Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Autokolimatorius (2)

  Laboratorinis darbas Nr. 12. Leidinių paruošimo procesų (LPP) laboratorinis darbas. Tiesumo matavimo schema. Matavimo rezultatai. Paklaidų grafikai. Maksimalus nukrypimas nuo tiesumo horizontalioje plokštumoje. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2011-02-21
 • Automatinio reguliavimo kokybės rodiklių nustatymas

  Reguliavimo kokybė apibūdinama šiais pagrindiniai rodikliais. Maksimali dinaminė nuokrypa. Reguliavimo trukmė. AVS schema ir pereinamojo proceso kreivė. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-12-19
 • Automatinio valdymo įrenginiai ir sistemos

  4 laboratoriniai darbai. Pneumatinių cilindrų valdymas. Darbo tikslas: susipažinti su vienkrypčio ir dvikrypčio pneumatinio cilindro valdymo principais ir išbandyti jų tiesioginio ir netiesioginio valdymo schemas. Užduotis. Išvados. Pneumatinių valdymo sistemų su dviem vykdymo įtaisais tyrimas. Darbo tikslas: susipažinti su pneumatinių vykdymo įtaisų judesio diagramomis ir ištirti dviejų dvikrypčių cilindrų suderinto valdymo sistemą. Išvados. Elektropneumatinių automatikos elementų tyrimas. Darbo tikslas: susipažinti su elektropneumatinių elementų (elektriškai valdomų skirstytuvų, slėgio reguliatorių proporcinių skirstytuvų , srauto reguliatorių jungiklių bei magnetinių priartėjimo jutiklių) konstrukcija, veikimo principu ir išbandyti juos elektropneumoautomatikos sistemose. Išvados. Priartėjimo jutiklių tyrimas. Darbo tikslas: susipažinti su įvairių tipų priartėjimo jutiklių konstrukcijomis, veikimo principais, jungimo schemomis ir ištirti jų pagrindines charakteristikas. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2009-05-14
 • Automatinio valdymo sistemos stabilumo tyrimas

  Darbo tikslas: Ištirti stiprinimo koeficiento įtaką sistemos stabilumui ir kritinio stiprinimo koeficiento priklausomybę nuo laiko pastoviųjų. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2006-11-21
 • Automatinio valdymo sistemų stabilumas ir koregavimas

  Duoti duomenys. Duotos sistemos schema. Duotos sistemos pereinamojo proceso kreivė. Sistemos pereinamojo proceso kreivė, pakeitus parametrus. Sistemos schema įvedus koregavimo grandį. Sistemos su koregavimo grandimi pereinamojo proceso kreivė. Išvada.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-12-19
 • Automatinių jungiklių (automatų) parinkimas

  Elektros tinklų inžineriniai skaičiavimai. Praktinio darbo užduotis: pasinaudojant praktiniame darbe pateiktomis schemomis ir duomenimis parinkti automatus schemos imtuvų ir linijų apsaugai.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2005-08-09
 • Automobiliai (3)

  Užduotis. Lengvojo automobilio "Volkswagen Polo" techniniai duomenys. Išorinės variklio greituminės charakteristikos skaičiavimas. Variklio traukos jėgos charakteristikos skaičiavimas. Riedėjimo varžos skaičiavimas. Oro varžos skaičiavimas. Automobilio dinaminio faktoriaus ir pagreičio skaičiavimas. Galingumo balanso skaičiavimas. Degalų sąnaudų skaičiavimas. Stabdymo kelio ir laiko skaičiavimas.
  Mechanika, laboratorinis darbas(16 puslapių)
  2007-09-24
 • Automobilio pavarų skaičiavimas

  Automobilio SAAB pavarų skaičiavimas. Pagrindinės pavaros skaičiavimas. Pagrindinės pavaros perdavimo santykis. Žemiausios arba 1 pavaros skaičiavimas. Riedėjimo pasipriešinimo jėga. Lentelės: pasipriešinimo jėgos; Pavarų ir pasipriešinimo grafikas. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-11-23
 • Automobilių aušinimo ir tepimo sistemos

  Tepimo sistema. Tepimo sistemos priežiūra. Aušinimo sistema. Pagrindinės aušinimo sistemų dalys. Kontrolės įtaisai. Aušinimo sistemos techninė priežiūra.
  Mechanika, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2006-03-15
 • Automobilių elektros įrenginiai

  Starterinis švino akumuliatorius. Kintamos srovės generatorius. Vidaus degimo variklio (VDV) paleidimo sistemos tyrimas. Baterinė uždegimo sistema. Automobilių apšvietimo prietaisų tyrimas. Dyzelinio variklio pakaitinimo žvakių tyrimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais ir schemomis.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(12 puslapių)
  2008-01-10
 • Automobilių įranga (3)

  16 laboratorinių darbų. Variklio alkūninis mechanizmas. Variklio dujų skirstymo mechanizmas. Variklio aušinimo sistema. Variklio tepimo sistema. Variklio karbiuratorinė maitinimo sistema. Dyzelinio variklio maitinimo sistemos aukšto slėgio degalų siurblys. Mechaninė pavarų dėžė. Kardaninė pavara. Varantysis tiltas. Varantysis tiltas. Vairo mechanizmas. Vairo pavara ir stiprintuvas. Hidraulinė stabdžių pavara. Pneumatinė stabdžių pavara.
  Mechanika, laboratorinis darbas(32 puslapiai)
  2008-01-21
 • Automobilių klubo informacinė sistema

  Poreikių specifikacija. Įvadas. Programų sistemos pavadinimas. Dalykinė sritis. Probleminė sritis. Naudotojai. Darbo pagrindas. Naudoti dokumentai. Verslo tikslų analizė (1 laboratorinis darbas). Kompiuterizuojamo verslo proceso išorinė analizė. Verslo proceso problemos, grėsmės ir neišnaudotos galimybės. Verslo strategija. Strateginiai ir operaciniai tikslai. Užsakovo poreikių analizė (2 laboratorinis darbas). Sistemos naudojimo scenarijus (3 laboratorinis darbas). Esama būklė. Esamos būklės aprašas. Esamos būklės schema. Scenarijaus aprašas. Priemonės scenarijui įgyvendinti. Sistemos įgyvendinamumo ir teikiamos naudos analizė (4 laboratorinis darbas). Operacinis įgyvendinamumas. Techninis įgyvendinamumas. Ekonominis įgyvendinamumas. Juridinis įgyvendinamumas. Sistemos panaudojimas. Sistemos teikiama nauda. Išvados. Terminų žodynėlis.
  Informatika, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2008-04-25
 • Automobilių klubo informacinė sistema (2)

  Dalykinės srities koncepcinis modelis. Įvadas. Programų sistemos pavadinimas. Dalykinė sritis. Probleminė sritis. Naudotojai. Darbo pagrindas. Naudoti dokumentai. Esminės užduotys ir jų vykdymo scenarijai. Bendroji verslo schema. Verslo scenarijus. Esminės užduotys. Užduoties "Prašyti informacijos" modelis. Užduoties realizavimo scenarijus. Užduoties "Ieškoti informacijos" modelis. Užduoties realizavimo scenarijus. Užduoties "Suteikti informaciją" modelis. Užduoties realizavimo scenarijus. Užduoties "Pildyti dalyvio anketą" modelis. Užduoties realizavimo scenarijus. Užduoties "Mokėti dalyvio mokestį" modelis. Užduoties realizavimo scenarijus. Užduoties "Registruoti anketą" modelis. Užduoties realizavimo scenarijus. Užduoties "Klasifikuoti dalyvius" modelis. Užduoties realizavimo scenarijus. Užduoties "Pateikti lenktynių rezultatus". modelis. Užduoties realizavimo scenarijus. Užduoties "Apdoroti rezultatus" modelis. Užduoties realizavimo scenarijus. Užduoties "Saugoti duomenis" modelis. Užduoties realizavimo scenarijus. Struktūrinis dalykinės srities modelis. Dinaminis dalykinės srities modelis. Išvados.
  Informatika, laboratorinis darbas(22 puslapiai)
  2008-04-25
 • Automobilių klubo informacinė sistema (3)

  Reikalavimų specifikacija. Įvadas. Programų sistemos pavadinimas. Dalykinė sritis. Probleminė sritis. Naudotojai. Funkciniai programų sistemos reikalavimai. Dalykiniai reikalavimai. Pagalbinės sistemos funkcijos. Pagalbos funkcijų reikalavimai. Protokolavimo funkcijų reikalavimai. Administravimo funkcijų reikalavimai. Nefunkciniai programų sistemos reikalavimai. Interfeiso reikalavimai. Vartotojo interfeiso reikalavimai. Operacinės sistemos naudojimo reikalavimai. Sąveikos su duomenų bazėmis reikalavimai. Dokumentų mainų reikalavimai. Darbo kompiuterių tinkluose reikalavimai. Programavimo aplinkos reikalavimai. Veikimo reikalavimai. Tikslumo reikalavimai. Patikimumo reikalavimai. Robastiškumo reikalavimai. Našumo reikalavimai. Diegimo reikalavimai. Ruošinio reikalavimai. Instaliavimo reikalavimai. Pradinio duomenų bazių kaupimo reikalavimai. Sistemos įsisavinamumo reikalavimai. Aptarnavimo ir priežiūros reikalavimai. Tiražuojamumo reikalavimai. Apsaugos reikalavimai. Juridiniai reikalavimai.
  Informatika, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2008-04-28
 • Automobilių teorijos

  Įvadas. Darbo projektavimo objektas nebuvo realus automobilis, bet visi reikalingi dydžiai paimti artimi jau gaminamų automobilių reikšmėms. Pasirinkto automobilio geometrija, masė, kiti duomenys. Reikalingos variklio galios skaičiavimas. Rato spindulio ir riedėjimo pasipriešinimo skaičiavimas. Variklio charakteristikos. Pagrindinių pavarų ir greičių dėžės pavarų skaičiavimas. Traukos skaičiavimas kiekvienai pavarai. Kelio ir oro pasipriešinimų skaičiavimas. Išvados.
  Mechanika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2010-04-01
 • Aviaciniai prietaisai

  Magnetoindukcinis tachometras. Turbininis kuro debitmatis. Turbininio kuro debitmačio paskirtis ir veikimas. Debitmačio sistemos tyrimas.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2007-03-29
 • AVS grandžių modeliavimas ir jų šuolinių charakteristikų nustatymas

  Darbo tikslas: susipažinti su AVS grandžių modeliavimu jų šuolinių charakteristikų matavimu bei skaičiavimu. Darbo užduotis. Sumodeliuoti neinercinę grandį. Sumodeliuoti sumatorių su dviem įėjimais. Sumodeliuojame schemą, pagal paveikslą.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-12-06
 • AVS grandžių modeliavimas ir jų šuolinių charakteristikų tyrimas

  Darbo užduotis. Susipažinti su AVS (automatinio valdymo sistemos) grandžių modeliavimu; jų šuolinių charakteristikų matavimu bei skaičiavimu. Teorinė dalis. Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2006-11-21
 • AVS grandžių modeliavimas ir jų šuolinių charakteristikų tyrimas (2)

  Darbo tikslas: susipažinti su AVS grandžių modeliavimu, jų šuolinių charakteristikų matavimu bei skaičiavimu. Darbo užduotis. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-01-16
 • AVS koregavimas

  Darbo tikslas: Ištirti kaip sistemos dinaminės savybės priklauso nuo nuosekliosios koregavimo grandies parametrų ir kaip koreguotos sistemos dinaminės savybės keičiasi kintant objekto parametrams. Darbo eiga. Bode diagramos. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2006-11-21
Puslapyje rodyti po