Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės kainų politika: AB "Rytų skirstomieji tinklai"

  Įvadas. Analitinė dalis. Kainos samprata ir reikšmė. Kainodaros tikslai. Kainos nustatymo metodai. Prekių kainų nustatymo variantai. Kainų strategijos. Tiriamoji dalis. AB "Rytų skirstomieji tinklai" pristatymas. Elektros energijos kainos nustatymo principai. Elektros energijos kainos tikslai. Elektros energijos kainos išskaidymas ir taikymas. Elektros energijos skirstymo paslaugų kainų skaičiavimas. AB "Rytų skirstomieji tinklai" elektros energijos kainos pasirenkant tarifus. Elektros energijos visuomeninio tiekėjo kainos viršutinės ribos skaičiavimas. AB "Rytų skirstomieji tinklai" kainodaros strategija. AB "Rytų skirstomieji tinklai" taikomos elektros energijos kainų nuolaidos. Kainodaros ypatumai. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-07-30
 • Įmonės kokybinio veiklos įvertinimo ataskaita, remiantis Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modeliu

  Įmonės charakteristika. Organizacijos veiklos aprašymas. Žmonės. Personalo planavimas, valdymas ir tobulinimas. Žmonių žinių ir kompetencijos identifikavimas, vystymas ir skatinimas. Žmonių įtraukimas į įmonės veiklos tobulinimą ir įgaliojimų jiems suteikimas. Žmonių ir organizacijos bendravimas. Žmonių apdovanojimas, jų pripažinimas ir rūpinimasis. Žmonių rezultatai. Darbuotojų požiūris į įmonę. Įmonės veiklos rodikliai, susiję su darbuotojų poreikių ir lūkesčių tenkinimu.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2005-06-07
 • Įmonės komandinio darbo organizavimas siekiant gerinti kokybę: AB "Lietuvos Telekomas"

  Santrauka. Įvadas. Organizacijos komandinio darbo organizavimas siekiant gerinti kokybę. Organizacijos teorinė raida. Visuotinės kokybės vadybos koncepcija. Komandos samprata. Komandos kūrimas. Komandinio darbo organizavimas. Komandos funkcionavimo ciklo etapai. Komandos vidinė sandara. Komandinio darbo sąlygos. Teoriniai sprendimai. Visuotinės kokybės įgyvendinimo organizavimas. Tyrimo metodų parinkimas. Komandinio darbo būklės nustatymas. Komandos narių funkcijos. Komandinio darbo rezultatų sprendimų priėmimas. Tyrimai ir jų rezultatai. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. AB "Lietuvos telekomas" pristatymas. Tyrimo aprašymas. Tyrimo rezultatai. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2).
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-04-13
 • Įmonės kompiuterių tinklo projektavimas: UAB "Lisandra"

  Kompiuterinių tinklų projektavimas ir diegimas. Įvadas. Analitinė dalis. Užduoties analizė. Kompiuterių tinklų technologijų apžvalga. Įmonės veiklos, organizacinės struktūros, padalinių geografinio išsidėstymo bei poreikių analizė. Reikalavimų projektuojamam kompiuterių tinklui bei informacinei sistemai suformulavimas. Galimų sprendimų analizė, bendrojo sprendimo pasirinkimas. Projektinė dalis. Adresų plano sudarymas. Maršrutizacijos protokolų bei intelektualių servisų parinkimas. Vietinių tinklų projektavimas. Branduolio ir paskirstymo tinklo įrenginių bei įrangos apskaičiavimas, parinkimas ir diegimas. Tinklo efektyvumo bei reikalingo ryšio kanalo su internetu skaičiavimas parinkimas ir diegimas. Kompiuterių tinklo įrangos išsidėstymo ir kabelių sistemos projektavimas. Projektuojamo tinklo sandaros sudarymas. Tinklo įrenginių bei įrangos (išskyrus darbinės stoties) pirminės konfigūracijos lentelių sudarymas. Gedimų paieškos tinkle algoritmo sudarymas. Darbo rezultatų apibendrinimas, išvados. Literatūros sąrašas. Grafinai darbai: Esamo kompiuterių tinklo sandara. Projektuojamo įmonės kompiuterių tinklo sandara. Projektuojamo tinklo jungimo schema. Įrangos išdėstymo schema.
  Kompiuteriai, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2006-01-17
 • Įmonės kompiuterizavimas: VĮ "Utenos regiono keliai"

  VĮ veiklos aprašymas. Bendros nuostatos. Įmonės tikslai ir veiklos pobūdis. Schemos. Kompiuterizavimo veiklos žingsniai. Projekto darbai ir jų trukmė. Išteklių valandiniai įkainiai. Technologinės įrangos pasiūla. Taikomosios programos aprašo schema.
  Informatika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2009-05-12
 • Įmonės komunikacijos sistema ir jos tobulinimas: drabužių pardavimas UAB "Danbalt Boutique"

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti "UAB Danbalt Boutique" komunikacijos sistemą ir pateikti komunikacijos tobulinimo galimybes šioje įmonėje. UAB "Danbalt Boutique" komunikacijos sistema. Įmonės komunikacijos sistemos samprata. Įmonės komunikacijos sistemos struktūra. Įmonės komunikacijos formos. Komunikacijos lygiai. Komunikacijos tinklai, rūšys ir priemonės. Komunikacijos proceso barjerai. Organizacijos komunikacijos efektyvumą sąlygojantys veiksniai. Įmonės komunikacijos sistemos tyrimo metodologija. UAB "Danbalt boutique" įmonės apibūdinimas. UAB "Danbalt boutique" komunikacijos sistemos efektyvumo vertinimo kriterijai. Tyrimo metodai. Tyrimo logika. UAB "Danbalt boutique" organizacijos komunikacijos sistemos tyrimo rezultatai ir rekomendacijos. Tyrimų rezultatų analizė. Rekomendacijos. Išvados. Priedas (12 psl.).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2010-05-19
 • Įmonės konkurencinės pozicijos vertinimas

  Įvadas. Konkurencinės analizės reikšmė identifikuojant įmonės poziciją rinkoje. Konkurencinės pozicijos analizė ir apibrėžimas. Bostono konsultacinės grupės matrica. "Makinzi" matrica. SWOT analizė. ALD matrica. Ch. Hofer matrica. PIMS analizė. UAB "Rivaka" konkurencinės pozicijos nustatymas naudojant SWOT analizę. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-11-29
 • Įmonės konkurencingumo tyrimas: statybos prekės UAB "Malonė"

  UAB "Malonė" konkurencingumo tyrimas: metodikos ir praktika. Įvadas. Teorinė dalis. M. Porter konkurencinės analizės struktūra. Konkurentų analizės komponentai. Ateities tikslai. Prielaidos. Esama strategija. Galimybės. M. Porter 5 konkurencinių jėgų modelis. Klientų derėjimosi galia. Tiekėjų derėjimosi galia. Pakaitalų grėsmė. Naujų konkurentų grėsmė. Esančių konkurentų grėsmė. Duomenų apie konkurentus rinkimo schema. Konkurentų atsakomųjų veiksmų įvertinimas. Konkurentų analizės klaidos. Praktinė dalis. Apie UAB "Malonė". UAB "Malonė" konkurencingumo tyrimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-03-06
 • Įmonės konkurencinio marketingo sprendimai: baldų įmonė

  Įvadas. Įmonės aprašymas. Trumpa istorija. Įmonės konkurencinis pranašumas. Konkurencinio pranašumo įgijimo galimybės. Rinkos patrauklumas. Konkurentų stiprybės ir silpnybės. Prekių konkurencingumas. Marketingo veiklos konkurencingumas. Įmonės galimybės įgyti pranašumą. Konkuravimo strategijos parengimas. Konkuravimo strategija. Marketingo strategija. Rinkos aprėpimo strategija. Marketingo komplekso elementų strategijos. Kainos strategija. Konkurentų atsakomųjų veiksmų numatymas. Alternatyvios strategijos. Galima konkurento reakcija. Strategijos įtaka įmonės pelnui. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-03-07
 • Įmonės konkurencinis pranašumas: UAB "Mauglis"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės konkurencinis pranašumas. Konkurencinio pranašumo įgijimo galimybės. Rinkos patrauklumas. Konkurentų stiprybės ir silpnybės. Paslaugų konkurencingumas. Marketingo veiklos konkurencingumas. Įmonės galimybės įgyti pranašumą. Konkuravimo strategijos parengimas. Konkuravimo strategija. Marketingo strategija. Konkurentų atsakomųjų veiksmų numatymas. Alternatyvios strategijos. Galima konkurento reakcija. Strategijos įtaka įmonės pelnui. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(39 puslapiai)
  2007-04-04
 • Įmonės kreditiniai santykiai su bankais

  Įmonės finansų kursinis darbas. Įvadas. Literatūros apžvalga. Įmonės kreditinių santykių su bankais organizavimas. Kreditas jo esmė ir būtinumas. Kreditas, jo rūšys ir apdraudimas. Kredito sistema ir jo veikimas. Kredito funkcijos ir principai. Kredito limitas. Kredito reikšmė. Kredito rizika. Kredito grąžinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-05-29
 • Įmonės kreditiniai santykiai su bankais (2)

  Įvadas. Tikslas: išsiaiškinti įmonių kreditinius santykius su bankais. Kredito reikšmė ir funkcijos. Komercinių bankų atliekamos funkcijos. Finansavimo paslaugos. Paskolos. Lizingas. Lizingo apžvalga. Kredito linija. Faktoringas. Faktoringo rinkos apžvalga. Forfeitingas. Overdraftas. Lengvatiniai kreditai. Papildomi finansavimo šaltiniai. Kitos komercinių bankų paslaugos. Kredito rizika. Paskolos monitoringas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2009-10-22
 • Įmonės kultūros ir konkurencingumo sąveikos tyrimas

  Įvadas. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos konkurencingumo samprata. Tyrimo metodologija. Rezultatų analizė. Veiksnių įtaka konkurencingumui. Išvados. Priedas (1).
  Vadyba, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2007-03-19
 • Įmonės LAN tinklo architektūra ir tokio tinklo programinė įranga

  Įvadas. Darbo tikslas: Suprojektuoti vidinį įmonės tinklą su keliomis saugumo zonomis. Paanalizuoti tinklo įrenginių programinę įrangą. Detaliau išanalizuosime ugniasienės ir duomenų bazės serverius. Darbo eiga. Ugniasienės (FireWall). DMZ (demilitarizuota) zona. Pašto serveris. Duomenų bazės (DB) serveris. www serveris. Vidinis įmonės tinklas. NAT serveris. Išvados.
  Programos, kursinis darbas(20 puslapių)
  2009-05-04
 • Įmonės likvidumo galimybių studija: AB "Vilniaus vingis"

  Įvadas. Įmonės vertinimas. Įmonės veiklos pasibaigimas. Įmonės mokumo ir likvidumo sąvokos. Likvidumo preferencijos teorija. Bankrotas. Bankroto bylos iškėlimas teisme. Kada keliama bankroto byla? Ieškinio pareiškimo bankroto bylos iškėlimo tvarka ir reikalingi dokumentai. Bankrutuojančių įmonių turto pardavimas. Kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarka. Kreditorių eiliškumas. Supaprastintas bankroto procesas. Įmonės bankroto bylos nagrinėjimas ne teismo tvarka. Įmonės administratoriaus veikla. Bankroto bylos nutraukimas. Bankrutavusios įmonės likvidavimas. Restruktūrizavimas. Įmonių restruktūrizavimo įstatymų reikšmingumas. Subjektai galintys iškelti restruktūrizavimo bylą. Restruktūrizavimo proceso kontrolė. Įmonės "Vilniaus vingis" finansinės būklės rodikliai. AB "Vilniaus vingis". AB "Vilniaus vingis" produkcija. AB "Vilniaus vingis" įrangos gamyba. AB "Vilniaus vingis" siūlomos produkcijos paslaugos. AB "Vilniaus vingis" struktūrinė valdymo schema. AB "Vilniaus vingis" veiklos ir finansiniai rodikliai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2006-11-25
 • Įmonės logistinės veiklos analizė: UAB "VP Market"

  Įvadas. "VP Market" veiklos aprašymas ir informacinių šaltinių apžvalga. Logistinės veiklos metodologinė analizė. Logistikos produkto analizė. Užsakymų tvarkymo tobulinimas. Sandėliavimo sistemos svarba. UAB "VP Market" logistinės veiklos analizė. UAB "VP Market" logistinio produkto analizė. UAB "VP Market" užsakymų tvarkymo ciklas bei būdai. UAB "VP Market" sandėliavimo sistemos analizė. UAB "VP Market" logistikos planavimo analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Transportas ir logistika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-11-07
 • Įmonės marketingas: siuvykla UAB "Svaja"

  Marketingo programos elementai. Mūsų įmonės naudojama koncepcija. Praktiniai pavyzdžiai kiekvienam marketingo tipui. Įmonės "Svaja" mikro ir makro aplinkos. Mikro aplinka. Makro aplinka. Konkurentai. Rinkoje esančių įmonių apžvalga. Įmonių konkurenčių užimamos rinkos dalys. Konkurencingų įmonių išsidėstymas. Konkurentų gaminamos produkcijos asortimentas. Konkurencijos produktų kainos ir kainų taikymo strategijos. Konkurentų produkcijos pateikimo metodai ir strategijos. Konkurentų rėmimo politika. Tikslinės rinkos nustatymas. Faktoriai įtakojantys prekės pirkimą. Prekė. Prekės sudėties lygmenys. Asortimento parametrai. Prekės identifikavimas. Prekės įpakavimas. Prekės gamybos galimos nutraukimo priežastis. Kaina. Kainos nustatymo tikslas vartotojų rinkoje. Kainos nustatymo metodas. Kainos strategijos. Pateikimas. Prekės pateikimo kanalas. Prekės pateikimo strategija. Prekės pateikimo metodas. Rėmimas. Rėmimo veiksmai. Rėmimo strategija. Reklaminis pranešimas. Rėmimo biudžeto sudarymo metodas. Mūsų įmonės rėmimo biudžetas. Strateginis planas. Įmonės "Svaja" vizija. Įmonės "Svaja" misija. Įmonės "Svaja" tikslas. Įmonės "Svaja" uždaviniai. SWOT analizė. Išvados. Priedas.
  Rinkodara, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-02-13
 • Įmonės marketingo analizė: draudimas ADB "Preventa"

  ADB "Preventa" veiklos sritis: sveikatos, turto bei civilinės atsakomybės draudimas. Įvadas. ADB "Preventa" veiklos ir informacinių šaltinių apžvalga. Įmonės marketingo veiklos vertinimo principai. Įmonės marketingo makroaplinka. Įmonės marketingo mikroaplinka. Rinkos segmentavimas ir tikslinio segmento parinkimas. Marketingo komplekso elementai. Prekė/produktas. Kaina. Paskirstymas/pateikimas. Rėmimas. ADB "Preventa" aplinkos ir marketingo komplekso analizė. ADB "Preventa" marketingo makroaplinkos analizė. ADB "Preventa" marketingo mikroaplinkos analizė. ADB "Preventa" rinkos segmentavimas ir tikslinio segmento parinkimas. ADB "Preventa" marketingo komplekso elementų analizė. ADB "Preventa" prekės/produkto analizė. ADB "Preventa" kainodaros analizė. ADB "Preventa" paskirstymo/pateikimo analizė. ADB "Preventa" rėmimo analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedas: ADB "Preventa" teikiamos draudimo rūšys.
  Rinkodara, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-09-27
 • Įmonės marketingo analizė: spaudos ir kalendorių leidykla UAB "Ūkininko patarėjas"

  UAB "Ūkininko patarėjas" užsiima periodinės spaudos (keturi laikraščiai, vienas žurnalas) knygų bei kalendorių leidyba. Summary. Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės marketingo aplinkų analizė. Mikroaplinkos analizė. Personalo analizė. Kapitalo analizė. Makroaplinkos analizė. Teisinės aplinkos analizė. Gamtinės aplinkos analizė. Konkurencinės aplinkos analizė. Įmonės rinkos tyrimas. Rinkos tyrimas ir segmentavimas. Rinkos tyrimo duomenų analizė. Rinkos tyrimų ataskaita. Įmonės marketingo komplekso analizė. Produkto analizė. Kainų politikos analizė. Pateikimo analizė. Rėmimo analizė. Įvaizdžio formavimo analizė. Įmonės marketingo valdymo analizė ir vertinimas. Marketingo veiklos organizavimo analizė. Marketingo plano analizė. Marketingo strategijos analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1).
  Rinkodara, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2006-09-26
 • Įmonės marketingo komplektas: draudimas "ERGO Lietuva"

  Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Rinkos apžvalga. Konkurentų analizė. "ERGO Lietuva" marketingo kompleksas. Produktas. Kaina. Rėmimas. Paskirstymas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(14 puslapių)
  2007-03-30
Puslapyje rodyti po