Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bangolaidžio tyrimas paketu "CST Microwave Studio" (5)

  Laboratorinis darbas Nr. 1. Darbo tikslas: Susipažinti su firmos "Computer Simulation Technology" programų paketu "Microwave Studio". Įsisavinti pirmuosius žingsnius dirbant su šiuo paketu. Remiantis pateiktu paketo aprašymu ištirti elektromagnetinių bangų sklidimo režimus bangolaidyje. Išvados. Kontroliniai klausimai.
  Programos, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2011-11-04
 • Bangos ilgis bangolaidyje

  Darbo tikslas: Ištirti bangos ilgio bangolaidyje priklausomybę nuo generatoriaus bangos ilgio, palyginti eksperimentines priklausomybes su teorinėmis, išmokti atlikti matavimus bangolaidine aparatūra plačiame dažnių diapazone. Darbo eiga. Išvados. Kontroliniai klausimai.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-05-06
 • Bangų sklidimo režimų bangolaidyje tyrimas

  Darbo tikslas: Išstudijuoti bangų sklidimo režimus bangolaidyje. Išsiaiškinti kokiomis sąlygomis susidaro bėgančiųjų, stovinčiųjų ir mišriųjų bangų režimai. Išmokti nustatyti stovinčiųjų bangų koeficientą. Darbo eiga. Atsakymai į kontrolinius klausimus. Kas yra stovinčiųjų bangų koeficientas? Kokiose ribose jis gali būti? Kodėl kartais jį skaičiuojant reikia ištraukti kvadratinę šaknį, o kai kuriais atvejais – nereikia? Kodėl esant atviram bangolaidžiui susidaro mišriųjų bangų režimas? Ar įmanoma taip parinkti bangolaidžio matmenis ir signalo dažnį, kad esant atviram bangolaidžiui pro jį bangos beveik nebūtų išspinduliuojamos? Kas yra talpinė ir induktyvinė diafragmos? Kaip jos gali įtakoti bangolaidžio darbo režimus? Kokia jų fizikinė prasmė? Darbas iliustruotas diagramomis.
  Elektronika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2008-05-14
 • Bangų sklidimo režimų bangolaidyje tyrimas (2)

  Darbo tikslas: Išstudijuoti bangų sklidimo režimus bangolaidyje. Išsiaiškinti kokiomis sąlygomis susidaro bėgančiųjų, stovinčiųjų ir mišriųjų bangų režimai. Išmokti nustatyti stovinčiųjų bangų koeficientą. Kontroliniai klausimai ir atsakymai. Apibūdinkite bėgančiųjų, stovinčiųjų ir mišriųjų bangų režimus. Kas yra stovinčiųjų bangų koeficientas? Kokiose ribose jis gali būti? Kodėl kartais jį skaičiuojant reikia ištraukti kvadratinę šaknį, o kai kuriais atvejais – nereikia? Kodėl esant atviram bangolaidžiui susidaro mišriųjų bangų režimas? Ar įmanoma taip parinkti bangolaidžio matmenis ir signalo dažnį, kad esant atviram bangolaidžiui pro jį bangos beveik nebūtų išspinduliuojamos? Ar pageidautinas toks aparatūros darbo režimas? Kas yra talpinė ir induktyvinė diafragmos? Kaip jos gali įtakoti bangolaidžio darbo režimus? Kokia jų fizikinė prasmė? Kaip žinome, bangolaidžių vidinės sienelės dažnai padengiamos sidabru. Kas atsitiktų nuvalius sidabrą – ar ks padidėtų, ar sumažėtų? Bangolaidžio modelių konstrukcijų paveikslai 5 atvejais. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-05-12
 • Bangų sklidimo režimų bangolaidyje tyrimas (3)

  Darbo tikslas: Išstudijuoti bangų sklidimo režimus bangolaidyje. Išsiaiškinti kokiomis sąlygomis susidaro bėgančių, stovinčių ir mišrių bangų rėžimai. Išmokti nustatyti stovinčių bangų koeficientą. Bangolaidžio modelių paveikslai. Grafikai. Atsakymai į kontrolinius klausimus. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2008-11-17
 • Bangų sklidimo režimų bangolaidyje tyrimas (4)

  2-ojo laboratorinio darbo ataskaita. Darbo tikslas: Išstudijuoti bangų sklidimo režimus bangolaidyje. Išsiaiškinti kokiomis sąlygomis susidaro bėgančiųjų, stovinčiųjų ir mišriųjų bangų režimai. Išmokti nustatyti stovinčiųjų bangų koeficientą. Darbo rezultatai. Išvados. Atsakymai į laboratorinio darbo klausimus.
  Elektronika, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2010-05-27
 • Bangų sklidimo režimų bangolaidyje tyrimas (5)

  3 laboratorinis darbas. Darbo tikslas. Nagrinėjamų bangų sklidimo režimų paveikslai. Stovinčiųjų bangų režimas. Mišriųjų bangų režimas kai bangolaidis atviras.
  Elektronika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2011-11-23
 • Bangų sklidimo režimų bangolaidyje tyrimas (6)

  3 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Išnagrinėti bangų sklidimo režimus bangolaidyje. Išsiaiškinti, kokiomis sąlygomis susidaro bėgančiųjų, stovinčiųjų ir mišriųjų bangų režimai. Atlikti stovinčiųjų bangų koeficiento skaičiavimus. Begalinio ilgio bangolaidis. Bangolaidis su talpine diafragma. Išvados. Kontroliniai klausimai.
  Elektronika, laboratorinis darbas(18 puslapių)
  2012-02-27
 • Bankų technologinės įrangos

  Spaudos elementų geometrinių matmenų kontrolė. Teorinė dalis. Metodiniai nurodymai. Darbo eiga. Atsiskaitymo forma. Spaudos elementų geometrinių matmenų kontrolė. Laboratorinio darbo eiga. Banknotų apsaugos elementų identifikavimas. Teorinė dalis. Metodiniai nurodymai. Darbo eiga. Atsiskaitymo forma. Banknotų apsaugos elementų identifikavimas. Laboratorinio darbo eiga.
  Finansai, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2006-09-18
 • Bankų vaidmuo ir naudingumas visuomenei

  Verslo pagrindų praktinis darbas. Įvadas Darbo tikslas- aptarti pagrindines bankų funkcijas, banko kaip institucijos reikšmę žmogui ir šalies ūkiui. Pagrindinės su analizuojama tema susijusios sąvokos. Bankų istorija lietuvoje ir pasaulyje. Pasaulinė bankininkystės raida. Bankų raida Lietuvoje. Bankų funkcijos, veiklos vaidmuo ir bankų sistemos institucijų klasifikavimas. Bankų funkcijos. Bankų vaidmuo ir naudingumas visuomenei. Bankų sistemos institucijų klasifikavimas. Išvados.
  Finansai, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2009-09-14
 • Batervorto, Čebyšovo, Beselio filtrų sintezė ir tyrimas

  Darbo tikslas. Darbo eiga. Batervorto filtras. Beselio filtras. Čebyšovo filtras. Išvados. Teoriniai skaičiavimai.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-05-18
 • Baziniai duomenų tipai bei duomenų įvedimas/išvedimas

  Laboratorinis darbas Nr. 1. Darbo tikslas - susipažinti su C kalboje naudojamais baziniais duomenų tipais bei duomenų įvedimo/išvedimo funkcijomis. Temos pasiruošimui. Užduotis: Sukurti programą, kuri leistų įvesti duomenis (5 punkte pateikti individualūs variantai), bei suformuotų lentelę, kuri pateikta užduotyje. Kintamųjų priskyrimas. Programos tekstas. Programos testavimas. Programos darbo rezultatai. Išvados. Individualių užduočių variantai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2009-09-29
 • Bendraašių linijų tyrimas

  Laboratorinis darbas nr. 4. Darbo tikslas. Darbo eiga. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2011-05-06
 • Bendraašių linijų tyrimas (2)

  4 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Susipažinti su bendraašių linijų konstrukcijomis. Išnagrinėti jų savybes ir ištirti elektromagnetinių bangų sklidimo režimus bendraašėse linijose. Begalinio ilgio bangolaidis (su suderinta apkrova). Išvados. Kontroliniai klausimai.
  Elektronika, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2012-07-09
 • Bendras procesorių testavimas

  Darbo tikslas: Naudojantis kompiuterio procesoriaus identifikavimo programa "WCPUID" ir sintetinių testų rinkiniu "CPU Bench", gauti kuo daugiau informacijos apie pagrindinį kompiuterio procesorių, palyginti jį su kitomis sistemomis. Darbo eiga. Procesoriaus greičio testai.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2006-09-12
 • Bendroji chemija

  Laboratorinis darbas Nr. 1: rūgštys, bazės ir druskos. Bandymas: metalų hidorksidų gavimas, veikiant metalų oksidus vandeniu. Bandymas: amfoterinių hidorksidų gavimas. Bandymas: druskų gavimas, veikiant rūgštis šarmais. Bandymas: rūgščių druskų gavimas. Bandymas: bazinių druskų gavimas. Bandymas: rūgšties gavimas, tirpinant nemetalo oksidą vandenyje. Laboratorinis darbas Nr. 2: metalo korozija. Cinkuoto ir alavuoto plieno korozijos nustatymas. Apsauginės aliuminio oksido plėvelės nustatymas. Korozijos aktyvintojo vaidmens nustatymas. Elektrocheminė kontaktinė korozija. Išvada.
  Chemija, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2011-02-02
 • Bendroji energetika: Atsinaujinantys elektros energijos šaltiniai

  Saulės energija. Vidutinė saulės apšvieta E, naudingumo koef. ji, modulio plotas S. Kokia modulio galia P, kiek energijos Em gausime iš jo per mėnesį, kokią suma L turėsime pardavę šią energiją ir kokia modulio kaina t kai i kWh supirkimo kaina X, o 1 m2 modulio kaina Y. Vėjo energija. Horizontalios ašies vėjo jėgainė turi tris sparnus. Kiekvieno iš jų plotas S. 3 klasės vėjas per metus būna t3 valandų, 4 klasės vėjas – t4 valandų, 8 klasės vėjas – t8 valandų, 15 klasės vėjas – t15 valandų. Rasti pagamintą elektros energijos kiekį Em ir gaunamą sumą L pardavus šią energiją, kai oro tankis (ρ = 1,226 kg/m3, supirkimo kaina X. (V3 = 3 m/s, V 4= 4 m/s, V 8 = 8 m/s, V 15 = 15 m/s). Vandens energija. Upės vidutinis gylis Hv , plotis I , vidutinis greitis v. Rasti epizodinį vidutinį upės tėkmės debitą Q, upės greičio aukštį H, vandens srauto kaskadinę galią Pk, elektrinę galią PE, pagamintą energiją per metus Em, ir gautą sumą Y pardavus šią energiją, Kai naudingumo koef. μ, supirkimo kaina X.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-01-21
 • Bendroji hidrologija

  Žemės vandens išteklių analizė. Darbo tikslas. Darbo užduotys. Atsakymai. Vandens apytakos tarp vandenyno ir sausumos analizė. Atsakymai. Žemės vandens apytakos analizė. Pasaulinio vandenyno vandens temperatūros analizė. Pasaulinio vandenyno vandens druskingumo analizė. Deguonies pasiskirstymo analizė pasaulinio vandenyno vandenyje. Upės ir jos baseino hidrografinių elementų nustatymas.
  Hidrologija ir meteorologija, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2006-01-30
 • Bendroji hidrologija (2)

  Bendrosios hidrologijos laboratoriniai darbai. Žemes vandens išteklių analizė. Vandens apytakos tarp vandenyno ir sausumos analizė. Pasaulinio vandenyno vandens temperatūros analizė. Pasaulinio vandenyno vandens druskingumo analizė. Deguonies pasiskirstymo Pasaulinio vandenyno vandenyje analizė. Požeminių vandenų charakteristika.
  Hidrologija ir meteorologija, laboratorinis darbas(14 puslapių)
  2006-05-01
 • Bendrojo apšvietimo įrenginio galios skaičiavimas

  2 namų darbas. 6 variantas. Duomenys: Gaminių sandėlis, Atspindžio faktoriai, Spalvų atgavos kokybė, Darbo trukmė. Lempos tipo nustatymas. Šviestuvo tipo nustatymas. Patalpos indekso nustatymas. Darbo paviršiaus santykinio galios tankio nustatymas. Visos patalpos lempų galios nustatymas. Didžiausio santykinio leistinojo atstumo tarp eilių ir iki sienos nustatymas. Patalpos planas ir šviestuvų išsidėstymas. Lempų naudojimo trukmė per metus. Per metus suvartojama elektros energija. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-09-21
Puslapyje rodyti po