Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Varistoriaus charakteristikų tyrimas (2)

  Aparatūra. Darbo tikslas: Ištirti varistoriaus varžos priklausomybę nuo įtampos. Darbo eiga. Eksperimento rezultatai. Grafikai. Laboratorinio darbo išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-01-12
 • Varistoriaus charakteristikų tyrimas (3)

  Laboratorinis darbas Nr. 1. Darbo tikslas. Susipažinti su puslaidininkinių rezistorių pavyzdžiais, panaudojimu, žinyniniais duomenimis. Praktiškai ištirti varistorių, gauti VACh, išmokti apskaičiuoti pagrindinius parametrus ir įvertinti varistoriaus panaudojimo galimybes. Darbo užduotis. Varistoriaus duomenys. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-12-15
 • Vartotojo klasė

  Užduotis: Reikia surasti kiek taškų surinko T1 surinko geriausiai atsakęs studentas. Reikia įvertinti visus studentus. Įvertinimai turi būti tokie: jei studento surinktas taškų skaičius lygus T1 arba T1-1, tai įvertinimas "gerai", jei taškų skaičius lygus T1-2 arba T1-3, tai įvertinimas "patenkinamai", likusiais atvejais – "nepatenkinamai" (pavardė, vardas). Formų schemos ir paaiškinimai. Meniu schema ir aprašymas. Klasių diagrama. Programos tekstas. Duomenų ir rezultatų failai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(16 puslapių)
  2008-05-21
 • Vartotojo prekių paklausa

  Užduotis. Vartotojo abejingumo kreivių žemėlapis. Vartotojo biudžeto funkcija. Vartotojo biudžeto tiesės.
  Mikroekonomika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-04-03
 • Vartotojų prekių paklausa

  1 užduotis: Vartotojo prekių rinkinį sudaro skalbimo milteliai ir skalbimo skystis. Skalbimo miltelių kaina yra 14 Lt/kg, o skalbimo skysčio kaina – 18 Lt/l. Vartotojas planuoja per metus šiam prekių rinkiniui skirti 320 Lt. Vartotojo abejingumo prekių rinkiniui funkcija yra QS=101,45/QM. Naudodami grafinį sprendimo būdą nustatykite vartotojo naudingumo maksimizavimo tašką. Raštu paaiškinkite jo prasmę. Apskaičiuokite ribinę pakeitimo normą MRS ir biudžeto tiesės nuolydžio koeficientą. 2 užduotis. Nubrėžkite vartotojo abejingumo kreivių žemėlapį. Apskaičiuokite maksimalius prekės A ir B kiekius. Apskaičiuokite visiems 5 atvejams prekės B kiekius, kai prekės A kiekis kinta nuo 0 iki 20. Nubraižykite vartotojo abejingumo kreives bei biudžeto tieses viename grafike ir nustatykite maksimalų naudingumą teikiančius prekių rinkinius.
  Mikroekonomika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-06-03
 • Varžos

  Laboratorinis darbas Nr.1. Nuoseklus varžų jungimas. Srovės taškuose I/mA. Nuoseklus jungimas su dviem lemputėmis. Nuoseklus vartotojų jungimas. Lygiagretusvaržų jungimas. Lygiagretus vartotojų jungimas. Schemos galios skaičiavimas. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2012-05-09
 • Varžos matavimas Vitstono tilteliu

  Darbo tikslas - susipažinti su metalų ir puslaidininkių elektroninio laidumo teorijos pagrindais, išmokti matuoti varžą Vitstono tilteliu ir nustatyti, kaip varža priklauso nuo temperatūros. Teorinė dalis. Darbo metodika. Laboratorinis darbas. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2010-04-29
 • Varžos nustatymas tilteliu

  Darbo tikslas: išsinagrinėti Vinstono tiltelio veikimo principą. Darbo prietaisai. Pagrindinės formulės. Darbo eiga. Randame. Išvados.
  Kita, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2007-11-05
 • Varžtinių sandūrų tyrimas

  Bandymo tikslas: Susipažinti su bandymo metodika ir prietaisais. Eksperimentu nustatyti varžtinės sandūros laikomąją galią ir palyginti ją su skaičiuojamąja. Bandymo metodika. Darbo eiga. Išvados.
  Statyba, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-05-14
 • Varžų matavimas Vitstono metodu

  Darbo tikslas. Susipažinti su Vitstono tiltelio darbu ir eksperimentiškai patikrinti nuoseklaus ir lygiagretaus varžų jungimo dėsnius. Darbo užduotis.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-10-05
 • Varžų matavimas Vitstono tilteliu

  Darbo tikslas. Priemonės. Teorinė dalis. Tyrimas. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-02-17
 • Varžų matavimas Vitstono tilteliu (2)

  Darbo užduotis: Išmatuoti rezistorių nežinomas varžas, sujungti juos nuosekliai ir lygiagrečiai ir išmatuoti jų atstojamąją varžą bei patikrinti rezistorių nuoseklaus ir lygiagretaus jungimo dėsningumus. Darbo atlikimo užduotis. Išvada.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-03-20
 • Varžų matavimas Vitstono tilteliu (3)

  Tikslas: Išmatuoti rezistorių varžą Vilstono tilteliu ir patikrinti rezistorių nuoseklaus ir lygiagretaus jungimo dėsnius. Priemonės. Bandymo eiga. Pagrindinės darbo formulės. Rezultatų lentelės. Prietaisų lentelė. Paklaidų skaičiavimai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-08-27
 • Varžų matavimas Vitstono tilteliu (4)

  Darbo tikslas. Susipažinti su Vitstono tiltelio darbu ir eksperimentiškai patikrinti nuoseklaus ir lygiagretaus varžų jungimo dėsnius. Darbo atlikimo tvarka. Išvada.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-12-01
 • Varžų matavimas Vitstono tilteliu (5)

  Laboratorinis darbas nr.2. Užduotis: išmatuoti varžas ir patikrinti varžų jungimo dėsnių atitikimą nuosekliai ir lygiagrečiai sujungtoms varžoms. Darbo eiga. Skaičiavimai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-03-25
 • Važiuojančio automobilio, kaip realaus laiko sistemos, modeliavimas

  Laboratorinis darbas Nr. 2. Tikslas: Važiuojančio automobilio, kaip realaus laiko sistemos, modeliavimas. Darbe nagrinėjamas automatinis automobilio greičio reguliavimas. Užduotis: Naudojant MATLAB/SIMULINK sudaryti važiuojančio automobilio, kurį veikia trys jėgos: variklio varomoji, aerodinaminė ir gravitacijos modelį. Variantas: Nr. 5. Darbo eiga. Išvados.
  Informatika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2010-05-12
 • Vėberio-Fechnerio dėsnio patikrinimas

  Įvadas. Laboratorinio darbo hipotezės. Laboratorinio darbo tikslas. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo vieta, laikas. Tyrimo priemonės. Tyrimo eiga. Duomenų registravimas. Duomenų apdorojimo būdai. Rezultatai ir jų analizė. Išvados. Priedai (2).
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(22 puslapiai)
  2007-03-14
 • Vėdinimo sistemos derinimas

  Darbo tikslas: susipažinti su vėdinimo sistemų derinimu. Matavimo prietaisai. Užduotis. Naudojamos formulės. Darbo eiga. Darbo skaičiavimai ir rezultatai. Sistemos schema. Matavimo rezultatai. Vidutinis oro kiekis atšakose. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-08-06
 • Veiksmai su matricomis (2)

  Programavimo MATLAB terpėje. 2 variantas. Sudarykite funkciją ir scenarijų nurodytiems uždaviniams spręsti. Krepšinio komandoje yra n žaidėjų. Sužaista m rungtynių. Duomenys apie rungtynėse kiekvieno žaidėjo pelnytus taškus surašytu matricoje. Kuris žaidėjas per sezoną pelnė daugiausia taškų? Išspausdinkite sąrašą žaidėjų,kurie nepelnė nė vieno taško. Scenarijus. Sprendimo eiga.
  Programos, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-11-15
 • Veiksmai su matricomis (3)

  Užduotis: Sudarykite funkciją ir scenarijų nurodytiems uždaviniams spręsti. Algoritmas. Struktūrograma. Pradiniai duomenys. Rezultatas. Programa. Scenarijus. Scenarijaus algoritmo struktūrograma.
  Programos, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-05-21
Puslapyje rodyti po