Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Suspenduotų medžiagų kiekio nustatymas

  Darbo tikslas. Susipažinti su suspenduotų medžiagų kiekio nustatymu. Nustatyti suspenduotų medžiagų kiekį tiriamajame vandenyje. Teorinė dalis. Reagentai, indai, prietaisai. Darbo eiga. Bandymo rezultatai. Išvados.
  Chemija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-03-14
 • Suspensijų džiovinimas inertinės medžiagos pakibusiame sluoksnyje

  Darbo tikslas: Atlikti pakibusio sluoksnio hidrodinaminius tyrimus; Išdžiovinti suspensiją pakibusiame inertinės medžiagos sluoksnyje ir apskaičiuoti pagrindinius džiovinimo rodiklius. Teorinė dalis. Darbo rezultatai. Pakibusio sluoksnio hidrodinamikos tyrimas. Suspensijų džiovinimas pakibusiame sluoksnyje. Skaičiavimai pagal medžiagų balanso lygtis. Skaičiavimai pagal šilumos balanso lygtis.
  Chemija, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2010-01-19
 • Suvirinimo kokybės nustatymas

  Darbo tikslas: išmokti įvertinti suvirinimo kokybę. Darbo užduotis. Darbo ataskaita. Suvirinimo jungties nr. 7 išorinių defektų analizė. Išvada.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-01-17
 • Suvirinimo režimų palyginimas

  Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Konstrukcinė ir technologinė dalis. Technologinio proceso duomenų sisteminimas. Suvirinimo režimų skaičiavimas ir parinkimas. Suvirinimo būdo parinkimas. Suvirinimo technikos ir technologijos projektavimas. Suvirinimo įrengimų parinkimas. Suvirinimo medžiagų parinkimas. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2006-10-03
 • Suvirinimo režimų palyginimas (2)

  Užduotis. Maitinimo šaltinio parinkimas. Rankinio elektrolankinio suvirinimo režimai. Automatinio elektrolankinio suvirinimo po fliusu režimai. Gautų suvirinimo režimų palyginimas.
  Mechanika, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2007-04-04
 • Sveikaskaitinis programavimas

  Operacijų tyrimas. Namų darbas Nr.2: Sveikaskaitinis programavimas. Ribų ir šakų metodas bei algoritmas. Galimų sprendinių srities formavimas. Sprendinių medis. MATLAB programų tekstai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-08-10
 • Šakojimosi metodų modeliavimas ir tyrimas

  Kompiuterizuotų sistemų laboratorija. 7 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Išnagrinėti šakojimosi nuspėjimo metodus ir jų įgyvendinimo būdus. Ištyrinėti šakojimosi nuspėjimo metodų efektyvumą. Darbo rezultatai. Išvados.
  Programos, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2009-04-28
 • Šakojimosi metodų modeliavimas ir tyrimas (2)

  Darbo tikslas: Išnagrinėti šakojimosi nuspėjimo metodus ir jų įgyvendinimo būdus. Ištyrinėti šakojimosi nuspėjimo metodų efektyvumą. Darbo rezultatai. Šakojimosi spėjimo įrenginio, veikiančio pagal bimod metodą simuliacijos rezultatai. Šakojimosi spėjimo įrenginio, veikiančio pagal 2-level schemą, įgyvendintos pagal GAg sandarą, simuliacijos rezultatai. Šakojimosi spėjimo įrenginio, veikiančio pagal 2-level schemą, įgyvendintos pagal PAg. Šakojimosi spėjimo įrenginio, veikiančio pagal 2-level schemą, įgyvendintos pagal PAp. Šakojimosi spėjimo įrenginio, veikiančio pagal 2-level schemą, įgyvendintos pagal gshare. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2010-07-19
 • Šakotas dinamiškas sąrašas

  Laboratorinio darbo Nr. 4 ataskaita. "A" lygmuo. Programos užduotis. PV4A-49. Turime įmonės kiekvieno skyriaus kiekvieno mėnesio daugelio metų darbuotojų atlyginimų sąrašus atskiruose failuose: pavardė, vardas, atlyginimas. Suformuoti klaviatūra nurodomo mėnesio išmokėtų atlyginimų sumų sąrašą:skyrius, metai, išmokėta pinigų suma. Sąrašą sutvarkyti pagal išmokėtą pinigų sumą ir skyriaus pavadinimą. Išvesti lenteles: duomenų ir skaičiavimų rezultatų. Programos aprašymas. Programos schema. Komponentų savybių sąrašas. About Box schema. Komponentų savybių sąrašas. Dinamiškųjų sąrašų paveikslai. Programos užsklanda. Unit1.h failas. Unit2.h failas. Unit3.h failas. TSkyrius.h failas. TRez.h failas. TDarbuotojai.h failas. Programos tekstas. Duomenų ir rezultatų failai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(15 puslapių)
  2009-05-08
 • Šakotieji algoritmai

  1. Sudarykite algoritmo struktūrogramą bei Matlab programas (funkciją ir scenarijų) nurodytoms reikšmėms apskaičiuoti. Algoritmas. Programa. Scenarijus. 2. Sudarykite algoritmo struktūrogramą bei Matlab programą (scenarijų) pateiktiems uždaviniams išspręsti. Tiesėje duoti trys taškai, kurių koordinatės x1, x2, x3. Nustatykite, ar lygūs atstumai tarp šių taškų? Algoritmas. Programa.
  Programavimas, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-04-02
 • Šakotieji algoritmai (2)

  Laboratorinis darbas Nr.3. Variantas nr. 6. I užduotis: Sudarykite algoritmo struktūrogramą bei Matlab programos (funkciją ir scenarijų) nurodytoms reikšmėms apskaičiuoti. Užduotis: Apskaičiuokite funkcijų y, d ir c reikšmes pagal pateiktas formules. Uždavinio algoritmas. Funkcijos programa. Uždavinio scenarijus. Kontrolinis sprendimas. II užduotis: Sudarykite algoritmo struktūrogramą bei Matlab programą (scenarijų) pateiktiems uždaviniams išspręsti. Užduotis: Duoti 3 skaičiai. Nustatykite, ar jie išdėstyti didėjančia ar mažėjančia tvarka? Uždavinio algoritmas. Kontrolinis sprendimas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-04-27
 • Šakotieji algoritmai (3)

  3 laboratorinis darbas. 3 variantas. užduotis. Apskaičiuokite funkciją z, d ir l reikšmes pagal pateiktas formules. Uždavinio algoritmas. Funkcijos programa. Uždavinio scenarijus. Rezultatai. Duoti trys skaičiai. Jei jie visi lygūs, apskaičiuokite jų sumos kvadratą, priešingu atveju – aritmetinį vidurkį. Uždavinio algoritmas. Uždavinio scenarijus. Rezultatai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2010-12-08
 • Šakotieji algoritmai (4)

  3 laboratorinis 12 variantas. Apskaičiuokite funkcijų t, v, reikšmes pagal pateiktas formules. Funkcijos funsk struktūrograma. Funkcijos programa. Uždavinio scenarijus. Scenarijaus algoritmo stuktūrograma. Duoti trys masyvai. Nustatykite, ar tarp jų yra bent viena pora skaičių, kurių sanglauda didesnė už D. Išspausdinkite tuos skaičius. Stuktūrograma. Scenarijaus tekstas Matlab.
  Informatika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2011-05-02
 • Šakotieji ir cikliniai algoritmai

  Programavimo MATLAB terpėje laboratorinis darbas. I užduotis. Sudarykite funkcijų reikšmių lentelę, kai argumentas kinta tam tikrame nustatytame intervale (argumento reikšmės apibrėžiamos vektoriumi eilute). Vienoje koordinačių sistemoje nubraižykite kelis nurodytos funkcijos grafikus, esant skirtingoms konstantos reikšmėms. Apskaičiuokite funkcijų w, g ir h reikšmes, kai x kinta intervale [x0, xn] žingsniu hx. Nubraižykite funkcijos g grafiką. Funkcijos programa. Uždavinio scenarijus. Funkcijos grafikas. II užduotis. Duoti trys skaičiai. Nustatykite, ar tarp jų yra bent viena pora skaičių, kurių suma didesnė už d. Išspausdinkite tuos skaičius. Struktūrograma. Scenarijaus tekstas MATLAB.
  Programos, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2007-11-22
 • Šakotieji ir cikliniai algoritmai (2)

  I užduotis. Sudarykite funkcijų reikšmių lentelę, kai argumentas kinta tam tikrame nustatytame intervale (argumento reikšmės apibrėžiamos vektoriumi eilute). Vienoje koordinačių sistemoje nubraižykite kelis nurodytus funkcijos grafikus, esant skirtingoms konstantos reikšmėms. Apskaičiuokite funkcijų a, b ir c reikšmes, kai x kinta intervale [x0, xn] žingsniu hx. Nubrėžkite funkcijos a grafiką. Uždavinio algoritmas. Funkcijos programa. Uždavinio scenarijus. Sprendimas. Duoti trys skaičiai d, e, c. Kurie iš šių skaičių priklauso intervalui [a, b]. Uždavinio scenarijus. Sprendimas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2008-03-15
 • Šakotieji ir cikliniai algoritmai (3)

  Programavimo MATLAB terpėje. Laboratorinis darbas nr. 3. 15 variantas. Sudarykite funkcijų reikšmių lentelę, kai argumentas kinta tam tikrame nustatytame intervale (argumento reikšmės apibrėžiamos vektoriumi eilute). Vienoje koordinačių sistemoje nubraižykite kelis nurodytos funkcijos grafikus, esant skirtingoms konstantos reikšmėms. Funkcijos qw struktūrograma. Funkcijos reikšmės.
  Programavimas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2009-12-10
 • Šeimos piešinio tyrimas

  Įvadas. Tyrimo uždaviniai. Tyrime turėtų dalyvauti maždaug nuo 5 metų iki 14 metų vaikai, kurie turi nupiešti savo šeimą. Apibendrinimas ir išvados.
  Pedagogika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-01-09
 • Šeimos piešinio tyrimas (2)

  Įvadas. Tyrimo tikslas: išsiaiškinti vaiko esamus santykius šeimoje, teigiamų ir neigiamų emocijų buvimą ir nebuvimą. Šeimos piešinio tyrimas. Laimučio šeimos piešinio analizė. Šeimos piešinio protokolas. Apklausa. Dovilės šeimos piešinio analizė. Šeimos piešinio protokolas . Apklausa. Apibendrinimas.
  Pedagogika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2008-04-01
 • Šešiolikos skilčių mokomosios mikroprocesorinės sistemos tyrimas

  Darbo tikslas. Susipažinti su 16 skilčių mokomosios mikroprocesorinės sistemos (MPS) KM1810BM86–910 struktūra, mikroprocesoriaus registriniu modeliu, atminties laukų paskirstymu. Displėjaus monitoriaus funkcijas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-05-21
 • Ševroninio reduktoriaus projektavimas

  Elektros variklio parinkimas. Pavaros kinematiniai skaičiavimai. Reduktoriaus ir atviros diržinės pavaros skaičiavimas. Ševroninės uždaros pavaros skaičiavimas. Trapecines atviros pavaros skaičiavimas. Reduktoriaus veleno eskizinis komponavimas. Velenų skaičiavimas. Orientacinis velenų skaičiavimas. Guolių parinkimas ir patikrinimas. Pleištų parinkimas ir patikrinimas. Movos parinkimas. Alyvos parinkimas ir tepimo aprašymas.
  Mechanika, laboratorinis darbas(16 puslapių)
  2010-04-06
Puslapyje rodyti po