Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pereinamųjų procesų RC ir RL grandyse tyrimas

  Darbo tikslas. Darbo užduotis. Metodiniai nurodymai. Ataskaitos turinys. Darbe naudotos aparatūros sąrašas. Skaičiavimo formulės. Laboratorinio darbo metu naudotų grandinės elementų dydžiai. Oscilogramos. Integruojančios RC grandinės. Integruojančios RC grandinės. Integruojančios RL grandinės. Diferencijuojančios RL grandinės. Skaičiavimai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(15 puslapių)
  2006-05-19
 • Pereinamųjų procesų RC ir RL grandyse tyrimas (2)

  Darbo ataskaita. Darbo tikslas. Darbe naudotos aparatūros sąrašas. Tirtų grandžių darbinės principinės elektrinės schemos. Dažninės amplitūdės charakteristikos. Iš oscilogramų (grandinėlių pereinamųjų, ir DACH grafikų, gautų 2 laboratoriniame darbe, apskaičiuotos tirtų integruojančių ir diferencijuojančių grandžių laiko pastoviosios. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2006-05-24
 • Pereinamųjų procesų RC ir RL grandyse tyrimas (3)

  Darbo tikslas: Išmokti oscilografu nuimti signalų oscilogramas ir tirti pereinamuosius procesus paprasčiausiose grandinėse. Išsiaiškinti stačiakampių impulsų diferencijavimą ir integravimą RC ir RL grandyse. Nustatyti jose ryšį tarp grandžių dažninių amplitudės charakteristikų ir signalų integravimo bei diferencijavimo procesų. Darbo užduotis. Metodiniai nurodymai. Laboratorijoje naudota aparatūra. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-04-27
 • Pereinamųjų procesų RC ir RL grandyse tyrimas (4)

  Darbo tikslas. Išmokti oscilografu nuimti signalų oscilogramas ir tirti pereinamuosius procesus paprasčiausiose grandinėse. Išsiaiškinti stačiakampių impulsų diferencijavimą ir integravimą RC ir RL grandyse. Nustatyti jose ryšį tarp grandžių dažninių amplitudės charakteristikų ir signalų integravimo bei diferencijavimo procesų. Darbo eiga. Darbo užduotis. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-09-19
 • Pereinamųjų procesų RC ir RL grandyse tyrimas (5)

  Darbo tikslas. Laiko pastoviosios τ skaičiavimas. Išvados. Oscilogramos.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-04-29
 • Pereinamųjų procesų RC ir RL grandyse tyrimas (6)

  Laboratorinis darbas Nr. 3. Darbo tikslas: Išmokti oscilografu nuimti signalų oscilogramas ir tirti per¬einamuosius procesus paprasčiausiose grandinėse. Išsiaiškinti stačiakampių impulsų diferencijavimą ir integravimą RC ir RL grandyse. Nustatyti jose ryšį tarp grandžių dažninių amplitudės charakteristikų ir signalų integravimo bei diferencijavimo procesų. Darbe naudotos aparatūros sąrašas. Tirtų grandžių išėjimo įtampų ir dažninių amplitudės charakteristikos. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2010-03-01
 • Pereinamųjų procesų RC ir RL grandyse tyrimas (7)

  3 laboratorinio darbo ataskaita. Darbo tikslas: Išmokti oscilografu nuimti signalų oscilogramas ir tirti pereinamuosius procesus paprasčiausiose grandinėse. Išsiaiškinti stačiakampių impulsų diferencijavimą ir integravimą RC ir RL grandyse. Nustatyti jose ryšį tarp grandžių dažninių amplitudės charakteristikų ir signalų integravimo bei diferencijavimo procesų. Darbe naudotos aparatūros sąrašas. Tirtų grandžių darbinės principinės elektrinės schemos. Skaičiavimai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2010-04-07
 • Pereinamųjų procesų RC ir RL grandyse tyrimas (8)

  Darbo tikslas. Naudotos aparatūros sąrašas. Principinės elektrinės schemos ir oscilogramos. Laiko pastoviųjų ir induktyvumo nominalios vertės skaičiavimas. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais bei grafikais.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2011-05-12
 • Pereinamųjų procesų RC ir RL grandyse tyrimas (9)

  Darbo tikslas. Darbe naudotos aparatūros sąrašas. Tirtų grandžių darbinės principinės elektrinės schemos ir įtampos perdavimo funkcijų DACh. Darbo eiga. Skaičiavimai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2011-05-16
 • Pereinamųjų procesų RC ir RL tiesinėse grandinėse tyrimas

  Užduotis: Ištirti pereinamuosius procesus RC ir RL grandinėse, nustatyti grandinės parametrų įtaką pereinamųjų procesų trukmei bei srovių ir įtampų kitimo pobūdžiui.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2005-09-27
 • Perėjimo taško nustatymas

  Darbo tikslas – nustatyti Glauberio druskos perėjimo tašką, taikant fazių taisyklę tiriamai sistemai aiškinti. Teorinė dalis. Aparatūra. Darbo rezultatai.
  Chemija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-10-03
 • Periodinis signalas

  Aproksimuojamas signalas funkcijų sistema periodo bėgyje ir nubraižomas užduoties signalą (kai matomi 3 periodai). Paskaičiuoju signalo pasikartojimo dažnį, signalo energiją ir vidutinį galingumą. Grafiškai atvaizduojame momentinį galingumą. Paskaičiuoju diskretinę autokoreliacinę funkciją užduoties signalui ir nubraižau autokoreliacinę funkciją. Suskaičiuoti diskretinę tarpusavio koreliacinę funkciją (kroskoreliacinę) tarp užduoties signalo ir kito užduoties signalo. Rasti signalo spektrą panaudojus trigonometrinę Furjė eilutę. Pateikti signalo spektrą lentele. Neperiodinis signalas. Nubraižyti užduoties signalą. Braižoma tame pačiame intervale. Aproksimuoti signalą funkcijų sistema. Rasti signalo spektrinį tankį naudojant Furjė transformaciją. Pateikti signalo spektrą grafiku. Priedas.
  Elektronika, laboratorinis darbas(19 puslapių)
  2010-12-10
 • Periodinių ir neperiodinių signalų analizė

  Periodiniai signalai. Nubraižyti signalą. Aproksimuoti signalą. Paskaičiuoti signalo energetines charakteristikas. Nubraižyti signalo momentinį galingumą. Paskaičiuoti diskretinę autokoreliacinę funkciją ir ją nubraižyti. Suskaičiuoti diskretinę tarpusavio koreliacinę funkciją. Rasti signalo spektrą panaudojus trigonometrinę Furjė eilutę. Pateikti signalo spektrą. Neperiodiniai signalai. Nubraižyti užduoties signalą. Aproksimuoti signalą funkcijų sistema. Rasti signalo spektrinį tankį naudojant Furjė transformaciją.
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2009-04-21
 • Pernašos skaičių nustatymas

  Darbo tikslas: nustatyti deguoninės rūgšties (H2SO4) katijonų ir anijonų pernašos skaičius. Darbo priemonės. Darbo eiga. Skaičiavimai. Darbo rezultatų apdorojimas.
  Chemija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-11-23
 • Personalo vadyba (32)

  2 laboratorinis darbas. Konkrečių vertinimo kriterijų nustatymas. Vertinimo kriterijų reikšmingumo nustatymas. Kriterijų pakopų sudarymas. Pareigybių/darbo vietų vertinimas. Pastovaus darbo užmokesčio apskaičiavimas. Kintamo darbo užmokesčio kriterijų parinkimas ir aprašymas. Premijavimo rodiklių parinkimas ir aprašymas.
  Personalo vadyba, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2010-12-10
 • Personalo vadyba (33)

  3 laboratorinis darbas. Personalo parinkimo procedūros pasirinktoms pareigybėms/darbo vietoms sudarymas. Armakotechnikas (-ė). Provizorius (-ė). Farmacinės veiklos vadovas (-ė). Buhalteris (-ė). Personalo vadybininkas(-ė). Darbo vietos reklama. Farmakotechnikas (-ė). Buhalteris (-ė). Personalo vadybininkas(-ė). Savo individualios karjeros planavimas. Karjeros tikslo suformulavimas ir aprašymas. Karjeros tikslas. Reikalavimų, keliamų pasirinktos pareigybės, formulavimas. Reikalavimų formulavimui naudoti 1-me laboratoriniame darbe naudotą reikalavimų profilio formą. Įvertinti savo atitikimą karjeros tikslo reikalavimų profiliui. Karjeros plano apibūdinimas ir aprašymas, akcentuojant esminius karjeros raidos etapus ir įvykius. Nustačius tikslus, galima pereiti prie konkretaus karjeros plano įgyvendinimo priemonių plano sudarymo.
  Personalo vadyba, laboratorinis darbas(18 puslapių)
  2010-12-10
 • Pirkimo (pardavimo) knygos duomenų įvedimas

  Apskaitos programos "Scala" vartotojo instrukcija. Įvadas. Šalių kodų įvedimas. Banko kodų įvedimas. Mokėjimo sąlygų įvedimas. Eksporto/importo kodų įvedimas.
  Programos, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2008-02-22
 • Pirkimo ir pardavimo pasirinkimo sandorių pelningumo tyrimas

  Laboratorinis darbas Nr. 4. 7 variantas. Šio darbo tikslas – ištirti pirkimo ir pardavimo pasirinkimo sandorių pelno priklausomybę nuo akcijų rinkos kainos. 1 užduotis. 1 lentelė. Pirkimo pasirinkimo sandorio vertė ir pelnas, kai sandoris buvo pirktas, litais. 2 užduotis. 2 lentelė. Pirkimo pasirinkimo sandorio vertė ir pelnas, kai sandoris buvo parduotas, litais. 3 užduotis. 3 lentelė. Pardavimo pasirinkimo sandorio vertė ir pelnas, kai sandoris buvo pirktas, litais. 4 užduotis. 4 lentelė. Pardavimo pasirinkimo sandorio vertė ir pelnas, kai sandoris buvo parduotas, litais. 5 užduotis. 5 lentelė. Pirkimo pasirinkimo sandorių vertė ir pelnas, kai sandoriai buvo parduoti, litais. 6 užduotis. 6 lentelė. Pardavimo pasirinkimo sandorių vertė ir pelnas, kai sandoriai buvo pirkti, litais. 7 užduotis. 7 lentelė. Pirkimo ir pardavimo pasirinkimo sandorių vertė ir pelnas, kai sandoriai buvo pirkti, litais. 8 užduotis. 8 lentelė. Pirkimo ir pardavimo pasirinkimo sandorių vertė ir pelnas, kai sandoriai buvo parduoti, litais. 9 užduotis. 9 lentelė. Pirkimo pasirinkimo sandorių vertė ir pelnas, kai sandoriai buvo pirkti, ir pirkimo pasirinkimo sandorių vertė ir pelnas, kai sandoriai buvo parduoti, litais.
  Ekonomika, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2011-11-22
 • Pirkimo ir pardavimo pasirinkimo sandorių pelningumo tyrimas (2)

  Laboratorinio darbo nr. 5 ataskaita. 3 variantas. Darbo tema: Pirkimo ir pardavimo pasirinkimo sandorių pelningumo tyrimas. Darbo tikslas: Ištirti pirkimo ir pardavimo sandorių pelno priklausomybę nuo akcijų rinkos kainos. 1 užduotis. Pirkote pirkimo pasirinkimo sandorį, kurio vykdymo kaina 50 Lt, sandorio premija – 220 Lt. 2 užduotis. Pardavėte pirkimo pasirinkimo sandorį, kurio vykdymo kaina 42 Lt, sandorio premija – 280 Lt. 3 užduotis. Pirkote pardavimo pasirinkimo sandorį, kurio vykdymo kaina 30 Lt, sandorio premija – 170 Lt. 4 užduotis. Pardavėte pardavimo pasirinkimo sandorį, kurio vykdymo kaina 28 Lt, sandorio premija – 150 Lt. 5 užduotis. Turite 300 paprastųjų akcijų ir 3 pirkimo pasirinkimo sandorius, kurių vykdymo kaina 45 Lt, sandorio premija – 270 Lt. 6 užduotis. Pirkote 400 paprastųjų akcijų ir 4 pardavimo pasirinkimo sandorius šioms akcijoms. Pardavimo pasirinkimo sandorių vykdymo kaina 35 Lt, sandorio premija – 250 Lt. 7 užduotis. Pirkote 3 pirkimo pasirinkimo sandorius paprastosioms akcijoms, kurių vykdymo kaina 40 Lt, ir 3 pardavimo sandorius su tokia pačia vykdymo kaina. Pasirinkimo sandorio premija – 190 Lt. 8 užduotis. Pardavėte 4 pirkimo pasirinkimo sandorius paprastosioms akcijoms, kurių vykdymo kaina 35 Lt, ir 4 pardavimo sandorius su tokia pačia vykdymo kaina. Pasirinkimo sandorio premija – 240 Lt. 9 užduotis. Pirkote vieną pirkimo pasirinkimo sandorį paprastosioms akcijoms, kurio vykdymo kaina 32 Lt, vieną pirkimo pasirinkimo sandorį, kurio vykdymo kaina 40 Lt ir pardavėte 2 pirkimo pasirinkimo sandorius, kurių vykdymo kaina – 36 Lt. Pasirinkimo sandorio premija – 200 Lt.
  Ekonomika, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2012-04-26
 • Pirmaujančių elektronikos firmų galingų lauko tranzistorių dokumentacija

  Susipažinimas su pirmaujančių elektronikos firmų galingų lauko tranzistorių dokumentacija. Moderniosios elektronikos laboratorinis darbas Nr. 2. Darbo tikslas – susipažinti su galingų lauko tranzistorių dokumentacija, panaudojimo pagrindinėmis sritimis, jungimo į masyvus, siekiant padidinti galingumą, būdais, žymėjimais elektrinėse schemose, pagrindiniais elektriniais parametrais ir naujausiais, numatomais gaminti netolimoje ateityje, pavyzdžiais.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2005-11-06
Puslapyje rodyti po