Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Finansinė ataskaita: tarptautiniai krovinių vežimai UAB "Tentara"

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti UAB "Tentara" finansines ataskaitas. bendroji apskaitos apžvalga ir principai. Buhalterinės apskaitos vystymosi apžvalga. Bendrieji apskaitos principai. Apskaitos samprata. Finansinė apskaita balansas. Balanso apibūdinimas ir jo turinys. Svarbiausiųjų balanso rodiklių paaiškinimai. Turtas. Ilgalaikis turtas. Trumpalaikis turtas. Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai. Nuosavas kapitalas. Dotacijos, subsidijos. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pelno (nuostolio) ataskaitos apibūdinimas. Pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių paaiškinimas. pinigų srautų ataskaita. Pinigų srautų ataskaitos reikšmė ir teikiama informacija. Pinigų srautų ataskaitos rodiklių paaiškinimas nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. aiškinamasis raštas. Aiškinamojo rašto bendroji dalis. Aiškinamojo rašto specialiosios pastabos. Aiškinamojo rašto pažymos ir jų pastabos. UAB "Tentara" finansinių ataskaitų analizė. Apie įmonę. UAB "Tentara" finansinės ataskaitos. UAB "Tentara" balansas. Ilgalaikis turtas. Trumpalaikis turtas. Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. UAB "Tentara" pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Aiškinamasis raštas. Aiškinamojo rašto priedai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(41 puslapis)
  2009-10-19
 • Finansinė atskaitomybė ir auditas

  Įvadas. Įmonių finansinės atskaitomybės sudarymas. Įmonių finansinės atskaitomybės sudėtis. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Įmonių buhalterinės atskaitomybės sudarymas. Balanso sudarymas. Pelno (nuostolio) ataskaitos sudarymas. Pinigų srautų ataskaitos sudarymas. Finansinė atskaitomybė – pagrindas išoriniam auditui. Audito apibrėžimas, reikšmė ir tikslai. Audito apibrėžimas. Audito reikšmė. Audito tikslai. Audito klasifikavimas. Finansinis auditas. Finansinės ataskaitos - svarbiausias audito objektas. Finansinių ataskaitų duomenų panaudojimas auditoriaus veikloje. Finansinių duomenų reikšmingumas. Finansinė analizė atliekant auditą. Išvados.
  Auditas, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-02-23
 • Finansinė atskaitomybė: UAB "Vėjas"

  Įvadas. Finansinės atskaitomybės samprata. Finansinės atskaitomybės esmė ir tikslas. Įmonių finansinės atskaitomybės klasifikacija. Finansinės atskaitomybės parengimo principai. Finansinės atskaitomybės struktūra. Balanso struktūra. Pelno (nuostolių) ataskaitos struktūra. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos struktūra. Pinigų srautų ataskaitos ypatumai. Aiškinamojo rašto struktūra. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(20 puslapių)
  2010-04-16
 • Finansinė globalizacija

  Įvadas. Bendrai apie globalizaciją. Finansinės globalizacijos istorija. Ankstesnės globalizacijos bangos. Pirmoji globalizacijos banga: 1870 – 1914 metai. Atsitraukimas prie nacionalizmo: 1914 – 1945 metai. Antroji globalizacijos banga: 1945 – 1980 metai. Naujoji globalizacijos banga. Kintanti prekybos struktūra. Globalizacija verslo srityje. Antrojo pasaulinio karo pasekmės. Tarptautinės finansinės organizacijos. Tarptautinis valiutos fondas. Pasaulio bankas. Pasaulio banko funkcijos. Pasaulio bankas ir Lietuva. Įrodymai, kad globalizacija vyksta. Politika. Viešosios tvarkos palaikymas. Krašto gynyba. Ekonomika. Kultūra. Tarptautinės organizacijos. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2006-06-09
 • Finansinė veiklos analizė: UAB "Vamzdininkai"

  Įvadas. Įmonės UAB "Vamzdininkai" pristatymas. Įmonės balanso analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. Įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. Santykinių finansinių rodiklių analizė. Įmonės bankroto tikimybės įvertinimas pagal Altmaną. Turto pelningumo piramidinė analizė (Pagal L. Bernstein).
  Finansai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-03-26
 • Finansinės būklės analizė: farmacinių preparatų gamyba AB "Sanitas"

  Įvadas. Darbo tikslas: Susipažinus su AB "Sanitas" veikla atlikti finansinę analizę. Finansų analizės reikšmė ir rūšys. AB "Sanitas" pristatymas. Balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų. Horizontali analizė. Balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų. Vertikali analizė. Santykinių rodiklių analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2010-11-02
 • Finansinės būklės tyrimas: vaistų platinimas UAB "Litfarma"

  Įvadas. Įmonės finansinės būklės tyrimas. Horizontali finansinė analizė. Horizontali pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Horizontali balanso analizė. Vertikali finansinė analizė. Vertikali pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikali balanso analizė. Finansinių santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Įsiskolinimo rodiklių analizė. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(17 puslapių)
  2010-04-20
 • Finansinės galios įtakojančios tarptautinį verslą

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti finansines galias, įtakojančias tarptautinę prekybą; konkrečios įmonės pavyzdžiu išnagrinėti tarptautinės plėtros strategiją. Valstybės ekonominė politika. Tarptautinė prekyba. Valstybės vykdomas ekonominės veiklos reguliavimas; fiskalinės ir monetarinės politikos įtaka tarptautinei prekybai. Prekybos barjerai. Ekonominiai tarifų padariniai (protekcinių muitų). Tiesioginis efektas (padarinys). Netiesioginis efektas (padarinys). Akcizo mokestis. Argumentai už protekcionizmą. Pigi darbo jėga užsienyje. Fiskalinės ir monetarinės politikos suderinamumas. Įmonės tarptautinės plėtros strategijos parinkimas konkrečios įmonės pavyzdžiu. UAB "X" charakteristika. Priežastys paskatinusios firmą UAB "X" skverbtis į užsienio rinkas. Veiksniai įtakojantys įmonės veiklos internacionalizavimo procesą. Išoriniai veiksniai lemiantys firmos UAB "X" tarptautinę veiklą. PEST analizė. Vidiniai veiksniai lemiantys firmos UAB "X" skverbimąsi į tarptautines rinkas. Skverbimosi būdų į užsienio rinkas prieinamumas firmai UAB "X". Tarptautinio verslo strategijos įgyvendinimo etapai. Optimaliausias pirminis skverbimosi į užsienio rinkas būdas. Tolimesnės tarptautinio verslo ir firmos internacionalizavimo strategijos formulavimas. Kokybės sistemos nauda firmoje UAB "X". Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2010-04-22
 • Finansinės investicijos ir jų įvertinimo būdai

  Įvadas. Investicijų sąvoka. Investicijų rūšys. Finansinės investicijos. Akcijos. Obligacijos. Obligacijų reitingas. Obligacijų pelningumas. Pajamų iš obligacijų gavimo charakteristikos ir rizikos įvertinimas. Paskolų ir obligacijų įvertinimas. Vekselis. Vekselių reikšmė ir funkcijos. Vekselių rūšys. Investicijų įvertinimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-03-22
 • Finansinės rinkos ir institucijos: draudimas UAB DK "PZU Lietuva"

  Įvadas. Darbo tikslas – pateikti UAB DK "PZU Lietuva" kaip draudimo rinkos finansinės institucijos, veiklos analizę. Šalies finansinio sektoriaus ypatybės. Draudimo rinka. Pasirašytos įmokos, išmokos, skvarba ir tankis. Pasirinktos finansinės institucijos vieta ir reikšmė sektoriuje. UAB DK "PZU Lietuva" rodiklių analizė. Rizikos valdymas. Draudimo rizika. Operacinė rizika. Finansinių rodiklių analizė. Konkurentinė aplinkos analizė. Išvados.
  Draudimas, kursinis darbas(16 puslapių)
  2010-01-26
 • Finansinės veiklos analizė

  Įvadas. Įmonės pristatymas. Horizontali finansinė analizė. Horizontali balanso analizė. Horizontali pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikali finansinė analizė. Vertikali balanso analizė. Vertikali pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Įmonės santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodiklių analizė. Finansinio stabilumo rodiklių analizė. Įmonės biudžeto sudarymas. Prognozavimo ir planavimo ryšys. Galimų sprendimų apibūdinimas. Prognozuojamo pelno (nuostolio) ataskaitos sudarymas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2006-05-26
 • Finansinės veiklos analizė: AB "Vilkyškių pieninė"

  Įvadas. AB "Vilkyškių pieninė" pristatymas. Įmonės turto vertikalioji ir horizontalioji analizės. Vertikalioji analizė. Horizontalioji analizė. Įmonės nuosavybės ir įsipareigojimų vertikalioji ir horizontalioji analizės. Vertikalioji analizė. Horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitų horizontalioji ir vertikalioji analizės. Vertikalioji analizė. Horizontalioji analizė. Įmonės santykinių finansinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Padengimo rodikliai. Finansinio stabilumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Išlaidų rodikliai. Rinkos rodikliai. Turto pelningumo analizė pagal Du Pont piramidinę analizę. Bankroto tikimybės pagal Altmaną įvertinimas. Įmonės vidinių ir išorinių galimybių įvertinimas SWOT analizė. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(31 puslapis)
  2009-04-24
 • Finansinės veiklos analizė: AB "Vilkyškių pieninė" (2)

  Įvadas. Darbo tikslas - išanalizavus AB "Vilkyškių Pieninė" finansinę būklę 2007-2008 metais, nustatyti "tikrąją" akcijos vertę ir pateikti rekomendacijas dėl akcijų pirkimo ar pardavimo įmonės akcininkams ir potencialiems investuotojams. Trumpas įmonės ir šakos pristatymas. Įmonės apibūdinimas. Šakos apibūdinimas. Finansų analizė: horizontalioji, vertikalioji ir santykinių rodiklių analizė. Finansinių ataskaitų ateities prognozavimas. Prielaidos prognozėms. Pajamų ir sąnaudų prognozė 2009–2013 metams. Turto ir investicijų prognozė. Apyvartinio kapitalo prognozė 2009 – 2013 metams. Finansinių ataskaitų prognozė 2009 – 2013 metams. Verslo vertinimas diskontuotų pinigų srautų metodu. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Finansai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2009-09-14
 • Finansinės veiklos analizė: AB "Vilkyškių pieninė" (3)

  Įvadas. Darbo tikslas – pateikti finansinės analizės teorinius pagrindus ir remiantis AB "Vilkyškių pieninė" pavyzdžiais atskleisti finansinių rezultatų bei finansinių operacijų efektyvumo analizės metodus ir būdus. Bendros žinios apie įmonę. AB "Vilkyškių pieninė" finansinės būklės analizė. Horizontalioji ir vertikalioji AB "Vilkyškių pieninės" balanso analizė (2005-2006 metų) Horizontalioji ir vertikalioji AB "Vilkyškių pieninės" pelno (nuostolio) ataskaitos analizė (2005-2006 metų). Santykinių finansinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Struktūriniai rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Rinkos rodikliai. Nenuostolingo lūžio taško nustatymas. Gamybos svertas. Finansinis svertas. Bendrasis svertas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2010-03-02
 • Finansinės veiklos analizė: APB "Apranga"

  Įvadas. APB "Apranga" apibūdinimas. APB "Apranga" finansinė analizė. Horizontalioji ir vertikalioji APB "Apranga" pelno (nuostolio) analizė. Horizontalioji ir vertikalioji APB "Apranga" balanso analizė. Santykinių rodiklių analizė. APB "Apranga" pelningumo (rentabilumo) rodikliai. Du Ponto turto pelningumo piramidinė analizė. Du Ponto nuosavo kapitalo pelningumo piramidinė analizė. APB "Apranga" mokumo problemų tyrimai. APB "Apranga" veiklos efektyvumo analizė. APB "Apranga" finansinės būklės prognozavimo analizė. Įmonės bankroto prognozavimo analizė. APB "Apranga" pardavimų prognozavimas. Išvados. Priedai (15).
  Finansai, kursinis darbas(46 puslapiai)
  2007-04-02
 • Finansinės veiklos analizė: J. Baublio IĮ "Gliukolvetas"

  J. Baublio individualios įmonės "Gliukolvetas" finansinės veiklos analizė. Įvadas. Finansinių ataskaitų sudėtis ir jų teikiama informacija. Finansinės ataskaitos – pagrindinis finansinės veiklos analizės šaltinis. Balansas. Įmonės istorija. Pelno ir sąnaudų ataskaitų analizė. Balansas 2006.12.31 datai. SSGG (SWOT) analizė. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(13 puslapių)
  2009-03-10
 • Finansinės veiklos analizė: pieno perdirbimas AB "Pieno žvaigždės"

  Įvadas. Darbo tikslas. Išanalizuoti AB "Pieno žvaigždės" finansinę veiklą. AB "Pieno žvaigždės" veiklos aprašymas. AB "Pieno žvaigždės" vertybinių popierių analizė. AB "Pieno žvaigždės" finansinių rodiklių analizė. Finansinio stabilumo koeficientai. Pajamų pelningumo koeficientai. Kapitalo pelningumo koeficientai. Išteklių pelningumo koeficientai. Akcijų vertės koeficientai. Išvados. Priedai: PowerPoint (28).
  Finansai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-12-10
 • Finansinės veiklos analizė: prekyba automobilių dalimis UAB "Rytas"

  Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Uždarosios akcinės bendrovės "Rytas" finansinės būklės analizė 1999 – 2004 m. 1999 – 2004 metų horizontalioji balanso analizė. 1999 – 2004 metų horizontalioji pelno (nuostolio) analizė. 1999 – 2004 vertikalioji balanso analizė. 1999 – 2004 vertikalioji pelno (nuostolio) analizė. Pelningumo rodiklių analizė 1999 – 2004 m. Mokumo rodiklių analizė 1999 – 2004 m. Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) koeficientų analizė 1999 – 2004 m. Išvados ir siūlymai. Priedai (9).
  Finansai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-03-15
 • Finansinės veiklos analizė: UAB "X"

  Įvadas. Teorinė dalis. Finansinės analizės esmė, jos reikšmė ir uždaviniai. Finansinės analizės rūšys. Finansinės analizės būdai. Finansinės analizės organizavimas. Finansinės analizės duomenų šaltiniai. Ekonominės informacijos svarba. Finansinės analizės duomenų šaltiniai. Finansų analizės organizavimas rinkos ekonomikos sąlygomis. Praktinė dalis. Bendra UAB "X" apžvalga. Išorės veiksniai, kurie įtakoja įmonės veiklą yra tokie. Rangovai ir medžiagų tiekėjai. Konkurentai. Vartotojai. Įmonės veiklos planavimas. Trumpas įmonės apskaitos skyriaus aprašymas. UAB "X" horizontalioji finansinė analizė. UAB "X" finansinės veiklos rodiklių analizė. Mokumo (likvidumo) rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) koeficientai. Pajamų apsaugos rodikliai. Finansinio sverto rodikliai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-10-09
 • Finansinės veiklos analizė: VĮ "Vilniaus metrologijos centras"

  Įvadas. Darbo tikslas – atlikti VĮ Vilniaus metrologijos centro finansinę ir veiklos analizę, nustatyti bankroto tikimybę, padaryti išvadas ir pateikti pasiūlymus įmonės finansinei veiklai. VĮ "Vilniaus metrologijos centro" veikla ir gamybinių pajėgumų panaudojimo efektyvumą charakterizuojantys rodikliai. VĮ "Vilniaus metrologijos centro" funkcijos. Tikslai. Gamybinių pajėgumų panaudojimo efektyvumą. Charakterizuojančių rodiklių analizė. VĮ "Vilniaus metrologijos centro" horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali ir vertikali analizė, balansas. Balanso horizontalioji ir vertikalioji analizė. VĮ "Vilniaus metrologijos centro" santykinių rodiklių analizė. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Bendras VĮ "Vilniaus metrologijos centro" aplinkos vertinimas. Bendra VĮ "Vilniaus metrologijos centro" santykinių rodiklių analizė. VĮ "Vilniaus metrologijos centro" SWOT analizė. VĮ "Vilniaus metrologijos centro" PEST analizė. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2010-04-22
Puslapyje rodyti po