Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės teikiamų paslaugų kokybė Šiaulių kolegijos studentų vertinimu: AB "Šiaulių bankas"

  Akcinės bendrovės "Šiaulių bankas" teikiamų paslaugų kokybė Šiaulių kolegijos studentų vertinimu. Lentelės, iliustracijos ir diagramos. Įvadas. Paslaugų kokybė. Paslaugų kokybės samprata. Paslaugų kokybės matavimas. Paslaugų kokybės veiksniai ir vertinimo kriterijai. Paslaugų kokybės modeliai. Paslaugų kokybės valdymas. Tyrimo instrumentarijaus charakteristika. Akcinės bendrovės "Šiaulių bankas" paslaugų kokybės tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Rekomendacijos.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-11-20
 • Įmonės teikiamų paslaugų kokybės analizė: AB "Šiaulių bankas"

  Įvadas. Paslaugų kokybė. Paslaugų kokybės samprata. Paslaugų kokybės matai. Paslaugų kokybės veiksniai. Paslaugų kokybės vertinimo kriterijai. Paslaugų kokybės modeliai. Paslaugų kokybės tyrimo būdai. Akcinės bendrovės "Šiaulių bankas" teikiamų paslaugų kokybės tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Rekomendacijos.
  Rinkodara, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-09-19
 • Įmonės teikiamų paslaugų marketingo komplekso vertinimas: UAB "Penkių kontinentų komunikacijų centras"

  Įvadas. Paslaugos esmė. Skiriamieji paslaugų bruožai. Paslaugų klasifikavimas. Klientų aptarnavimo patirtis. Vidinis marketingas. Paslaugų marketingo kompleksas. UAB "Penkių kontinentų komunikacijų centras" paslaugų marketingo kompleksas. Verslo situacija. Paslaugos produktas. Paslaugų vartotojai ir teikėjai. Paslaugų teikimo procesas ir fizinė paslaugų teikimo aplinka. Įmonės rėmimo kompleksas. Paslaugos teikimo vieta. Paslaugų kainodara. Paslaugų kokybės matavimo kriterijai. UAB "Penkių kontinentų komunikacijos centras" įmonės paslaugos plėtra. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-04-19
 • Įmonės turizmo produkto tobulinimas: UAB "Fiji Travel"

  Įvadas. Analitinė dalis. Literatūros apžvalga. Tiriamas objektas. Paslaugos samprata. Prekių ir paslaugų savybės. Paslaugos paketas. Turizmo produktas. Produkto gyvavimo ciklas ir marketingo strategijos. Paslaugų produkto plėtojimo kryptys. Užduoties analizė. Praktinė dalis. Konkurentai. "Fiji travel" ir "Novaturas" siūlomo produkto palyginimas. Rinkos segmentavimas. Vartotojų segmentavimas. Vartotojų apklausa. Produkto tobulinimas. Išvados.
  Turizmas, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-03-30
 • Įmonės turto analizė: baldų gamyba AB "Klaipėdos baldai"

  Santrauka. Įvadas. Darbo tikslas – teoriškai ir praktiškai išnagrinėti įmonės turto analizės principus. AB "Klaipėdos baldai" veiklos ir informacijos apžvalga. Turto analizės teoriniai aspektai. Turto klasifikavimas. Ilgalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto analizė. AB "Klaipėdos baldai" turto analizė. AB "Klaipėdos baldai" ilgalaikio turto analizė. AB "Klaipėdos baldai" trumpalaikio turto analizė. Išvados. Priedai (2).
  Finansai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2010-10-13
 • Įmonės ūkinės veiklos ataskaita: "Prometėjas"

  Summary. Įmonės strategija. Bendra įmonės strategija. Marketingo veikla. Įmonės pajėgumų analizė. Produkcijos gamybos dinamika. Finansinių rezultatų analizė. Balanso analizė. Įmonės finansinių rodiklių suvestinė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-11-08
 • Įmonės ūkinės veiklos ataskaita: "Trys riešutėliai"

  Įmonės strategija. Įmonės pajėgumas ir jo veiksniai. Produkcijos gamybos dinamika. Finansiniai rezultatai ir jų analizė. Balanso analizė. Marketingas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-09-24
 • Įmonės valdymo analizė

  Teorinė analizė: Organizacijos apibūdinimas, Organizacijų valdymas, Organizacijos aplinkos, Vadybos funkcijos, Organizacijos struktūros, Organizacijos vadovavimas, Vadovavimo stilius. AB "Panevėžio pienas" valdymo analizė: Organizacijos charakteristika, Struktūra, Trumpalaikiai tikslai ir planai, Ilgalaikiai tikslai, Konkurencija, AB "Panevėžio pienas" aplinkos, AB "Panevėžio pienas" SWOT analizė, Valdymo analizės išvados ir pasiūlymai. Darbo pristatymui pateiktos skaidrės (PowerPoint).
  Vadyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2005-05-12
 • Įmonės valdymo analizė: "Boxmore plastics limited"

  Įvadas. Valdymo teorija. Valdymo stiliai. Autokratas. Demokratas. Liberalas. Valdymo tinklainė. Veiksniai, formuojantys ir įtakojantys vadovavimo stilių. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Vadovavimo stiliaus "Boxmore plastics limited" analizė. Palyginamoji teorijos ir praktikos analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-10-01
 • Įmonės valdymo analizė: AB "Lietuvos dujos"

  Įvadas. Literatūros teorinė analizė. Organizacijos apibūdinimas. Organizacijų valdymas. Organizacijos aplinkos. Organizacijos vidaus aplinka. Organizacijos išorinė aplinka. Tiesioginio poveikio aplinka. Netiesioginio poveikio aplinka. Vadybos funkcijos. Organizacijų struktūros. Organizacijos vadovavimas. Vadovavimo stilius. AB "Lietuvos dujos" valdymo analizė. AB "Lietuvos dujos" charakteristika. Organizacijos valdymas. Verslo vizija ir tikslai. Svarbiausi darbai. AB "Lietuvos dujos" akcininkų struktūra. Valdyba. Bendrovės administracija. Organizacinė valdymo struktūra. Organizacijos aplinkos (veiksniai). Konkurentai. Reguliavimo veiksniai. Teisinė bazė. Gamtinių dujų įstatymo projektas. Ekonominiai veiksniai. Finansiniai ištekliai. Užsienio valiuta ir su ja susijusi rizika. Socialiniai veiksniai. Ekologiniai veiksniai. Techniniai – technologiniai veiksniai. AB "Lietuvos dujos" SWOT analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-04-05
 • Įmonės valdymo analizė: kavinė "Vandenis"

  Įvadas. Darbo tikslas – atlikti kavinės "Vandenis" valdymo analizė. Organizacijos apibūdinimas. Organizacijos struktūra. Organizacijos valdymas. Planavimas, organizavimas, vadovavimas, ir kontrolė, motyvacija. Organizacijos aplinkos. Organizacijos vidaus ir išorės aplinkos. Organizacijos paskirtis. Misija, vertybės, strategija, ir komunikacija. "Vandenio" kavinės valdymo analizė. "Vandenio" kavinės charakteristika. Organizacinės įmonės struktūra. Išvados ir rekomendacijos.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2010-01-26
 • Įmonės valdymo analizė: UAB "Dotnuvos projektai"

  Įvadas. Literatūros teorinė analizė. Organizacijos apibūdinimas. Organizacijų valdymas. Organizacijos aplinkos. Organizacijos vidaus aplinka. Organizacijos išorinė aplinka. Vadybos funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Motyvavimas. Koordinavimas. Kontrolė. Sprendimų priėmimas. Įkūrimo ir veiklos charakteristika. Įkūrimas ir reorganizavimas. Organizacinė forma. Svarbiausieji pasiekimai. Valdymo formos ir santykiai. Darbo santykiai. Komunikacija. Produkcija. Apsirūpinimas žaliavomis. Darbo ištekliai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2009-03-04
 • Įmonės valdymo analizė: UAB "Julimatas"

  Įvadas. Organizacijos valdymo teorinė analizė. Vadybos organizavimas. Organizacijos aplinkos. Organizacijos vidaus aplinka. Organizacijos išorinė aplinka. Vadybos funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Įmonės SWOT analizė. UAB "Julimatas" valdymo analizė. Įmonės pristatymas. Juridinis įmonės statusas. Įmonės SWOT analizė. Išvados ir rekomendacijos.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(12 puslapių)
  2007-02-08
 • Įmonės valdymo analizė: UAB "Samsonas"

  Santrauka. Įvadas. UAB "Samsonas" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. UAB "Samsonas" veiklos valdymo metodologiniai principai. Įmonės charakteristika. Įmonės aplinka. Įmonės veiklos tikslai. Valdymo esmė ir jo ciklas. Valdymo veiksniai. Planavimas. Organizavimas. Kontrolė. Darbo apmokėjimas. UAB "Samsonas" veiklos valdymo analizė. Įmonės veikla ir tikslai. Įmonės konkurencinė aplinka. Mėsos gaminių kainų analizė. Darbo principai. Kontrolės sistema. Įmonės darbuotojų darbo apmokėjimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-02-08
 • Įmonės valdymo analizė: viešbutis "Baltpark"

  Įvadas. Teorinės dalies analizė. Organizacijos samprata. Organizacijos aplinkų analizė. Vidinės aplinkos kintamieji. Išorinės aplinkos kintamieji. Vadybos funkcijų analizė. Planavimo esmė. Organizavimo esmė. Vadovavimas kaip vadybos funkcija. Kontrolės svarba. SWOT analizė. Viešbučio Baltpark valdymo analizė, veiklos pristatymas, aplinkų analizė, vidinės aplinkos kintamieji, išorinės aplinkos kintamieji, vadybos funkcijų analizė, planavimo įvertinimas, organizavimo įvertinimas, vadovavimo įvertinimas, kontrolės svarba. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-11-22
 • Įmonės valdymo funkcijos

  Įvadas. Pagrindinės valdymo funkcijos. Planavimas. Planavimo samprata. Pasiruošimas planavimui. Planavimo proceso fazės. Misija (tikslas). Organizavimas. Organizavimo samprata. Decentralizacija ir delegavimas. Motyvacija. Motyvacijos samprata. Motyvacijos užduotys. Vadovavimo stilius. Kontrolė. Kontrolės esmė ir samprata. Kontrolės sistema. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(31 puslapis)
  2007-06-04
 • Įmonės valdymo funkcijų analizė

  Įvadas. Planavimas. Strategijos planavimo procesas. Strategijos samprata, jos būtinybė. Misija ir įmonės (organizacijos) tikslai. Įmonės (organizacijos) aplinka. Strategijos realizacijos planavimas. Strateginio plano valdymas ir jo kontrolė. Strateginio plano įvertinimas. Organizavimas. Organizacinės valdymo struktūros formavimas. Organizacinės struktūros keturios dedamosios dalys. Organizacinių valdymo struktūrų (OVS) tipai. Vadovavimas. Motyvacija. Lyderiavimas. Vadovo ir lyderio sąvokų determinavimas. Vadovavimo prigimtis, modelis, autoritetas bei vadovo darbo stilius. Kontrolė. Kontrolės procesas. Efektyvios kontrolės charakteristikos. Išvados. Priedai.
  Vadyba, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2005-10-23
 • Įmonės valdymo metodų analizė: UAB "Samsonas"

  Įvadas. Įmonės valdymas. Įmonės charakteristika. Įmonės aplinka. Įmonės veiklos tikslai. Valdymo esmė ir jo ciklas. Valdymo veiksniai. Planavimas. Organizavimas. Kontrolė. Darbo apmokėjimas. UAB "Samsonas" veiklos analizė. Įmonės veikla ir tikslai. Įmonės konkurencinė aplinka. Mėsos gaminių kainų analizė. Darbo principai. Įmonės darbuotojų darbo apmokėjimas. Kontrolės sistema. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-02-08
 • Įmonės valdymo proceso analizė (2)

  Santrauka. Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti valdymo procesus organizacijoje. Darbo objektas: vadybos principai. Analizuojamas jų turinys, reikšmė organizacijoms bei taikymo galimybės. Valdymo samprata. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Autokratinis vadovo darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Liberalus vadovo darbo stilius. Kontrolė. Išvados. Žodynas.
  Vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2010-05-28
 • Įmonės valdymo sistemos tobulinimas: UAB "Prie jūros"

  Įvadas. Darbo tikslas – apžvelgti UAB "Prie jūros" valdymo metodus, bei kokie trūkumai yra ir ką reikia keisti. Įmonės valdymo metodai. Įmonės valdymo metodų esmė. Organizaciniai administraciniai valdymo metodai. Ekonominiai valdymo metodai. Socialiniai psichologiniai valdymo metodai. Valdymo metodų privalumai ir trūkumai. UAB "Prie jūros" organizacinis administracinis valdymas. UAB "Prie jūros" tikslai. UAB "Prie jūros" ekonominis valdymas. UAB "Prie jūros" socialinis psichologinis valdymas. Tikslų priklausomybė nuo žmogiškųjų santykių ir aplinkos sąlygų. Sistemos planavimo esmė. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(18 puslapių)
  2009-03-12
Puslapyje rodyti po