Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Operatoriaus funkcinės būsenos darbinėje vietoje tyrimas (2)

  Operatoriaus funkcinės būsenos supratimas. Operatoriaus funkcinių būsenų rūšys. Funkcinių būsenų korekcija. Darbo sąlygų trumpa charakteristika. Sistemos "operatorius-aparatūra" ergonominis organizavimas. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(22 puslapiai)
  2006-10-02
 • Opnet programos panaudojimas tinklų ir paslaugų charakteristikų

  Darbo tikslas: Susipažinti su Opnet programa, jos veikimo principais, bei išmokti sumodeliuoti nesudėtingus tinklus su Opnet IT Guru programiniu paketu. Darbo eiga. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(27 puslapiai)
  2008-12-22
 • Optika ir atomo fizika (3)

  Laboratoriniai darbai. Stefano ir Bolcmano konstantos nustatymas. Puslaidininkinio fotorezistoriaus vidinio fotoefekto tyrimas. Oro absoliutinio lūžio rodiklio kitimo tyrimas Reilėjaus interferometru.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(12 puslapių)
  2006-10-24
 • Optimalaus gamybos plano sudarymas ir jo analizė matematiniais metodais (2)

  Optimalaus gamybos plano sudarymas ir jo analizė matematiniais metodais. Įvadas. Optimalaus gamybos plano grafikas. Išvada.
  Matematika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2006-11-25
 • Optimalių sprendimų ieška (vienkriteriniai modeliai)

  Įvadas. Optimalios gamybos programos ieška modeliavimu. Situacijos apibūdinimas. Modelio tipo parinkimas. Situacijos formalizuotas aprašymas. Pasirengimas tyrinėjimams. Tyrinėjimai su modeliu. Pradinių duomenų įvedimas. Patikrinimas ir taisymas. Sprendimas. Pelno (tikslo funkcijos koeficientų) kitimo įtakos tyrinėjimai. Ribojimų (ribojimų laisvųjų narių - dešiniųjų pusių) kitimo įtakos tyrinėjimai. Optimalus gamybos išdėstymas (pervežimų planavimas). Situacijos apibūdinimas Situacijos formalizuotas aprašymas (modelio tipo parinkimas, alternatyvų įvertinimo lentelės sudarymas). Trumpiausių atstumų nustatymas Pervežimų kainų nustatymas. Optimalaus pervežimų (išdėstymo) plano sudarymas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2009-03-24
 • Optimalų įrenginių paskirstymas

  Uždavinio sąlyga. Turime keturių tipų vienas kitą galinčių pakeisti įrenginių, kurių panaudojimo laiko resursai (staklių valandos) atitinkamai 78, 37, 53 ir 69 . Šiuos įrenginius reikia paskirstyti penkių rūšių gaminių gamybai. Užduotys: Optimalų įrenginių paskirstymo planą, kuris minimizuotų bendrą savikainą. Optimalų įrenginių paskirstymo planą, kai c pelnas už j–tosios rūšies gaminio, pagaminto naudojant i–tąjį įrenginį, vienetą. Optimalų įrenginių paskirstymo planą, kai c yra i–tojo įrenginio 1 valandos naudojimo kaina gaminant j–tosios rūšies gaminį. Optimalų įrenginių paskirstymo planą, kai matricos elementas d parodo, kiek valandų naudojamas i–asis įrenginys j–tosios rūšies gaminio vienetui pagaminti, o c pelnas už j–tosios rūšies gaminio, pagaminto naudojant i–tąjį įrenginį, vienetą. Optimalų įrenginių paskirstymo planą, kai elementas d parodo, kiek valandų naudojamas i–asis įrenginys j–tosios rūšies gaminio vienetui pagaminti, o c yra j–tosios rūšies gaminio savikaina, kai jį gamina yra i–tasis įrenginys. Optimalų įrenginių paskirstymo planą, kai elementas d parodo, kiek valandų naudojamas i–asis įrenginys j–tosios rūšies gaminio vienetui pagaminti, o c yra kaina (Lt/val) i-tojo įrenginio valandos gaminant j–tosios rūšies gaminį. Optimalų įrenginių paskirstymo planą, minimizuojantį bendrą įrenginių naudojimo laiką, kai elementas d parodo, kiek valandų naudojamas i–asis įrenginys j–tosios rūšies gaminio vienetui pagaminti (laiko sąnaudos). Optimalų įrenginių paskirstymo planą, minimizuojantį bendrą įrenginių naudojimo laiką, kai elementas d parodo, kiek vienetų j–tojo gaminio pagamina i–asis įrenginys per laiko vienetą (val).
  Programavimas, laboratorinis darbas(26 puslapiai)
  2009-01-14
 • Optimalus signalų priėmimas

  Darbo tikslas: Susipažinti su optimalaus signalų priėmimo kriterijais. Teorinė dalis. Darbo eiga. Grafikai. Išvados.
  Fizika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2005-12-07
 • Optimalus signalų priėmimas (2)

  Telekomunikacijų teorija. 4 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Susipažinti su optimalaus signalų priėmimo kriterijų taikymu. Teorinė dalis. Darbo užduotis. Pasinaudodami esama programa ištirkite optimalaus imtuvo veikimą užduodami skirtingas priimamo signalo dažnio reikšmes ir palygindami gautus rezultatus. Darbo eiga. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2010-01-12
 • Optimizavimas tiesinio programavimo metodu

  Sudarykite uždavinio sąlygą, analogišką aprašyme pateiktajam pavyzdžiui, naudodami savo informaciją. Išspręskite sudarytą uždavinį, aprašykite gautą rezultatą. Iš aprašymo p.428 pasirinkite ir panaudokite 3 funkcijas sprendimo parametrams ar tikslumui keisti. Parašykite, kaip panaudotos funkcijos pakeitė prieš tai gautą rezultatą.
  Statistika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-04-24
 • Optimizavimo metodai

  Užduotis. Funkcijos tyrimas. Programos tekstas. Rezultatas. Minimizavimas esant skirtingiems intervalams. Minimizavimas esant skirtingoms procedūros pabaigos kriterijaus reikšmėms.
  Matematika, laboratorinis darbas(25 puslapiai)
  2006-03-31
 • Optimizavimo uždavinių sprendimas su Excel. Dinaminiai sukiniai

  Suveskite lentelės p.401 duomenis. Šią lentelę papildykite. Pagal pateiktus aprašymus SukinysPivot1.pdf, panaudodami Sukinio vedlį, sudarykite dinaminį sukinį ir jo diagramą.
  Statistika, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2007-04-24
 • Optimizavimo uždavinių sprendimas su Excel. Dinaminiai sukiniai (2)

  Užduotis: Suveskite lentelės p.401, 51pav. duomenis. Šią lentelę papildykite nauja skiltimi "Vnt kaina". Apskaičiuokite stulpelį "Gauta". Apskaičiuokite stulpelį "Komisiniai". Lentelę papildykite trimis naujais gaminiais. Naudojant lentelės duomenis sukurti jų sukinius ir grafikus. Papildykite sukinį skaičiuojamuoju lauku PVM pagal aprašą SukinysPivot2.pdf. Užduoties atlikimas. Pradinis prekybos firmos apskaitos duomenų sąrašas. Sukinių sudarymas. 1-mas sukinys. 2-ras sukinys. 3-čias sukinys. Sukinio papildymas skaičiuojamuoju lauku PVM. 4-tas sukinys.
  Statistika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2007-10-10
 • Optimizavimo uždavinių sprendimas su Excel. Tikslinių reikšmių paieška, "Kas-jeigu" analizė ir scenarijų sudarymas

  Tikslinių reikšmių paieška goal-seek. Dviejų kintamųjų "Kas-jeigu" analizė. Modeliavimo scenarijai.
  Statistika, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2007-04-24
 • Optinės linijos tyrimas

  4 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Susipažinti su saugaus darbo reikalavimais, šviesolaidžio sandara, optinių kabelių tipais ir optinio tinklo parametrų matavimo metodika, bei patikrinti ar tiriami elementai atitinka ITU – T rekomendacijose apibrėžtas, SDH optinio trakto parametrų vertes. Darbo eiga. Išvados. Kontroliniai klausimai.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-12-21
 • Optiniai nivelyrai

  Darbo tikslai. Tyrimo objektas yra matavimo prietaisai – optiniai nivelyrai skirti geodezijos ir statybos darbams. Tyrimo problema. Tyrimo tikslas yra išsiaiškinti, kuris iš pateiktų tyrimo objektų turi didžiausią paklausą, kuri tenkintu pirkėjo poreikius. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo variantai. Tyrimo variantų apibūdinimai. Kriterijų apibūdinimas. Daugiakriterinės analizės etapai. Daugiakriterinės analizės rezultatai. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2010-04-06
 • Optinio perdavimo trakto tyrimas

  Darbo tikslas: Susipažinti su saugaus darbo reikalavimais, šviesolaidžio sandara, optinių kabelių tipais ir optinio tinklo parametrų matavimo metodika, bei patikrinti ar tiriami elementai atitinka ITU - T rekomendacijose apibrėžtas SDH optinio trakto parametrų vertes. Darbo eiga. Lazerių spinduliuojamos galios matavimas. Vieno kilometro ilgio optinės skaidulos slopinimo matavimas. Jungčių slopinimo matavimas. Laikinos jungties slopinimo matavimas. Mišraus optinio trakto slopinimo matavimas. Optinio fono matavimas. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-09-17
 • Optinio perdavimo trakto tyrimas (2)

  Laboratorinis darbas Nr. 4. Darbo tikslas: Susipažinti su saugaus darbo reikalavimais, šviesolaidžio sandara, optinių kabelių tipais ir optinio tinklo parametrų matavimo metodika, bei patikrinti ar tiriami elemental atitinka ITU - T rekomendacijose apibrėžtas SDH optinio trakto parametrų vertes. Darbo eiga. Lazeriu spinduliuojamos galios matavimas. 1,9 km optinės skaidulos slopinimo matavimas. Laikinos jungties slopinimo matavimas. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-12-16
 • Optinis tankis fleksografinėje spaudoje

  Laboratinio darbo nr. 3. Teorinė dalis. Darbo tikslas: išmatuoti optinį tankį. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados.
  Kita, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-11-19
 • Optinių sistemų tyrimas

  Užduotys. Nustatyti glaudžiamojo ir sklaidomojo lęšių židinio nuotolius. Nustatyti įgaubtojo ir iškiliojo veidrodžių židinio nuotolius. Nustatyti optinės sistemos kardinaliuosius elementus. Teorija. Tyrimas. Glaudžiamojo lęšio židinio nuotolio nustatymas. Sklaidomojo lęšio židinio nuotolio nustatymas. Veidrodžių židinių nuotolių nustatymas. Optinės sistemos kardinaliųjų elementų nustatymas.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2006-11-13
 • Oracle duomenų bazė ir C++ programavimo kalba

  Darbo užduotis. Pateikti pavyzdį ir aprašyti vieną iš prisijungimo būdų prie Oracle duomenų bazės su Microsoft Visual C++ programavimo kalbą. Programinės dalies aprašymas. Priedas (10 psl.).
  Programos, laboratorinis darbas(19 puslapių)
  2008-12-22
Puslapyje rodyti po