Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Spyruoklinės svyruoklės svyravimų tyrimas

  Darbo tikslai: Ištirti spyruoklės laisvųjų svyravimų periodo priklausomybę nuo pakabinto kūnelio masės. Apskaičiuoti spyruoklės standumo koeficientą k ir vielos medžiagos šlyties modulį G.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2005-05-18
 • Spyruoklinės svyruoklės svyravimų tyrimas (10)

  Laboratorinis darbas M – 5. Darbo tikslas: Ištirti spyruoklinės svyruoklės harmoningus svyravimus ore. Ištirti spyruoklės periodo priklausomybę nuo pakabinto kūnelio masės. Apskaičiuoti spyruoklės standumo koeficientą k ir vielos medžiagos šlyties modulį g. Priemonės. Teorinis darbo pagrindas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-07-27
 • Spyruoklinės svyruoklės svyravimų tyrimas (11)

  Laboratorinis darbas nr. 6. Darbo tikslas: susipažinti su paprasčiausiais harmoniniais svyravimais, nustatyti tampriųjų harmoninių svyravimų periodo priklausomybę nuo svyruoklės masės ir spyruoklės tamprumo koeficiento. Darbo prietaisai. Darbe naudojamos formulės. Spyruoklės tamprumo koeficiento nustatymas. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai: Svyruoklės periodo priklausomybė nuo apkrovos masės. Nustatome svyruoklės periodo priklausomybę nuo tamprumo koeficiento k. Išvada.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2009-10-22
 • Spyruoklinės svyruoklės svyravimų tyrimas (12)

  Darbo tikslas: Nustatyti spyruoklės svyravimų logaritminį slopinimo dekrementą σ. Apskaičiuoti svyruoklės slopinimo koeficientą β ir vandens pasipriešinimo koeficientą r. Nubrėžti grafikus xmt=f(t) ir x=f(t). Priemonės. Eksperimento teorinis pagrindas. Darbo rezultatai. Slopinamųjų svyravimų grafiko taškai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-11-23
 • Spyruoklinės svyruoklės svyravimų tyrimas (13)

  Darbo užduotis. Teorinė dalis. Darbo metodai. Darbo rezultatai. Grafikai. Išvada.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2011-05-18
 • Spyruoklinės svyruoklės svyravimų tyrimas (2)

  Laboratorinis darbas Nr. M–6. Darbo tikslai: Nustatyti spyruoklės svyravimų logaritminį slopinimo dekrementą. Apskaičiuoti spyruoklės slopinimo koeficientą ir vandens pasipriešinimo koeficientą. Nubrėžti grafikus.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2005-05-18
 • Spyruoklinės svyruoklės svyravimų tyrimas (3)

  Darbo tikslas. Priemonės. Eksperimento teorinis pagrindas. Laisvųjų svyravimų ciklinis (kampinis) dažnis. Spyruoklinės svyruoklės slopinamieji svyravimai. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2006-05-12
 • Spyruoklinės svyruoklės svyravimų tyrimas (4)

  Darbo tikslas: Ištirti spyruoklinės svyruoklės harmoningus svyravimus ore: nustatyti spyruoklės periodo priklausomybę nuo pakabinto kūnelio masės T0=f(m); apskaičiuoti spyruoklės standumo koeficientą k ir vielos šlyties modulį G. Priemonės. Teorinis darbo pagrindas. Spyruoklinės svyruoklės laisvųjų (harmoninių) svyravimų lygtis ir jos sprendinys. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-11-29
 • Spyruoklinės svyruoklės svyravimų tyrimas (5)

  Darbo tikslas: Ištirti spyruoklinės svyruoklės slopinamuosius svyravimus vandenyje: Nustatyti spyruoklės svyravimų logaritminį slopinimo dekrementą. Apskaičiuoti svyruoklės slopinimo koeficientą ir vandens pasipriešinimo koeficientą r. Nubraižyti grafikus xmt = f(t) ir x = f(t). Priemonės. Teorinis darbo pagrindas. Spyruoklinės svyruoklės slopinamųjų svyravimų diferencialinė lygtis ir jos sprendinys. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-11-28
 • Spyruoklinės svyruoklės svyravimų tyrimas (6)

  Laisvųjų svyravimų tyrimas. Slopstamų svyravimų tyrimas. Inercijos momento nustatymas iš kūno parametrų. Kūno inercijos momento nustatymas iš svyravimų.
  Fizika, laboratorinis darbas(15 puslapių)
  2007-02-19
 • Spyruoklinės svyruoklės svyravimų tyrimas (7)

  Darbo užduotis. Nustatyti tampriųjų harmoninių svyravimų periodo priklausomybę nuo svyruoklės masės ir spyruoklės tamprumo koeficiento. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-04-14
 • Spyruoklinės svyruoklės svyravimų tyrimas (8)

  Darbo užduotis. Nustatyti tampriųjų harmoninių svyravimų periodo priklausomybę nuo svyruoklės masės ir spyruoklės tamprumo koeficiento. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo aprašymas. Darbo rezultatai. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-04-29
 • Spyruoklinės svyruoklės svyravimų tyrimas (9)

  Darbo tikslas: Ištirti spyruoklinės svyruoklės harmoningus svyravimus ore. Ištirti spyruoklės periodo priklausomybę nuo pakabinto kūnelio masės T0 = f(m); Apskaičiuoti spyruoklės standumo koeficientą ir vielos medžiagos šlyties modulį G. Ištirti spyruoklinės svyruoklės slopinamuosius svyravimus vandenyje. Nustatyti spyruoklės svyravimų logaritminį slopinimo dekrementą σ. Apskaičiuoti svyruoklės slopinimo koeficientą β ir vandens pasipriešinimo koeficientą r. Nubrėžti grafikus xmt = f(t), x = f(t). Panaudotos priemonės. Teorija. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-06-01
 • Spyruoklinės svyruoklės svyravimų tyrimas. Slopstamų svyravimų tyrimas

  Darbo tikslas. Nustatyti spyruoklės svyravimų logaritminį slopinimo dekrementą σ. Apskaičiuoti svyruoklės slopinimo koeficientą β ir vandens pasipriešinimo koeficientą r. Nubrėžti grafikus xmt = f(t) ir x = f(t). Teorinė eksperimento dalis. Darbo eiga. Skaičiavimai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-02-19
 • Sporto medicina (2)

  Sportinės anamnezės surinkimas ir jos duomenų įvertinimas. Sporto medicina, jos turinys, uždaviniai ir ryšys su kitais mokslais. Sporto medicinos raida. Tarptautinės sporto medicinos organizacijos. Pagrindinės sporto medicinos mokslo kryptys ir problemos. Sporto medicina Lietuvoje, jos vystymosi etapai ir jų charakteristika. Sporto medicinos centrai, jų sprendžiami uždaviniai. Išplėstiniai medicininiai tyrimai, jų tikslas, uždaviniai, tyrimų turinys. Klinikiniai sportininkų tyrimo metodai. Anamnezė, jos pagrindinės dalys, reikšmė ir surinktų duomenų vertinimo ypatumai. Instrumentiniai ligonių tyrimo metodai. Rentgenologinis tyrimo metodas. Laboratoriniai sportininkų tyrimo metodai. Sportininkų tyrimas ramybės sąlygomis, šių duomenų vertinimas. Sportininkų tyrimas funkcinių mėginių metodais. Funkcinių mėginių klasifikacija.
  Medicina, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2006-02-23
 • Sprogimų perteklinio slėgio nustatymas

  Duota. Avarinė situacija. Nustatyti: Sprogimo perteklinį slėgį ir avarijos sukeltas pasekmes (pastatui, žmonėms). Skaičiavimas. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-11-30
 • Srautinio šifro kokybės įvertinimas dažniniu statistiniu testu

  Darbo tikslas: ištirti srautinio šifro A5/1 kokybę, įvertinant nuliukų pasirodymo dažnį šifravimo gamoje. Teorinė dalis. Darbo eiga.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2005-11-22
 • Sriegio matavimas įrankiniu mikroskopu

  Užduotis: išmatuoti išorinį d, vidinį d1 ir vidurinį d2 skersmenis, žingsnį ir profilio kampą. Apskaičiuoti redukuotąjį vidurinį skersmenį d2 ir įvertinti sriegio tinkamumą pagal vidinį, vidurinį ir išorinį skersmenis nurodytam srieginiam suleidimui. Išorinio ir vidinio skersmenų matavimas. Vidurinio skersmens matavimas. Sriegio žingsnio matavimas. Sriegio profilio pusės kampo matavimas.
  Mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-10-22
 • Sriubos

  Tema: Sriubos. Darbo tikslai: Išmokti pagaminti ir patiekti įvairias sriubas, Išmokti kontroliuoti SVT, Išmokti įvertinti sriubų kokybę jusliniu būdu.
  Kulinarija, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2005-10-17
 • Srovės balansas – jėga veikianti laidininką, kuriuo teka srovė

  Užduotys. Išmatuoti laidininką veikiančios jėgos priklausomybę nuo srovės stiprio. Įvertinti laidininką veikiančios jėgos priklausomybę nuo jo geometrijos bei išorinio magnetinio lauko stiprio. Darbo tikslas. Sužinoti kaip eletromagnetinis laukas veikia jame esantį metalinį kūną. Matavimo schema. Eksperimento planas. Darbo priemonės ir medžiagos. Rezultatai. Pagrindiniai rezultatai ir jų aptarimas.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2010-01-19
Puslapyje rodyti po