Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Reakcijos į šviesos ir garso dirgiklį priklausomybės tyrimas

  Tema: judesių valdymas. Santrauka. Tyrimo tikslas – palyginti paprastosios reakcijos į šviesos ir garso dirgiklį priklausomybę po ekscentrinio-koncentrinio krūvio testą atliekant dešine ranka. Buvo tirti: du sportuojantys studentai. Testo atlikimo tikslas- kuo galima greičiau paspausti klavišą užsidegus lemputei arba pasigirdus garso signalui. Įvadas. Tyrimo metodika. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Sportas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2010-02-11
 • Reakcijos laiko priklausomybė nuo stimulo pateikimo intervalų

  Įvadas. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo priemonės. Tyrimo eiga. Duomenų registravimas. Rezultatai ir jų analizė. Išvados. Priedai (1).
  Biologinė psichologija, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2006-11-27
 • Reakcijos laiko priklausomybė nuo stimulo pateikimo intervalų (2)

  Įvadas. Tikslas. Nustatyti tiriamojo asmens reakcijos laiką ir palyginti reakcijos laikus esant dviem skirtingom eksperimentinėm sąlygom: fiksuotam stimulo pateikimo intervalui ir atsitiktiniam stimulo pateikimo intervalui. Metodika. Rezultatai ir jų analizė. Subjekto rezultatų analizė. Grupės rezultatų analizė. Išvados.
  Biologinė psichologija, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2010-03-23
 • Reakcijos laiko priklausomybė nuo stimulo pateikimo intervalų (3)

  Įvadas. Darbo tikslas: Išmatuoti ir palyginti reakcijos į garsinius signalus laikus dviem skirtingom ekspermentinėm sąlygom: fiksuotam ir atsitiktiniam stimulo pateikimo intervalui. Metodika. Tiriamieji. Tyrime dalyvavo Klaipėdos universiteto psichologijos studijų programos 2 kurso 7 grupės studentai. Tyrimo priemonės ir būdai. Tyrimo eiga. Duomenų registravimas. Rezultatai ir jų analizė. Išvados.
  Biologinė psichologija, laboratorinis darbas(15 puslapių)
  2010-04-29
 • Reakcijos laiko tyrimas

  Įvadas. Darbo tikslas: Palyginti reakcijos laikus pateikiant atsitiktinius stimulus bei stimulus su fiksuotu intervalu. Reakcijos laiko duomenys. Nepastovūs laiko intervalai. Diagramos. Reakcijų palyginimo lentelė. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(13 puslapių)
  2011-05-10
 • Realaus tinklo monitoringo rezultatų analizė

  Darbo tikslas: Atlikti realaus tinklo monitoringo sistemų duomenų analizę, kurios rezultatais remiantis paruošiama ataskaita apie tinkle vykstančius procesus. Darbo priemonės. Darbo eiga. Susipažinimas su darbe analizuojamų sistemų funkcinėmis galimybėmis Atliekama tinklo įvykių registravimo sistemoje užregistruotų įvykių analizė, identifikuojami tinklo mazgai. Naudojantis LITNET tinklo srautų monitoringo sistema vykdoma tinklo srautų analizė Utenos apskrityje. Naudojantis informavimo apie kompiuterines atakas sistema nustatoma tinklo atakoms dažniausiai naudojamus protokolus dažniausiai puolamas paslaugas, atakų šaltinius. Išvados.
  Informatika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2009-01-05
 • Realios ir virtualios mašinų projektas

  Reali mašina. Realios mašinos komponentai. Virtuali mašina. Procesai bei resursai. Virtualios mašinos komandų sistema.
  Programavimas, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2009-05-05
 • Regimojo dėmesio apimties priklausomybės nuo stimulo dydžio ir įprasminimo tyrimas

  Santrauka. Įvadas. Bendra informacija apie dėmesį ir skaitymą. Dėmesio rūšys. Dėmesio davybės. Akies judesių rūšys. Teorijos, aiškinančios akių judesius. Regimojo dėmesio apimties priklausomybė nuo stimulo dydžio. Regimojo dėmesio apimties priklausomybė nuo stimulo įprasminimo. Tiriamojo darbo tikslai. Nustatyti regimojo dėmesio apimties priklausomybę nuo stimulo dydžio. Nustatyti regimojo dėmesio apimties priklausomybę nuo stimulo įprasminimo. Tyrimo metodika. Instrukcija tiriamajam. Priemonės ir aparatūra. Tyrimo eiga. Rezultatai ir jų aptarimas. Regimojo dėmesio apimties priklausomybė nuo stimulo dydžio. Antra tyrimo dalis: dėmesio apimties priklausomybė nuo stimulo įprasminimo. Išvados.
  Psichologija, laboratorinis darbas(27 puslapiai)
  2010-07-10
 • Regimojo lauko homogeniškumo tyrimas

  Literatūros apžvalga. Tikslas – nustatyti, ar visose regimojo lauko srityse vienodo dydžio objektai suvokiami vienodai. Tiriamieji – 18 metų, moteris. 1 lentelė. Rezultatai, kai atkarpa dalijama horizontalioje padėtyje. 2 lentelė. Gautų rezultatų dispersijos ir vidurkiai. 3 lentelė. Kairės ir dešinės vidurkių atkarpų pusių santykis. 4 lentelė. Rezultatai, kai atkarpa dalijama vertikalioje padėtyje. 5 lentelė. Gautų rezultatų dispersijos ir vidurkiai. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2011-01-24
 • Regimojo lauko tyrimas

  Literatūros apžvalga. Darbo tikslas: ištirti, ar visose regimojo lauko srityse fiziškai vienodo dydžio objektai monokuliniai (stebint tik kaire arba tik dešine akimi) suvokiami vienodi. Darbo priemonės. Tiriamasis: 19 metų mergina. Rezultatai ir jų aptarimas. 5,7 ir 10 ilgių atkarpos padalinimo santykiai. 13 ir 15 ilgių atkarpos padalinimo santykiai. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2011-03-08
 • Registrai (2)

  168 variantas. Užduoties variantas. Skilčių skaičius: 5. Postūmio mikrooperacijos: LR1, CL1, AL2. Įrašoma informacija: 1. Skaičiaus kodas: tiesioginis. Universalaus postūmio registro projektavimas. Testiniai vektoriai suprojektuotam universaliam registrui. Nurodytas mikrooperacijas realizuojančių schemų sudarymas. Postūmio schemos, panaudojant multiplekserius ir lygiagretų registrą, projektavimas. Testiniai vektoriai schemai iš 3.5 punkto. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2010-05-26
 • Regos apatinio absoliutinio slenksčio tyrimas adaptacijos tamsai metu

  Santrauka. Įvadas. Bendrai apie adaptaciją tamsai. Neurofiziologiniai mechanizmai. Lazdelės ir kūgeliai. Faktoriai, veikiantys tamsinę adaptaciją. Metodika. Darbo tikslas. Stebėti, kaip keičiasi regos sistemos jautrumas šviesai tesiąnt adaptaciją tamsoje. Išsiaiškinti vienos akies apšvietimo poveikį kitos akies jautrumui. Tiriamoji. Eksperimentinė grupė. Aparatūra. Instrukcija tiriamajai. Bandymo eiga. Rezultatų apdorojimas. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Regos sistemos jautrumo šviesai didėjimas. Jautrumo didėjimo netolygumas. Sensibilizacijos ar desensibilizacijos afektas? Tiriamojo psichinė būklė ir kiti galimai įtaką darę veiksniai. Išvados. Priedai (1).
  Psichologija, laboratorinis darbas(18 puslapių)
  2010-07-09
 • Rektifikacija

  Darbo tikslas: Rektifikuojant perskirti etanolio – vandens tirpalą. Nustatyti ir grafiškai atvaizduoti garų ir skysčio sudėties kitimą visose rektifikacijos kolonos lėkštėse. Grafiškai nustatyti teorinį lėkščių skaičių nuolatinio veikimo rektifikacijos kolonoje. Apskaičiuoti kolonos naudingumo koeficientą η. Teorinė dalis. Aparatūra. Darbo rezultatai.
  Chemija, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2010-01-19
 • Rekurentiniai laiko eilučių prognozavimo modeliai

  Laboratorinio "Rekurentiniai laiko eilučių prognozavimo modeliai" ataskaita. Darbo tikslas: susipažinti su rekurentiniais laiko eilučių prognozavimo modeliais. Darbo uždaviniai: štirti eksponentinio išlyginimo metodą. Apskaičiuoti laiko eilutės prognozuojamas reikšmes. Apskaičiuoti prognozavimo tikslumo rodiklius.Eksponentinio išlyginimo modelio geriausių parametrų parinkimas. Pradinių modelio reikšmių parinkimas. Modelio tipo parinkimas. Laiko eilutės prognozavimas geriausiu eksponentinio išlyginimo modeliu. Vinterio modelio įvertinimas. Išvados.
  Kita, laboratorinis darbas(12 puslapių)
  2008-03-05
 • Rekurentinių laiko eilučių prognozavimo modelių ataskaita

  Ekonometrika. Darbo eiga. Eksponentinio išlyginimo modelio geriausių parametrų parinkimas. Nesezoninės laiko eilutės su tiesiniu trendu įvertinimo rezultatai. Nesezoninės laiko eilutės su tiesiniu trendu prognozavimo kokybės rodiklių reikšmės. Nesezoninės laiko eilutės su tiesiniu trendu kintamųjų sklaidos grafikai. Geriausių modelių parametrų įvertinimo langas. Pradinių modelio reikšmių parinkimas. Modelio su nulinėmis pradinėmis reikšmėmis prognozavimo tikslumo rodikliai. Modelio tipo parinkimas. Eksponentinio išlyginimo modelių palyginimo rezultatai. Laiko eilutė prognozavimas geriausiu eksponentinio išlyginimo modeliu. Laiko eilutės geriausio modelio įvertinimo rezultatai. Laiko eilutės geriausio modelio prognozės tikslumo rodikliai. laiko eilutės geriausio modelio kintamųjų sklaidos grafikai. Geriausio modelio liekamųjų paklaidų. Geriausio modelio liekamųjų paklaidų. Išvados.
  Kita, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2007-10-23
 • Relaksacinių elektrinių virpesių tyrimas, naudojant joninius prietaisus

  Tikslas: Išsiaiškinti dujų elektrinio laidumo mechanizmus ir susipažinti su joninių prietaisų veikimo principu. Ištirti relaksacinius elektrinius virpesius, nustatyti nežinomą rezistoriaus varžą ir kondensatoriaus elektrinę talpą. Priemonė. Darbo schema. Formulės. Matavimai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-04-30
 • Reversinė valdomo lygintuvo - nuolatinės srovės variklio pavara

  Reversinė valdomo lygintuvo-nuolatinės srovės variklio pavara. Darbas iliustruotas lentelėmis, schemomis, diagramomis.
  Elektronika, laboratorinis darbas(15 puslapių)
  2006-05-25
 • Rezonansiniai matavimai

  Darbo tikslas: Susipažinti su rezonansinių matavimų principu ir pagrindiniais paklaidų šaltiniais. Išsiaiškinti kokybės matuoklio E4-E5 veikimo principą ir valdymo organų paskirtį. Atlikti kokybės, induktyvumo, talpos matavimus. Kokybės matuoklio E4-E5 schema. Matavimų rezultatai. Kokybės matavimas dažnio išderinimo metodu. Kokybės matavimas talpos išderinimo metodu. Ritės induktyvumo matavimas. Ritės savosios talpos radimas. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-04-02
 • Rezonansinio galingumo stiprintuvo tyrimas

  Darbo tikslas. Matavimai ir skaičiavimai. Amplitudinių stiprintuvo charakteristikų matavimas. Pagrindinių stiprintuvo parametrų, esant kriziniam ir pertemptam režimams, skaičiavimas. Skaičiavimo formulės. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2006-09-13
 • Rezonansinio galingumo stiprintuvo tyrimas (2)

  Darbo tikslas. Ištirti A, B ir C klasių rezonansinio galingumo stiprintuvo savybes bei jo darbą, esant neįtemptam, kriziniam ir pertemptam režimams. Susipažinti su fizikiniais galingumo stiprintuvo procesais. Rezonansinio galingumo stiprintuvo principinė elektrinė schema. Lentelės, grafikai ir oscilogramos, gautos tiriant stiprintuvo parametrų priklausomybę nuo nukirtimo kampo. Virpamųjų ir amplitudinių stiprintuvo charakteristikų lentelė ir grafikai. Lentelė ir oscilogramos, gautos tiriant stiprintuvą, dirbantį kriziniu ir pertemptu režimais. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-04-14
Puslapyje rodyti po