Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Skysčių tankio matavimas

  Darbo užduotis. Svėrimo būdu nustatyti tirpalų tūrinį tankį. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-02-23
 • Skysčių tūrio matavimo priemonių metrologinių charakteristikų nustatymas

  Darbo tikslas: nustatyti analizei naudojamų pipečių, biurečių ir matavimo kolbų metrologines charakteristikas ir palyginti jas su gamintojų deklaruojamomis charakteristikomis. Remiantis gautais tyrimų rezultatais, padaryti išvadas, kurios iš patikrintų tūrio matavimo priemonių yra tiksliausios ir gali būti naudojamos svarbioms analizėms atlikti. Teorinė dalis. Reagentai, indai, prietaisai. Darbo eiga. Bandymo rezultatai. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-09-25
 • Skystų tirpalų paviršiaus įtempimo koeficiento priklausomybės nuo koncentracijos tyrimas

  Darbo užduotis. Ištirti kaip priklauso vandens paviršiaus įtempimo koeficientas nuo jame ištirpinto alkoholio koncentracijos. Teorinė dalis. Darbo aprašymas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2006-10-31
 • Skystų tirpalų paviršiaus įtempimo koeficiento priklausomybės nuo koncentracijos tyrimas (2)

  Darbo užduotis. Ištirti kaip priklauso vandens paviršiaus įtempimo koeficientas nuo jame ištirpinto alkoholio koncentracijos. Teorinio pasirengimo klausimai. Molekulinės jėgos. Molekulės veikimo spindulys. Paviršinė energija. Paviršiaus įtempimo koeficientas. Laplaso formulė. Kapiliariniai reiškiniai. Teorinė dalis. Darbo aprašymas. Išvada.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-03-27
 • Skystų tirpalų paviršiaus įtempimo koeficiento priklausomybės nuo koncentracijos tyrimas (3)

  Darbo užduotis. Ištirti kaip priklauso vandens paviršiaus įtempimo koeficientas nuo jame ištirpinto alkoholio koncentracijos. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-07-02
 • Skystų tirpalų paviršiaus įtempimo koeficiento priklausomybės nuo koncentracijos tyrimas (4)

  Darbo užduotis. Ištirti kaip priklauso vandens paviršiaus įtempimo koeficientas nuo jame ištirpinto alkoholio koncentracijos. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvada.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-06-01
 • Skystų tirpalų paviršinės įtempties koeficiento priklausomybės nuo koncentracijos tyrimas

  Darbo užduotis: Ištirti, kaip priklauso vandens paviršinės įtempties koeficientas nuo jame ištirpinto alkoholio koncentracijos.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2005-05-30
 • Skystų tirpalų paviršinės įtempties koeficiento priklausomybės nuo koncentracijos tyrimas (2)

  Darbo užduotis. Ištirti, kaip priklauso vandens paviršinės įtempties koeficientas nuo jame ištirpinto alkoholio koncentracijos. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-04-16
 • Skystų tirpalų paviršinės įtempties koeficiento priklausomybės nuo koncentracijos tyrimas (3)

  Darbo užduotis. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Rezultatų lentelė. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2011-05-19
 • Skystųjų kristalų indikatoriaus valdymo tyrimas mikrovaldikliu PIC16F84A

  Laboratorinio darbo ataskaita. Darbo tikslas: Išstudijuoti skystųjų kristalų indikatoriaus LCD1601LC valdymą mikrovaldikliu. Darbo rezultatai. Skystųjų kristalų indikatoriaus LCD1601LC paskirtis ir parametrai. Indikatoriaus išvadų paskirtis ir komandos. Programos kodas pagal 27 punktą. Programos kodas pagal 30 punktą. Komentaras. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2009-11-24
 • Sklaidos centrų perelektrinimo tyrimas Holo fotoefekto metodu

  Darbo tikslas: Susipažinti su krūvininkų sklaidos mechanizmais ir judrumo priklausomybe nuo nepusiausvyrinių krūvininkų koncentracijos, Išnagrinėti Holo efekto panaudojimo galimybes tiriant sklaidos centrus, Iš Holo judrumo priklausomybės nuo Fermio kvazilygmens padėties nustatyti galimus sklaidos centrų parametrus. Pasiūlyti modelį, paaiškinantį gautus eksperimentinius duomenis.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-12-19
 • Slėgikliai

  Užduotis: Parinkti nurodytos serijos siurblį, užtikrinanį reikiamą našumą . Užrašyti parinkto siurblio parametrus (modelis, siurbliaračio skersmuo, sukimosi dažnis, siurbimo ir slėgimo atvamzdžių skersmenys. Rasti siurblio slėgio aukštį , naudingumo koeficientą ir suvartojamą galingumą. Kokie turi būti siurblio sūkiai, kad siurblio našumas padidėtų 20%? Kiek reikia aptekinti siurbliaratį, kad siurblio našumas sumažėtų 15%? Sakykime, tą patį 15% sumažintą našumą užtikriname parinktu siurbliu, tačiau siurbliaratis neaptekintas, o našumas reguliuojamas droseliavimu (pridarant sklendę). Kiek brangiau atsieitų toks reguliavimo būdas per metus, lyginant su siurbliaračio aptekinimu. Tariame, kad abiem atvejais siurblys dirba nuolat. Koks būtų skysčio debitas, jei sistemoje nebūtų siurblio? Kaip reikėtų sujungti šioje sistemoje du tokius siurblius – nuosekliai ar lygiagrečiai – kad gautume didesnį našumą? Koks bus manometrinis slėgis viršutiniame sifono taške sistemai su siurbliu ir sistemai be siurblio (atgalinis vožtuvas; sklendė ir 90o alkūnė yra prieš sifono viršutinį tašką; Kokiame lygyje gali būti sumontuotas siurblys (pagal leistiną siurbimo aukštį). Kiek sumažėtų elektros energijos suvartojimas, jei vamzdžių skersmuo būtų padidintas 20% (tariame, kad per metus prapompuojamo skysčio kiekis turi likti tas pats). Sprendimas: Siurblio parinkimas. Siurblio slėgio aukštis, naudingumas ir suvartojamas galingumas. Siurblio sūkiai, prie kurių našumas padidėja 20%. Siurbliaračio aptekinimas, siekiant sumažinti našumą 20%. Siurblių sujungimas (lygiagrečiai arba nuosekliai), kad našumas būtų didesnis. Energijos suvartojimo sumažėjimas, padidinus vamzdžių skersmenį 20%.
  Mechanika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2009-11-16
 • Slėginių indų apsaugos nuo sprogimų skaičiavimas

  Slėginių indų apsaugos nuo sprogimų skaičiavimas. Nustatyti: sprogimo metu atsidariusios membraninės angos reikiamą plotą F (m2). Slėginių indų apsauga nuo sprogimų. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-11-30
 • Slėgio jėgų skaičiavimas

  Betoninės užtvankos skaičiavimas, kuriame reikia surasti veikiančias vandens slėgio jėgas, pavaizduoti jų epiūras, apskaičiuoti pastovumo koeficientą, kuris parodo ar užtvanka atlaikys slėgio jėgas (ar ji nenuvirs). Duomenys. Sprendimas. Sudarau betoninę užtvanką veikiančias horizontaliąsias ir vertikaliąsias vandens slėgio epiūras. Skaičiuoju horizontaliąsias ir vertikaliąsias vandens slėgio jėgas ir jų pridėties taškus. Skaičiuoju betono sunkio jėgas ir jų pridėties taškus. Išvada.
  Mechanika, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2011-03-17
 • Slėgio matavimas

  Darbo tikslas. Teorija ir aparatūra. Darbo rezultatai. Išvada.
  Mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-03-07
 • Slėgio matavimas (2)

  Darbo tikslas: Išsiaiškinti slėgio sąvoką, slėgio matavimo vienetus bei ryšį tarp jų, susipažinti su slėgio matavimo prietaisais ir nustatyti duoto manometro tinkamumą eksploatacijai. Teorija. Darbo aparatūra. Darbo rezultatai. Grafikai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-02-21
 • Slėgio matavimas (3)

  Darbo tikslas. Išsiaiškinti slėgio sąvoką, slėgio matavimo vienetus bei ryšį tarp jų, susipažinti su slėgio matavimo prietaisais ir nustatyti duoto manometro tinkamumą eksploatacijai. Teorija ir aparatūra. Darbo eiga. Matavimo paklaidos.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-06-19
 • Slėgio matavimas (4)

  Darbo tikslas: Išsiaiškinti slėgio sąvoką, slėgio matavimo vienetus bei ryšį tarp jų, susipažinti su slėgio matavimo prietaisais ir nustatyti duoto manometro tinkamumą eksploatacijai. Teorija. Aparatūra. Darbo rezultatai. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-06-27
 • Slėgio matavimas (5)

  Darbo tikslas: Išsiaiškinti slėgio sąvoką, slėgio matavimo vienetus bei ryšį tarp jų, susipažinti su slėgio matavimo prietaisais ir nustatyti duoto manometro tinkamumą eksploatacijai. Teorija ir aparatūra. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Darbo rezultatų lentelė. Išvada.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2009-01-13
 • Slėgio matavimas vakuuminėse sistemose

  Darbo užduotis. Išmokti naudotis termoelektriniu ir jonizaciniu vakuumetrais ir juos kalibruoti. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-05-04
Puslapyje rodyti po