Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Rezonansinio galingumo stiprintuvo tyrimas (3)

  Darbo tikslas. Ištirti A, B ir C klasių rezonansinio galingumo stiprintuvo savybes bei jo darbą, esant neįtemptam, kriziniam ir pertemptam režimams. Susipažinti su fizikiniais galingumo stiprintuvo procesais. Užduotis. Darbe naudoti matavimo prietaisai. Darbo rezultatai. Rezonansinio galingumo stiprintuvo parametrų P1, P2, P0, η ir Kp radimas. Stiprintuvo virpamųjų ir amplitudinių charakteristikų (U2 (U1) ir KU (U1)) radimas. Stiprintuvo parametrų P1, P2, P0, ξ, η ir Kp radimas, esant kriziniam ir pertemptam darbo režimams. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2007-12-28
 • Rezonansinio galingumo stiprintuvo tyrimas (4)

  Darbo schema. Darbo rezultatai. Stiprintuvo parametrų priklausomybės nuo nukirtimo kampo tyrimas. Stiprintuvo virpamosios ir amplitudinės charakteristikos. Pagrindinių stiprintuvo parametrų, esant kriziniam ir pertemptam režimams, skaičiavimas. Oscilogramos. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2010-01-18
 • Rezonansinio galingumo stiprintuvo tyrimas (5)

  Darbo tikslas: Ištirti A, B ir C klasių rezonansinio galingumo stiprintuvo savybes bei jo darbą esant neįtemptam kriziniam ir pertemptam režimams. Susipažinti su fizikiniais galingumo stiprintuvo procesais. Darbo užduotis. Matavimo rezultatai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2011-06-27
 • Rezonansinio galingumo stiprintuvo tyrimas (6)

  Laboratorinis darbas Nr. 3. Darbo tikslas: Ištirti A, B ir C klasių rezonansinio galingumo stiprintuvo savybes bei jo darbą, esant neįtemptam, kriziniam ir pertemptam režimams. Susipažinti su fizikiniais galingumo stiprintuvo procesais. Užduotis. Naudoti prietaisai. Darbo rezultatai. Rezonansinio galingumo stiprintuvo parametrų P1, P2, P0, η ir Kp radimas. Stiprintuvo virpamųjų ir amplitudinių charakteristikų (U2 (U1) ir KU (U1)) radimas. Stiprintuvo parametrų P1, P2, P0, ξ, η ir Kp radimas, esant kriziniam ir pertemptam darbo režimams. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2012-01-23
 • Rezonansinio galios stiprintuvo tyrimas

  Signalų ir grandinių laboratorija. 1 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Ištirti A, B ir C klasių rezonansinio galios stiprintuvo savybes bei jo darbą, esant neįtemptam, kriziniam ir pertemptam režimams. Susipažinti su fizikiniais galios stiprintuvo procesais. Darbe naudoti prietaisai. Matavimų rezultatai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-04-28
 • Rezonansinio reiškinio tyrimas

  Darbo tikslas: Ištirti sroviu rezonansinį reiškinį. Nustatyti rezonansinį kontūro dažnumą, apskaičiuoti ritės induktyvumą. Darbo prietaisai. Pagrindinės formulės. Darbo eiga. Diagrama. Darbo rezultatai.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-11-14
 • Rezonansinių grandinių parametrai ir charakteristikos

  Lygiagrečiojo virpesių kontūro schema ir jo pagrindinių parametrų skaičiavimas.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-11-08
 • Rezonansinių procesų modeliavimas mikrobangų įtaisuose

  Darbo tikslas: Susipažinti su rezonansiniais procesais, vykstančiais mikrobangų įtaisuose. Ištirti koaksialinio tipo rezonansinės atkarpos modelį. Išmokti naudotis paketo "CST Microwave Studio" stipriai rezonuojančių sistemų modeliavimo programa. Koaksialinės rezonansinės linijos konstrukcijos paveikslas. Modeliavimo laiko matavimo rezultatai dviem atvejais — su "Eigenmode Solver" ir "Transient Solver". Paveikslai. Modų tyrimo rezultatai. grafikai. Paveikslas ir rezonansinių dažnių nustatymo rezultatai. Atsakymai raštu į kontrolinius klausimus. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2008-11-17
 • Rezonansinių procesų modeliavimas mikrobangų įtaisuose (2)

  Laboratorinio darbo Nr. 4 ataskaita. Darbo tikslas: Susipažinti su rezonansiniais procesais, vykstančiais mikrobangų įtaisuose. Ištirti koaksialinio tipo rezonansinės atkarpos modelį. Išmokti naudotis paketo "CST Microwave Studio" stipriai rezonuojančių sistemų modeliavimo programa. Darbo eiga: Koaksialinės rezonansinės linijos konstrukcija. Modeliavimo laiko matavimo rezultatai. "Eigenmode Solver" modeliavimo rezultatai. Sumodeliuotų modų elektriniai, magnetiniai laukai ir paviršinės srovės. Modų tyrimo rezultatai. Rezonansinių dažnių nustatymo rezultatai. Kontroliniai klausimai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(12 puslapių)
  2009-10-05
 • Rezonansinių procesų modeliavimas mikrobangų įtaisuose (3)

  4-ojo laboratorinio darbo ataskaita Darbo tikslas: Susipažinti su rezonansiniais procesais, vykstančiais mikrobangų įtaisuose. Ištirti koaksialinio tipo rezonansinės atkarpos modelį. Išmokti naudotis paketo "CST Microwave Studio" stipriai rezonuojančių sistemų modeliavimo programa. Darbo rezultatai. Išvados. Atsakymai į laboratorinio darbo klausimus.
  Elektronika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2010-05-27
 • Rezonansinių virpesių kontūrų tyrimas

  Darbo tikslas. Darbo užduotis. Darbo eiga. Skaičiavimai. Formulės.
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2005-11-12
 • Rezonansinių virpesių kontūrų tyrimas

  Taikomosios elektronikos laboratorija. 3 laboratorinis darbas. Darbo tikslas. Darbe naudotų matavimo prietaisų sąrašas. Laboratorinio darbo matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Kontūro induktyvumo skaičiavimas. Darbo rezultatai.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2011-08-19
 • Rezultato apvalinimas ir skaičiaus pi radimas

  Darbo užduotis. Matuojant ritinio formos kūno matmenis, rasti skaičių pi ir užrašyti suapvalinant. Priemonės. Teorinis pagrindimas. Darbo eiga. Matavimo ir skaičiavimo duomenys.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-01-25
 • Režimai ilgosiose linijose

  Darbo tikslas: išnagrinėti laboratorinio ilgos linijos maketo bei įtampos ir srovės indikatorių konstrukcijas. Įgyti ilgos linijos darbo režimų tyrimo įgūdžių. Ištirti apkrovos įtaką linijos darbo režimui. Naudota aparatūra. Tirtos ilgos linijos skerspjūvio eskizas. Bangolaidinės linijos įvairių darbo režimų amplitudžių pasiskirstymo kreivės. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-08-20
 • Ribotuvų tyrimas

  Darbo tikslas. Darbo užduotis. Darbo eiga. Nuoseklus apatinio lygio ribotuvas. Nuoseklus viršutinio lygio ribotuvas. Lygiagretus viršutinio lygio ribotuvas. Lygiagretus apatinio lygio ribotuvas. Dvipusis lygiagretus ribotuvas. Dvipusis lygiagretus ribotuvas.
  Elektronika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2006-05-11
 • Ribotuvų tyrimas (2)

  Darbo tikslas: praktiškai virtualioje laboratorijoje patikrinti nuoseklius ir lygiagrečius, vienpusius, teigiamo ir neigiamo poliškumo, ir dvipusius ribotuvus. Darbo užduotis. Darbo eiga.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-12-03
 • Riedančio loveliu rutuliuko greičio nustatymas

  Darbo tikslas. Susipažinti su tiesioginio ir netiesioginio matavimo paklaidų nustatymu. Darbo užduotis. Eksperimento schema. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-03-30
 • Rimties ir slydimo trinties koeficiento nustatymas

  Darbo tikslai. Darbo priemonės. Teorija. Darbo eiga. Formulės. Darbo rezultatai. Išvados. Kontroliniai klausimai.
  Fizika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2012-01-02
 • Ryšio priemonių tarp dviejų kompiuterių tyrimas

  Darbo tikslas. Susipažinti su duomenų perdavimo tarp dviejų kompiuterių priemonėmis ir jas palyginti. AK parengimo ryšiui per COM ir LPT prievadus aprašymas. AK parengimo ryšiui per infraraudonuosius spindulius ir modemus aprašymas. Infraraudonųjų spindulių prievadai. Modemai. AK parengimo ryšiui per USB v1.1 ir IEEE 1394 nuosekliąsias magistrales aprašymas. USB magistralė. IEEE 1394 magistralė. AK parengimo ryšiui per "Ethernet" tinklą aprašymas. "Ethernet" tinklas (10Base2, 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT). Duomenų perdavimo greičių matavimo rezultatai. Išvados.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-02-09
 • Ryšio tarp dviejų kompiuterių tyrimas

  Kompiuterių periferija ir sistemos. Darbo tikslas. Susipažinti su duomenų perdavimo tarp dviejų kompiuterių priemonėmis ir palyginti jų greitaveiką. Darbas laboratorijoje. AK parengimas ryšiui per COM prievadą. AK parengimas ryšiui per LPT prievadą. AK parengimas ryšiui per Modemą. AK parengimas ryšiui per USB v 1.1 nuosekliąją magistralę. AK parengimas ryšiui per IEEE 1394 nuosekliąją magistralę. AK parengimo ryšiui per "Ethernet" tinklą aprašymas. Duomenų perdavimo greičių matavimo rezultatai. Išvados. Kontroliniai klausimai. Paaiškinti asinchroninį duomenų perdavimą nuosekliuoju anterfeisu. Kuo ypatingas sinchroninis duomenų perdavimas nuosekliuoju interfeisu? Kokiais būdais galima sujungti du AK, naudojant COM prievadus? Kokius žinote moduliacijos būdus, taikomus modemuose? Kokias žinote modemuose taikomas asimetrines technologijas ir kuo jos ypatingos? Išvardinti LPT prievado funkcionavimo režimus ir paaiškinti jų ypatumus. Kokie yra magistralės USB v1.1 funkcianavimo režimai? Koks maksimalus skaičius periferinių įrenginių gali būti prijungtas prie AK taikant magistralę USB v1.1? Išvardinti magistralės IEEE 1394 privalumus lyginant su kitomis nuosekliosiosmis magistralėmis. Koks yra duomenų perdavimo magistrale IEEE 1394 privalumas lyginant su duomenų perdavimu "Ethernet" tinklu? Išvardinti pagrindines "Ethernet" rūšis. Paaiškinti "Ethernet" žymėjimą.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-09-16
Puslapyje rodyti po