Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vakuuminio fotoelemento tyrimas (3)

  Laboratorinis darbas nr. 24. Aparatūra. Užduotis: ištirti vakuuminio fotoelemento voltamperinę ir liuksamperinę charakteristikas. Teorinė dalis. Darbo eiga. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-01-04
 • Valdikliai (6)

  Pneumatinių schemų (cilindrų) projektavimas FluidSim programa. Darbo užduotis: Pagal pateiktas cilindrų darbo diagramas (Pav. 1) sudaryti pneumatinę schemą su cilindrais FluidSim programa. Pneumatinės schemos sudarymas. Darbo užduotis: Pagal pateiktas cilindrų darbo diagramas sudaryti pneumatinę schemą su cilindrais FluidSim programa. Pneumatinės sistemos judesys su diagrama. Darbo tikslas: Loginiam programuojamam valdikliui Omron sudaryti programą nuoselkiu algoritmu pagal duotą judesio diagramą, sujungti schemą. Nuoseklus žingsninis programavimas. Konvejeris. Darbo tikslas: sudaryti programą detalių rūšiavimo automatui. Konvejeriu juda metalinės, raudonos ir juodos detalės, kurių tipą nustato du jutikliai: optinis ir induktyvinis. Siemens valdiklių programavimas FBD kalba. Darbo užduotis: Sudaryti programą FBD kalba automobilio aikštelei, kurioje telpa 50 automobilių. Valdiklių programavimas STL kalba. Mikrovaldikliai. Darbo tikslas: Sudaryti programą valdikliui PIC16F84, kurią paleidus, B porto šviesos diodai užsidegtų ir užgestų 1 sekundės intervalu. "Rastų kilojimas".
  Mechanika, laboratorinis darbas(19 puslapių)
  2009-12-23
 • Valdiklių programavimas Isagraf programiniu paketu

  Teorinė dalis. Pagrindinis projekto langas. Naujo projekto kūrimo langas. Programavimas, programos derinimas, valdiklio modeliavimas. Darbo eiga.
  Elektronika, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2006-12-14
 • Valgomosios druskos tirpumas vandenyje

  Darbo tikslai: Išsiaiškinti druskos tirpumą įvairiose vandens temperatūrose, Įrodyti, jog tirpumas priklauso nuo temperatūros. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-05-12
 • Valiutos įvedimas. PVM kodų įvedimas

  Vartotojo instrukcija. Valiutos įvedimas. Valiutos kurso įvedimas. PVM kodų įvedimas.
  Programos, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2008-02-22
 • Valiutos kurso valdymas

  Įvadas. Veiksniai įtakojantys valiutos kursą. Valiutų sistemų įtaka. Valiutos kursas ir jo tikslas. Valiutos kurso režimai. Aukso standarto sistema. Bretton-Woods sistema (dolerio standartas). Lankstus valiutos kursas. Fiksuotas valiutos kursas. Reguliuojami ir laisvai plaukiojantys valiutų kursai. Šiuolaikinių valiutos kursų rūšys. Tarptautinė valiutų rinka. Pagrindinės tarptautinę finansų ir valiutų veiklą reglamentuojančios institucijos. Lietuvos lito kurso režimo pasirinkimas. Išvados.
  Finansai, laboratorinis darbas(14 puslapių)
  2007-03-19
 • Valiutos pirkimo operacija

  Apskaitos paketo "Scala" instrukcija. Valiutos pirkimo operacija. Operacijos įvedimo pradžia. Balansinės sąskaitos pasirinkimas. Valiutos kurso koregavimas. Kredito sumos įvedimas. Operacijos likučio priskyrimas sąnaudoms. Dienos žurnalo tvarkymas. Spausdinimo ekrane patvirtinimas. Dienos žurnalo ataskaita. Operacijos kėlimas į Didžiąją knygą. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Programos, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2008-02-22
 • Valstybių įsipareigojimai ir tarptautinės garantijos demokratijos plėtrai nūdienos Europoje (2)

  Įvadas. Europos taryba. Europos konstitucija. Lisabonos sutartis. Europos priemonė demokratijai ir žmogaus teisėms remti. Išvados.
  Politologija, laboratorinis darbas(13 puslapių)
  2009-11-26
 • Valstybių skirstymas pagal socialinio – ekonominio išsivystymo lygį

  Valstybių skirstymas pagal socialinio – ekonominio išsivystymo lygį. Tipologijos metodika: daukgiakriterijinė klasifikacija. Darbo tikslas. Darbo eiga. BVP vienam gyventojui (2003 metų duomenys). Valstybių susiskirstymas pagal rangus. Nedarbo lygis (%)(2003 metų duomenys). Mirtingumas (2004 metų duomenys). Vaikų gimstamumas (2004 metų duomenys). Gyventojų prieaugio tempai (%)(2004 metų duomenys). Vidutinė laukiama moterų gyvenimo trukmė metais (2004 metų duomenys). Raštingumo lygis (%)(2003 metų duomenys). Elektroenergijos suvartojimas vienam gyventojui (kWh/žm.) (2003 metų duomenys). Rangų sumų suskaičiavimas kiekvienai valstybei ir rangų sumų skirtumo nustatymas tarp šalių. Išvados.
  Regioninė geografija, laboratorinis darbas(12 puslapių)
  2006-10-26
 • Vandenilio spektro tyrimas

  Teorinė dalis. Darbo tikslas. Darbo priemonės. Darbo eiga. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-06-01
 • Vandenilio spektro tyrimas (2)

  Teorinė dalis. Darbo tikslas. Išmatuoti vandenilio atomų spinduliuojamos Balmerio serijos linijų bangos ilgius linijoms atitinkančių elektromagnetinių virpesių dažnį; iš formulės apskaičiuoti Rydbergo konstantą ir elektronų masę. Darbo priemonės. Darbo eiga. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-10-15
 • Vandens garavimo šilumos nustatymas

  Darbo tikslas: rasti vandens garavimo šilumą. Įvertinti eksperimento paklaidą. Priemonės. Teorinis darbo pagrindas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-03-22
 • Vandens ir nuotekų valymo technologijos

  Laboratorinių darbų ataskaitos. Aktyviosios vandens reakcijos (pH), vandenyje ištirpusio deguonies ir vandens elektrinio laidumo nustatymas. Vandens fizinių savybių nustatymas. Vandenyje netirpių medžiagų koncentracijos nustatymas. Nitritų koncentracijos nustatymas vandenyje. Sulfatų koncentracijos nustatymas vandenyje turbidimetriniu metodu.
  Ekologija, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2007-02-02
 • Vandens kiečio nustatymas

  Darbo tikslas. Susipažinti su naudojamais prietaisais, reagentais ir darbo metodika. Įsisavinti vandens kiečio nustatymo metodiką, nustatyti vandens kietį. Teorinė dalis. Praktinė dalis. Reagentai, indai, prietaisai. Darbo eiga. Bandymo rezultatai. Išvados.
  Chemija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-03-14
 • Vandens kietis ir jo pašalinimas

  Literatūrinė apžvalga. Vandens kietumas. Vandens kietumo pašalinimas (minkštinimas). Darbo tikslas. Darbo metodika. Karbonatinio vandens kietumo nustatymas. Bendro vandens kietumo nustatymas. Pastovaus vandens kietumo nustatymas. Bandymų duomenys, reakcijų lygtys ir gautų rezultatų aptarimas. Išvados.
  Chemija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-01-04
 • Vandens kietumas

  Karbonatinio kietumo nustatymas. Bendrojo kietumo nustatymas. Nekarbonatinio kietumo apskaičiavimas.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2005-10-18
 • Vandens kietumas (2)

  Vandens karbonatinio kietumo nustatymas. Vandens bendrojo kietumo nustatymas.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-11-13
 • Vandens kietumas (3)

  Karbonatinio kietumo nustatymas. Bendrojo kietumo nustatymas. Nekarbonatinio kietumo apskaičiavimas. Išvada.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-01-19
 • Vandens kietumas (4)

  Karbonatinio kietumo nustatymas. Bendrojo kietumo nustatymas. Nekarbonatinio kietumo apskaičiavimas.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2006-02-09
 • Vandens kietumas (5)

  Karbonatinio kietumo nustatymas. Bendrojo kietumo nustatymas. Nekarbonatinio kietumo nustatymas.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2006-10-04
Puslapyje rodyti po