Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pn sandūrų voltamperinių charakteristikų skaičiavimas ir analizė

  Darbo tikslas: Išsiaiškinti procesus vykstančius pn sandūroje, ištirti pn sandūros voltamperinės charakteristikos (VACH) priklausomybę nuo temperatūros, sandūros ploto ir puslaidininkio medžiagos. Darbo eiga. Darbo išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2006-10-31
 • pn sandūrų voltamperinių charakteristikų skaičiavimas ir analizė (2)

  Darbo tikslas: Išsiaiškinti procesus, vykstančius pn sandūroje, ištirti pn sandūros voltamperinės charakteristikos (VACH) priklausomybę nuo temperatūros, sandūros ploto ir puslaidininkio medžiagos. Skaičiavimo formulės. Pradiniai duomenys. Skaičiavimo rezultatai. Grafikai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2007-02-22
 • Pn sandūrų voltamperinių charakteristikų skaičiavimas ir analizė (3)

  Darbo tikslas: išsiaiškinti procesus, vykstančius pn sandūroje, ištirti pn sandūros voltamperinės charakteristikos (VACH) priklausomybę nuo temperatūros, sandūros ploto ir puslaidininkio medžiagos. Pradiniai duomenys. Skaičiavimų rezultatai. Grafikai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-03-01
 • pn sandūrų voltamperinių charakteristikų skaičiavimas ir analizė (4)

  Darbo tikslas: Išsiaiškinti procesus, vykstančius pn sandūroje, ištirti pn sandūros VACH priklausomybę nuo temperatūros, sandūros ploto ir puslaidininkio medžiagos. Skaičiavimo formulės. Darbo eiga. Ataskaitos turinys. Pradiniai duomenys. Skaičiavimų rezultatai. Grafikai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2007-03-19
 • pn sandūrų voltamperinių charakteristikų skaičiavimas ir analizė (5)

  Darbo tikslas. Išsiaiškinti procesus, vykstančius pn sandūroje, ištirti pn sandūros voltamperinės charakteristikos (VACH) priklausomybę nuo temperatūros, sandūros ploto ir puslaidininkio medžiagos. Pradiniai duomenys. Skaičiavimų rezultatai. Grafikai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2007-12-31
 • Pn sandūrų voltamperinių charakteristikų skaičiavimas ir analizė (6)

  Darbo tikslas: Išsiaiškinti procesus, vykstančius pn sandūroje, ištirti pn sandūros voltamperinės charakteristikos (VACH) priklausomybę nuo temperatūros, sandūros ploto ir puslaidininkio medžiagos. Darbo eiga. Pradiniai duomenys. Skaičiavimų rezultatai ir grafikai. Pn sandūros VACH dviejose skirtingose temperatūrose. Dviejų skirtingo ploto pn sandūrų VACH. Pn sandūros VACH, kai skirtingos priemaišų koncentracijos. Pn sandūrų VACH, pagamintų iš dviejų skirtingų puslaidininkių. Idealios pn sandūros VACH ir realios pn sandūros VACH. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Elektronika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2008-05-20
 • Pn sandūrų voltamperinių charakteristikų skaičiavimas ir analizė (7)

  Darbo tikslas: Išsiaiškinti procesus, vykstančius pn sandūroje, ištirti pn sandūros voltamperines charakteristikos (VACH) prilausomybę nuo temperatūros, sandūros ploto ir puslaidininkio medžiagos. Formulės. Skaičiavimų rezultatai. Grafikai. Išvados. Priedai (Excel byla 4 psl.).
  Elektronika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2009-11-24
 • Pn sandūrų voltamperinių charakteristikų tyrimas

  Darbo tikslas. Teorija. Darbo eiga. Priklausomybių grafikai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2006-03-10
 • Pn sandūrų voltamperinių charakteristikų tyrimas (2)

  Darbo tikslas: Išmokti matuoti puslaidininkinių diodų voltamperines charakteristikas (VACH). Išsiaiškinti, kaip pn sandūrų VACH priklauso nuo paskirties ir puslaidininkių parametrų. Darbo eiga. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-04-06
 • pn sandūrų voltamperinių charakteristikų tyrimas (9)

  Darbo tikslas. Užduotis. Matavimo rezultatai. Grafikai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2011-05-16
 • Pneumatikos komponentai

  Darbo tikslas: Įgyti pradinius darbo su pneumatikos komponentais įgūdžius. Išnagrinėti pneumatikos komponentų konstrukciją ir išsiaiškinti jų veikimą.
  Elektronika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2005-09-30
 • Pneumatikos komponentai (2)

  Įžanginė dalis. Eksperimentinė dalis.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-02-20
 • Pneumatinių cilindrų valdymas

  Darbo tikslas: susipažinti su vienkrypčio ir dvikrypčio pneumatinio cilindro valdymo principais ir išbandyti tiesioginio ir netiesioginio valdymo schemas. Užduotis. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-04-19
 • Pneumatinių cilindrų valdymas (2)

  1 laboratorinis darbas. Darbo tikslas. Užduotis. Trumpas naudotų pneumatinių elementų paskirties, veikimo ir portų aprašymas. Išbandytų schemų veikimo aprašymas. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2011-05-25
 • Pneumatinių mechatroninių sistemų modeliavimas

  Darbo tikslas: atpažinti ir apibūdinti pneumatinėje sistemoje sumontuotus elementus, analizuoti jų savybes bei naudojimo sritis; įsisavinti pneumatinės mechatroninės sistemos modeliavimo principus naudojant judesių diagramų metodą. Užduotis. Pneumatinės sistemos jungimo schema su veikimo aprašymu. Naudoti sistemoje elementai.
  Mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-10-05
 • Pneumatinių valdymo sistemų su dviem vykdymo įtaisais tyrimas

  Darbo tikslas: susipažinti su pneumatinių vykdymo įtaisų judesio diagramomis ir ištirti dviejų dvikrypčių cilindrų suderinto valdymo sistemą. Užduotis. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-04-19
 • Pneumoautomatikos elementų tyrimas

  Darbo užduotis: Parinkti elementus ir sudaryti dvikrypčio cilindro netiesioginio valdymo schemą naudojant bistabilų (su atmintimi) skirstytuvą ir veikiančią taip, kad cilindrą įjungti dviejų ar trijų mygtukų pagalba pagal lygtis, kur S1, S2 ir S3 – mygtukai; J10 ir J11 – cilindro pradinės ir galinės padėties jungikliai. 2. Nuspaudus vieną mygtuką cilindras išstumtų kotą, o nuspaudus kitą mygtuką – jį įtrauktų naudoti monostabilų (be atminties) skirstytuvą, pneumatinę schemą jungti pagal pateiktą lygtį Y = (S1+Y)*NOT(S2) naudojant loginius elementus "IR", "ARBA", kur Y – išėjimo signalas įjungiantis skirstytuvą, S1 – normaliai atviras cilindro koto išstūmimo mygtukas, S2 – normaliai uždaras atgal grąžinimo mygtukas. Darbo rezultatai. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-04-20
 • Pneumoautomatikos elementų tyrimas (2)

  Užduotys: Iš pateiktų priartėjimo jutiklių atpažinti, jutiklius, naudojamus kelio ir padėties nustatymui elektropneumatinėse schemose. Parinkti elementus ir sudaryti vienkrypčio ir dvikrypčio cilindrų elektropneumatines tiesioginio valdymo elektrines schemas. Parinkti elementus ir sudaryti dvikrypčio cilindro elektropneumatinę netiesioginio valdymo elektrinę schemą, naudojant bistabilų (su atmintimi) skirstytuvą, veikiančią taip: kad paspaudus mygtuką cilindrą būtų galima įjungti tik tuo atveju, jei yra iš anksto suformuotas leidimo signalas nuo pradinės padėties jutiklio, o pasiekęs galinę padėtį – jį įtrauktų (pradinės ir galinės padėties jutiklių tipai laisvai pasirenkami); kad cilindrą būtų galima įjungti iš dviejų vietų panaudojant paleidimo mygtuką ir pradinės padėties jutiklį, o pasiekęs galinę padėtį – jį įtrauktų (pradinės ir galinės padėties jutiklių tipai laisvai pasirenkami). Susipažinti su elektrinių laiko relių veikimu ir jų panaudojimu. Parinkti elementus ir sudaryti dvikrypčio cilindro elektropneumatinę netiesioginio valdymo schemą, naudojant bistabilų (su atmintimi) skirstytuvą veikiančią taip, kad paspaudus mygtuką cilindras išstumtų kotą ir galinėje padėtyje išbūtų nustatytą laiką. Praėjus šiam laikui, cilindras turi automatiškai įtraukti savo kotą. Parinkti elementus ir sudaryti dvikrypčio cilindro elektropneumatinę valdymo schemą, naudojant mono stabilų (be atminties) skirstytuvą, veikiančią taip, kad nuspaudus paleidimo mygtuką ir veikiant pradinės padėties jutikliui cilindras išstumtų kotą, o pasiekęs galinę padėtį – jį įtrauktų (pradinės ir galinės padėties jutiklių tipai laisvai pasirenkami) užduotį atlikti. Darbo ataskaita.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-04-20
 • Pogendorfo iliuzijos tikrinimas (2)

  Literatūros apžvalga. Tyrimo tikslas ir metodika. Darbo tikslas: Nustatyti ar paklaida priklauso nuo tiesių pasvirimo kampo (kampas matuojamas atžvilgiu horizontalios tiesės)? Nustatyti ar paklaidos dydis priklauso nuo atstumo tarp. Vertikalių tiesių? Rezultatai ir jų aptarimai. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-12-22
 • Pogendorfo iliuzijos tikrinimas (3)

  Darbo tikslas: Nustatyti ar paklaida priklauso nuo tiesių pasvirimo kampo (kampas matuojamas atžvilgiu horizontalios tiesės)? Nustatyti ar paklaidos dydis priklauso nuo nuotolio tarp vertikalių tiesių? Darbo priemonės: kompiuteris su specialia programa. Tiriamasis: 19 metų mergina. Darbo eiga. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Literatūros apžvalga.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2011-04-07
Puslapyje rodyti po