Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai (3719 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Miulerio-Lajerio iliuzija (2)

  Literatūros apžvalga. Darbo tikslas. Ištirti Miulerio – Lajerio iliuzijos dėsningumus, pasitelkiant vienodo ilgio tieses su skirtingais antgaliais, pasireiškiančius pasirinktam tiriamajam. Darbo metodika. Rezultatai ir jų aptarimas. Tiesių palyginimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2012-01-10
 • Miulerio-Lajerio iliuzija (3)

  Įvadas. Tikslas: nustatyti ar iliuzijos dydžiui (paklaidai), kurią darome dalindami strėlę pusiau, turi įtakos strėlių antgalių kryptis. Metodika. Rezultatai ir jų aptarimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2012-01-17
 • Miulerio-Lajerio iliuzijos tyrimas

  Įvadas. Darbo tikslai: patikrinti Miulerio-Lajerio iliuziją. Patikrinti, ar suvokiamam atkarpos ilgiui turi įtakos strėlyčių kryptis ir ilgis. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo priemonė. Tyrimo eiga. Duomenų registravimas. Rezultatai ir jų analizė. Pirmosios serijos rezultatai. Antrosios serijos rezultatai. Pirmosios ir antrosios serijų rezultatų palyginimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(19 puslapių)
  2010-01-28
 • Miulerio-Lajerio iliuzijos tyrimas (2)

  Darbo tikslas: nustatyti ar iliuzijos dydžiui turi įtakos strėlių antgalių kryptis. Darbo priemonės: kompiuteris ir speciali programa. Tiriamasis: 19 metų mergina. Rezultatai ir jų aptarimai. Skirtumas tarp paklaidų dydžių remiantis Stjudento kriterijumi. Rezultatai. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2011-04-07
 • Miulerio-Lajerio iliuzijos tyrimas (3)

  Literatūros apžvalga. Darbo tikslas. Patikrinti Mülller-Layer iliuziją ir nustatyti ar iliuzijos dydžiui turi įtakos strėlių antgalių kryptis. Stimulai. Tiriamasis. Darbo eiga. Rezultatai ir jų aptarimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2011-11-21
 • Miulerio-Lajerio iliuzijos tyrimas (4)

  Literatūros aprašymas. Darbo tikslas. Nustatyti, ar tiriamojo regimasis laukas yra homogeniškas. Užduotis. Nustatyti, ar visose regimojo lauko srityse vienodo dydžio objektai viena akimi suvokiami vienodi. Stimulai. Tiriamasis. Darbo eiga. Rezultatai ir jų aptarimas. Išvados.
  Kognityvinė psichologija, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2011-12-13
 • Modifikacinis kintamumas: Paprastoji pušis

  Biologijos praktikos darbas. Paprastoji pušis. Darbo eiga: Pasirinkau tinkamą augalą tyrimui. Tiksliai išmatavau 100 pušies spyglių. Išmatavusi 100 pušies spyglių, suskaičiavau, kiek vienetų kokio dydžio yra ir duomenis surašiau į žemiau pateiktą lentelę: Iš gautų duomenų, pasirinkus tinkamą mastelį, nubraižiau variacinę kreivę. Pagal formulę, apskaičiavau pušies spyglio vidutinį ilgį. Nustačiau kintamumo ribas, bei ką jos parodo. Aprašiau gautus duomenis. Išanalizavau sau išsikeltas hipotezes. Išvada.
  Biologija, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2011-05-08
 • Mokesčių už aplinkos teršimą transporto priemonėms su vidaus degimo varikliais skaičiavimas

  Užduotis. Skaičiavimai. Koeficiento K3 reikšmės.
  Mokesčiai, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-03-29
 • Molekulinė absorbcinė spektrinė analizė

  Molekulinė absorbcinė spektrinė analizė (spektrofotometrija). Darbo tikslas: spalvotų medžiagų tirpalų šviesos absorbcijos maksimumo nustatymas (absorbcijos spektro sudarymas). Teorinė dalis. Reagentai, indai, prietaisai. Darbo eiga. Bandymo rezultatai. Išvados.
  Inžinerija, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2007-09-25
 • Molekulinė fizika (3)

  Molekulinės fizikos laboratoriniai darbai. Kietųjų kūnų temperatūrinio ilgėjimo ir skysčių tūrio temperatūrinio plėtimosi koeficientų tyrimas. Termometrijos pagrindai ir termometrų gradavimas. Kietojo kūno savitosios šiluminės talpos nustatymas. Vandens sočiųjų garų slėgio temperatūrinės priklausomybės tyrimas. Oro molekulių struktūros tyrimai. Universaliosios dujų konstantos r eksperimentinis nustatymas. Santykinės oro drėgmės nustatymas. Vandens savitosios garavimo šilumos nustatymas. Paviršiaus įtempimo koeficiento nustatymas su žiedu.
  Kvantinė mechanika, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2006-06-12
 • Molekulinės masės nustatymas krioskopiniu metodu

  Darbo tikslas – nustatyti tirpalo stingimo temperatūros depresiją ir apskaičiuoti ištirpintos nelakios medžiagos molekulinę masę bei disociacijos laipsnį. Teorinė dalis. Tirpalų virimo temperatūros pakilimas ir stingimo temperatūros depresija. Tirpalų koligatyviosios savybės ir ištirpintos medžiagos molekulinė masė. Aparatūra. Darbo rezultatai.
  Chemija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-10-03
 • Molekulių dipolinio momento nustatymas

  Darbo tikslas: nustatyti polinės molekulės dipolinį momentą. Tyrimo objektas. Matavimo priemonės. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados.
  Chemija, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-12-09
 • Monitoriaus parametrų tyrimas

  Darbo užduotis: atlikti monitoriaus parametrų tyrimą. Pakeisti monitoriaus parametrus, gautus rezultatus nukopijuoti ir pateikti ataskaitoje, gražintini ankstesnius parametrus. Darbo eiga.
  Kompiuteriai, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2006-12-03
 • MOP darinių tyrimas

  Darbo tikslas: Išnagrinėti reiškinius puslaidininkių paviršiuje ir metalo-oksido puslaidininkio (MOP) dariniuose, eksperimentiškai ištirti, kaip MOP darinio talpa priklauso nuo įtampos. Skaičiavimų rezultatai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-03-04
 • MOP mikroschemų konstrukcijų analizė ir technologiniai procesai

  Darbo tikslas: Išanalizuoti MOP mikroschemų konstrukcijas topologiniame brėžinyje ir silicio kristale. Sudaryti MOP mikroschemų technologinį maršrutą. Pagrindiniai technologiniai procesai gaminant KMOP IS. Antro, trečio, ketvirto tranzistorių topologija. Atsakymai į klausimus.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-09-13
 • MOP struktūrų tyrimas

  Darbo tikslas: Išnagrinėti reiškinius puslaidininkių paviršiuje ir metalo – oksido – puslaidininkio (MOP) struktūrose; eksperimentiškai ištirti, kaip MOP struktūros talpa priklauso nuo įtampos. Matavimo schema. Gradavimo kreivės matavimo rezultatai. MOP struktūrų talpos matavimo rezultatai. Talpų priklausomybės nuo įtampos. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2005-12-20
 • MOP struktūrų tyrimas (2)

  Darbo tikslas. Matavimų rezultatai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-04-21
 • MOP struktūrų tyrimas (3)

  Darbo tikslas. Užduotis. Matavimo rezultatai. Išvados.
  Elektronika, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2011-05-16
 • Moters šuolio į aukštį iš vietos judesių programos su ir be grįžtamojo ryšio priklausomybė po ekscentrinio – koncentrinio krūvio, tyrimą atliekant 70% didžiausiosios šuolio aukščio vertės

  Tyrimo tikslas – ištirti šuolio į aukštį iš vietos judesių programos su ir be grįžtamojo ryšio priklausomybę po ekscentrinio – koncentrinio krūvio, tyrimą atliekant 70 % didžiausiosios šuolio aukščio vertės. Tyrimo metodika. Tiriamieji. Metodika ir eiga. Matematinė statistika. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Sportas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2009-03-16
 • MP3 failų spektrinė analizė

  Darbo tikslas: palyginti skirtingos kokybės (skirtingo kbps) MP3 failų spektrą, palyginimui taikyti vieną ir tą patį etaloninį failą, sugeneruota COOL Edit pro programa. Etaloninio failo sukūrimo aprašymas. Skirtingos kokybės [glaudinimo laipsnio] mp3 failų sukūrimas. Palyginamoji failų spektrinė analizė. Etaloninis wav garso failas. Garso failas. Apibendrinimas.
  Elektronika, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-10-17
Puslapyje rodyti po