Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės mokestinė atskaitomybė: metalo apdirbimo UAB "Tyla"

  Įvadas. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) apskaičiavimas. Nekilnojamo turto mokesčio apskaičiavimas. Mokesčio už aplinkos teršimą skaičiavimas. Pelno mokesčio apskaičiavimas. Išvados. Priedai (5).
  Apskaita, kursinis darbas(13 puslapių)
  2008-05-29
 • Įmonės mokestinė atskaitomybė: prekyba vaisiais AB "Vėjas"

  Įvadas. Pridėtinės vertės mokestis ir jo deklaracija. Nekilnojamojo turto mokestis bei jo perkėlimas į deklaraciją. Mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių. Mokesčio deklaracija. Pelno mokestis. Mokesčio deklaracija. Išvados. Priedai (4).
  Apskaita, kursinis darbas(13 puslapių)
  2008-05-29
 • Įmonės mokestinė atskaitomybė: UAB "Diena"

  Įvadas. Mokesčiai ir jų skaičiavimai. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Nekilnojamojo turto mokestis. Mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių. Pelno mokestis. Išvados. Priedai (3 psl.).
  Apskaita, kursinis darbas(12 puslapių)
  2010-01-06
 • Įmonės mokumo analizė: A. Urbono IĮ

  Įvadas. Įmonių mokumo analizė. Likvidumo ir mokumo interpretavimas. Įmonės mokumo ir pelningumo ryšys. Įmonės mokumo ir finansinio stabilumo tarpusavio ryšys. Įmonės trumpalaikio mokumo analizė. Trumpalaikio mokumo rodikliai ir jų vertinimas. Įmonės ilgalaikio mokumo analizė. Įmonės ilgalaikio mokumo rodikliai ir jų vertinimas. A. Urbono IĮ mokumo rodiklių analizė. A. Urbono IĮ ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. A. Urbono IĮ trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Lietuvos Respublikos (LR) verslo įmonių mokumo analizė. Išvados. Priedai (4).
  Finansai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-04-05
 • Įmonės mokumo ir pelningumo rodikliai: AB "Mažeikių nafta"

  Įvadas. Mokumo ir pelningumo esmė. Pelningumo rodikliai. Likvidumo (mokumo) rodikliai. AB "Mažeikių nafta" pelningumo ir mokumo rodikliai. AB "Mažeikių nafta" vieta, veiklos kryptis ir istorinė apžvalga. Darbuotojai ir jų darbo užmokestis. AB "Mažeikių nafta" gaminiai ir jų realizavimas. Gaminių kaina ir gaminių standartai. AB "Mažeikių nafta" pelningumo rodikliai. AB "Mažeikių nafta" mokumo (likvidumo) rodikliai. Išvados. Priedai (6 psl.)
  Ekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2010-03-31
 • Įmonės organizacijos formavimas

  Gaminio savikainos apskaičiavimas. Projektavimo darbų laiko sąnaudos. Projektuojamųjų darbo apmokėjimo sąnaudos. Gaminio projektavimo sąnaudos. Technologinis gamybos paruošimas. Ruošinių gamybos technologijos darbo užmokesčio sąnaudos. Mechaninio apdirbimo technologijos darbo užmokesčio sąnaudos. Kitų technologinių procesu darbo užmokesčio sąnaudos. Gaminio technologinio parengimo sąnaudos. Tiesioginės medžiagų sąnaudos. Pagrindinių medžiagų vertė. Grįžtamųjų atliekų vertės skaičiavimas. Pagalbinių medžiagų vertė. Įsigyjamų pusgaminiu, komplektuojamų gaminių vertės skaičiavimas. Ilgalaikio turto vertė ir nusidėvėjimas. Įrengimų poreikio ir jų galingumo skaičiavimas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimas. Darbo užmokesčio išlaidų apskaičiavimas. Pagrindiniu darbininkų darbo užmokesčio apskaičiavimas. Tiesioginių darbo užmokesčio išlaidų skaičiavimas. Vandens, sunaudoto gamybos tikslams, išlaidos. Suslėgto oro, panaudotų detalių gamybai, išlaidos. Netiesioginės darbo užmokesčio išlaidos. Išlaidos patalpų šildymui. Išlaidos patalpų apšvietimui. Veiklos sąnaudos. Bendrosios ir administracinės sąnaudos. Atlyginimų ir socialinio draudimo sąnaudos. Patalpų nuomos sąnaudos.
  Vadyba, kursinis darbas(13 puslapių)
  2008-04-01
 • Įmonės organizacinė struktūra, jų tipai

  Įvadas. Įmonės organizacinės valdymo struktūros samprata. Įmonių organizacinių valdymo struktūrų tipai. Patriarchalinė struktūra. Linijinė organizacinė valdymo struktūra. Funkcinė organizacinė valdymo struktūra. Linijinė-funkcinė organizacinė valdymo struktūra. Divizinė organizacinė valdymo struktūra. Matricinė organizacinė valdymo struktūra. Tinklinė organizacinė valdymo struktūra. Organizacinių valdymo struktūrų nauji variantai. Neformali organizacinė struktūra. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-04-20
 • Įmonės organizacinės valdymo struktūros ir administracijos darbo pasidalijimo analizė: IĮ "Lucus"

  Įvadas. IĮ "Lucus" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Vadybinės veiklos organizavimo teorinė analizė. Įmonės OVS forma. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Linijinė – funkcinė valdymo struktūra. Matricinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas organizacijoje. Darbo pasidalijimas vertikaliuoju OVS aspektu. Hierarchijos. Centralizacija. Kontrolė. Darbo pasidalijimas horizontaliuoju OVS aspektu. Individualios įmonės "Lucus" valdymo struktūros ir administracijos darbo pasidalijimo įvertinimas. IĮ "Lucus" valdymo struktūra. IĮ "Lucus" darbo pasidalijimo įvertinimas vertikaliuoju OVS aspektu. Darbo pasidalijimas pagal hierarchinių pakopų skaičių. Įmonės darbo pasidalijimas pagal kontrolės apimtis. Įmonės darbo pasidalijimo pagal centralizacijos laipsnį įvertinimas. IĮ "Lucus" darbo pasidalijimo įvertinimas horizontaliuoju OVS aspektu. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-03-09
 • Įmonės palaikomų ryšių su visuomene plėtojimo kryptys: viešbutis "Baltpark"

  Įvadas. Viešbučių palaikomų ryšių su visuomene samprata, tikslai ir organizavimas. Palaikomų ryšių su visuomene samprata. Viešbučiui svarbios visuomenės grupės. Specifinė ryšių su visuomene grupė. Ryšiai su žiniasklaida. Komunikavimo su pasirinktomis visuomenės grupėmis būdai. Ryšių su visuomene organizavimas. "Baltpark" viešbučio palaikomų ryšių su visuomene plėtojimo kryptys. Viešbučio "Baltpark" veiklos pristatymas. Tyrimo pagrindimas. Tyrimo analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (1).
  Vadyba, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-02-09
 • Įmonės pardavimų skatinimo priemonių analizė: viešbutis "Reval Hotel Lietuva"

  Įvadas. Pardavimų skatinimo samprata, priemonės ir pardavimų skatinimo organizavimo ypatumai. Rėmimo (komunikavimo) politika. Rėmimas. Reklama. Reklamos priemonių parinkimas. Pardavimo skatinimas. Asmeninis pardavimas. Ryšiai su visuomene. Pardavimų skatinimo priemonių naudojamų viešbutyje "Reval Hotel Lietuva" svarbos tyrimas. Bendros žinios apie viešbutį. Tyrimo pagrindimas. Konferencijų skyriaus personalas. Konferencijų skyriaus veikla, patalpos, naudojamos priemonės ir įranga. Salių talpa. Techninė įranga. Kainos. Darbai ir veikla. Ateities planai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-04-25
 • Įmonės paslaugos kokybės įvertinimas, nurodant blogos kokybės priežastis

  Įmonės paslaugos kokybės įvertinimas, nurodant blogos kokybės priežastis. Santrauka. Summary. Įvadas. Literatūros analizė. Teoriniai sprendimai. Tyrimai ir jų rezultatai. Tyrimo eiga. Vartotojų duomenų apibendrinimas ir įvertinimas. Darbuotojų duomenų apibendrinimas ir įvertinimas. Tyrimo rezultatai. Išvados ir rekomendacijos. Priedai. Darbas iliustruotas grafikais ir lentelėmis.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2005-11-28
 • Įmonės paslaugų gerinimo ekonominis pagrindimas: IĮ D. Rubino

  D. Rubino IĮ įmonės paslaugų gerinimo ekonominis pagrindimas. Įvadas. Ekonominė paslaugų verslo teorinė apžvalga. Prekybos įmonės paslaugų esmė, reikšmė ir rūšys. Paslaugų savybės. Paslaugų kokybės esmė. Pelnas ir pelningumas. Paslaugų gerinimo ekonominis pagrindimas įmonėje. Darbo metodika ir priemonės. Įmonės charakteristika. Paslaugų verslo ekonominė analizė. Paslaugų, prekių veiklos apimtys, pardavimų pajamos. Pelnas ir pelningumas. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-04-18
 • Įmonės paslaugų paketo pozicionavimas rinkoje: mobiliojo ryšio operatorius "TELE2"

  Įvadas. Pozicionavimo samprata. Pozicionavimo strategijos ir jų taikymas rinkoje. Pozicionavimas pagal vertę. Pozicionavimas pagal kainą. Prekių vardo pozicionavimas. Kitos pozicionavimo strategijos. Pozicionavimo taisyklės. Mobiliojo ryšio operatoriaus "TELE2" paslaugų paketo pozicionavimas Lietuvos rinkoje. Mobiliojo ryšio operatoriaus "TELE2" išskirtiniai bruožai. Konkurentų teikiamos paslaugos, kurios daro juos išskirtinius. Mobiliojo ryšio operatoriaus "TELE2" pozicionavimo strategijos įtvirtinimas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-03-05
 • Įmonės paslaugų plėtra marketingo aspektu: AB "Vilniaus bankas"

  Įvadas. Paslaugos samprata. Paslaugų klasifikavimas ir savybės. Paslaugų ir prekių marketingo skirtumai. Paslaugų marketingo komplekso elementai. AB "Vilniaus banko" veiklos analizė. AB "Vilniaus banko" charakteristika. AB "Vilniaus banko" finansinė veikla. AB "Vilniaus banko" organizacinė valdymo struktūra. AB "Vilniaus banko" marketingo veikla. AB "Vilniaus banko" Kauno filialo paslaugų vartotojų nuomonės tyrimas. AB "Vilniaus banko" Kauno filialo paslaugų vartotojų nuomonės tyrimo ataskaita. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2006-02-23
 • Įmonės paslaugų savikaina: AB "Baltijos laivų statykla"

  Įvadas. Produkto (paslaugos) savikaina. Savikainos samprata. Produkcijos savikainos kalkuliavimo tikslai ir metodai. AB "Baltijos laivų statykla" paslaugos. Įmonės aprašymas. AB "Baltijos laivų statykla" paslaugų savikainos nustatymas. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-06-13
 • Įmonės pelningumo analizė

  Įvadas. Įmonės "N" charakteristika. Įmonės "Nn" finansinės analizės metodinis pagrindimas. Įmonės "N" pelningumo rodiklių analizės būdai. Vertikali ir horizontali analizė. Diu Ponto akcinio kapitalo analizės metodas. Įmonės "N" pelningumo rodiklių analizė. Įmonės "N" pelningumo rodiklių apskaičiavimas. Veiksnių įtaka akcinio kapitalo pelningumui pagal Diu Ponto modelį. Pardavimų pelningumo rodiklis. Bendrojo bei grynojo pardavimų pelningumo rodiklių įvertinimas. Turto pelningumo rodiklio analizė. Kapitalo pelningumo rodiklio analizė. Įmonės "N" pelningumo tobulinimo kryptys. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2009-03-04
 • Įmonės pelno analizė: UAB "Jalsė"

  Santrauka. Summary. Įvadas. Literatūros apžvalga. UAB "Jalsė" įmonės ekonominės veiklos apibūdinimas. UAB "Jalsė" įmonės pelno analizė ir jos rodikliai. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2).
  Apskaita, kursinis darbas(43 puslapiai)
  2007-10-16
 • Įmonės pelno analizė: virtuvės langų gamyba UAB "Jurguva"

  Įvadas. Pelno reikšmė įmonei. Pelno funkcijos. Pelno sudėties ir struktūros analizė. Pelno analizės kryptys. UAB "Jurguva" bendrojo pelno veiksnių analizė. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-03-14
 • Įmonės personalas kaip sėkmės veiksnys

  Vadybos pagrindų kursinis darbas. Kursinio darbo vertinimas. Santrauka. Įvadas. UAB "Fotoplius" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga organizavimo tikslas ir objektai. Personalo vadybos turinys. Linijinė valdymo struktūra. Linijinio vadovo atsakomybė personalo valdymo srityje. Darbo su personalu veiksnių sistema. Mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Personalo valdymo formalizavimas. ir personalo valdymo aspektai. Personalo atranka. Verbavimo ir atrankos procesai. Personalo adaptavimas. Motyvavimo per poreikius modelis. Valdymo stilius ir elgsena. Visuotinė moralė. Smulkus verslas. Personalo saugumas. UAB "Fotoplius" personalo veiklos analizė. Linijinė valdymo sistema. Kvalifikacijos kėlimas ir atranka darbuotoju. Adaptacija. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2011-05-27
 • Įmonės planuojamos gaminti produkcijos pelningumo ekonominis pagrindimas: baldų gamyba UAB "Ąžuolynas"

  Įvadas. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius. Medžiagų poreikis produkcijai pagaminti. Išlaidos produkcijai pagaminti. Vieno darbininko naudingas darbo laikas. Pagrindinių darbininkų poreikis. Įmonės darbuotojų skaičius. Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis. Papildomas darbo užmokestis pagrindiniams darbininkams. Planuojamos pagaminti produkcijos tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Pagalbinių darbininkų papildomas darbo užmokestis. Administracijos darbuotojų ir aptarnaujančio personalo darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Vieno darbuotojo vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Vieno pagrindinio darbininko vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Patalpų nuomos išlaidos. Pagalbinių medžiagų išlaidos įrengimų ir patalpų priežiūrai. Netiesioginės gamybos išlaidos. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Atskirų gaminių gamybinės savikainos struktūra. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Vieno gaminio komercinė savikaina. Atskirų gaminių pelningumas. Planuojamos pardavimo pajamos. Įmonės bendras ir grynas pelnas. Bendrasis ir grynasis pardavimo pelningumas. Nenuostolingų pardavimų mastas, Lt. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2009-04-27
Puslapyje rodyti po