Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tirpalų šviesos lūžio rodiklio matavimas refraktometru (3)

  Tikslas: išmatuoti įvairios koncentracijos tirpalų šviesos lūžio rodiklį, nubrėžti jo priklausomybės nuo koncentracijos grafiką bei surasti nežinomojo tirpalo koncentraciją. Priemonės. Pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Darbo rezultatai. Darbo išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-01-11
 • Tirpimo ir cheminio virsmo šiluminio efekto nustatymas

  Darbo tikslas. Amonio chloride druskos tirpimo šiluminio efekto nustatymas. Susipažinti su kalorimetro modeliu. Susipažinti su formule, nustatyti sveriamus, skaičiuojamus ir matuojamus dydžius. Atlikti bandymą su amonio chloridu. Paskaičiavus rezultatą, įvertinti proceso egzotermiškumą (endotermiškumą) ΔH? Parašyti išvadą. Darbo priemonės. Teorinis darbo pagrindas. Darbo rezultatai. Kalio šarmo tirpinimo efekto įvertinimas. Išvados.
  Chemija, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-11-03
 • Tirpimo ir cheminio virsmo šiluminio efekto nustatymas (2)

  Darbo užduotis: Susipažinti su kalorimetro modeliu, nupiešti jo schemą. Susipažinti su formule, nustatyti sveriamus, skaičiuojamus ir matuojamus dydžius. Įvertinti proceso egzotermiškumą (endotermiškumą) ΔH±? Ištirti šiluminį efektą (temperatūrą), gaminant 0.5N; 1N; 1,5N natrio šarmo tirpalus (10 ml H2O mėgintuvėlyje). Darbo principas ir skaičiavimai. Kalio nitrato druskos tirpimo šiluminio efekto nustatymas. Išvados. Natrio šarmo tirpinimo šiluminio efekto įvertinimas. Išvados.
  Chemija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-12-23
 • Titravimas (2)

  Tikslas. Rasti: nesureagavusio šarmo tirpalo koncentraciją, nesureagavusio šarmo kiekį g 100 ml tirpalo, metalo druskos ir šarmo reakcijai paimto natrio hidroksido kiekį gramais (kai V=20 ml, CN=1), reakcijai suvartoto šarmo kiekį g. Parašyti: druskos reakciją su šarmu ir apskaičiuoti susidariusio metalo hidroksido kiekį gramais. Bandymas. Išvados.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-10-05
 • Titravimas neutralizacijos metodu

  Darbo priemonės. Reagentai. Darbo tikslas: nustatyti šarmo tirpalo normalumą. Darbo eiga.
  Chemija, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2006-11-07
 • Tolydinės informacijos įvedimo ir išvedimo modeliavimas

  Bendroji dalis. Problemos formuluotė. Darbo tikslas. Uždaviniai. Užduotis. Teorinė dalis. Darbo eiga. Užduotis. Darbo aprašymas. Eksperimento rezultatai. Užduotis. Darbo aprašymas. Eksperimento rezultatai. Užduotis. Darbo aprašymas. Užduotis. Darbo aprašymas. Eksperimento rezultatai. Užduotis. Darbo aprašymas. Eksperimento rezultatai. Užduotis. Darbo aprašymas. Eksperimento rezultatai. Užduotis. Darbo aprašymas. Eksperimento rezultatai. Užduotis. Darbo aprašymas. Eksperimento rezultatai. Užduotis. Darbo aprašymas. Eksperimento rezultatai. Išvados. Programų listingai.
  Programos, laboratorinis darbas(15 puslapių)
  2006-04-10
 • Tolydinės informacijos įvedimo ir išvedimo modeliavimas (2)

  Bendroji dalis. Pradinių parametru reikšmės. Darbo eiga. Pirma užduotis. Eksperimento rezultatai. Antra užduotis. Eksperimento rezultatai. Trečia užduotis. Eksperimento rezultatai. Ketvirta užduotis. Eksperimento rezultatai. Penkta užduotis. Eksperimento rezultatai. Šešta užduotis. Eksperimento rezultatai. Septinta užduotis. Eksperimento rezultatai. Aštunta užduotis. Eksperimento rezultatai. Devinta užduotis. Eksperimento rezultatai. Dešimta užduotis. Eksperimento rezultatai. Laboratorinio darbo išvados. Programų listingai.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(13 puslapių)
  2007-03-06
 • Tolueno sulforūgšties natrio druskos sintezė

  Tolueno sulforūgšties natrio druskos sintezės ataskaita. Tolueno sulforūgšties natrio druskos savybės. Reakcijos. Reagentų kiekio apskaičiavimas. Aparatūros schema ir indai. Sintezės proceso aprašymas. Reakcijos produktų atskyrimas ir valymas. Išeigos apskaičiavimas. Pastabos ir išvados.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-03-05
 • Transformacijos koeficiento įtakos vartotojų šynų įtampai tyrimas

  Transformacijos koeficiento įtakos vartotojų šynų įtampai tyrimas. Darbo eiga. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-10-31
 • Transformatoriaus apvijų varžos matavimas

  2 laboratorinis darbas. Darbo tikslai: Išmokti matuoti transformatoriaus apvijų aktyviąją (ominę) ir pilnutinę varžą bei apskaičiuoti apvijų reaktyviąją varžą, induktyvumą. Išmokti apskaičiuoti paklaidą (procentais), kuri susidaro matuojant apvijų aktyviąją varžą, kai neatsižvelgiama į voltmetro vidaus varžą. Darbo užduotys. Naudotos formulės. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-10-12
 • Transformatoriaus galios ir naudingumo koeficiento tyrimas

  Darbo tikslas: iš tuščiosios eigos bandymo nustatyti transformacijos koeficiento vertę, Ištirti transformatoriaus iš tinklo naudojamos galios ir apkrovai perduodamos galios sąryšį. Nustatyti transformatoriaus naudingumo koeficiento priklausomybę nuo apkrovos srovės stiprio. Priemonės. Teorija. Rezultatai. Išvada.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2005-12-18
 • Transformatoriaus galios nuostolių tyrimas

  Darbo tikslas: Išmatuoti transformatoriaus pirminės ir antrinės apvijų varžą; Ištirti transformatoriaus galios nuostolių priklausomybę nuo apkrovos srovės stiprio. Apskaičiuoti galios nuostolių struktūrinių dalių vertes. Nubraižyti galios nuostolių struktūrinių dalių diagramą. Priemonės. Teorija. Rezultatai. Išvada. Grafikas.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2005-12-18
 • Transformatoriaus tyrimas

  Darbo tikslas. Darbo užduotis. Darbo atlikimo tvarka.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-02-17
 • Transformatoriaus tyrimas (2)

  Darbo tikslas. Darbo eiga. Darbo išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-04-10
 • Transformatoriaus tyrimas (3)

  Darbo tikslas: Susipažinti su transformatoriaus sandara, veikimo principu ir ištirti transformatoriaus transformacijos ir naudingumo koeficientų priklausomybes nuo srovės stiprio antrinėje apvijoje. Darbo užduotis. Darbo eiga. Išvada.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-01-24
 • Transformatoriaus tyrimas (4)

  Laboratorinis darbas Nr. 1. Darbo užduotis: Išmatuoti transformatoriaus pirmine ir antrine apvija tekančių srovių stiprius bei įtampas, esant skirtingoms apkrovoms. Po to apskaičiuoti transformacijos ir naudingumo koeficientus. Darbo eiga. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-04-28
 • Transformatoriaus tyrimas (5)

  Darbo tikslas - rasti transformatoriaus transformacijos koeficientą ir pavaizduoti naudingumo koeficiento kitimą nuo apkrovos srovės. Darbo priemonės – išardomas įtampos žeminimo transformatorius. Metodiniai darbo nurodymai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2011-12-23
 • Transporto eksploatacinės ir konstrukcinės medžiagos (2)

  Transporto eksploatacinių ir konstrukcinių medžiagų laboratoriniai darbai. Laboratorinis darbas nr. 1. Susipažinimas su kuru ir techniniais skysčiais. Darbo tikslas. Trumpos teorinės žinios. Degalai. Techniniai skysčiai. Degalų ir techninių skysčių išorinės žymės. Bandymo rezultatai. Degalai. Techniniai skysčiai. Dvitakčio kuro atskyrimas. Laboratorinis darbas nr. 2. Skysčio tankio suradimas. Darbo tikslas. Trumpos teorinės žinios. Prietaisai. Tankio suradimo tvarka. Bandymo rezultatai. Laboratorinis darbas nr. 3. Naftos produktų kinetinės klampos suradimas. Darbo tikslas. Trumpos teorinės žinios. Prietaisai ir medžiagos. Bandymo paruošimas. Bandymo tvarka. Bandymo rezultato apdorojimas. Bandymo rezultatai. Laboratorinis darbas nr. 4. Naftos produktų pliūpsnio temperatūros suradimas (uždengto tigelio prietaisas). Darbo tikslas. Trumpos teorinės žinios. Prietaisai ir medžiagos. Bandymo paruošimas. Bandymo tvarka. Bandymo rezultatai. Laboratorinis darbas nr. 5. Reikiamo kokybės rodiklio dviejų skysčio komponentų mišinio paruošimas. Darbo tikslas. Trumpos teorinės žinios. Bandymo rezultatai.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(12 puslapių)
  2008-03-06
 • Transporto eksploatacinės ir konstrukcinės medžiagos (3)

  Transporto eksploatacinių ir konstrukcinių medžiagų 5 laboratoriniai darbai. Susipažinimas su kuru ir techniniais skysčiais. Darbo tikslas: susipažinti ir mokėti atpažinti kurą ir techninius skysčius. Dyzelinių degalų tankio suradimas. Darbo tikslas – surasti dyzelinių degalų tankį areometru. Prietaisai. Tankio suradimo tvarka. Skaičiavimai. Dyzelinių degalų kinetinės klampos nustatymas. Darbo tikslas – surasti dyzelinių degalų kinetinę klampą. Prietaisai ir medžiagos. Bandymo paruošimas. Bandymo tvarka. Bandymo rezultato apdorojimas. Bandymo rezultatai. Išvada. Dyzelinių degalų pliūpsnio temperatūros suradimas (uždengto tigelio metodu). Prietaisai ir medžiagos. Bandinio paruošimas. Bandymo tvarka. Išvados. Reikiamo kokybės rodiklio dviejų skysčio komponentų mišinio paruošimas. Rasti benzino OSV ir OST pagal empirines formules. Rasti benzino CS pagal formulę. Bandymo rezultatai.
  Mechanika, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2008-06-18
 • Transporto eksploatacinės ir konstrukcinės medžiagos (4)

  Laboratorinis darbas nr. 1. Susipažinimas su kuru ir techniniais skysčiais. Susipažinimas su kuru ir techniniais skysčiais. Trumpos teorinės žinios. Degalai. Techniniai skysčiai. Degalų ir techninių skysčių išorinės žymės. Bandymo rezultatai. Degalai. Techniniai skysčiai. Dvitakčio kuro atskyrimas. Laboratorinis darbas nr. 2. Skysčio tankio suradimas. Darbo tikslas. Surasti skysčio tankį aerometru. Trumpos teorinės žinios. Prietaisai. Tankio suradimo tvarka. Bandymo rezultatai. Laboratorinis darbas nr. 3. Naftos produktų kinetinės klampos suradimas. Darbo tikslas: Surasti naftos produkto (dyzelinio kuro) kinetinę klampą cst arba mm2/s (CGS), m2/s (SI). Trumpos teorinės žinios. Prietaisai ir medžiagos. Bandymo paruošimas. Bandymo tvarka. Bandymo rezultato apdorojimas. Bandymo rezultatai. Laboratorinis darbas nr. 4. Naftos produktų pliūpsnio temperatūros suradimas (uždengto tigelio prietaisas). Darbo tikslas: Naftos produktų pliūpsnio temperatūros suradimas. Trumpos teorinės žinios. Prietaisai ir medžiagos. Bandymo paruošimas. Bandymo tvarka. Bandymo rezultatai. Laboratorinis darbas nr. 5. Reikiamo kokybės rodiklio dviejų skysčio komponentų mišinio paruošimas. Darbo tikslas: Paruošti reikiamos kokybės rodiklio dviejų skysčių komponentų mišinį. Rasti benzino OSV OST, CS. Trumpos teorinės žinios. Bandymo rezultatai.
  Mechanika, laboratorinis darbas(12 puslapių)
  2008-11-26
Puslapyje rodyti po