Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Procentinės ir molinės koncentracijos tirpalai (2)

  Užduotis. Pagaminti 116 g 5,7 % koncentracijos NaCl tirpalą, patikslinti jo koncentraciją areometru. Apskaičiuoti, kaip iš gauto tirpalo pagaminti 200 g 5,0 % koncentracijos NaCl tirpalą. Apskaičiuoti abiejų tirpalų koncentracijas g/l ir mol/l.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2006-10-09
 • Procesoriaus tyrimas

  Darbo tikslas: Susipažinti su procesorių tipais ir naudojamais lizdais, gebėti parinkti tinkamą procesorių pagal sisteminę plokštę arba atvirkščiai. Teorinė dalis. Darbo eiga. Procesoriaus montavimas. Įdiekite procesorių. Įdiekite CPU aušintuvą.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2011-01-12
 • Procesų statinių charakteristikų aprašymas interpoliavimo polinomais

  Darbo tikslas – susipažinti su interpoliavimo polinomų galimybėmis aprašant objektų statines charakteristikas. Įgyti praktinius įgūdžius darbui su modernia programine įranga MATLAB, kuri procesų valdymo specialistų tarpe labiausiai paplitusi pasaulyje. MATLAB'o listingas savo užduočiai realizuoti. Interpoliavimo polinomų koeficientai (3 ir 4 – os eilės). Interpoliavimo polinomų koeficientai (3 ir 4 – os eilės). Nuokrypų kvadratų sumos.
  Programos, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2006-12-13
 • Procesų statinių charakteristikų aprašymas interpoliavimo polinomais (2)

  Darbo tikslas – susipažinti su interpoliavimo polinomų galimybėmis aprašant objektų statines charakteristikas. Įgyti praktinius įgūdžius darbui su modernia programine įranga MATLAB, kuri procesų valdymo specialistų tarpe labiausiai paplitusi pasaulyje. MATLAB’o listingas savo užduočiai realizuoti. Interpoliavimo polinomų koeficientai (3 ir 4 – os eilės) (panaudojus pagrindinio eksperimento duomenis).
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2008-11-28
 • Procesų statinių charakteristikų apskaičiavimas, taikant statinius (regresijos) metodus

  Darbo tikslas – susipažinti su statistinių (regresijos) metodų galimybėmis aprašant objektų statines charakteristikas. Nustatyti koreliacijos koeficientą ir regresijos kreivės (tiesės) parametrus iš pateiktų eksperimentinių duomenų. Palyginti tiesės parametrus gautus taikant MKM ir regresijos metodą. MATLAB'o listingas užduočiai realizuoti. Modeliavimo rezultatai grafine forma. Darbo išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-11-22
 • Procesų statinių charakteristikų apskaičiavimas, taikant statistinius (regresijos) metodus

  Darbo tikslas - susipažinti su statistinių (regresijos) metodų galimybėmis aprašant objektų statines charakteristikas. Nustatyti koreliacijos koeficientą ir regresijos kreivės (tiesės) parametrus iš pateiktų eksperimentinių duomenų. Palyginti tiesės parametrus gautus taikant MKM ir regresijos metodą. MATLAB’o listingas savo užduočiai realizuoti. Rezultatai. Modeliavimo rezultatus grafinė forma.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-12-02
 • Procesų valdymas realiuoju laiku

  Darbo užduotis: Nustatyti diskretinių reguliatorių derinimo parametrus (užrašyti paskaičiuotas reikšmes). Sudaryti diskretinės valdymo sistemos modelį naudojant MATLAB. Atlikti diskretinių valdymo sistemų analizę, naudojant P, PI ir PID valdymo algoritmus. (pateikti VIENĄ programą): Ištirti valdymo sistemų pereinamuosius procesus, kai duotoji valdomo kintamojo vertė pakeičiama šuoliškai. Rasti optimalius reguliatorių derinimo parametrus, leidžiančius gauti pereinamuosius procesus su maždaug 20% santykine dinamine nuokrypa (pateikti grafikus ir užrašyti, su kokiomis reguliatoriaus derinimo parametrų reikšmėmis tie grafikai gauti). Nustatyti pereinamųjų procesų kokybės rodiklius (parodyti grafike ir užrašyti skaitines reikšmes). Ištirti optimaliai suderintos valdymo sistemos su PI reguliatoriumi pereinamuosius procesus, kai sistemą veikia išorinis trikdys (+/- 10 % μ*x). Pateikti grafikus. Ištirti diskretizavimo žingsnio T0 dydžio įtaką diskretinės valdymo sistemos darbo kokybei. Padaryti išvadas. Nustatau diskretinių reguliatorių derinimo parametrus. Sudarau diskretinės valdymo sistemos modelį naudojant MATLAB. Atlikau diskretinių valdymo sistemų analizę, naudojant P, PI, ir PID valdymo algoritmus. Ištyriau diskretizavimo žingsnio T0 dydžio įtaką diskretinės valdymo sistemos darbo kokybei. Tai buvo įvykdyta, sumažinus (padidinus) kvantavimo taktą. Padidinto kvantavimo takto (0.01) grafikas. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2008-12-02
 • Produkto modifikavimas (9)

  2 laboratorinis darbas. Naujo produkto kūrimo procesas. Prekės modifikavimas. Išvados.
  Rinkodara, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2009-10-22
 • Profilis

  Inžinerinė grafika. 1 Laboratorinis darbas. Brėžinys nubraižytas Autocad programa. Detalės Profilio braižymas, matmenų žymėjimas, lentelė.
  Inžinerija, laboratorinis darbas
  2008-03-14
 • ProFTP paslaugos administravimas Linux operacinėje sistemoje

  Darbo tikslas: Susipažinti su bylų saugyklos (ProFTP) paslaugos administravimu Linux operacinės sistemos aplinkoje. Pagrindinė užduotis: Suteikti bylų saugyklos paslaugą interneto naudotojams. Bendros teorinės žinios. FTP bylų saugyklos administravimas. Įdiekite FTP paslaugą. Kiekviena tinklo paslauga aptarnauja tinklo paketus. Sukurkite vartotoją. Redaguokite FTP paslaugos bylą. Paleiskite iš naujo FTP paslaugą. Prisijunkite prie bylų saugyklos. FTP paslaugos konfigūracinės bylos tyrimas. Aprašykite žemiau išvardintas proftpd.conf bylos direktyvas. Atsakyti į klausimus. Kokį tinklo protokolą naudoja bylų saugyklos paslauga? Kokiu numeriu pažymėtus tinklo paketus apdoroja FTP bylų saugyklos paslauga? Kokioje byloje registruojami FTP paslaugos klaidų, prisijungimo ir kiti įvykiai? Kodėl redagavus proftpd.conf bylą, būtina perleisti iš naujo FTP paslaugą? Kokiu dar būdu galima patikrinti ar veikia FTP paslauga? Atsakymai.
  Programos, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2008-03-15
 • Programa "Receptai Jums"

  Programos "Receptai Jums" veikimo aprašymas.
  Programos, laboratorinis darbas(63 puslapiai)
  2005-11-25
 • Programa "Shifras"

  Programa "Shifras". Duomenų apsaugos laboratorinis darbas. Programos "Shifras" interfeisas. Kodavimo algoritmas. Atkodavimo algoritmas. Kodavimo metodo apžvalga.
  Programavimas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-06-07
 • Programavimas (7)

  Darbo užduotis: duoti du natūralieji skaičiai. Parašyti programą, kuri išspausdintų visus jų bendrus daliklius. Pavyzdžiui, jei duoti skaičiai 12 ir 15, tai bendri dalikliai bus 1 ir 3. Programos aprašymas. Analizė. Naudojami komponentai ir jų paskirtys. Programoje naudojamų duomenų tipai ir kintamieji. Programoje naudojamų metodų aprašymai. Programos tekstas. Darbo su programa instrukcija. Užduoties sprendimo rezultatas. Programos testavimo rezultatai. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2008-01-13
 • Programavimas C kalba (2)

  Programavimas C kalba. Programa, kuri nuskaito matricą iš failo, randa mažiausią, didžiausią elementus, jų vidurkį ir kiek elementų yra mažesnių už vidurkį.
  Programos, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-12-12
 • Programavimas MATLAB terpėje. Darbo aplinka

  Apskaičiuoti išraišką; Suformuokite matricą A(5,5) ir vektorių stulpelį B(4) iš laisvai parinktu skaičių; Raskite tiesinės lygčių sistemos sprendinį. Patikrinkite, ar rastas sprendinys tikrai yra šios lygčių sistemos sprendinys; Rasti diagramos y(x) šaknis. Nustatykite intervalą, kuriame yra daugianario šaknys, ir nubrėžkite grafiką; Duotos lygiagretainio kraštinės a ir b kampas tarp jų lygus c. raskite lygiagretainio plotą ir perimetrą;
  Programos, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2006-03-18
 • Programavimas MatLab terpėje. Veiksmai su masyvais

  Užduoties varianto nr. 6. Duoti du masyvai X ir Y. Teigiamus šių masyvų elementus surašykite į masyvą Z. Raskite masyvo Z maksimalų elementą bei jo vietą ir elementų, priklausančių intervalui [a,b], skaičių. Sprendimas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-07-02
 • Programavimas MatLab terpėje. Veiksmai su matricomis

  laboratorinis darbas nr. 4. Varianto Nr. 15: Grupėje yra n studentų. Sesijos metu jie išlaikė m egzaminų. Sesijos rezultatai surašyti matricoje. Išspausdinkite skolininkų sąrašą ir jame nurodykite skolų skaičių, bei išlaikytų egzaminų vidurkį. Kuris studentas turi daugiausiai skolų? Algoritmo struktūrograma. Funkcijos fu tekstas Matlab. Uždavinio cenarijus. Rezultatai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-12-04
 • Programavimas Pascaliu

  Programavimo laboratorinio darbo aprašymas. Programos sprendžiamas uždavinys: Valgykloje į eilę stoja studentai. Stojant į eilę fiksuojamas studento vardas ir jo draugo (tik vieno) vardas. Jei draugo eilėje nėra, tai studentas stoja į eilės galą, o jei yra, tai prieš draugą. Jei studentas stoja ne į eilės galą, tai turi būti atspausdintas studentų, kuriuos jis "pralenkė" sąrašas. Aptarnaujant studentą turi būti spausdinamas jo vardas ir užleistų į priekį draugų skaičius. Turi būti numatytos galimybės: "atlaisvinti" eilę darbui pasibaigus; pasižiūrėti kiek eilėje studentų ir kiek "užleistų be eilės studentų; išvesti "užleistų" ir "užleidusių" eilę studentų vardus. Programoje naudojami kintamieji. Programoje naudojamos procedūros. Programos kodas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2008-05-23
 • Programavimas Pascaliu: pavardės tikrinimas

  Programa nustato, ar įvesta vedusios, ar nevedusios moters, ar vyro pavardė.
  Programavimas, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2007-05-09
 • Programavimas TurboPascal

  Išskirti ekrane langą braižymui grafiniu režimu naudojant modulį Graph, Sudaryti programą, kuri užpildytą stačiakampį 500 kartų išdėstytų atsitiktinai nustatytose ekrano vietose, Sudaryti programą, kuri užpildytą stačiakampį išdėstytų pagal apskritimą, Sudaryti programą, kuri užpildytą stačiakampį išdėstytų pagal sinusoidę, Mokėti paaiškinti kiekvienos programos veikimą.
  Programavimas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2005-03-10
Puslapyje rodyti po