Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Oro specifinės šilumos nustatymas

  Darbo tikslas: Susipažinti su dujų specifinės šilumos sąvoka ir eksperimentiškai nustatyti oro specifinę šilumą pastovaus slėgio procese. Įsisavinti tūrinės, molinės ir masinės specifinių šilumų tarpusavio ryšį.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-12-28
 • Oro specifinės šilumos nustatymas (2)

  Darbo tikslas: Susipažinti su dujų specifinės šilumos sąvoka ir eksperimentiškai nustatyti oro specifinę šilumą pastovaus slėgio procese. Įsisavinti tūrinės, molinės ir masinės specifinių šilumų tarpusavio ryšį. Teorija. Darbo aparatūra. Darbo rezultatai. Matavimo duomenų lentelė. Rezultatų lentelė. Matavimo paklaidos. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-02-21
 • Oro specifinės šilumos nustatymas (3)

  Darbo tikslas: Susipažinti su dujų specifinės šilumos sąvoka ir eksperimentiškai nustatyti oro specifinę šilumą pastovaus slėgio procese. Įsisavinti tūrinės, molinės ir masinės specifinių šilumų tarpusavio ryšį. Teorinė dalis. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-01-03
 • Oro specifinės šilumos nustatymas (4)

  Darbo tikslas. Susipažinti su dujų specifinės šilumos sąvoka ir eksperimentiškai nustatyti oro specifinę šilumą pastovaus slėgio procese. Įvertinti tūrinės, molinės ir masinės specifiniu šilumų ryšį. Matavimų lentelė. Darbo rezultatų lentelė. Skaičiavimai. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-01-09
 • Oro specifinės šilumos nustatymas (5)

  Darbo tikslas: Susipažinti su dujų specifinės šilumos sąvoka ir eksperimentiškai nustatyti oro specifinę šilumą pastovaus slėgio procese. Įsisavinti tūrinės, molinės ir masinės specifinių šilumų tarpusavio ryšį. Teorija ir aparatūra. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Matavimo duomenų lentelė. Darbo rezultatų lentelė. Matavimo paklaidos. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-01-13
 • Oro specifinės šilumos nustatymas (6)

  Darbo tikslas: susipažinti su dujų specifine šilumos sąvoka ir eksperimentiškai nustatyti oro specifinę šilumą pastovaus slėgio procese. Įsisavinti tūrinės, molinės ir masinės specifinių šilumų tarpusavio ryšį. Teorija ir aparatūra. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Matavimo duomenų lentelė. Rezultatų lentelė. Matavimo paklaidos. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-04-15
 • Oro uosto duomenų bazė

  Laboratorinis darbas Nr.1. Oro uosto duomenų bazė. Darbo tikslas: sudaryti oro uosto duomenų bazės (DB) loginę schemą. Duomenų srautų diagramos: duomenų srautų žymėjimai. Aukščiausio lygmens duomenų srauto diagrama. Nulinio lygio duomenų srauto diagrama. Proceso "Skryddžiai" atributų tarpusavio priklausomybė ir sąrašas. Duomenų normalizavimas. Duomenų bazės (DB) Loginė schema. Duomenų bazės (DB) lentelė Ekipažas. Duomenų bazės (DB) lentelė Keleivis. Duomenų bazės (DB) lentelė Lėktuvas. Duomenų bazės (DB) lentelė Oro uosto valdyba. DB lentelė Reisas. DB lentelė Skrydis. PHP/HTML formos. DB lentelė Reisas. DB lentelė Ekipazas. Duomenų bazės (DB) lentelė Skrydis. Duomenų bazės (DB) lentelė Keleiviai. Duomenų bazės (DB) lentelė Oro uosto valdyba. Duomenų bazės (DB) lentelė Lėktuvas. Išvados-pastabos.
  Informatika, laboratorinis darbas(13 puslapių)
  2009-11-04
 • Oscilografo veikimo principas ir matavimai

  Oscilografo veikimo principas, kalibravimo ir matavimo eiga. Įtampų vertės ir paklaidos. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-05-11
 • OSI lygmenų tyrimas

  Darbo tikslas: ištirti protokolų informacijos išsidėstymą OSI lygmenyse. Darbo eiga. UDP protokolo "Printscreen". HTTP protokolo "Printscreen". TCP protokolo "Printscreen". Išvados.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-11-25
 • Osmoso demonstravimas

  Darbo anotacija. Darbo recenzija. Darbo tikslas, uždaviniai. Šio eksperimento tikslas – praktiškai pademonstruoti ir įrodyti, osmoso įtaką ląstelės tūrio kitimui. Darbo aprašymas. Teorinė dalis. Osmosas. Darbo eiga. Išvados. Nuotraukos (5).
  Biologija, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2010-09-20
 • Osmoso stebėjimas bulvės stiebagumbiuose

  Praktinis biologijos darbas: Osmoso stebėjimas bulvės stiebagumbiuose. Įžanga. Tikslas: Stebėti skirtingos koncentracijos tirpalo judėjimą į bulvės stiebagumbio ląsteles ir vakuolių padidėjimą bei vandens netekimą bulvės ląstelių vakuolėse. Hipotezė. Darbo eiga. Priemonės ir medžiagos. Darbo eiga ir duomenų rinkimas. Gauti rezultatai. Hipertoninis. Izotoninis. Hipotoninis. Išvada. Hipotezės patvirtinimas arba paneigimas.
  Biologija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-11-22
 • Osmoso stebėjimas bulvės stiebagumbiuose (2)

  Įžanga. Informacija darbui. Tikslas. Stebėti skirtingos koncentracijos tirpalo judėjimą į bulvės stiebagumbio ląsteles ir vakuolių padidėjimą bei vandens netekimą bulvės ląstelių vakuolėse. Hipotezė. Darbo eiga. Priemonės ir medžiagos. Darbo eiga ir duomenų rinkimas. Gauti rezultatai. Išvados. Hipotezės patvirtinimas.
  Biologija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-11-26
 • Osmoso stebėjimas bulvės stiebagumbiuose (3)

  Įžanga. Osmosas. Tikslas. Stebėti skirtingos koncentracijos tirpalo judėjimą į bulvės stiebagumbio ląsteles ir vakuolių padidėjimą bei vandens netekimą bulvės ląstelių vakuolėse. Hipotezė. Darbo eiga. Priemonės ir medžiagos. Darbo eiga ir duomenų rinkimas. Gauti rezultatai. Išvados. Hipotezės patvirtinimas.
  Botanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-11-28
 • Osmoso stebėjimas bulvės stiebagumbiuose (4)

  Įžanga. Tikslas: Stebėti skirtingos koncentracijos tirpalo judėjimą į bulvės stiebagumbio ląsteles ir vakuolių padidėjimą bei vandens netekimą bulvės ląstelių vakuolėse. Hipotezė. Darbo eiga. Priemonės ir medžiagos. Darbo eiga ir duomenų rinkimas. Gauti rezultatai. Išvada. Hipotezės patvirtinimas arba paneigimas.
  Biologija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-11-26
 • Osmoso tyrimas

  Įžanga. Trumpai – teorinės žinios. Tikslas. Hipotezė. Darbo eiga. Rezultatai. Aptarimas.
  Biologija, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2006-03-20
 • Oto variklio reguliavimo charakteristikos pagal uždegimo paskubos kampą sudarymas

  Darbo tikslas: nustatyti uždegimo momento įtaką varikio galiai ir ekonomiškumui. Rasti optimalų uždegimo paskubos kampą nurodytam variklio režimui. Darbo priemonės. Darbo metodas. Uždegimo paskubos kampo nustatymas ir matavimas. Alkūninio veleno sukimosi dažnis. Efektyvioji galia. Valandinė degalų sąnauda. Lyginamoji efektyvioji degalų sąnauda (g/kWh). Darbo rezultatas. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-11-10
 • p - Chlorbenzensulfamido sintezė

  p - Chlorbenzensulfamido savybės. Reakcijos. Reagentų kiekio apskaičiavimas. Aparatūros schema ir indai. Sintezės proceso aprašymas. Reakcijos produktų atskyrimas ir valymas. Išeigos apskaičiavimas. Pastabos ir išvados.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-03-05
 • Padrikojo spiečiaus NGC-6494 tyrimas

  Įvadas. Tyrimo eiga. HR diagrama. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis ir diagramomis.
  Astronomija, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-03-28
 • Padrikojo spiečiaus NGC752 amžiaus nustatymas

  Įvadas. Tyrimas. Padrikojo spiečiaus NGC752 amžiaus nustatymas. WEBDA. Išvados.
  Astronomija, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2005-11-23
 • Pagrindai ir pamatai (6)

  1 Laboratorinis darbas. Sankabumo ir vidinės trinties kampo norminių ir skaičiuojamųjų rodiklių nustatymas. Tikslas: nustatyti norminius ir skaičiuojamuosius sankabumo ir vidinės trinties kampo rodiklius ir nubrėžti tiesinės priklausomybės tarp grunto kerpamojo stiprio τu ir normalinio įtempimo σ grafiką. Išvada. 2. Laboratorinis darbas. Polio bandymas statine apkrova. Tikslas: nustatyti polio nusėdimą, ribinę laikomąją galią ir valkšnumo koeficientą, bei nubraižyti poslinkio priklausomybės nuo apkrovos, valkšnumo priklausomybės nuo apkrovos ir nuosėdžio priklausomybės nuo laiko grafikus. Išvados. 3 laboratorinis darbas. Statinio zondo duomenų analizė. Darbo tikslas: Pagal statinės penetracijos duomenis nustatyti grunto sluoksnių storį. Nustatyti kiekvieno grunto sluoksnio stiprumines ir deformacines sąvybes. Išvada. 4 laboratorinis darbas. Proktoro bandymas. Tikslas: Rasti sauso grunto tankį prie sutankinimo koeficiento 0,95 ir 0,99. ρs=3,2 g/cm3. Išvada. 5 laboratorinis darbas. Grunto vidinės trinties ir sankabumo nustatymas triašio slėgio prietaisu. Tikslas: Pagal duotus duomenis nustatyti tiriamojo grunto vidinės trinties kampą ir sankabumą. Išvados. 6 laboratorinis darbas. Smėlio laidumo vandeniui nustatymas empiriniu metodu. Tikslas: nustatyti smėlio laidumą vandeniui empiriniu metodu. Išvada.
  Statyba, laboratorinis darbas(24 puslapiai)
  2010-10-28
Puslapyje rodyti po