada.
  Žemės ūkis, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-04-13
 • C programavimo kalba

  Programavimo pavyzdžiai. Iš failo nuskaitoma stačiakampė matrica. Suskaičiuojami teigiamų elementų stulpeliuose (kiekvieno stulpelio) ir eilutėse (kiekvienos eilutės) sandaugos. Programa skirstoma į keletą funkcijų, kurios talpinamos į header failus. Naudojamas dinaminis atminties paskirstymas.
  Programos, laboratorinis darbas
  2006-09-15
 • C programavimo kalba (2)

  Laboratorinis darbas: matricos eilučių elementų pertvarkymas didėjančia tvarka.
  Programos, laboratorinis darbas
  2006-10-09
 • C programavimo kalba (3)

  Programos tekstas su detaliais komentarais. Nukopijavus programos tekstą ir ją sukompiliavus reikia sukurti txt failą su pavadinimu "duom" kuriame jūs įvesite savo sugalvotą kvadratinę matrica. Tada programa sukurs txt failą "duom" kuriame bus įvykdyta arba ne uždavinio sąlyga. Iš duomenų failo nuskaito n x m dvimatį masyvą; Tikrina, ar masyvas - kvadratinė matrica; Jei matrica kvadratinė, išrenka du mažiausius matricos pagrindinės įstrižainės elementus ir sukeičia juos vietomis; Visi rezultatai išvedami į ekraną ir rezultatų failą.
  Programos, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-10-09
 • C++ kalbos baziniai tipai ir pagrindinės operacijos

  Programavimo pagrindai. Laboratorinis darbas Nr. 1. Microsoft Visual C++ programavimo aplinka. Darbo užduotis: Pagal 1.1 pavyzdį parašėme programą, kuri: išvedė į monitoriaus ekraną mūsų vardą ir pavardę, grupę bei mokymo įstaigos pavadinimą. Parašėme programa pagal 1.3 pavyzdį: Padarėme, kad sukompiliavus programa virš skaičiavimų duomenų išvestų mūsų duomenis. Programos algoritmas. Programos ekrano kopija. Atlikome visas nurodytas aritmetikos operacijas. Programos algoritmas. Programos ekrano kopija. Parašėme programą, kuri sugeneruoja trijų skaičių įvedimo lentelės formatą. Programos algoritmas. Programos ekrano kopija. Išvada.
  Programavimas, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2010-11-03
 • C++ programavimo kalba

  C++ programavimo kalbos laboratorinis darbas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-04-06
 • C++ programavimo kalba (10)

  Darbas su vienmačiais masyvais: didžiausių, mažiausių reikšmių radimas, sukeitimas, masyvo formavimas pagal sąlygą ir kiti veiksmai.
  Programavimas, laboratorinis darbas
  2008-11-20
 • C++ programavimo kalba (11)

  Darbas su struktūros duomenų tipu: duomenų tvarkymas, tekstinių eilučių skaitymas/rašymas/tvarkymas, struktūrų masyvų formavimas pagal sąlygą.
  Programavimas, laboratorinis darbas
  2008-11-21
 • C++ programavimo kalba (3)

  1 variantas. Sukurkite šakota dinamišką sąrašą, aprašančius tipus ir nupieškite šakoto sąrašo schemą. Užrašykite metodą nurodytos šakos pašalinimui iš šakoto sąrašo, kai metodo parametrai – šakos vardas. Gražinamas rezultatas true - jei nurodyta šaka ir pašalinta, priešingu atveju - False. Paaiškinkite skirtumus tarp paveldėjimo būdų (public, protect, private) kuriuos išvestine klase gali paveldėti bazinė klasė. Bazinės klasės elementų matomumas išvestinėje klasėje. Duota klasė. Duota protėvio klasė.
  Programos, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-09-18
 • C++ programavimo kalba (4)

  2 variantas. Sukurkite lizdinį dinaminį sąrašą aprašančius tipus ir nupieškite lizdinio sąrašo schema. Užrašykite metodą kuris pašalintų tuščius lizdus iš lizdinio sąrašo. Ar raktažodžio protected vartojimas kintamųjų matomumui pažymėti bazinėje klasėje turi kokiu nors trūkumų. Jei turi išvardinkite juos. Duota klasė. Duota protėvio klasė.
  Programos, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-09-18
 • C++ programavimo kalba (5)

  3 variantas. Sukurkite šakota dinamišką sąrašą aprašančius tipus ir nubraižykite šakoto dinamiško sąrašo schema. Užrašykite metodą elemento paieškai šakotam sąraše. Kai metodo parametrai šakos vardas ir šakos elementas. Gražinamas paieškos rezultatas: rodyklė I surasta elementą arba tuščią rodyklę. Pateikite paaiškinimus, palengvinančius suprasti jūsų veiksmus. Išvardinkite visus specialiuosius metodus. Duota klasė. Duota protėvio klasė.
  Programos, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-09-18
 • C++ programavimo kalba (6)

  4 variantas. Sukurkite šakota dinamišką sąrašą aprašančius tipus ir nubraižykite šakoto dinamiško sąrašo schema. Užrašykite metodą kuris suskaičiuotų kiekvienos šakos elementu kiekį ir atspausdintų I tekstinį failą šakos pavadinimą ir šakos elementu kieki. Parašykite paaiškinimus. Kada išvestines klasės konstruktoriuje būtina iškviesti bazines klasės konstruktorių. Duota klasė. Duota protėvio klasė.
  Programos, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-09-18
 • C++ programavimo kalba (7)

  5 variantas. Sukurkite lizdinį dinamišką sąrašą aprašančius tipus ir nubraižykite lizdinio dinamiško sąrašo schemą. Užrašykite metodą, kuris suformuotų lizdinį dinamišką sąrašą, kai duomenys įvedami iš failo. Pateikite paaiškinimus. Kada būtina klasėje sudaryti perdengtą priskyrimo operaciją. Duota klasė. Duota protėvio klasė.
  Programos, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-09-18
 • C++ programavimo kalba (9)

  5 laboratoriniai darbai su ataskaitom. C++ programavimo kalba. Vienmatis masyvas. Užduoties numeris ir tekstas. 50. Duotas sveikųjų skaičių masyvas X(n) ir intervalas [c,d]. Surasti maksimalų elementą tarp reikšmių, kurios patenka į intervalą. [c,d]. Pašalinti visus masyvo elementus, kurie nepriklauso intervalui [c,d]. Programos aprašymas. Metodų algoritmai. Programos tekstas. Duomenų ir rezultatų failai. Dvimatis masyvas. Užduotis. 44. Duota F[n,m]. Surasti kiekvienos eilutės pirma neigiamą elementą ir jį sukeisti su tos eilutės maksimaliu elementu. Nustatyti eilučių, neturinčių neigiamų elementų, kiekį. Pašalinti šias eilutes iš matricos. Matricoje privalo likti bent viena eilutė. Programos aprašymas. Metodų algoritmai. Programos tekstas. Duomenų ir rezultatų failai. Dvimatis masyvas. Užduotis. Faile duoti duomenys apie traukinių maršrutus. Turime n traukinių maršrutų ir m reisų per dieną. Masyve A(n, m) yra surašytas kiekvienam reisui parduotų bilietų kiekis. Kokiam maršrutui buvo parduota daugiausiai bilietų. Sudarykite m reisų, į kuriuos buvo parduota daugiausiai bilietų, sąrašą, ir nurodykite traukinio maršrutą ir parduotų bilietų skaičių. Sąrašui sudaryti naudokite vienmačius masyvus. Programos aprašymas. Komponentų keičiamų savybių lentelė. Metodų aprašai. Programos tekstas. Duomenų ir rezultatų failai. Teksto analizė ir redagavimas. Užduotis. L5-3. Tekstiniame faile duotas tekstas. Žodžiai iš eilutės į kitą eilutę nekeliami. Žodžiai eilutėse skiriami bent vienu tarpu. Tarpai gali būti eilutės pradžioje bei gale, gali būti tuščios eilutės. Žodžius, turinčius bent vieną skaitmenį, pašalinti iš teksto. Programos aprašymas. Metodų aprašai. Programos tekstas. Duomenų ir rezultatų failai. Statinis struktūrų masyvas. Užduotis. L6-6. Turime tekstiniame faile studentų sąrašą: pavardė, vardas. grupės šifras, visų egzaminų pažymiai. Suformuoti tvarkingą pagal abėcėlę sąrašą studentų, kurie turi bent vieną blogą pažymį(<5): Pavardė, vardas, grupės šifras, mokymosi vidurkis. Išvesti dvi lenteles: duomenų ir rezultatų. Programos aprašymas.  Metodų aprašai. Programos tekstas. Duomenų ir rezultatų failai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(41 puslapis)
  2007-10-23
 • C++ programavimo kalba: Diskriminanto skaičiavimas

  1 laboratorinis darbas. Darbo tikslas – susipažinti su C/C++ kompiliatoriaus aplinka, parašyti pirmą C programą. Surinkite kompilaitoriaus lange sekančią programą. Savarankiška užduotis: Parašyti programą kvadratinės lygties ax + by + c = 0 sprendimui. a,b,c – kintamieji, kurių reikšmės apibrėžiamos programoje. Rezultatai išvedami į ekraną naudojant funkciją printf( ).
  Programavimas, laboratorinis darbas
  2009-11-24
 • C++ programavimo kalba: Skaičiaus nuskaitymas (teigiamas ar neigiamas)

  2 laboratorinis darbas. Darbo tikslas - išmokti dirbti su ciklo operatoriumi while, sąlygos operatoriumi if. Taip pat susipažinsime su operatoriais switch ir break. Surinkti kompiliatoriaus lange sekančią programą. Savarankiška užduotis: Parašykite programą, kuri tikrintų ar iš klaviatūros įvestas skaičius yra teigiamas ar neigiamas.
  Informatika, laboratorinis darbas
  2009-11-24
 • C++ programavimo kalba. "Dėžės" uždavinys

  Programa, sprendžianti uždavinį: duota n dėžių, kur duotas dėžės aukštis, ilgis, plotis ir sienelės storis. Reikia sudėti dėžes viena į kitą matrioškų principu, dėžių sukti ir versti negalima. Prie cpp reikalingas duom.txt kuriame reikia suvesti dėžių parametrus, kur pirmoje eilutėje bus pirmos dėžės matmenys, antroje antros ir t.t. Dėžių matmenys atskirti tarpais, o atskirų dėžių parametrai vedami į naują eilutę.
  Programavimas, laboratorinis darbas
  2006-03-08
 • C++ programavimo kalba. Atlyginimų skaičiavimas

  Darbo su C++ pavyzdys. Atlyginimų skaičiuoklė.
  Programavimas, laboratorinis darbas
  2006-03-09
Puslapyje rodyti po