Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Oracle duomenų bazė ir C++ programavimo kalba (2)

  Tikslas: sukurti Oracle duomenų bazę ir jai taikomą programą su Microsoft Visual C++ kalba. Duomenų bazė palengvintų darbą organizacijose. Įvadas. Užduoties formulavimas. Užduoties analizė: Duomenų bazė sudaryta iš trijų lentelių: Informacija, Užsakovai, Vairuotojai. Visuose lentelėse atributai yra tekstiniai. Juose bus saugoma tik tekstiniai duomenys. Programinės dalies aprašymas. Instrukcija vartotojui. ekonominis pagrindimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai 8: Pagrindinės formos kodas. Įrašymo mašinų formos kodas. Įrašymo vairuotojo formos kodas. Įrašymo užsakovo formos kodas. Programos aprašymo formos kodas. Autoriaus formos kodas. Mašinų ataskaitos formos kodas. Vairuotojų ataskaitos formos kodas. Užsakovų ataskaitos formos kodas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2008-12-23
 • Organinė sintezė

  Laboratoriniai darbai. Benzoinė rūgštis. Gaminamo produkto savybės. Reakcijos, kurios vyksta sintezės metu. Reagentų kiekio apskaičiavimas. Aparatūros schema ir indai. Sintezės proceso aprašymas. Reakcijos produktų atskyrimas ir valymas. Išeigos apskaičiavimas. Pastabos ir išvados. Etilacetatas. Oksalo rūgštis. Trijodmetanas. Metiloranžas. p-Chlorbenzensulfamidas.
  Cheminiai junginiai, laboratorinis darbas(12 puslapių)
  2006-09-29
 • Organinių liekanų masės dirvos paviršiuje

  Įvadas. Žmogaus poveikis biosferai. Žemės ūkio gamybinės veiklos įtaka aplinkai. Organinės medžiagos dirvožemyje. Dirvos dirbimas mažina humuso kiekį. Tyrimo sąlygos ir metodika. Tyrimas buvo pradėtas Lietuvos žemės ūkio universiteto bandymų stoties laukuose rugsėjo 15d. 8 val. ir baigtas apie 10 val. ryto. Tyrimui buvo naudojamos šios priemonės. Aptarimas. Išvados.
  Fiziologija, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2010-02-17
 • Orientacinis EĮ patikimumo skaičiavimas

  Darbo tikslas: Susipažinti su EĮ patikimumo skaičiavimo metodika. Darbo uždaviniai. Darbo tvarka. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-01-23
 • Orinių kalkių savybių nustatymas

  4 laboratorinis darbas. Aktyvaus (CaO+MgO) kiekio kalkėse nustatymas. Kalkių gesinimosi greičio nustatymas. Kalkių tešlos išeigos, tankio ir nepasigesinusių dalelių kiekio nustatymas. Išvada.
  Statyba, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2011-04-05
 • Orinių kalkių savybių tyrimas

  Statybinės kalkės: atitikties įvertinimas LST EN 459-3+AC:2004 lt. Kalkių aktyvumo nustatymas. Metodo esmė. Naudojamos medžiagos ir priemonės. Bandymo eiga. Kalkių tešlos išeiga. Metodo esmė. Naudojamos priemonės. Bandymo eiga. Kalkių gesinimosi laiko ir temperatūros nustatymas. Metodo esmė. Naudojamos priemonės. Bandymo eiga. Išvada.
  Statyba, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-12-03
 • Oro klampos koeficiento ir molekulių laisvojo kelio matavimas

  Darbo užduotys. Darbo priemonės ir prietaisai. Darbo metodika. Paklaidos.
  Kvantinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-03-08
 • Oro klampos koeficiento ir molekulių laisvojo kelio matavimas (2)

  Užduotis. Išmatuoti oro klampos koeficientą ir molekulių laisvąjį kelią. Tyrimas. Darbo priemonės. Tyrimo eiga.
  Fizika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-02-22
 • Oro klampos koeficiento ir molekulių laisvojo kelio matavimas (3)

  Tyrimas. Tyrimo eiga. Schema. Duoti duomenys. Pirmas bandymas. Antras bandymas. Oro molekulių laisvojo kelio ilgis. Pirmo bandymo paklaidos. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-06-13
 • Oro klampos koeficiento ir molekulių laisvojo kelio matavimas (4)

  Darbo tikslas: išmatuoti oro klampos koeficientą ir molekulių laisvąjį kelią. Darbo užduotis: apskaičiuoti oro klampos koeficientą ir molekulių laisvąjį kelią. Matavimo priemonės, prietaisai. Darbo eiga. Paklaidos. Išvados.
  Termodinamika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-10-23
 • Oro klampos koeficiento matavimas tiriant dujų tekėjimą kapiliaru

  Darbo užduotis: Susipažinti su dujų tekėjimo vamzdynuose dėsningumais. Išmatuoti oro dinaminės, klampos koeficientą. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-04-30
 • Oro klampos koeficiento matavimas tiriant dujų tekėjimą kapiliaru (2)

  Darbo užduotis. Susipažinti su dujų tekėjimo vamzdynuose dėsningumais. Išmatuoti oro dinaminės klampos koeficientą. Teorinė dalis. Laminarinį stacionarųjį (nekintantį laike). Aparatūra ir darbo aprašymas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-12-18
 • Oro klampumo koeficientas ir molekulių vidutinio laisvojo lėkio nustatymas

  Tikslas: oro klampumo koeficientą ir molekulių vidutinį laisvąjį lėkį. Priemonės. Pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Darbo rezultatai. Darbo išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2008-01-11
 • Oro klampumo koeficientas ir molekulių vidutinis laisvasis lėkis

  Praktinio darbo tikslas: Išmatuoti oro klampumo koeficientą ir molekulių vidutinį laisvąjį lėkį.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-05-20
 • Oro klampumo koeficiento ir molekulių laisvojo lėkio nustatymas

  Laboratorinis darbas Nr.18. Tikslas: išmatuoti oro klampumo koeficientą ir molekulių laisvąjį lėkį. Priemonės. Bandymo eiga. Pagrindinės formulės. Išvados. Kontroliniai klausimai.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-04-15
 • Oro klampumo koeficiento ir molekulių vidutinio laisvojo lėkio nustatymas

  Darbo tikslas: išmatuoti oro klampumo koeficientą ir molekulių vidutinį laisvąjį lėkį.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-07-30
 • Oro klampumo koeficiento ir molekulių vidutinio laisvojo lėkio nustatymas (10)

  Tikslas: Išmatuoti oro klampumo koeficientą ir molekulių vidutinį laisvąjį lėkį. Priemonės. Pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-12-19
 • Oro klampumo koeficiento ir molekulių vidutinio laisvojo lėkio nustatymas (11)

  Tikslas: išmatuoti oro klampumo koeficientą ir molekulių vidutinį laisvąjį lėkį. Priemonės. Pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Skaičiavimai. Paklaidų skaičiavimai. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-01-03
 • Oro klampumo koeficiento ir molekulių vidutinio laisvojo lėkio nustatymas (12)

  Tikslas: išmatuoti oro klampumo koeficientą ir molekulių vidutinį laisvąjį lėkį. Priemonės. Pagrindinės formulės ir matavimo metodika. Bandymo eiga. Kontroliniai klausimai.
  Fizika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2007-02-27
 • Oro klampumo koeficiento ir molekulių vidutinio laisvojo lėkio nustatymas (13)

  Tikslas: išmatuoti oro klampumo koeficientą ir molekulių vidutinį laisvąjį lėkį. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės priemonės. Paklaidų skaičiavimo formulės. Bandymo eiga. Išvados.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-04-26
Puslapyje rodyti po