Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Termoelektroninės emisijos reiškinio tyrimas (6)

  Darbo užduotis. Išbrėžti vakuuminio diodo voltamperinę charakteristiką ir apskaičiuoti elektrono išlaisvinimo darbą. teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Grafikas. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-09-17
 • Termoelektroninės emisijos reiškinio tyrimas (7)

  Darbo užduotis. Nubrėžti vakuuminio diodo voltamperinę charakteristiką ir apskaičiuoti elektrono išlaisvinimo darbą. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatų lentelės. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-05-09
 • Termoelektroninės emisijos reiškinio tyrimas (8)

  Darbo užduotis. Išbrėžti vakuuminio diodo voltamperinę charakteristiką ir apskaičiuoti elektrono išlaisvinimo darbą. Teorinio pasirengimo klausimai. Teorinė dalis. Darbo aprašymas. Grafikas. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-05-22
 • Termoelektroninės emisijos reiškinio tyrimas (9)

  Darbo užduotis. Išbrėžti vakuuminio diodo voltamperinę charakteristiką, apskaičiuoti elektrono išlaisvinimo darbą. Teorinė dalis. Darbo aprašymas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-04-16
 • Termoelemento gradavimas

  Darbo tikslas. Darbo tikslas - susipažinti su kontaktinio potencialų skirtumo metalų sąlytyje atsiradimo priežastimis ir mechanizmu bei ištirti termoelektrovaros priklausomybę nuo sąlyčių temperatūrų skirtumo. Teorinė dalis. Darbo metodika. Darbo eiga. Gauti darbo rezultatai. Skaičiavimai. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-03-16
 • Termoelemento gradavimas (2)

  Darbo tikslas – susipažinti su kontaktinio potencialų skirtumo metalų sąlytyje atsiradimo priežastimis ir mechanizmu bei ištirti termoelektrovaros priklausomybę nuo salyčių temperatūrų skirtumo. Teorinė dalis. Pirmoji priežastis. Antroji priežastis. Darbo metodika. Darbo eiga. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-05-08
 • Termoelemento tyrimas

  Darbo užduotys. Ištirkite termoporos termoelektrovaros priklausomybę nuo kontaktų temperatūrų skirtumo ir nubrėžkite gradavimo grafiką. Nustatykite termoporos konstantą. Teoriniai klausimai. Metalo elektronų pasiskirstymas pagal energijas. Metalų kontaktinio potencialų skirtumo susidarymas. Termoelektriniai reiškiniai. Termopora, jos gradavimas ir naudojimas. Darbo priemonės ir prietaisai. Darbo eiga. Darbo duomenys. Matavimų ir skaičiavimų duomenys. Darbo rezultatai. Išvada. Aptarimas.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2008-01-14
 • Termografas ir termogramų apdorojimas

  Darbo tikslas: susipažinti su termografu ir išmokti apdoroti termogramas. Teorija. Darbo piešinys. Darbo rezultatai. Išvada.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-10-27
 • Termotransferinės spaudos gamybos analizė

  Darbo tikslas: Parinkti termotransferinei spaudai atvaizdo gamybos būdą. Apskaičiuoti termotransferinių atspaudų paruošimo ir pernešimo ant paviršiaus laiką bei parinkti reikalingą įrangą. Darbo užduotis. Darbo atlikimas. Išleidžiamos produkcijos charakteristikos. Gamybinė užduotis produkcijos spausdinimui. Skenavimo ir maketavimo darbų trukmės skaičiavimas. Termotransferinių atspaudų metinės gamybos apimties skaičiavimas. Išvados.
  Kita, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-02-09
 • Teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais, kiekio apskaičiavimas

  Įvadas. Duomenų lentelė. Sprendimas. Koeficientų reikšmių nustatymas. Koeficiento "K1", įvertinančio variklio darbo sąlygų įtaką teršalų kiekiui, nustatymas. Koeficiento "K2", kurio įvertinama mašinų amžiaus įtaka teršalų kiekiui, nustatymas. Koeficiento "K3", įvertinančio mašinų konstrukcijos ypatumų įtaką teršalų kiekiui, nustatymas. Teršiančių medžiagų kiekio apskaičiavimas. Bendras teršalų, išsiskiriančių iš automobilių į aplinką, kiekis.
  Ekologija, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2006-10-19
 • Testavimo signalų tyrimas

  Darbo tikslas: Susipažinti su pagrindiniais automatikos elementų ir sistemų testavimo signalais (impulsiniu, šuoliniu, tolygiai kylančiu, harmoniniu - sinusiniu), nustatyti jų pagrindinius parametrus. Darbo užduotis. Aprašyti testavimo signalus matematinėmis formulėmis. Ištirkite impulsinį signalą. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-12-19
 • The Determination of Material Density

  Goal: To determine the density of a solid body of known geometrical form and to estimate the errors of measurments. Aparatus. The main formulae. Procedure. Calculations. Result. Conclusion.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-10-03
 • The effect of concentration changes on equilibrium

  Darbas anglų kalba. Koncentracijos poveikis pusiausvyrai. Aim: To find out how a system in equilibrium responds to a change in concentration of components in the mixture. Data collection. Table. Conclusion and Evaluation.
  Chemija, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2008-04-29
 • The estimation of maximum energy of β spectrum

  Laboratorinis darbas anglų kalba. The estimation of maximum energy of β spectrum. The purpose: to research the distribution of irradiate of particles in the energetic spectrum; to determine the maximum energy which the researched irradiate electrons may have. The devices. The theory. The experiment. The results of measurement. Conclusion.
  Fizika, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2005-10-02
 • The influence of pH to enzyme potato catalase

  Laboratorinis darbas. Kintančio pH įtakos fermentui katalazei, randamam bulvėse, tyrimas (anglų kalba).
  Chemija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-01-19
 • Tiekėjų ir pirkėjų sąskaitų faktūrų padengimas

  Instrukcija. Veiksmai. Tiekėjų ir pirkėjų sąskaitų faktūrų padengimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Programos, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2008-02-22
 • Tiesiaeigio judėjimo tyrimas

  Darbo užduotis. Atvudo mašina nustatyti kūnų pagreitį ir jį palyginti su pagreičiu, apskaičiuotu pagal dinamikos dėsnį. Teoriniai klausimai. Teorinė dalis. Darbo priemonės ir prietaisai. Darbo eiga. Matavimų ir skaičiavimų duomenys. Skaičiavimų duomenys. Rezultatai, jų aptarimas ir išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-01-14
 • Tiesinė algebra (5)

  Darbas su DERIVE programa. Darbas su MAPLE programa. Darbas su MATHEMATICA programa. Darbas su MATHCAD programa.
  Programavimas, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2009-03-30
 • Tiesinė difrakcinė gardelė

  Darbo užduotis: išmatuoti nurodytuosius difrakcinio spektro šviesos bangų ilgius. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo eiga. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-09-20
 • Tiesinė difrakcinė gardelė (10)

  Darbo užduotis. Išmatuoti nurodytuosius difrakcinio spektro šviesos bangų ilgius. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-03-20
Puslapyje rodyti po