Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Transporto konstrukcinės ir eksploatacinės medžiagos

  Naftos ir jos produktų savybių tyrimas ir palyginimas. Kuras. Techniniai skysčiai. Benzino deginimas ant stiklo. Išvados. Skysčio tankio suradimas. Darbo priemonės. Skysčių tankiai. Tankio suradimo tvarka. Išvada. Naftos produktų (dyzelinių degalų) kinetinės klampos suradimas. Dinaminė klampa. Sąlyginė klampa. Kinematinė klampa. Prietaisai. Bandymo rezultato apdorojimas. Naftos produktų pliūpsnio temperatūros suradimas (uždengto tigelio prietaisas). Pliūpsnio temperatūra. Prietaisai ir medžiagos. Bandymas. Reikiamo kokybės rodiklio dviejų skysčio komponentų mišinio paruošimas. Rasti benzino OSV ir OST pagal empirines formules. Rasti benzino CS pagal formulę.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2008-01-11
 • Transporto konstrukcinės ir eksploatacinės medžiagos (2)

  Laboratorinis darbas 1. Susipažinimas su kuru ir techniniais skysčiais. Laboratorinio darbo tikslas yra susipažinti su kai kuriais naftos produktais. Apibūdinti jų pagrindines fizikines savybes. Išvados. Laboratorinis darbas 2. Skysčio tankio suradimas. Darbo tikslas – surasti skysčio tankį areometru. Tankis yra kuno tūrio vieneto masė. Jo dimensij CGS sistemoje – g/cm3, SI sistemoje – kg/m3. Masės vienetas yra 1 cm3 (m3) H2O masė esant 4°C temperatūrai. Išvados. Laboratorinis darbas 3. Naftos produktų kinematinės klampos suradimas. Darbo tikslas- surasti naftos produkto (dyzelinių degalų) kinematinę klampą cSt arba mm2/s (CGS), m2/s (SI). Išvados. Laboratorinis darbas 4. Naftos produktų (dyzelinių degalų) pliūpsnio temperatūros suradimas (uždengto tigelio prietaisas). Pliūpsnio temperatūra (t) charakterizuoja naftos produktų garavimo (lakumo) ir gaisrines savybes. Išvados. Laboratorinis darbas Nr 5. Degalų CS ir OS nustatymas. Laboratorinio darbo tikslas yra reikiamo kokybės rodiklio dviejų skysčio komponentų mišinio paruošimas.Rasti benzino OSV ir OST pagal empyrines formules.Rasti benzino CS. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2010-10-19
 • Transporto priemonių gamybos ir remonto technologijos

  3 laboratoriniai darbai. Laboratorinis darbas Nr. 5. Skylių gręžimas detalėse koordinatinėmis gręžimo staklėmis. Darbo tikslas: pagal darbo brėžinį pagaminti dvi detales iš duotų matmenų ruošinių koordinatiniu ir žymėjimo būdu. Atlikimo tvarka. Išvados. Laboratorinis darbas Nr. 2. Matmens nustatymo pagal staklių limbą paklaidos tyrimas. Darbo tikslas: ištirti matmens nustatymo tikslumą, kada jis gaunamas pasukant staklių limbą iki pažymėtos padalos; susipažinti su statistiniais paklaidų vertinimo metodais. Išvados. Laboratorinis darbas Nr. 8. Bazavimo varianto, užtikrinančio didžiausią detalių partijos apdirbimo tikslumą, patikrinimas.
  Mechanika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2010-09-13
 • Transporto uždavinys matricinėje formoje

  Užduotis. Transporto uždavinys matricinėje formoje. Uždavinio duomenys yra pateikti lentelėse. Sprendimas. Subalansuotas uždavinys. Programos tekstas (Editor lange). Programos darbo rezultatai (Output lange). Uždavinys su ribotais pralaidumais. Nesubalansuotas uždavinys (sumažinus pasiūlą). Nesubalansuotas uždavinys (sumažinus paklausą). Nesubalansuotas uždavinys (padidinus paklausą). Nesubalansuotas uždavinys (padidinus pasiūlą). Nesubalansuotas uždavinys (padidinus paklausą).
  Inžinerija, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2007-04-06
 • Tranzistoriaus bendrojo emiterio junginio (BEJ) tyrimas

  Tranzistoriaus ГТ 403 Ж bendrojo emiterio junginio (BEJ) tyrimas. Darbo tikslas: susipažinti su BE junginio veikimu, statinėmis įėjimo ir išėjimo charakteristikomis, pagrindiniais parametrais.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-09-11
 • Tranzistoriaus tyrimas

  Tikslas: ištirti tranzistoriaus veikimo principą, išsiaiškinti tranzistoriaus stiprinimo savybes. Lentelė. Oscilograma. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-11-13
 • Tranzistoriaus tyrimas (2)

  Tikslas: ištirti tranzistoriaus veikimą. 1-oji schema. 2-oji schema. 3-oji schema. Išvada.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-01-02
 • Tranzistorinio generatoriaus dirbančio antros rūšies virpesiais tyrimas

  Darbo tikslas: susipažinti su galios stiprintuvo darbu. Išsiaiškinti, kaip kinta anodo srovės impulsų forma, kintant maitinimo, žadinimo įtampoms, apkrovimo varžai. Darbo užduotis. Skaičiavimams naudojamos formulės. Kontroliniai klausimai.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-03-07
 • Tranzistorinio generatoriaus dirbančio antros rūšies virpesiais tyrimas (2)

  Darbo tikslas: Susipažinti su tranzistorinio galios stiprintuvo darbu. Išsiaiškinti kaip kinta kolektoriaus srovės impulsų forma, kintant maitinimo, žadinimo įtampoms, apkrovos varžai. Darbo užduotis: Ištirti kokią įtaką generatoriaus darbo rėžimui turi: žadinimo įtampos U; priešįtampio E; kolektoriaus šaltinio įtampos E; ekvivalentinės kontūro varžos R dydžių keitimas. Kontroliniai klausimai: 1. Kokios rūšies virpesiais gali dirbti svetimo žadinimo generatorius?; Kaip pasikeis svetimo žadinimo generatoriaus režimas didinant/mažinant?; Kokią formą turi kolektoriaus srovės impulsai neįtemptame, kritiniame, pertemptame ir stipriai pertemptame režimuose? Atsakymai į kontrolinius klausimus. Naudotos aparatūros sąrašas. Darbo atlikimo tvarka. Matavimo rezultatai. Elektrinė principinė maketo schema.
  Elektronika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2008-10-14
 • Tranzistorinio kintamosios įtampos stiprintuvo tyrimas

  5 laboratorinis darbas. Taikomosios elektronikos laboratorija. Darbo tikslas: Išsiaiškinti paprasčiausio tranzistorinio kintamosios įtampos stiprintuvo schemos veikimo principą ir svarbiausias savybes. Darbe naudotų matavimo prietaisų sąrašas. Darbo rezultatai. Darbo rezultatai.
  Elektronika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2011-08-19
 • Tranzistorinių fantastronų tyrimas

  Darbo tikslas. Pradinė užduotis. Laboratorinio stendo aprašymas. Darbo užduotis. Bendrieji klausimai. Pjūklinės formos trukmės reguliavimas. Fantastrono įtampų diagramos.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-04-20
 • Tranzistorinių fantastronų tyrimas (2)

  Darbo tikslas: Išnagrinėti ir ištirti fantastronų (t.y. specialių jungiklinių-stiprintuvinių pjūklinės įtampos virpesių generatorių su talpiniu neigiamuoju grįžtamuoju ryšiu) veikimo principus. Išnagrinėti, išmokti apibrėžti pjūklinės įtampos impulsų parametrus. Išnagrinėti ir eksperimentiškai ištirti fantastronų sukuriamų impulsų parametrų priklausomybę nuo fantastrono grandyno elementų parametrų. Ištirti fantastronų patobulinimo grandinių veikimą. Teorinė dalis. Rezultatai. Ištirti fantastroną be emiterinio kartotuvo, jo pagalbinei valdymo įtampai esant lygiai fantastrono maitinimo įtampai. Ištirti fantastroną su emiteriniu kartotuvu, palyginant jo išėjimo impulsus su fantastrono be kartotuvo išėjimo impulsais. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2008-01-23
 • Trapecijų formulė

  Trapecijų formulės metodo aprašymas ir paklaidos įvertis. Programa rašyta Compaq Visual Fortran Standard Edition 6.6.0.
  Programavimas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-03-11
 • Traukinio važiavimo tarpstočių parametrų skaičiavimas

  Lokomotyvo pagrindiniai techniniai duomenys. Vagonų skaičius. Pagrindinės traukinio važiavimo varžos apskaičiavimas: traukos režimu ir tuščia eiga. Papildomų – kelio kreivių , nuolydžio, povagonių generatorių, pajudėjimo iš vietos traukinio judėjimo varžų skaičiavimas. Nagrinėjamo tarpstočio kelio profilio redukavimas. Traukinio atstojamųjų jėgų apskaičiavimas ir diagramos sudarymas. Traukinio greičio bei važiavimo laiko priklausomumų ir grafikų braižymas. Sąstato masės apskaičiavimas ir patikrinimas pagal skaičiuojamąją įkalnę, atvykimo ir išvykimo kelių ilgį, pagal pajudėjimo iš vietos galimybę ir įsibėgėjimo pagreitį. Traukinio sustojimo kelio apskaičiavimas 2 ir 11 profilio pradiniuose elementuose. Nagrinėjamo kelio ruožo tonkilometrių diagrama. Įnercinės įkalnės tikrinimas. Judėjimo laiko tarp stočių A ir B apskaičiavimas. Degalų sąnaudų apskaičiavimas. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2010-01-21
 • Trazistorinių multivibratorių tyrimas

  Darbo tikslas: Išnagrinėti ir eksperimentiškai ištirti vadinamąjį simetrinį multivibratorių, veikiantį autogeneravimo režimu, Išnagrinėti ir eksperimentiškai ištirti multivibratorių su emiteriniu (grįžtamuoju) ryšiu, veikiantį laukimo režimu, Išnagrinėti ir ištirti multivibratorių impulsų formos korekcijos grandines ir impulsų parametrų reguliavimo metodus.
  Elektronika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2005-10-14
 • Tremoro tyrimas

  Darbo tikslas: išmatuoti tiriamojo asmens rankos virpesius, panaudojant Tremoro aparatą ir bandymą atlikti trijų ir penkių sekundžių trukme. Ataskaitoje pateikti aparato schemą, duomenis lentelės formą ir atlikti pagrindinius statistinius skaičiavimus ir padaryti išvadas. Išvados.
  Medicina, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-01-25
 • Trifazės grandinės imtuvų jungimas žvaigžde

  Darbo tikslas: Nustatyti santykį tarp fazinių ir linijinių įtampų ir srovių, išmokti sujungti apšvietimo lempas keturlaidėje trifazėje sistemoje žvaigžde ir ištirti nulinio laido įtaką lempų darbui. Darbo uždaviniai. Darbo priemonės. Darbo eiga. Ataskaitos turinys. Kontroliniai klausimai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-06-27
 • Trifazės kintamosios grandinės skaičiavimas

  Pagal lentelės duomenis nubraižome patikslintą schemą. Rasti grandinės linijines bei fazines sroves ir įtampas. Skaičiuojame abiejų vatmetrų rodomą galią ir šiluminius galios nuostolius. Srovių ir įtampų vektorių diagrama.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-03-06
 • Trifazės kintamosios srovės grandinės skaičiavimas (10)

  Namų darbas Nr.3. Užduotis: Pagal lentelės duomenis nubraižyti patikslintą schemą. Rasti grandinės linijines bei fazines sroves ir įtampas Uab, Ubc, Uca. Nustatyti abiejų vatmetrų rodomą galią ir šiluminius galios nuostolius. Nubraižyti srovių ir įtampų vektorių diagramą (A4f. milimetrinio arba languoto popieriaus lape). Pradinė schema.
  Elektronika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2009-09-30
 • Trifazės kintamosios srovės grandinės skaičiavimas (11)

  3 namų darbas. Nubraižome patikslintą schemą, pagal pradinius duomenis/ Randame grandinės linijines bei fazines sroves ir įtampas/ Vatmetrų rodmenų ir šiluminių galių nuostolių skaičiavimas. Braižome srovių ir įtampų vektorių diagramą.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-10-01
Puslapyje rodyti po