Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tunelinio diodo tyrimas (9)

  Laboratorinis darbas Nr. 9. Darbo tikslas. Išnagrinėti puslaidininkinių diodų klasifikaciją, sandarą, veikimą, charakteristikas ir parametrus. Išmokti matuoti tunelinių diodų voltamperines charakteristikas (VACH) ir parametrus. Matavimų rezultatai. Tunelinio diodo diferencinės varžos skaičiavimas. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-09-05
 • Tunelinio reiškinio pn sandūroje tyrimas

  Darbo užduotis: Ištirti tunelinio diodo voltamperinę charakteristiką ir, ja naudojantis, nustatyti būdinguosius pn sandaros parametrus. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Skaičiavimai. Išvada.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-10-30
 • Tūrinių hidromašinų konstrukciniai - analitiniai tyrimai

  Darbo tikslas. Susipažinti su labiausiai paplitusiomis statybinių mašinų bei automobilių hidromašinų konstrukcijomis ir jų veikimo principais. Rasti hidromašinų darbinius tūrius. Pasirinkus reikalingus dydžius, analitiškai sudaryti nagrinėjamų mašinų charakteristikas. Trumpos teorinės žinios. Hidrosiurblio aprašymas. Hidrosiurblio veikimo principas ir eskiziniai vaizdai. Pagrindiniai matmenys ir darbinio kūno skaičiavimai. Hidromašinos charakteristikų suvestinė. Išvada.
  Mechanika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2006-11-21
 • Tūrinių hidromašinų konstrukciniai - analitiniai tyrimai (2)

  Darbo tikslas: - susipažinti su labiausiai paplitusiomis statybinių mašinų bei automobilių hidromašinų konstrukcijomis ir jų veikimo principais; - rasti hidromašinų darbinius tūrius; - pasirinkus reikalingus dydžius, analitiškai sudaryti nagrinėjamų mašinų charakteristikas. Trumpos teorinės žinios. Darbo eiga. Pagrindinės krumpliaratinės hidromašinos konstrukcinės charakteristikos. Hidromašinos charakteristikų skaičiavimo suvestinė. Išvada.
  Mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-02-12
 • Tūrinių hidromašinų konstrukciniai - analitiniai tyrimai (3)

  1 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Susipažinti su labiausiai paplitusiomis statybinių mašinų bei automobilių hidromašinų konstrukcijomis ir jų veikimo principais. Rasti hidromašinų darbinius tūrius. Pasirinkus reikalingus dydžius, analitiškai sudaryti nagrinėjamų mašinų charakteristikas. Trumpos teorinės žinios. Hidromašinos aprašymas, veikimo principas. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-11-10
 • Tvermės dėsnių sukamajame judėjime tikrinimas

  Darbo užduotis. Darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-03-24
 • Tvermės dėsnių sukamajame judėjime tikrinimas (2)

  Darbo užduotis. Nagrinėjant dviejų apie nejudančią ašį besisukančių kūnų tamprųjį susidūrimą patvirtinti judesio kiekio momento ir mechaninės energijos tvermės dėsnius. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvada.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-09-27
 • Tvermės dėsnių tikrinimas

  Darbo užduotis. Nagrinėjant dviejų apie nejudančią ašį besisukančių kūnų tamprųjį susidūrimą patikrinti judesio kiekio momento ir mechaninės energijos tvermės dėsnius. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-05-22
 • Ultragarso greičio matavimas skysčiuose

  Darbo tikslas: Susipažinti su ultragarso savybėmis, jo gavimo būdais ir praktiniu panaudojimu, matuojant garso greitį.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2005-11-30
 • Ultragarso greičio nustatymas, bangų interferencijos tyrimas

  Laboratorinis darbas Nr.3. Darbo tikslas: Osciloskopu išmatuoti ultragarso (UG) bangos sklidimo laiką ir nustatyti jo plitimo greitį ore. Stebėti UG interferenciją ir iš interferencinių maksimumų bei minimumų padėties nustatyti UG bangų ilgį bei dažnį. Nustatyti oro molinių šilumų Cp/C v santykį ir įvertinti oro molekulių laisvės laipsnių skaičių. Darbo priemonė. Pagrindinės formulės ir darbo metodika. Darbo išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-11-06
 • Ultragarso greičio ore nustatymas, bangų interferencijos tyrimas

  Tikslas. Priemonės. Darbo eiga ir užduoties atlikimo tvarka. 1-oji užduotis. 2-oji užduotis. Rezultatai.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-02-06
 • Ultragarso greičio ore nustatymas, bangų interferencijos tyrimas (2)

  Tikslas: Osciloskopu išmatuoti ultragarso (UG) plitimo laiką ir nustatyti jo plitimo greitį ore; Stebėti UG interferenciją ir iš interferencinių maksimumų ir minimumų padėties nustatyti UG bangų ilgį bei dažnį. Darbo priemonės. Darbo eiga ir užduoties atlikimo tvarka. Darbo rezultatai. Darbo išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-01-01
 • Ultragarso greičio ore nustatymas, bangų interferencijos tyrimas (3)

  Fizikos Laboratorinis darbas Nr. 28. Tikslas: Osciloskopu išmatuoti ultragarso (UG) plitimo laiką ir nustatyti jo plitimo greitį ore. Stebėti UG interferenciją ir iš interferencinių maksimumų ir minimumų padėties nustatyti UG bangų ilgį bei dažnį. Priemonės. Darbo eiga ir užduoties atlikimo tvarka. Nustatyti ultragarso plitimo ore greitį. Stebėti UG bangų interferenciją ir nustatyti bangų ilgį bei jų plitimo dažnį. Darbo rezultatai. Darbo išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-02-25
 • Ultragarso greičio ore nustatymas, bangų interferencijos tyrimas (4)

  Tikslas: Osciloskopu išmatuoti ultragarso plitimo laiką ir nustatyti jo plitimo greitį ore. Stebėti UG interferenciją ir iš interferencinių maksimumų bei minimumų padėties nustatyti UG bangų ilgį, bei dažnį. Priemonės. Pagrindinės formulės ir darbo eiga. Skaičiavimai. Išvada.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-10-17
 • Ultragarso greičio ore nustatymas, bangų interferencijos tyrimas (5)

  Darbo tikslas: a) Osciloskopu išmatuoti ultragarso (UG) plitimo laiką ir nustatyti jo plitimo greiti ore. Stebėti ultragarso (UG) interferenciją ir iš interferencinių maksimumų ar minimumų padėties nustatyti ultragarso (UG) bangų ilgį bei dažnį. Priemonės. Pagrindinės formulės ir matavimo metodika. Paklaidų skaičiavimo formulės. Bandymo eiga. Skaičiavimai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-10-22
 • Ultragarso greičio ore nustatymas, bangų interferencijos tyrimas (6)

  Tikslas: osciloskopu išmatuoti ultragarso (UG) plitimo laiką ir nustatyti jo plitimo greitį ore. Stebėti UG interferenciją ir iš interferencinių maksimumų ir minimumų padėties nustatyti UG bangų ilgį bei dažnį. Priemonės. Pagrindinės formulės. Paklaidų formulės. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Paklaidų įvertinimas. Darbo išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-11-26
 • Ultragarso greičio ore nustatymas, bangų interferencijos tyrimas (7)

  Laboratorinis darbas Nr. 19. Darbo tikslas: Osciloskopu išmatuoti ultragarso (UG) plitimo laiką ir nustatyti jo plitimo greitį ore. Stebėti UG interferenciją ir iš interferencinių maksimumų bei minimumų padėties nustatyti UG bangų ilgį bei dažnį. Darbo priemonės. Pagrindinės formulės. Darbo rezultatai. Darbo išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2011-11-15
 • Ultragarso slopinimas ore

  Laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Ištirti ultragarso intensyvumo priklausomybę nuo atstumo tarp plokščių. Apskaičiuoti. Teorine dalis. Matavimo schema. Eksperimento planas. Darbo priemonės. Rezultatai. Ultragarso slopinimas ore kai atstumas mažinamas. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-11-11
 • Ultragarso slopinimas ore (2)

  Užduotys: Išmatuoti ultragarso intensyvumo priklausomybę nuo atstumo tarp spinduolio bei imtuvo. Nustatyti ultragarso slopinimo koeficientą. Eksperimento teorinis pagrindimas. Matavimo schemos. Eksperimento planas. Matavimo priemonės, prietaisai ir medžiagos. Matavimų rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2010-01-06
 • Ultragarso slopinimas ore (3)

  Užduotys: Išmatuoti ultragarso intensyvumo priklausomybę nuo atstumo tarp spinduolio bei imtuvo. Nustatyti ultragarso slopinimo koeficientą. Eksperimento teorinis pagrindimas. Matavimo schemos. Eksperimento planas. Matavimo priemonės, prietaisai ir medžiagos. Matavimų rezultatai. Pagrindiniai rezultatai ir jų aptarimas.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2010-02-02
Puslapyje rodyti po