Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Spalvų skyrimas

  Darbo suvokimui ir atlikimui būtinos teorinės žinios. Spalvų skyrimas. Darbo tikslas. Nustatyti, kaip tiriamasis skiria spalvas: ar neturi spalvinio regėjimo sutrikimų. Aklosios dėmės skersmens matavimas. Darbo tikslas. Nustatyri aklosios dėmės egzistavimą bei apskaičiuoti jos skersmenį. Pėdsekinio vaizdo stebėjimas. Darbo tikslas. Pamatyti pėdsakinį vaizdą bei nustatyti kaip ir kodėl jis atsiranda. Adaptacija ir pėdsekinio vaizdo stebėjimas. Darbo tikslas. Pastebėti pėdsekinį vaizdą; nustatyti, ar adaptacija turį įtakos pėdsekinio vaizdo susidarymui. Adaptacija ir spalvos sodrumo sumažėjimas. Darbo tikslas. Nustatyti, kaip spalvos sodrumo sumažėjimas susijęs su akių adaptacija.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2010-04-14
 • Spalvų sulyginimas, spalvų suvokimo ribinio jautrumo nustatymas, spalvinio kontrasto tyrimas

  Įvadas. Darbo tikslai: Darbo tikslai: Nustatyti, ar tiriamoji turi spalvinio regėjimo sutrikimų. Įvertinti tiriamosios spalvų sulyginimo tikslumą įvairioms spalvoms, maišant dvi ir tris spalvas. Nustatyti tiriamosios ribinį jautrumą įvairioms spalvoms. Nustatyti fono įtaką tiriamosios spalvų suvokimui. Metodika. Instrukcijos tiriamajai. Darbo eiga. Skaičiavimuose naudojamos formulės. Rezultatų apdorojimas. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados. Priedai (1).
  Psichologija, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2010-07-10
 • Spartinančiosios atminties modeliavimas ir tyrimas

  Darbo tikslas. Išnagrinėti spartinančiosios atminties pagrindinius parametrus ir ištirti jų įtaką atminties sistemos našumui. Ištirti spartinančiosios atminties, sudarytos pagal bendrosios ir atskiros instrukcijų bei duomenų sandarą, našumą. Modeliavimo rezultatų lentelės ir grafikai. Darbo rezultatų apibendrinimas.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-04-14
 • Spartinančiosios atminties posistemė

  Darbo tikslas: Išanalizuoti kompiuteryje esančios spartinančiosios atminties posistemę su RightMark Memory Analyzer programa. RightMark Memory Analyzer. Komentaras. Spartinančiųjų atminčių (L1-D) ir (L2-D) vėlinimosi testas. Atminties vaikščiojimo testas (Memory Walk). Operatyvios atminties ir procesoriaus spartinančiųjų atminčių (L1-D, L2-D) informacijos pralaidumo testas. Procesoriaus spartinančiosios atminties (L1-D ir L2-D) duomenų pralaidumo testas. Procesoriaus spartinančiosios atminties (L1-I ir L2-I) instrukcijų vėlinimosi testas. Greitos transliacijos buferio duomenų testas. Išvados.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2006-09-12
 • Spartinančiosios atminties sandaros modeliavimas ir tyrimas (2)

  Darbo tikslas: Išnagrinėti spartinančiosios atminties pagrindinius parametrus ir charakteristikas bei ištirti jų įtaką atminties sistemos našumui. Ištirti spartinančiosios atminties, sudarytos pagal bendrosios ir atskiros instrukcijų bei duomenų sandarą, našumą. Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2010-07-19
 • Spartinančiosios atminties sandaros modeliavimas ir tyrimas (3)

  3 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Išnagrinėti spartinančiosios atminties pagrindinius parametrus ir charakteristikas bei ištirti jų įtaką atminties sistemos našumui. Ištirti spartinančiosios atminties, sudarytos pagal bendrosios ir atskiros instrukcijų bei duomenų sandarą, našumą. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-11-22
 • Spaudos būdų analizė

  Darbo tikslas. Darbo užduotys: Nustatyti pateiktų pavyzdėlių spaudos būdą, Aprašyti rastro pobūdį. Nustatyti pateiktų ofsetinės spaudos fotoformų rastrų pasukimo kampus ir liniatūrą. Darbo eiga. Darbo išvados.
  Pramonė ir gamyba, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-09-17
 • Spaudos lankų lankstymo ir parinkimo būdai

  Darbo tikslas: susipažinti su knygų ir brošiūrų konstrukcija. Spaudos lankų lankstymo variantais ir jų parinkimu į blokus. Darbo užduotis: Pagal duotus variantus sulankstyti popieriaus lapus; Sulankstytus lapus sukomplektuoti į blokus parinkimo ir įdėjimo būdais; Sunumeruoti iš eilės blokų puslapius; Išlankstyti popieriaus lapus ir nubraižyti atskirų blokų spaudos lankų maketus. Darbo eiga ir rezultatai. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-05-18
 • Spaudos lankų lankstymo ir parinkimo būdų analizė

  Darbo tikslas. Susipažinti su knygų ir brošiūrų konstrukcija. Susipažinti su spaudos lankų lankstymo variantais ir jų parinkimu į blokus. Darbo užduotis. Darbo eiga. Statmenas lankstymo variantas, komplektavimas įdedant. Statmenas lankstymo variantas, komplektavimas parenkant. Kombinuotas lankstymo variantas, komplektavimas įdedant. Kombinuotas lankstymo variantas, komplektavimas parenkant. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-09-17
 • Spausdinto montažo plokščių mechaninio atsparumo tyrimas

  Darbo tikslas: Susipažinti su spausdinto montažo plokščių dinaminių parametrų apskaičiavimo metodais, ištirti plokščių konstrukcinių parametrų įtaką mechaniniam atsparumui, išnagrinėti plokščių mechaninių parametrų pagerinimo būdus. Darbo uždaviniai. Darbo tvarka. Darbo tvarka. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2007-01-23
 • Specialios (kvalifikuojančios) materialinės atsakomybės sąlygos

  Įžanga. Specialios (kvalifikuojančios) materialinės atsakomybės sąlygos. Išvados. 1 uždavinys. Įmonės vairuotojas tarnybiniu automobiliu pagal direktoriaus prašymą nuvyko paimti direktoriaus vaiko iš mokyklos. Veždamas vaiką namo dėl savo kaltės pateko į autoavariją ir sužalojo įmonės automobilį. Įmonė pareikalavo atlyginti visą padarytą žalą, motyvuodama tuo, kad vairuotojas nevykdė darbinių pareigų ir negali būti taikomą ribotoji materialinė atsakomybė pagal darbo teisę. Vairuotojas nesutiko atlyginti visą žalą motyvuodamas tuo, kad jis darbo sutartimi įsipareigojo vykdyti visus tiesioginio viršininko – direktoriaus nurodymus. Išspręskite šį ginčą. 2 uždavinys. Asmuo, dirbdamas darbą nesudaręs darbo sutarties padarė darbdavio turtui žalą. Kokie įstatymai ir kaip reglamentuoja žalos atlyginimą šiuo atveju?
  Darbo teisė, laboratorinis darbas(17 puslapių)
  2006-09-11
 • Specialių žinių samprata ir esmė

  Specialiosios žinios. Apibrėžimas. Specialių žinių grupės. Lietuvos Respublikos (LR) Baudžiamojo proceso kodekse numatytos trys specialių žinių taikymo formos. Specialisto kompetencija. Eksperto kompetencija.
  Teisė, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2006-09-07
 • Spektrofotometrija

  Teorinės žinios. Molekulinė absorbcinė spektrinė analizė. Darbo tikslas. Tyrimo objektas. Matavimo priemonės. Darbo eiga. Išvados. Grafikai ir lentelės.
  Chemija, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2005-12-02
 • Spiralinė antena

  Darbo tikslas – ištirti cilindrinės spiralinės antenos kryptines savybes ir poliarizaciją. Darbo užduotis. Spiralinės antenos poliarizacinė elipsė. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2005-12-06
 • Spyruoklės standumo koeficiento matavimas

  Darbo tikslas: remiantis Huko dėsniu, apskaičiuosime spyruoklės standumo koeficientą. Teorinis darbo pagrindimas. Darbo priemonės. Darbo eiga. Išvada.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-02-20
 • Spyruoklės standumo nustatymas

  9 laboratorinis darbas. Tikslai: Nustatyti spyruoklės standumą. Nubraižyti jėgos priklausomybės nuo spyruoklės pailgėjimo grafiką. Praktinių įgūdžių ugdymas. Iš gautų duomenų padaryti išvadas. Darbo priemonės. Teorinė dalis. Darbo eiga. Formulės. Darbo rezultatai. Išvados. Kontroliniai klausimai.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2011-10-19
 • Spyruoklės svyruoklės laisvųjų svyravimų tyrimas

  Darbo tikslas: Ištirti spyruoklės harmoninius svyravimus ore: nustatyti spyruoklės periodo priklausomybę nuo pakabinto kūno masės T0= f(m). Apskaičiuoti spyruoklės standumo koeficientų k ir vielos medžiagos šlyties modulį G. Darbo priemonės. Eksperimento teorinis pagrindas. Darbo išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-10-31
 • Spyruoklės tamprumo koeficientas

  Spyruoklės tamprumo koeficientas k, slopinamųjų svyravimų logaritminis dekrementas λ, slopinimo koeficientas β ir spyruoklės energijos nuostoliai po N svyravimų. Spyruoklės tamprumo koeficientas k, slopinamųjų svyravimų logaritminis dekrementas λ, slopinimo koeficientas β ir spyruoklės energijos nuostoliai po N svyravimų.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2005-05-22
 • Spyruoklinės svyruoklės laisvųjų svyravimų tyrimas

  Laboratorinis darbas m-5. Darbo tikslas: ištirti spyruoklės laisvųjų svyravimų periodo priklausomybę nuo svyruoklės masės t0 = f(m), nubraižyti eksperimentinį ir teorinį šios priklausomybės grafikus. Apskaičiuoti spyruoklės standumo koeficientą k ir spyruoklės vielos medžiagos šlyties modulį g bei šių dydžių paklaidas. Priemonės. Teorinė dalis. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-12-08
 • Spyruoklinės svyruoklės slopinamųjų svyravimų tyrimas

  Darbo tikslas: Nustatyti spyruoklės svyravimų logaritminį slopinimo dekrementą. Apskaičiuoti svyruoklės slopinimo koeficientą ir vandens pasipriešinimo koeficientą r. Nubraižyti grafikus xmt = f(t) ir x = f(t). Priemonės. Eksperimento teorinis pagrindas. Spyruoklinės svyruoklės slopinamieji svyravimai. Slopinamųjų svyravimų diferencialinės lygties sprendinys. Logaritminis slopinimo koeficientas. Skaičiavimai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-12-31
Puslapyje rodyti po