Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės valdymo struktūra ir administracijos darbo pasidalijimas: UAB "Kretingos šeimos medicinos centras"

  Darbas pavadinimu "Įmonės UAB "Kretingos šeimos medicinos centras" valdymo struktūra ir administracijos darbo pasidalijimas". Įvadas. Uždarosios akcinės bendrovės (UAB) "Kretingos šeimos medicinos centro" veiklos tyrimo objekto ir informacijos šaltinių apžvalga. Literatūros teorinė analizė. Organizacijos struktūros samprata ir valdymo lygiai. Organizacijų valdymo struktūros (OVS). OVS struktūriniai dydžiai ir jų įvairovė. Darbo pasidalijimas. Vertikalusis ir horizontalusis darbo paskirstymas. Valdymo centralizacija ir decentralizacija. UAB "Kretingos šeimos medicinos centras" valdymo struktūros ir administracijos darbo pasidalijimo analizė. Organizacijos valdymo struktūros analizė. Organizacijos valdymo principų analizė. Įmonės vertikalusis ir horizontalusis darbo paskirstymas. Įmonės centralizacija ir decentralizacija. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-01-09
 • Įmonės veiklos analizė

  Įvadas. Įmonės "X" veiklos pristatymas. Įmonės "x" horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. Balanso horizontalioji ir vertikalioji analizė. Įmonės "x" santykinių rodiklių analizė. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Materialiųjų ir darbo išteklių rodiklių analizė. Įmonės "x" aplinkos, rizikos ir bankroto vertinimas. Bendroji Kauno miesto makroaplinkos analizė. Konkurencinė aplinka. Bendras įmonės "x" būklės vertinimas ir tobulinimo galimybės. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2007-03-21
 • Įmonės veiklos analizė duonos kepykla UAB "Vilniaus duona"

  Įvadas. Darbo tikslas. Išanalizuoti "Vilniaus duona" veiklą bei jos perspektyvas. UAB "Vilniaus duona" veiklos analizė. UAB "Vilniaus duona" rinkos analizė. Rinka, kurioje veikia įmonė. UAB "Vilniaus duona" vartotojų analizė. Duonos gaminių ir "Vilniaus duonos" vartojimo tendencijos Lietuvoje. Duonos ir jos gaminių vartotojų sprendimų tipai. Vartotojų sprendimų priėmimo procesas ir jį įtakojantys veiksniai. Įmonėje naudojamos strategijos. "Vilniaus duona" vartotojų tyrimo metodikos. Pagrindimas. Apklausa. Anketa ir jos rezultatai. Išplėstinis vartotojų sprendimų priėmimo proceso modelis. UAB "Vilniaus duona" konkurentų analizė. Išvados ir rekomendacijos.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(31 puslapis)
  2009-04-28
 • Įmonės veiklos analizė ir plėtra: UAB "Elektros tinklų statyba"

  Įvadas. Įmonės vadybinės veiklos analizė. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Įmonės tikslai. Paslaugos aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Aprėpiamos rinkos dalies išskyrimas ir jos apibūdinimas. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Gamyba(paslaugos). Trumpas gamybos ir paslaugos aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įranga. Transportas. Tiekėjai. Darbo jėga. Teisinė apsauga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos vertinimas. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Įmonės veiklos plėtros projektas. Reikiamos lėšos. Lėšų panaudojimas. Įmonės veiklos plėtros projekto įvertinimas. Pardavimų prognozė. Prognozuojamo pelno ataskaita. Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita. Gamybos nenuostolingumas. Prognozuojami ekonominiai rodikliai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-01-09
 • Įmonės veiklos analizė ir prognozė 2008 metams: AB "Ūkio bankas"

  Santrauka. Summary. Įvadas. AB "Ūkio bankas" veiklos analizė. AB "Ūkio bankas" ir jo veiklos charakteristika. AB "Ūkio bankas" finansinės atskaitomybės analitinė apžvalga trejų metų. AB "Ūkio bankas" vertikali balanso analizė. AB "Ūkio bankas" horizontali balanso analizė. AB "Ūkio bankas" pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Vertikalioji AB "Ūkio bankas" pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Horizontalioji AB "Ūkio bankas" pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. AB "Ūkio bankas" pagrindiniai finansiniai rodikliai. Ekonominė aplinka ir ekonominių rodiklių prognozės. Bendrasis vidaus produktas (BVP). Kainos. Investicijos. Paskolų portfelis ir indėliai. Darbo rinka ir darbo užmokestis. Gamyba. AB "ŪKIO BANKAS" stipriosios ir silpnosios veiklos pusės. AB "Ūkio bankas" SWOT (stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės) analizė. AB "Ūkio bankas" pasirenkama veiklos sritis. Ekonominių veiksnių kitimo prognozės, įtakojančios paskola (nekilnojamo turto, nuomos, komercinės veiklos bei gamybos). AB "Ūkio bankas" prognozės 2008 metams. AB "Ūkio bankas" balanso prognozė 2008 metams. AB "Ūkio bankas" pelno (nuostolių) ataskaitos prognozė 2008 metams. AB "Ūkio bankas" prognozuojami finansiniai rodikliai 2008 metams. Išvados. Priedai (6).
  Finansai, kursinis darbas(69 puslapiai)
  2008-12-07
 • Įmonės veiklos analizė ir prognozė 2009 metams: AB "Swedbank"

  Įvadas. Darbo tikslas – atlikti AB "Swedbank" veiklos finansinę analizę 2006–2008 metų laikotarpiu ir sudaryti banko veiklos prognozę 2009 metams. AB "Swedbank" charakteristika. AB "Swedbank" struktūra ir veikla. AB "Swedbank" veiklos finansinė analizė. AB "Swedbank" vertikalioji balanso analizė. AB "Swedbank" horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji AB "Swedbank" pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Horizontalioji AB "Swedbank" pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. AB "Swedbank" pagrindiniai finansiniai rodikliai. AB "Swedbank" pelningumo analizė. AB "Swedbank" likvidumo rizikos rodikliai. AB "Swedbank" kredito rizikos rodikliai. AB "Swedbank" kapitalo rizika. AB "Swedbank" palūkanų normos rizika. AB "Swedbank" veiklos rizika. Lietuvos makroekonominės aplinkos analizė. AB "Swedbank" stipriosios ir silpnosios veiklos pusės. AB "Swedbank" swot (stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės) analizė. AB "Swedbank" pasirenkama veiklos sritis. AB "Swedbank" didžiausią įtaką paskolų rinkai turintys veiksniai. AB "Swedbank" prognozė 2009 metams. AB "Swedbank" veiklos prognozė 2009 metams pagal pesimistinį scenarijų. AB "Swedbank" balanso prognozė 2009 metams. AB "Swedbank" pelno (nuostolių) ataskaitos prognozė 2009 metams. AB "Swedbank" prognozuojami finansiniai rodikliai 2009 metams. Išvados. Priedai (6).
  Finansai, kursinis darbas(52 puslapiai)
  2009-10-14
 • Įmonės veiklos analizė: AB "Elektros tinklų statyba"

  Įvadas. Įmonės AB "Elektro tinklų statyba" veiklos charakteristika. Ekonominės veiklos sritis. Įsteigimo tikslai. Veiklos uždaviniai. AB "Elektro tinklų statyba" teikiama produkcija. Įmonės organizacinės struktūros projektavimas. AB "Elektro tinklų statyba" planavimas. AB "Elektro tinklų statyba" organizavimas. AB "Elektro tinklų statyba" skatinimas. AB "Elektro tinklų statyba" kontrolė. Atliekamas darbas. Reikalingas personalas. AB "Elektro tinklų statyba" organizacinė struktūra. Įmonės ūkio poreikio nustatymas. Patalpų poreikis. Baldų poreikis. Įrangos poreikis. Įmonės ūkio eksploatavimo ir priežiūros sprendimai. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-05-11
 • Imonės veiklos analizė: automobilių dalių prekyba UAB "Eoltas"

  Įvadas. Darbo tikslas – ištirti UAB "Eoltas" finansinę būklę bei išanalizuoti galimybes įgyvendinti įmonės strateginius veiklos plėtros tikslus. UAB "Eoltas" veiklos pristatymas. UAB "Eoltas" finansinių ataskaitų analizė. UAB "Eoltas" santykinių rodiklių analizė. UAB "Eoltas" veiklos vertinimas išorinės aplinkos atžvilgiu. UAB "Eoltas" rizikos įžvalga ir bankroto galimybės diagnostika. Išvados. Priedai (9 psl.). Darbas iliustruotas grafikais.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2010-02-19
 • Įmonės veiklos analizė: buhalterinės paslaugos UAB "Dvigubas įrašas"

  Įvadas. Bendrovės charakteristika. Balanso vertikalioji ir horizontalioji analizė. Pelno (nuostolių) vertikalioji ir horizontalioji analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Likvidumo rodiklių analizė. Apyvartumo rodiklių analizė. Pajamų ir sąnaudų struktūra. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-03-30
 • Įmonės veiklos analizė: centrinio šildymo katilų gamyba UAB "Kaitra"

  Įvadas. Įmonės strategija. Kainos ir savikainos analizė. Įmonės pajėgumas ir darbininkų skaičius. Finansinių rezultatų analizė. Balanso suvestinės analizė. Įmonės finansinių rodiklių suvestinė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-05-26
 • Įmonės veiklos analizė: drabužių parduotuvių tinklas APB "Apranga"

  APB "Apranga" veikla. Įmonės finansinės ataskaitos. Įmonės finansinių atskaitų analizė. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. Įmonės aplinkos, rizikos ir bankroto įvertinimas. Bendras įmonės būklės vertinimas ir tobulinimo galimybės. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-03-21
 • Įmonės veiklos analizė: drabužių parduotuvių tinklas APB "Apranga" (2)

  Įvadas. Įmonės veiklos pristatymas. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė pagal nagrinėjamas finansinės ir ūkinės veiklos analizės rodiklių grupes. Mokumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai.Įmonės veiklos vertinimas išorinės aplinkos atžvilgiu. Įmonės rizikos įžvalga ir bankroto galimybės diagnostika (Altmano indeksas). Apibendrintas įmonės būklės vertinimas, veiklos tobulinimo galimybių išryškinimas bei pasiūlymų formavimas. Priedai (6).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2009-04-20
 • Įmonės veiklos analizė: interneto prieigos ir balso telefonijos paslaugų įmonė AB "Teo lt"

  Įvadas. Tikslas: Išanalizuoti įmonės veiklos rezultatus bei juos įtakojančius veiksnius. Įmonės pristatymas. Horizontali finansinė analizė. horizontali balanso analizė. Horizontali pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikali finansinė analizė. Vertikali balanso analizė vertikali pelno(nuostolio) analizė. AB "Teo lt" finansiniai rodikliai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2010-10-28
 • Įmonės veiklos analizė: langų, durų, žaliuzių, pertvarų gamyba ir prekyba UAB "Langai"

  Misija ir tikslai. SWOT analizė. Išorinės aplinkos analizė. Ekonominės aplinkos įvertinimas. Politinės teisinės aplinkos įvertinimas. Konkurencinės aplinkos įvertinimas. Marketingo veiklos aspektas. Vidinės aplinkos analizė. Finansinės veiklos aspektai. Personalo ir organizacinis aspektas. SWOT analizės strateginiai siūlymai. UAB "Langai" verslo vienetų strategijų nustatymas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-04-24
 • Įmonės veiklos analizė: maisto papildai sportininkams UAB "Sportkoop"

  Įvadas. Industrijos analizė. Kas tai yra maisto papildai. Maisto papildai sportininkams. Ateities tendencijos. Tiesioginių konkurentų apžvalga. Įmonės veiklos analizė. Valdymo struktūra. Rezultatyvumas. Pelningumas, metinė apyvarta. Kokybės rodikliai. Marketingas. Investiciniai projektai, naujovių diegimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(11 puslapių)
  2006-02-23
 • Įmonės veiklos analizė: prekyba drabužiais

  Santrauka. Įvadas. Įmonės "x" veiklos ir informacinių šaltinių apžvalga. Strateginio planavimo teorijos analizė. Vidaus ir išorės veiksnių analizė. Išorės veiksniai. Vidaus veiksniai. Bendrosios įmonės plėtros ir vystymosi strategijos pasirinkimo metodologinės prielaidos. SSGG analizėje dominuojantys veiksniai. Konkurencijos alternatyvos. Įmonės požiūris į dabartį ir ateiti, siekiai. Įmonės "x" SSGG analizė ir alternatyvų įvertinimas, vizija, misija ir tikslai. Išorinių aplinkos veiksnių įvertinimas. Rinka ir konkurentai. Vidinių aplinkos veiksnių įvertinimas. Įmonės "X" plėtros ir vystymo konkurencinėje rinkoje alternatyvų įvertinimas. Investavimo privalumai ir galima rizika. Įmonės "X" plėtros strateginių alternatyvų analizė Bostono CG metodu. Įmonės vizija, misija, tikslai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2011-06-27
 • Įmonės veiklos analizė: siuvimo reikmenų prekyba UAB "Gebenė"

  Įvadas. Įmonės užsienio ekonominės veiklos tikslų formulavimas. Situacijos analizė. Potencialių UAB "Gebenė" eksporto šalių požymių interpretacija. Tarptautinio marketingo strategijos formavimas. Užsienio rinkų parinkimas. Užsienio rinkų segmentavimas. Įėjimo į užsienio rinkas būdų parinkimas. Tarptautinio marketingo komplekso sprendimai. Prekės politika. Kainos politika. Paskirstymo politika. Rėmimo strategija. Tarptautinio marketingo veiksmų programa.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-01-16
 • Įmonės veiklos analizė: statybos darbai UAB "Predita"

  Įvadas. UAB "Predita" pristatymas. UAB "Predita" organizacinės valdymo struktūros privalumai ir trūkumai. Uždarosios akcinės bendrovės "Predita" bendrovės akcininkų susirinkimo protokolas. UAB "Predita" įstatai. Vidinės aplinkos analizė. Konkurencinė aplinka. Vartotojai. Išorinės aplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Reklaminis skelbimas dėl darbo. Komercinis pasiūlymas. Vadovavimo darbuotojams analizė. Įmonės kultūros apibūdinimas. Įmonės vadovavimo stilius ir konfliktų sprendimai. Darbuotojų susirinkimo protokolas. Įmonės veiklos biudžeto analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2005-09-04
 • Įmonės veiklos analizė: telekomunikacijos UAB "TELE2"

  Įvadas. UAB "TELE2" veiklos analizė. Analizuojamos įmonės veiklos ypatumai. Aplinkos analizė. Įmonės tikslinė rinka. Marketingo tyrimas UAB "TELE2". Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (anketa).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(13 puslapių)
  2005-12-12
 • Įmonės veiklos analizė: viešbutis "Radisson SAS"

  Įvadas. Viešbučio "Radisson SAS" Klaipėda veiklos organizavimo procesų valdymo metodologinė dalis. Valdymo organizacinė struktūra. Personalo organizavimas. Darbų paskirstymas ir derinimas. Darbuotojų darbo įvertinimas ir skatinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2005-08-01
Puslapyje rodyti po