Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pagrindas

  Inžinerinė grafika. 2 laboratorinis darbas. Brėžinys nubraižytas Autocad programa. Detalės trijų vaizdų braižymas: iš viršaus, kairiojo šono ir priekio, matmenų žymėjimas, pjūvių braižymas, lentelė.
  Inžinerija, laboratorinis darbas
  2008-03-14
 • Pagrindinės statikos sąvokos ir aksiomos. Ryšiai

  Standaus kūno skaičiavimo schemos sudarymas. Sprendimo eiga. Pastabos. Sprendimas.
  Mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-03-23
 • Pagrindinio sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas

  Darbo tikslas. Darbo priemonės. Darbe naudojamos formulės. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Skaičiavimai.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-01-26
 • Pagrindinio sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas (2)

  Darbo tikslas. Darbo priemonės. Darbe naudojamos formulės. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Išvada.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-05-03
 • Pagrindinio sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas (3)

  Darbo tikslas: suvokti pagrindinio sukamojo judėjimo dėsnio fizikinę prasmę ir gebėti jį įrodyti. Darbo priemonės. Darbe naudojamos formulės. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Išvada.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-08-31
 • Pagrindinio sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas (4)

  Darbo tikslas: Suvokti pagrindinio sukamojo judėjimo dėsnio fizikine prasme ir gebėti ji įrodyti. Darbo priemonės. Darbe naudojamos formulės. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Išvada. Kontroliniai klausimai.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-02-13
 • Pagrindinio sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas (5)

  Darbo tikslas: Suvokti pagrindinio sukamojo judėjimo dėsnio fizikinę prasmę ir gebėti jį įrodyti. Darbo priemonės. Darbe naudojamos formulės. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Išvada.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-11-13
 • Pagrindinio sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas (5)

  Laboratorinis darbas nr. 1. Darbo tikslas: suvokti pagrindinio sukamojo judėjimo dėsnio fizikinę prasmę ir gebėti jį įrodyti. Darbo priemonės. Darbe naudojamos formulės. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Išvada.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-10-15
 • Pagrindinio sukamojo judėjimo dinamikos dėsnio patikrinimas

  Darbo tikslas: patikrinti pagrindinio sukamojo judėjimo dinamikos dėsnio teisingumą. Darbo užduotis: Išmokti nustatyti jėgos momentą ir inercijos momentą Oberbeko prietaisu.
  Dinamika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-06-30
 • Pagrindinių mechanikos dėsnių taikymas Oberbeko įrenginiui

  Darbo tikslai: Ištirti Oberbeko kryžmės kampinio pagreičio ε priklausomybę nuo veikiančio jėgos momento M. Mažiausių kvadratų metodu surasti tiesės parametrus ir nubrėžti jos grafiką. Ištirti Oberbeko kryžmės kampinio pagreičio ε priklausomybę nuo jo inercijos momento I. Nubrėžti grafiką.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2005-05-18
 • Pagrindinių mechanikos dėsnių taikymas Oberbeko įrenginiui (2)

  Darbo tikslas. Priemonės. Teorinis darbo pagrindas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2006-04-06
 • Pagrindinių mechanikos dėsnių taikymas Oberbeko įrenginiui (3)

  Darbo tikslas: ištirti besisukančio kūno kampinio pagreičio priklausomybę nuo veikiančio jėgos momento M. mažiausių kvadratų metodu surasti tiesės parametrus ir nubrėžti grafiką. Ištirti besisukančios Oberbeko kryžmės kampinio pagreičio priklausomybę nuo jo inercijos momento I. Nubrėžti grafiką. Priemonės. Teorinis darbo pagrindas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2006-10-31
 • Pagrindinių mechanikos dėsnių taikymas Oberbeko įrenginiui (4)

  Darbo tikslas: Ištirti Oberbeko kryžmės kampinio pagreičio priklausomybę nuo veikiančios jėgos momento M. Mažiausių kvadratų metodu surasti tiesės = f(M) parametrus ir nubrėžti jos grafiką. Ištirti Oberbeko kryžmės kampinio pagreičio priklausomybę nuo jo inercijos momento I. Nubrėžti = f(I) grafiką. Darbo priemonės. Teorija. Jėga ir jėgos momentas. Kūno masė ir inercijos momentas ašies atžvilgiu. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-10-31
 • Pagrindinių mechanikos dėsnių taikymas Oberbeko įrenginiui (5)

  Darbo tikslas. Ištirti Oberbeko kryžmės kampinio pagreičio ε priklausomybę nuo veikiančio jėgos momento M, mažiausių kvadratų metodu surasti tiesės parametrus, nubraižyti šios priklausomybės grafiką, ištirti Oberbeko kryžmės kampinio pagreičio ε priklausomybę nuo jo inercijos momento I, nubraižyti priklausomybės grafiką. Priemonės. Teorinis darbo pagrindas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2006-11-29
 • Pagrindinių mechanikos dėsnių taikymas Oberbeko įrenginiui (6)

  Darbo tikslas: Ištirti Oberbeko kryžmės kampinio pagreičio ε priklausomybę nuo veikiančio jėgos momento M. Mažiausių kvadratų metodu surasti tiesės ε = f(M) parametrus ir nubrėžti jos grafiką. Ištirti Oberbeko kryžmės kampinio pagreičio ε priklausomybę nuo jo inercijos momento I. Nubrėžti ε = f(I) grafiką. Darbo priemonės. Eksperimento teorinė dalis. Jėga ir jėgos momentas. Kūno masė ir inercijos momentas ašies atžvilgiu. Pagrindinis dinamikos dėsnis (II Niutono dėsnis) slenkamajam ir sukamajam judesiui. Linijiniai ir kampiniai kinematikos dydžiai, jų ryšys. Impulso ir impulso momento tvermės dėsnis. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2007-03-21
 • Pagrindinių mechanikos dėsnių tikrinimas Oberbeko įrenginiu

  Darbo tikslas. Priemonės. Teorija. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2006-05-30
 • Paieškos sistemos: "Aplinkos apsaugos harmonizacija ES (Europos Sąjungos) sistemoje

  Tema: 04. Aplinkos apsaugos harmonizacija ES sistemoje (Environmental harmonization in the ES system). "Paieškų sistemos ir rezultatai". Paprasta paieška. Paprastos paieškos komentarai. Pagerinta (išplėstinė, advanced) paieška. Išplėstinės paieškos komentarai. Rezultatų palyginimas. "Lietuvos Internet svetainės, paieškos sistemos, akademiniai serveriai, portalai ir kt." Lyginamos paieškos sistemos. Paprasta paieška. Komentarai. Pagerinta (išplėstinė) paieška. Komentarai. Rezultatų palyginimas. "Web 2.0 sistemų panaudojimas informacijos paieškai: paieška tinklarasčiuose, socialinis žymėjimas ir naujienų paieška RSS". Informacijos paieška tinklarasčiuose. Tinklaraščių paieškos sistemos: Bendri komentarai apie paieškos sistemas. Naujienų paieška, RSS, Webcast, Podcasts. Naujienų paieška, RSS, Webcast. Paieškos rezultatų pateikimas. Bendri komentarai apie paieškos sistemas. Socialinių nuorodų paieška (socialinis žymėjimas). Socialinių nuorodų paieška. Bendri komentarai apie paieškos sistemas.
  Žiniasklaida, laboratorinis darbas(12 puslapių)
  2009-12-28
 • Paketinės multiprograminės operacinės sistemos modelis

  Pdf byla. Realios mašinos aprašas. Realios mašinos modelio schema. Realią mašiną sudarantys techninės įrangos komponentai ir jų aprašymas. Multiprograminės operacinės sistemos projektas. Deskriptorių aprašai. Proceso deskriptorius. Resurso deskriptorius. Operacinės sistemos branduolio primityvai. Proceso primityvai. Resurso primityvai. Proceso būsenų diagrama. Procesų planuotojas. Procesų planuotoją atitinkantis procesoriaus resurso skirstymo algoritmas. Procesų prioritetų skirstymo ir valdymo modelis. OS sisteminių procesų ir jų sąveikos apžvalga. OS procesų medis. Procesas pradžia pabaiga. Procesas read. Procesas analyzer. Procesas taskstodisk. Procesas mainproc. Procesas loader. Procesas jobgorvenor. Procesas virtualmachine. Procesas interrupt. Procesas print. Resursų apžvalga. Pertraukimo resursas. Operatyviosios atminties valdymas. Dinaminės atminties valdymas. Pastabos.
  Informatika, laboratorinis darbas(25 puslapiai)
  2008-04-01
 • Paketinės multiprograminės operacinės sistemos modelis (2)

  Darbe pateikiamas operacinių sistemų 3 laboratorinis darbas – "Multiprograminės operacinės sistemos projektas". Užduotis: Projektuojama paketinė OS. Reali ir virtuali mašinos. Reali mašina. Realios mašinos modelis. Centrinis procesorius. Pertraukimų mechanizmas.Atmintys. Kanalų įrenginys. Puslapiavimo mechanizmas. Įvedimo ir išvedimo įrenginiai. Virtuali mašina. Virtualios mašinos modelis. Virtualios mašinos komponentės. Centrinis procesorius. Procesoriaus komandos. Atmintis. Taimerio mechanizmas. Užduoties formatas. Operacinės sistemos projektas. Bendrosios sąvokos. Operacinės sistemos procesai ir resursai. Procesų medis. Procesas "StartStop". Procesas "Reader". Procesas "Analyzer". Procesas "MainProc". Procesas "JobGovernor". Procesas "VirtualMachine". procesas "Interrupt". Procesas "Result".
  Informatika, laboratorinis darbas(18 puslapių)
  2009-04-23
 • Paklausa, pasiūla, rinkos pusiausvyra. Elastingumas

  1. Baldų gamintoja UAB "Jorūna" esant 1 lentelėje A stulpelyje pateiktoms kainoms norėtų parduoti C stulpelyje nurodytą baldų kiekį. Tuo tarpu šių baldų platintoja UAB "G&M" norėtų įsigyti B stulpelyje nurodytą kiekį. Pagal lentelės duomenis nubraižykite pasiūlos ir paklausos kreives, nustatykite pusiausvyros kainą ir kiekį. Nustatykite prekės perteklių ar trūkumą, kai jos kaina 750 Lt; kai kaina 1050 Lt. 2. Nubrėžti paklausos kreivę. Nubrėžti paklausos ir pasiūlos kreives ir nustatyti rinkos pusiausvyrą. Pavaizduoti grafike naują rinkos pusiausvyrą.
  Mikroekonomika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2007-06-03
Puslapyje rodyti po