Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Nuosekliojo interfeiso RS-232C tyrimas

  Darbo tikslas. Susipažinti su nuosekliuoju asinchroniniu interfeisu RS-232C, jo programavimu ir taikymu informacijos mainams tarp kompiuterio ir periferinių įrenginių. Darbas laboratorijoje. Perduodamų per COM prievadą signalų oscilogramos. Informacijos perdavimo greičio skaičiavimų rezultatai. Informacijos perdavimo greičio priklausomybės nuo nustatyto greičio grafikas. Kontroliniai klausimai. Kokį duomenų perdavimo greitį ir kokius ryšio atstumus užtikrina interfeisas RS-232C? Kokie išoriniai įtaisai gali būti jungimi prie kompiuterio per COM prievadą? Kuo skiriasi asinchroninis ir sinchroninis duomenų perdavimo būdai? Nubraižyti duomenų baito asinchroninio perdavimo formatą. Išvardinti standartines duomenų perdavimo greičio reikšmes. Paaiškinti aparatinį ir programinį duomenų srauto valdymo protokolus. Nubraižyti siųstuvo ir imtuvo jungimo schemą taikant RS-232C standartą. Kokie įtampų lygiai atitinka loginį nulį ir loginį vienetą?
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2009-09-16
 • Nuosekliojo interfeiso RS-232C tyrimas (2)

  5 laboratorinis darbas. Darbos tikslas: Susipažinti su nuosekliuoju asinchroniniu interfeisu RS-232C, jo programavimu ir taikymu informacijos mainams tarp kompiuterio ir periferinių įrenginių. Išvados. Kontroliniai klausimai.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2012-07-09
 • Nuosekliojo rezonansinio kontūro tyrimas

  Laboratorinis darbas Nr. 4. Darbo tikslas: Ištirti nuosekliojo rezonansinio kontūro pagrindines savybes. Išmatuoti jų svarbesnius parametrus ir charakteristikas. Susieti tyrimo rezultatus su grandinių teorija. Įvaldyti universaliuosius elektrinių virpesių šaltinius, multimetrus, oscilografus. Darbo eiga. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-12-04
 • Nuosekliosios kintamosios srovės grandinės tyrimas

  Darbo tikslas – išmokti skaičiuoti kintamosios srovės grandines, sudarytas iš nuosekliai sujungtų R, L ir C imtuvų, ir susipažinti su įtampų rezonanso reiškiniu. Užduotis. Darbo eiga. Išvada.
  Elektronika, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2008-12-15
 • Nuoseklus ir lygiagretus rezistorių jungimas

  3 laboratorinis darbas. Nuoseklus ir lygiagretus rezistorių jungimas. Darbo tikslas: bandymų keliu patikrinti nuoseklaus ir lygiagretaus rezistorių jungimo ypatumus. Darbo priemonės. Darbo eiga. Skaičiavimų pavyzdžiai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-12-07
 • Nuoseklusis ir lygiagretusis elementų jungimas

  Darbo tikslas - praktiškai išmokti jungti elektros grandinės elementus ir išmokti matuoti įtampas ir sroves grandinės mazguose. Užduotis. Darbo eiga. Bandymų rezultatai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-12-15
 • Nuoseklusis ir lygiagretusis elementų jungimas (2)

  1 laboratorinis darbas. Darbo tikslas. Užduotis. Įrenginiai. Formulės. Darbo eiga. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2011-11-07
 • Nuoseklusis ir lygiagretusis jungimas

  Darbo tikslas: patikrinu visus nuosekliojo ir lygiagrečiojo rezistorių jungimo dėsnius. Elektros grandinių schemos. Priemonės. Darbo eiga. Skaičiavimo formulės. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-07-03
 • Nuoseklusis ir lygiagretusis rezistorių jungimas

  Darbo tikslas. Bandymais patikrinti nuoseklųjį ir lygiagretųjį rezistorių jungimą. Darbo uždaviniai. Darbo eiga. Formulės skaičiavimams. Kontroliniai klausimai. Ataskaitos turinys. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-05-26
 • Nuoseklusis ir lygiagretusis rezistorių jungimas (2)

  Laboratorinis darbas nr. 2. Darbo tikslas: Bandymais patikrinti nuoseklųjį ir lygiagretųjį rezistorių jungimą. Darbo priemonės. Darbo eiga. Matavimų ir skaičiavimo lentelė. Skaičiavimo pavyzdžiai. Kontroliniai klausimai. Atsakymai. Išvada.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2010-06-03
 • Nuoseklusis RLC jungimas

  Darbo tikslas: analizuoti grandinės darbą, kintant jos parametrams, keisti grandinės darbo režimus. Elektros grandinių schemos. Priemonės. Darbo eiga. Skaičiavimo formulės. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-07-03
 • Nuožulniosios plokštumos naudingumo koeficiento apskaičiavimas

  Laboratorinio darbo atlikimo priemonės. Užduotis. Darbo eiga. Laboratorinio darbo atlikimas.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2006-04-04
 • Nuožulniosios plokštumos naudingumo koeficiento priklausomybė nuo plokštumos pasvirimo kampo

  Darbo tikslas: Ištirti nuožulniosios plokštumos naudingumo koeficiento kitimo dėsningumus priklausomai nuo nuožulniosios plokštumos pasvirimo kampo.
  Klasikinė mechanika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2005-10-19
 • Objektinis programavimas

  PDF byla. L2. Vartotojo klasė: Užduotis L6-46; Programos aprašymas; Programos tekstas (visi *.cpp failai); Duomenų ir rezultatų failai. L3. Tiesinis dinamiškas sąrašas: Užduotis L6-46; Programos aprašymas; Programos tekstas (visi *.cpp failai); Duomenų ir rezultatų failai. L4. Duomenų srauto apdorojimas: Užduotis L4-18; Programos aprašymas. Programos tekstas (visi *.cpp failai); Duomenų ir rezultatų failai. L5. Dinamiškas objektų sąrašas: Užduotis L5-33; Programos aprašymas; Programos tekstas (visi *.cpp failai); Duomenų ir rezultatų failai. 2005 metų pavasario sesija.
  Programavimas, laboratorinis darbas(66 puslapiai)
  2005-06-20
 • Objektinis programavimas (2)

  3 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: išsiaiškinti, patikrinti ir pademonstruoti sekančius klausimus: Sukurti ir panaudoti statinius kintamuosius. Nurodyti jų panaudojimo skirtumus. Įtraukti į klasės kintamuosius masyvą ir jį panaudoti. Sukurti dinaminį masyvą, atmintį jam gaunant konstrukoriuje, o gražinant ją - destruktoriuje. Sukurti dinaminį masyvą bendrą visiems tos klasės objektams. Skaičiavimo rezultatus įrašant į failą, jo vardą įvedant iš meniu ir perduodant per parametrus. Darbo eiga: Sukurti ir panaudoti statinius kintamuosius. Nurodyti jų panaudojimo skirtumus. Įtraukti į klasės kintamuosius masyvą ir jį panaudoti. Sukurti dinaminį masyvą, atmintį jam gaunant konstruktoriuje, o gražinant ją – destruktoriuje. Sukurti dinaminį masyvą bendrą visiems tos klasės objektams. Skaičiavimo rezultatus įrašant į failą, jo vardą įvedant iš meniu ir perduodant per parametrus. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-10-06
 • Objektinis programavimas (3)

  1 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: susipažinti su "Builderio" programa, bei išsiaiškinti, patikrinti ir pademonstruoti sekančius klausimus. Darbo eiga: Įrašymas į tekstinį failą, naudojant funkcijas fopen, fprint, fclose. Sukurti ir panaudoti rodykles, ištirti kintamųjų užklojimo galimybes. Sukurti ir panaudoti struktūras ir dinaminius kintamuosius. Sukurti savo klasę. Sukurti kelis vienu metu egzistuojančius objektus – statinius ir dinaminius. Įrašant į tekstinį failą informaciją parodyti, kada yra iškviečiami sukurtų objektų konstruktoriai destruktoriai ir eilinės klasės funkcijos. Parodyti programos struktūrą klasės ir sukurtų objektų galiojimo vietas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2009-10-07
 • Objektinis programavimas (4)

  2 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Įsisavinti žemiau pateiktus punktus. Ištirti ir pademonstruoti, kaip įtakoja kintamųjų ir funkcijų paskelbimas public ir private srityse. Į klasę įtraukti funkciją void, int, float ir pademonstruoti jų naudojimo skirtumus. Sukurti funkcijas su parametrais. Ištirti parametrų aprašymo ir naudojimo skirtumus tarp paprastų kintamųjų ir rodyklių parametrų aprašyme. Sukurti kelis konstruktorius toje pačioje klasėje – su skirtingais parametrais bei juos naudojant sukurti objektus. Sukurti objektus skirtingose procedūrose (aktyvuojamus skirtingų mygtukų), parodant sukurtų objektų galiojimo ribas bendroje programos struktūroje. Sukurti objektą, kurį galėtų naudoti kelios funkcijos, nurodant kur jis yra aprašomas ir sukuriamas projekte. Darbo eiga. Ištirti ir pademonstruoti, kaip įtakoja kintamųjų ir funkcijų paskelbimas public ir private srityse. Į klasę įtraukti funkciją void, int, float ir pademonstruoti jų naudojimo skirtumus. Sukurti funkcijas su parametrais. Ištirti parametrų aprašymo ir naudojimo skirtumus tarp paprastų kintamųjų ir rodyklių parametrų aprašyme. Sukurti kelis konstruktorius toje pačioje klasėje – su skirtingais parametrais bei juos naudojant sukurti objektus. Sukurti objektus skirtingose procedūrose (aktyvuojamus skirtingų mygtukų), parodant sukurtų objektų galiojimo ribas bendroje programos struktūroje. Sukurti objektą, kurį galėtų naudoti kelios funkcijos nurodant kur jis yra aprašomas ir sukuriamas projekte. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2009-10-07
 • Objektinis programavimas (5)

  4 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Duomenų įrašymas į kitokio tipo ( ne tekstinius ) failus ir nuskaitymas. Naudoti funkcijas fopen, fwrite, fread. Ištirti tokius failus paaiškinant kiek baitų ir kokia informacija įrašoma į diską. Atkreipti dėmesį į įrašomų kintamųjų ar masyvų dydį atmintyje baitais. Sudaryti programą, kuri leistų iš meniu pasirinkti norimo tipo failą ir įrašyti rezultatus. Darbo vykdymas. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-10-07
 • Objektinis programavimas (6)

  5 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: ištirti įvairių meniu komandų panaudojimo galimybes. Darbo aprašymas: darbo metu aprašomi ir panaudojami įvairūs programos komponentai. Pateikiamos jų savybės ir panaudojimai. Darbo metu bus ištirti komponentai: RadioButton, Button, Label Memo, MonthCalendar, DateTimePicker, ComboBox, StaticText, Edit, MainMenu, OpenDialog, SaveDialog. Darbo eiga. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2009-10-07
 • Obligacijų savybių tyrimas

  Laboratorinis darbas Nr. 3. Šio darbo tikslas – ištirti obligacijų vertės bei pelningumo priklausomybę nuo jų charakteristikų. 1 užduotis. 1 lentelė. Obligacijų charakteristikos, kai kupono palūkanų norma 8 proc. ir kinta rinkos palūkanų norma. 2 užduotis. Šioje užduotyje nagrinėjama 1000 litų nominalios vertės obligacija su 6 proc. kupono palūkanų norma ir 7 metų išpirkimo terminu. Taip pat žinoma, kad rinkos palūkanų norma yra lygi 5 proc. Palūkanos yra mokamos kartą per metus. 3 užduotis. Ši užduotis yra antros užduoties tęsinys. Vėlgi turima 1000 nominalios vertės obligacija su 6 procentų kupono palūkanų norma bei 7 metų išpirkimo terminu. Tačiau šiuo atveju rinkos palūkanų norma yra didesnė 2 procentais ir yra lygi 7 proc. 4 užduotis. Šioje užduotyje nagrinėjamos dvi įmonės. Abi įmonės yra išleidusios 1000 litų nominalios vertės obligacijas su 10 proc. kupono palūkanų norma. A įmonės obligacijų išpirkimo terminas yra dviem metais mažesnis nei B įmonės ir yra lygus 6 metams (B įmonės – 8 metams). Yra žinoma, kad po 3 metų rinkos palūkanų norma nukris iki 9 procentų. 5 užduotis. Yra duotos A įmonės 1000 litų nominalios vertės obligacijos su 9 proc. kupono palūkanų norma ir 12 metų išpirkimo terminu, bei B įmonės obligacijos, kurios nuo A įmonės obligacijų skiriasi kupono palūkanų norma – šioje įmonėje ši norma lygi 8 proc. Taip pat žinoma, kad rinkos palūkanų norma lygi 8 proc. 6 užduotis. Yra žinoma, kad 1000 litų nominalios vertės obligacija su 4 proc. kupono palūkanų norma bus išpirkta po 6 metų.
  Vadyba, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2011-11-22
Puslapyje rodyti po