Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo apskaita įmonėje

  Įvadas. Ilgalaikio materialiojo turto samprata, jo klasifikavimas ir įvertinimas. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo apskaita. IMT nusidėvėjimo principai. MIT nusidėvėjimo metodų klasifikavimas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo žiniaraštis. IMT netekimo apskaita. IMT perleidimo ypatumai. IMT turto nurašymas. "X" įmonės ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas ir jo apskaita. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-11-06
 • Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo apskaita įmonėje (2)

  Įvadas. Uždaviniai. Išsiaiškinti, kokį nusidėvėjimo būdą taiko pasirinkta įmonė ir ar ji laikosi kriterijų nustatytų atitinkamuose normatyvuose. Teorinė dalis. Tiesiogiai proporcingas (tiesinis) nusidėvėjimo skaičiavimo metodas. Produkcijos kiekio nusidėvėjimo apskaitos metodas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita pagreitintais nusidėvėjimo metodais. Praktinė dalis: TŪB "U". Pavyzdinis sąskaitų planas skirtas tik ilgalaikio turto skaičiavimui. Išvados. Priedas (1 psl.).
  Apskaita, kursinis darbas(17 puslapių)
  2009-04-27
 • Ilgalaikio turto apskaita

  Ilgalaikio materialaus turto esmė ir klasifikavimas. Įsigyjamo ir turimo ilgalaikio materialaus turto apskaita. Materialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Tiesiog proporcingas (tiesinis) nusidėvėjimo skaičiavimo metodas. Produkcijos kiekio nusidėvėjimo apskaičiavimo metodas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaičiavimas mokesčių apskaičiavimo tikslais. Mažėjančios vertės ir metų skaičiaus metodai. Materialaus ilgalaikio turto netekimų apskaita. Materialaus ilgalaikio turto nurašymas. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis, schemomis.
  Apskaita, kursinis darbas(30 puslapių)
  2005-11-21
 • Ilgalaikio turto apskaita (2)

  Įvadas. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto esmė. Ilgalaikio turto įvairovė. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaita. Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija. Plėtros darbai. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Įkainojimas ir apskaita. Nusidėvėjimas. Tiesiog proporcingas nusidėvėjimo skaičiavimo metodas. Produkcijos kiekio nusidėvėjimo apskaitos metodas. Remonto apskaita. Netekimas ir perleidimas. Ilgalaikis finansinis turtas. Ilgalaikio finansinio turto esmė ir sudėtis. Lizingo apskaita. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-10-10
 • Ilgalaikio turto apskaita (3)

  Įvadas. Įmonės turtas ir jo klasifikavimas. Nematerialus įmonės turtas. Formavimo savikaina. Nematerialus turtas. Ilgalaikis materialus turtas. Ilgalaikio materialaus turto įsigijimo apskaita. Ilgalaikio materialaus turto patobulinimas bei kapitalinis remontas. Turto perkainojimas. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimas. Ilgalaikio materialiojo turto perleidimas. Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas. Ilgalaikio turto apskaitos dokumentavimas. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-11-06
 • Ilgalaikio turto apskaita (5)

  Įvadas. Ilgalaikis nematerialus įmonės turtas. Ilgalaikis materialus įmonės turtas. Finansinis turtas. Kitas ilgalaikis turtas. Ilgalaikio materialaus turto įsigijimo apskaita. Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas (amortizacija). Ilgalaikio materialiojo turto perleidimas. Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas ir likvidavimas.
  Apskaita, kursinis darbas(20 puslapių)
  2010-01-07
 • Ilgalaikio turto apskaita įmonėje: prekyba statybinėmis bei apdailos medžiagomis

  Įvadas. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto samprata. Ilgalaikio turto klasifikacija. Ilgalaikis materialus turtas. Turto įsigijimas, įkainojimas, perkainojimas ir apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo esmė ir skaičiavimo metodai. Ilgalaikio materialiojo turto remonto ir rekonstrukcijos apskaita. ilgalaikio turto apskaita įmonėje "x". Įmonės "x" veiklos aprašymas. Įmonės "x" turto sudėtis ir struktūrinė analizė. Ilgalaikio materialaus turto analizė. Ilgalaikio materialaus turto ekonominio efektyvumo įvertinimas. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2009-12-24
 • Ilgalaikio turto apskaita įmonėje: UAB "Bentlis"

  Informacija apie įmonę. Ilgalaikio turto apskaita. Įmonės ilgalaikis turtas? Ilgalaikio turto klasifikavimas, įkainojimas. Ilgalaikio turto sintetinės ir analitinės apskaitos organizavimas įmonėje. Objektų inventoriniai numeriai, jų suteikimo sistema įmonėje. Materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ir nurašymo tvarka, dokumentinis įforminimas ir apskaita. Objektų vidinio perkėlimo dokumentavimas ir apskaita. Nuosavos statybos, remonto ir rekonstrukcijos darbų dokumentavimas ir apskaita. Įmonės ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiai normatyvai. Nusidėvėjimo (amortizacijos). Skaičiavimas įmonėje ir apskaita. Įmonės nematerialusis ilgalaikis turtas. Nematerialiojo turto įsigijimo, nurašymo ir amortizacijos skaičiavimo tvarka ir apskaita. Formavimo savikainos sudėtis įmonėje. Kapitalizuotų išlaidų apskaita, jų amortizacija ir nurašymas. Įmonės finansinis turtas, jo apskaita. Ilgalaikio turto inventorizavimo tvarka, rezultatų dokumentinis įforminimas ir neatitikimų naikinimas apskaitoje. Priedas: ilgalaikio turto apskaitos dokumentų pavyzdžiai. Ilgalaikio materialiojo turto registracijos knyga. Ilgalaikio turto sąrašas pagal buvimo vietą. Ilgalaikio turto apskaitos kortelė. Ilgalaikio materialiojo turto įvedimo į eksploataciją aktas. Savos gamybos ilgalaikio turto pajamavimo aktas. Ilgalaikio turto perdavimo-priėmimo aktas. Ilgalaikio turto likvidavimo aktas. Materialinių vertybių, gautų ardant ir demontuojant pastatus bei įrenginius, pajamavimo aktas. Ilgalaikio turto remonto sąnaudų kortelė. Suremontuotų, modernizuotų ar rekonstruotų objektų perdavimo-priėmimo aktas. Ilgalaikio materialiojo turto inventorizacijos aprašas. Ilgalaikio materialiojo turto inventorizacijos aprašas. Vertybinių popierių inventorizacijos aprašas. Ilgalaikio turto inventorizacijos rezultatų sutikrinimo žiniaraštis. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo žiniaraštis.
  Apskaita, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-04-12
 • Ilgalaikio turto apskaita: prekyba tabaku UAB "Cigarai"

  Įvadas. tikslas – išnagrinėti ilgalaikio turto apskaitą įmonėje "Cigarai". Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio nematerialaus turto apskaita. Ilgalaikio materialaus turto apskaita. Ilgalaikio turto apskaita UAB "Cigarai". UAB "Cigarai" veiklos aprašymas UAB "Cigarai" ilgalaikio turto apskaita. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-10-23
 • Ilgalaikio turto inventorizacija ir jos rezultatų apskaita prekybos įmonėse

  Įvadas. Inventorizacijos esmė ir reglamentavimas. Inventorizacijos rūšys. Inventorizacijos terminai. Inventorizacijos etapai. Pasirengimas inventorizacijai. Ilgalaikio turto inventorizacijos atlikimas. Ilgalaikio nematerialaus turto inventorizacijos atlikimas. Ilgalaikio materialaus turto inventorizacijos atlikimas. Turto, išsinuomoto ar gauto pagal išperkamosios panaudos sutartis, inventorizacijos atlikimas. Investicijų inventorizacijos atlikimas. Nebaigtų statybos darbų inventorizacijos atlikimas. Inventorizacijos įforminimas. Inventorizacijos duomenų sutikrinimas su apskaitos duomenimis. Nustatytų apskaitos klaidų ištaisymas. Rezultatų išvedimas. Vadovo priimto sprendimo dėl rezultatų registravimo apskaitoje vykdymas. Vadovo sprendimas. Inventorizacijos rezultatų registravimas apskaitoje. Išvados. Schemos. Priedai.
  Apskaita, kursinis darbas(46 puslapiai)
  2005-11-18
 • Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita įmonėje: UAB "Realas"

  Įvadas. Ilgalaikio turto skirstymas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Tiesiogiai proporcingas (tiesinis) metodas. Produkcijos nusidėvėjimo metodas. Metų skaičiaus nusidėvėjimo metodas. Dvigubas (vertės sumažėjimo) nusidėvėjimo metodas. Įsigytas ilgalaikis materialus ilgalaikis turtas neparodomas finansinėje apskaitoje. Nurašytas ilgalaikio materialaus turto likvidacinės vertės pakitimas. Išvados. Priedas.
  Apskaita, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-05-25
 • Ilgalaikis eksporto finansavimas

  Įvadas. Bendra Lietuvos eksporto apžvalga. Tarptautinės prekybos finansavimo samprata. Vidutinės trukmės ir ilgalaikis finansavimas bei jo metodai. Bankų teikiami eksporto kreditai. Tiekėjo kreditas. Pirkėjo kreditas. Banko- bankui kreditas. Eksporto finansinis kreditas. Forfeitingas. Forfeitingo sąvoka. Forfeitingo vykdymas. Forfeitingo funkcijos. Forfeitingo kaštai. Eksporto lizingas. Eksporto lizingo sąvoka ir rūšys. Eksporto lizingo palyginimas su bankų teikiamais kreditais. Eksporto lizingo vykdymas. Eurorinkos finansavimo instrumentai. Euroobligacijos. Euronotos. Komerciniai eurovekseliai. Ilgalaikio eksporto kreditavimo metodų naudojimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2007-03-27
 • Ilgalaikių paskolų rinkos tyrimas: DnB NORD bankas

  Įvadas. DnB NORD banko charakteristika. Banko vizija. Banko misija. Banko vertybės. Kreditai. Ilgalaikiai kreditai. Būsto kreditas. Privatūs kreditai. Segmentavimas pagal amžių. Išvados. Segmentavimas pagal socialinę grupę. Išvados. Segmentavimas pagal pajamas tenkančias vienam šeimos nariui. Išvados. Bendros išvados ir siūlymai. Priedai (1).
  Rinkodara, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2007-12-16
 • Imanuelio Kanto amžinosios taikos koncepcija

  Įvadas. Amžinosios taikos koncepcija I. Kanto filosofijoje. Amžinosios taikos sutartis. Ko reikia Taikos būklei įsteigti. Pilietinė santvarka. Respublika. Laisvų valstybių federacija. Pasaulietinės pilietybės teisė. Amžinosios taikos garantija. Taiką garantuoja gamta. Būdai garantuojantys taiką. Politikos ir moralės sutarimas amžinoje taikoje. I. Kanto reikšmė šiuolaikiniam pasauliui. I. Kantas ir NATO. Amžinosios taikos vizija I. Kanto filosofijoje. Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) - "išrinktoji" tauta? I. Kanto taikos sąjungos ir NATO panašumai. Profesorius A. Jokubaitis apie I. Kantą. Taika šiandien. Kelias į taiką nėra lengvas. Europa ir Amerika šiandien, pagal R. Kaganą. Pasaulinė taikos diena Popiežius Jonas Paulius II apie taiką. Popiežius Jonas Paulius II apie taiką. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-02-09
 • Imitacinio modeliavimo teorijos praktinis taikymas: prekyba naujais automobiliais UAB "AP"

  Operacijų valdymo kursinis projektas. Įvadas. Tikslas suformuluoti bei aprašyti operacijų valdymo uždavinį ir pasitelkus kompiuterinį modelį šį uždavinį išspręsti. Verbalinis modelis. Matematinis modelis. Kompiuterinis uždavinio sprendimas. Atsitiktinių skaičių panaudojimas modeliavime. Atsargų valdymo modeliavimas. Rezultatų analizė. Galimų sprendimo priėmimo situacijų, naudojant uždavinio sprendinius, nagrinėjimas ir sprendimo priėmimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-05-19
 • Imitacinis modeliavimas sprendimų paramos sistemose

  Įvadas. Verbalinis modelis. Matematinis modelis, kompiuterinis uždavinio sprendimas ir rezultatų analizė. Sprendimo priėmimas. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(14 puslapių)
  2007-10-15
 • Įmonė kaip ekonominis procesas

  Įmonė - ekonominio proceso pagrindas. Įmonės kūrimas. Įmonės plėtra. Įmonės privatizavimas. Įmonės likvidavimas. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtojimo problemos ir strategija. Išvada. Marketingas. Marketingo samprata. Marketingo tipai. Marketingo koncepcijos. Marketingo tikslai, uždaviniai, funkcijos. Rinkos tyrimas. Išvada.
  Vadyba, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-11-15
 • Įmonė. Veiklos formos ir tikslai

  Įmonės tikslai. Įmonės ekonominiai tikslai. Įmonės socialiniai tikslai. Veiklos formos pagal verslo pobūdį. Gamybinė veiklos forma. Komercinė veiklos forma. Finansinė veiklos forma. Įmonių rūšys pagal juridinį statusą. Individualios (personalinės) įmonės. Tikrosios ūkinės bendrijos. Komanditinės ūkinės bendrijos. Akcinės bendrovės. Kooperatinės bendrovės. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Žemės ūkio bendrovės. Kitos bendrovės. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2005-10-29
 • Įmonės (organizacijos) vidinės aplinkos struktūros pokyčių įtakos jos veiklos rezultatams modelis

  Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti, kaip organizacijos vidinės aplinkos pokyčiai įtakoja įmonės veiklos rezultatus. Organizacijos vidinės aplinkos sąvoka. Organizacijos vidinės aplinkos veiksniai. Tikslai. Socialiniai tikslai. Ekonominiai tikslai. Finansiniai ir strateginiai tikslai. Tikslų formulavimas. Organizacijos tikslų kompleksas. Organizacijos tikslų pokyčio įtakos įmonės veiklos rezultatams modelis. Užduotys. Organizacijos užduočių įtakos įmonės veiklos rezultatams modelis. Personalas. Personalo pokyčio įtaka organizacijos veiklos rezultatams modelis. Technologija. Technologijų klasifikavimas. Technologijų vertinimas. Technologijų matavimas remiantis jos tipologija. Mišrių technologijų vertinimas. Pirkimo rinkoje kriterijai. Technologijos įtaka organizacijos struktūrai. Technologijų pokyčio įtakos organizacijos veiklos rezultatams modelis. Kultūra. Kultūrą lemiantys veiksniai. Kultūros stiliai. Jėgos kultūra. Vaidmens kultūra. Užduoties kultūra. Asmeninė kultūra. Kultūros stilių vertinimas. Kultūros pokyčio įtakos organizacijos veiklos rezultatams modelis. Struktūra. Organizacinės struktūros projektavimas. Valdymo struktūros centralizacija. Centralizacijos privalumai ir trūkumai. Valdymo struktūros decentralizacija. Decentralizacijos privalumai ir trūkumai. Organizacinių struktūrų tipai. Linijinė struktūra. Funkcinė struktūra. Linjinė – funkcinė struktūra. Įmonės AB "Siūlas" vidinė aplinka ir jos pokytis. Įmonės AB "Siūlas" trumpas pristatymas. Įmonės tikslai ir užduotys. Įmonės personalas. Įmonės organizacinė struktūra. Įmonės technologijos. Įmonės kultūra. Įmonės vidinės aplinkos pokyčių įtakos organizacijos veiklos rezultatams modelis. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(45 puslapiai)
  2010-06-22
 • Įmonės akcijų kainas įtakojantys fundamentiniai veiksniai

  Įvadas. Akcijų samprata, esmė ir klasifikacija. Paprastųjų akcijų charakteristika. Privilegijuotųjų akcijų charakteristika. Fundamentalioji analizė. Ekonominės situacijos analizė. Ūkio šakos analizė. Įmonės analizė. VP portfelio pelningumas ir rizika. Fundamentaliosios ir kitų analizių derinimas. Techninės ir fundamentalios analizės trūkumai ir privalumai. Psichologiniai veiksniai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2011-05-02
Puslapyje rodyti po