Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės veiklos aprašymas: kelionių organizatorius UAB "Kosta Rita"

  Įvadas. Tikslas – kuo išsamiau išnagrinėti pačią organizaciją, jos veiklą bei išanalizuoti sėkmingo funkcionavimo esmę šiandieninėje rinkoje. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas. Organizacijos aplinka. Organizacijos socialinė atsakomybė. Planų sistema. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Organizacijos kultūra. Išvados. Įmonės veiklos aprašymas: kelionių organizatorius UAB "Kosta Rita"
  Verslo planai, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2011-01-27
 • Įmonės veiklos aprašymas: UAB "Alaista"

  Įvadas. Įmonės rekvizitai. Įmonės veiklos analizė. Įmonės aprašymas. Gamybinės patalpos. Aplinkos analizė. Darbo teisė. Makro ekonomika. Marketingas. Vartotojai. Konkurentai. Kainos nustatymas. Produkto analizė. Žaliavų apskaičiavimas. Žaliavos. Konditerijos gaminių asortimentas. "Bočių" duona. Receptūra. Technologinė schema. Reklama. Rizikos analizė. Mikro aplinka. Gamybos (paslaugų) charakteristika. Realizavimo rinkos. Tiekimas. Makro aplinka. Konkurentų analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-10-10
 • Įmonės veiklos detalės. Produkcijos pelningumas: UAB "Metalo dirbiniai"

  Kursinio darbo tikslas – pagrįsti planuojamos gaminti produkcijos pelningumą, aptarti įmonės veiklos detales, išsiaiškinti, ar UAB "Metalo dirbiniai" išvengs neigiamų pasekmių ir svarbiausia, ar ji gaus norimą pelną. Planuojamų pagaminti gaminių skaičius. Atskirų gaminių gamybos mastas (atsižvelgiant į nebaigtus gaminti gaminius). Reikalingas įrengimų (darbo vietų) skaičius. Įmonės darbuotojų skaičius. Medžiagų poreikis produkcijai pagaminti. Išlaidos medžiagoms produkcijai pagaminti. Einamosios (maksimalios) ir draustinės medžiagų atsargos. Vienetiniai įkainiai. Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Visos gamybinės programos ir vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Įmonės bendrojo ir administracijos personalo darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Patalpų plotas gamybinėms reikmėms. Bendras įmonės patalpų plotas. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Netiesioginės gamybos išlaidos. Visos gamybinės programos ir vieno gaminio gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos apimtis (pardavimo pajamos). Įmonės veiklos sąnaudos. Bendrasis ir grynasis pelnas. Bendrasis ir grynasis pardavimų pelningumas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(48 puslapiai)
  2005-11-23
 • Įmonės veiklos dokumentai: AB "Leitiva"

  Įvadas. Juridinis statusas. Veiklos sritis. Struktūra. Personalas. Norminiai dokumentai reglamentuojantys dokumentų rengimą ir tvarkymą. Įstaigos dokumentų valdymo sistema. Veiklos dokumentų grupės ir rūšys. Elektroninių dokumentų rengimo tvarka. Darbuotojai rengiantys ir tvarkantys veiklos dokumentus. Dokumentų registravimo procedūros. Įmonės organizacijos archyvas. Pasiūlymai kaip pagerinti pasirinktos organizacijos dokumentų valdymą. Išvados. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Prašymas dėl atostogų. Europaso gyvenimo aprašymas. Įsakymas. Vadybininko pareiginiai nuostatai. Atsakomasis raštas. Lydraštis. Įgaliojimas. Rekomendacija. Pažyma. Protokolas. Įmonės sandėlio patikrinimo aktas. Buhalterinių dokumentų perėmimo aktas. Dokumentacijos planas.
  Raštvedyba, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2009-02-24
 • Įmonės veiklos ekonominiai rodikliai

  Įvadas. Gamybos apimtis per metus. Gamybos programai įgyvendinti būtinų įrengimų poreikis. Įrengimų panaudojimo koeficientas. Įrengimų metinės nusidėvėjimo sąnaudos. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai įvykdyti. Einamosios maksimalios, bei draustinės medžiagos (kiekis ir vertė). Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų poreikis. Vienetiniai įkainiai už pagamintą produkciją. Pagrindinių darbininkų pagrindinis darbo užmokestis per metus, papildomas darbo užmokestis bei metinė socialinio draudimo įmokų suma. Tiesioginės gamybos išlaidos kiekvienam gaminiui ir visai gamybos programai. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis per metus ir metinė socialinio draudimo įmokų suma. Elektros energijos poreikis gamybai ir gamybos patalpų apšvietimui. Netiesioginės gamybos išlaidos. Veiklos sąnaudos. Kiekvieno gaminio gamybinė savikaina ir kaina. Per metus parduotos produkcijos savikaina, vertė, bendrasis ir grynasis pelnas, bei pelningumas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-10-17
 • Įmonės veiklos finansinė analizė: UAB "Taikos" vaistinė

  Įvadas. Finansinė analizė bendrai. Analitinio darbo etapai, procedūros bei operacijos. SWOT analizė. Horizontalioji ir vertikalioji analizė. Apsirūpinimo ilgalaikiu turtu analizė. Santykinė analizė. Pelningumo rodikliai ir jų analizė. Mokumo rodikliai. Trumpalaikio įmonės mokumo analizė. Ilgalaikio įmonės mokumo analizė. Trumpalaikio turto elementų apyvartumo rodikliai. Kapitalo rinkos rodikliai. Bankroto tikimybės tyrimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2006-12-13
 • Įmonės veiklos ypatumai Lietuvoje: UAB "Investicijų ir verslo garantijos"

  Įmonės ekonomikos rašto darbas. Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Invegos teikiamos paslaugos ir partneriai. Invegos garantija verslininkams. Dalinis paskolų palūkanų kompensavimas. Mikrokreditų teikimas. Kita Invegos veikla. Invega partneriai Lietuvoje. Rizikos valdymas Invegoje. Valstybės neremtinos veiklos rūšys. Invegos 2002-2006 metų veiklos analizė. Suteiktų INVEGA garantijų dinamika nuo jos gyvavimo pradžios. Garantijų portfelio struktūros analizė. 2007 metų I pusmečio Invegos veiklos ataskaita. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-12-17
 • Įmonės veiklos ir finansinė analizė: UAB "PZU Lietuva gyvybės draudimas"

  Įvadas. UAB "PZU Lietuva gyvybės draudimas" charakteristika. Finansinės ir veiklos analizės teoriniai aspektai. Finansiniai analizės šaltiniai ir jų ryšys. Finansų analizės būdai. Finansų analizės vieta ekonominėje analizėje. Finansų analizės organizavimas rinkos ekonomikos sąlygomis. UAB "PZU Lietuva gyvybės draudimas" SWOT analizė. Gyvybės draudimo ateities perspektyvos. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-03-30
 • Įmonės veiklos įvertinimas, remiantis Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modeliu: UAB "Arstat"

  Tyrimo objektu pasirinktas Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelis ir jo pritaikymas, įvertinant UAB "Arstat" veiklą. Tyrimo tikslas - UAB "Arstat" veiklos įvertinimas, remiantis Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modeliu. Bendras įmonės veiklos aprašymas. Akcinis kapitalas. Įmonės darbuotojai. Įmonės produkcija. Įmonės konkurentai. Technologinis procesas. Vertinimo proceso aprašymas. Kriterijų ir kriterijų dalių apibūdinimas. Vadovų veikla. Vadovų veiksmai asmeniniu pavyzdžiu propaguojant ir įgyvendinant tobulumą. Vadovų veiksmai, kuriant valdymo sistemas ir skatinant įmonės valdymo sistemų tobulinimą. Vadovų veiksmai bendraujant su klientais, tiekėjais ir kitomis įmonėmis, profesinėmis, visuomeninėmis bei kitomis organizacijomis. Vadovų veiksmai remiant ir pripažįstant organizacijos žmones. Politika ir strategija. Tinkamos ir išsamios informacijos apie suinteresuotųjų organizacijos veikla grupių poreikius ir lūkesčius panaudojimas, rengiant politiką ir strategiją. Tinkamos ir išsamios informacijos iš veiklos pasiekimų matavimo, tyrimų, mokymosi ir kūrybinės veiklos panaudojimas, rengiant politiką ir strategiją. Politikos ir strategijos parengimas, peržiūrėjimas ir atnaujinimas. Politikos ir strategijos skleidimas pagrindinių procesų struktūroje. Žmonės. Partnerystės ir ištekliai. Procesai. Klientų rezultatai. Žmonių rezultatai. Visuomenės rezultatai. Pagrindiniai veiklos rezultatai. Kriterijų, kriterijų dalių ir bendras įmonės įvertinimas. Išvados.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(48 puslapiai)
  2005-11-22
 • Įmonės veiklos įvertinimas, remiantis vertinimo modeliu nacionaliniam kokybės prizui laimėti: UAB "Lituanica"

  Įvadas. Bendras įmonės veiklos aprašymas. Organizacijos vertinimo proceso aprašymas. Kriterijų ir kriterijų dalių apibūdinimas. Personalo vadyba. Politika ir strategija. Išteklių valdymas. Procesų valdymas. Darbuotojų poreikių patenkinimas. Klientų poreikių patenkinimas. Poveikis visuomenei. Verslo rezultatai. Bendras įmonės įvertinimas. Išvados ir rekomendacijos.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2006-10-05
 • Įmonės veiklos metinio plano apskaičiavimas

  Įvadas. Produkcijos pardavimo planas. Produkcijos gamybos planas. Aprūpinimo pagrindinėmis medžiagomis planavimas. Energijos poreikio ir išlaidų planas. Personalo planas. Pagrindinių priemonių ir amortizacinių atskaitymų planas. Gamybos kaštų planas. Medžiagų ir prekių atsargų planas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų planas. Veiklos sąnaudų planas. Gaminių kainos apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-05-29
 • Įmonės veiklos metinio plano apskaičiavimas (2)

  Atlikti įmonės veiklos bazinių rodiklių analizę, parinkti įmonių vystymo strategijas ir sudaryti įmonės veiklos metinį planą, apskaičiuojant šias dalis. Įvadas. Bendri klausimai. Nurodymai atskiroms darbo dalims atlikti. Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Lūžio momento nustatymas ir analizė. Padengimo sumų apskaičiavimas ir analizė. Įmonės veiklos rezultatų įvertinimas ir sprendimų dėl tolimesnės veiklos priėmimas. Įmonių vystymo strategijų parinkimas. Efektyvumo didinimo planas. Pastovių planinių išlaidų apskaičiavimas. Produkcijos asortimento planas. Išteklių sąnaudų normos ir normatyvai. Įmonės gamybinio pajėgumo panaudojimo planas. Produkcijos pardavimo ir gamybos biudžetas. Darbo biudžetas. Gamybos kaštų biudžetas. Finansinis biudžetas. Išvados. Priedai (2).
  Mokslinė metodologija, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2009-11-02
 • Įmonės veiklos metinio plano apskaičiavimas (3)

  Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Lūžio momento nustatymas ir analizė. Padengimo sumų apskaičiavimas ir analizė. Įmonės veiklos rezultatų įvertinimas ir sprendimų dėl tolimesnės veiklos priėmimas. Įmonių vystymo strategijų parinkimas. Efektyvumo didinimo planas. Pastoviųjų planinių išlaidų apskaičiavimas. Produkcijos asortimento planas. Išteklių sąnaudų normos ir normatyvai. Įmonės gamybinio pajėgumo panaudojimo planas. Produkcijos pardavimo ir gamybos biudžetas. Darbo biudžetas. Gamybos kaštų biudžetas. Finansinis biudžetas. Išvados. Priedai (6 psl.).
  Mikroekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2009-11-23
 • Įmonės veiklos organizavimas ir jos efektyvumas: "Paramos vaikams centras"

  Įvadas. Teorinė dalis - Organizacijos strateginių planų sudarymas ir veiklos organizavimas. Organizacijos strateginė aplinkos analizė. Strateginiai planai organizacijoje. Organizacijos veikla ir jos sėkmės veiksniai. Analitinė dalis – "Paramos vaikams centro" veiklos organizavimo ir jos efektyvumo analizė. "Paramos vaikams centro" situacijos analizė. SWOT analizė. PVC strategijos formulavimas. Projektinė dalis – PVC strateginės alternatyvos įgyvendinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-04-17
 • Įmonės veiklos organizavimas ir valdymas: UAB "Kolida"

  Įmonės pasirinkimas. Ūkinės veiklos rūšies pasirinkimas. Įmonės rūšies pasirinkimo pagrindimas. Įmonės steigimas. Įmonės steigimo sutarties turinys. Įstatų turinys. Įmonės kapitalo suformavimas. Įmonės registravimas. Įmonės valdymo organai. Valdymo organų pasirinkimas. Valdymo organų kompetencija. Įmonės veiklos valdymo struktūra. Organizacinės struktūros modeliavimas. Atskirų struktūros dalių kompetencijos identifikavimas ir pagrindimas. Strategija ir jos diegimas. Įmonės veiklos valdymo strategija. Potencialios rinkos analizė. Įmonės taktiniai ir strateginiai tikslai. Strategijos pasirinkimo pagrindimas. UAB "Kolida" veiklos strategija. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-04-28
 • Įmonės veiklos organizavimas: UAB "Vyno oazė"

  Santrauka. Įžanga. Inovacija ir antrepreniškumas. Verslo aprašymas. Verslo idėjos aprašymas. Įmonės istorija. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Produkto aprašymas. Vadyba ir personalas. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra ir personalas. Rinka ir marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Pardavimo strategija. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Produkto gamyba. Trumpas paslaugos teikimo proceso aprašymas. Vietos analizė. Darbo jėga. Gamybos savikaina. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinių prognozių prielaidos ir finansinės ataskaitos. Rizikos įvertinimas. Įgyvendinimo terminai. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (13).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(54 puslapiai)
  2007-02-07
 • Įmonės veiklos planavimas

  Įmonės bazinio periodo ekonominių rodiklių apskaičiavimas, Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas, Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas, Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas, Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas, Veiklos sąnaudų apskaičiavimas, Įmonės pajamų ir pelno apskaičiavimas, Pinigų srautų nustatymas, Balanso sudarymas, Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė, Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir jų apibendrinimas, Produkcijos gamybos kaštų struktūros analizė, Lūžio momento nustatymas ir analizė, Padengimo sumų apskaičiavimas ir analizė, Gamybinio pajėgumo panaudojimo analizė, Įmonės planinių rodiklių apskaičiavimas, Įmonės gamybinio pajėgumo panaudojimo planavimas, Produkcijos pardavimo ir gamybos planas, Pelno prognozė ir organizacinių-techninių priemonių planavimas, Gamybos kaštų planavimas ir gaminių savikainos apskaičiavimas, Gaminių kainos planavimas, Įmonės pajamų ir pelno planas, Pinigų srautų planavimas, Balansas.
  Vadyba, kursinis darbas(40 puslapių)
  2005-04-24
 • Įmonės veiklos planavimas (11)

  Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Lūžio momento nustatymas ir analizė. Produkcijos asortimento ir gamybos kaštų struktūros analizė. Padengimo sumų apskaičiavimas ir gaminių naudingumo analizė. Įmonės planinių rodiklių apskaičiavimas. Įmonės veiklos efektyvumo didinimo planavimas. Įmonės gamybinio pajėgumo apskaičiavimas. Produkcijos asortimento, pardavimo ir gamybos planas. Aprūpinimo materialiniais ištekliais planavimas. Aprūpinimo energetiniais ištekliais planavimas. Personalo planas. Gamybos kaštų ir gaminių savikainos planavimas. Gaminių kainos planavimas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Pinigų srautų prognozė. Balansas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(46 puslapiai)
  2006-12-06
 • Įmonės veiklos planavimas (12)

  Įvadas. Bendri klausimai. Nurodymai atskiroms darbo dalims atlikti. Produkcijos gamybos planas. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų planas. Personalo poreikio ir darbo planas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas. Veiklos sąnaudų planas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-12-22
 • Įmonės veiklos planavimas (13)

  Įvadas. Bendri klausimai. Nurodymai atskiroms darbo dalims atlikti. Įmonės bazinio periodo ekonominių rodiklių apskaičiavimas. Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas. Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas. Veiklos sąnaudų apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno apskaičiavimas. Pinigų srautų nustatymas. Balanso sudarymas. Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir jų apibendrinimas.
  Vadyba, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-02-23
Puslapyje rodyti po