Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • EGPRS

  Įvadas. GPRS. Architektūra. Radijo ryšys. Paslaugų kokybė. GPRS ryšio taikymas. GPRS terminalai ir įrenginiai. Kanalai ir duomenų perdavimas susijęs su jais. Naujos galimybės. EDGE. EDGE technologija. EDGE moduliacijos technika. Kodavimo schemos. Paketų valdymas. Adresavimo langas. Matavimo tikslumas. Interleaving(Įterpimas). EGPRS jungties kontroliavimo funkcija. EDGE standartai ir nurodymai. Architektūra. EGPR nauda.
  Informatika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-06-11
 • Egzistencinės psichologijos samprata

  Įvadas. Egzistencinės psichologijos sąvoka. Problematiškieji egzistencijos klausimai. Gyvenimo prasmė. Egzistencinis vakuumas. Atsakomybė, kaltė, laisvė. Kančios prasmė. Mirtis. Išvados.
  Asmenybės psichologija, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-09-26
 • Egzotikos poetika Abdourahman A. Waberi novelių knygoje "Šalis be šešėlio"

  Įžanga. Dėstymas. Egzotikos samprata. Egzotiškasis Džibutis. "Svetimų" pripažinimo problema. Pagrindiniai novelės "Brasero dans le ciel" veikėjai. Religijos motyvai. Gamtos egzotika. Moralinės vertybės. Išvados.
  Visuotinė literatūra, kursinis darbas(11 puslapių)
  2009-03-23
 • Ekologinės aplinkos įtaka globos namų vaikų sveikatai

  Santrauka. Įvadas. Ekologinės aplinkos įtaka globos namų vaikų sveikatai teoriniu aspektu. Vaikų sveikatą įtakojantys veiksniai. Globos namų ekologinės aplinkos sąlygos. Būsto, teritorijos sąlygos, patalpų priežiūros įtaka vaiko sveikatai. Oro taršos poveikis vaiko sveikatai. Vandens kokybės poveikis vaiko sveikatai. Maisto kokybės poveikis vaiko sveikatai. Biologinės taršos poveikis vaiko sveikatai. Triukšmo poveikis vaiko sveikatai. Ekologinės aplinkos įtakos globos namų vaikų sveikatai tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados. Pasiūlymai. Priedai (2).
  Pedagogika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-02-26
 • Ekologinės veiklos organizavimas ir galimybės mokykloje

  Įvadas. Mokinių veiklos pedagoginėje ir psichologinėje literatūroje. Teoriniai klausimo nagrinėjimo aspektai. Veiklos apibūdinimas. Veiklų rūšys ir jų apibūdinimas. Veikla- pagrindinė ugdymo priemonė. Auklėjimas tikrovės pažinimui. Auklėjimas tikrovės pažinimui. Auklėjimo tikrovės pažinimui turinys. Bendravimo veikloje tobulinimas. Sugyvenimas- partnerystės raiška. Auginimas bendraujant- ugdymo išvada. Bendravimo veikloje ugdymo formos ir metodai. Šeiminis auklėjimas veiklai. Auklėjimo veiklai turinys. Šeiminio auklėjimo veiklai metodai ir formos. Auklėjimas darbui. Ekologinė veikla- viena iš mokinių veiklos rūšių. Ekologinės veiklos organizavimas ir galimybės mokykloje. Tyrimo tikslas, metodai ir organizavimas. Mokytojų apklausa ir rezultatai. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2005-07-26
 • Ekologinės žemdirbystės problemos ir perspektyvos

  Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Ekologinė žemdirbystė kaip alternatyva tradicinei žemdirbystei. Ekologinės žemdirbystės samprata ir ypatumai. Ekologinės žemdirbystės patirtis Europoje. Ekologinės žemdirbystės formavimosi Lietuvoje prielaidos ir veiksniai. Ekologinės žemdirbystės atsiradimo priežastys. Ekologinės žemdirbystės problemos ir perspektyvos Lietuvoje. Ekologiškų produktų rinkos problema. Ekonominiai ekologinio ūkininkavimo rezultatai. Ekologinės žemdirbystės perspektyvos. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-06-15
 • Ekologinis žemės ūkis

  Įvadas. Apie ūkį. Ūkio išplanavimas. Klimatinės sąlygos. Žemėlapis " Lietuvos klimatiniai rajonai". Dirvožeminės sąlygos. Žemėlapis " Dirvožeminės zonos ir jų rajonai". Žemėlapis" Žemės ūkio naudmenų našumo įvertinimas". Hidroterminis koeficientas (HTK). Hidroterminio koeficiento skaičiavimas. Antierozinis augalų kalendorius. Sėjomaina. Pasėlių struktūra. Lentelė "Priešdėliai". Sėklų norma ir planuojamas derlius. Rugiai. Žieminiai kviečiai. Ankstyvosios bulvės. Dobilų ir motiejukų mišinys. Mėšlas. Tvarte sukaupiamo mėšlo metinės išeigos iš 1 gyvulio. Tręšimo planas. Balansas. Galvijininkystės reikšmė ir galvijų biologinės savybės. Galvijų laikymo sąlygos. Lietuvos juodmargiai. Galvijų šėrimas. Galvijų šėrimo planas. Pienas. Karvių pieningumas. Pirminis pieno paruošimas. Pastatai gyvuliams. Natūrali ganykla. Lentelė" Natūralių pievų maistingumas". Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(41 puslapis)
  2005-10-03
 • Ekologinis žemės ūkis (4)

  Įvadas. Mano ūkis. Dirvožemis. Humusas. Gamtinės sąlygos. Pasėlių struktūra. Sėjomaina. Hidroterminis koeficientas. Priešerozinis kalendorius. Maisto medžiagų balansas dirvoje. Daugiametės žolės. Kultūrinės pievos. Mišinys žaliajam pašarui. Kultūrinių augalų technologiniai aprašymai. Kova su ligomis ir kenkėjais. Daržininkystė. Mėšlas. Gyvulininkystė. Veislė. Galvijų laikymas. Galvijų šėrimas. Ūkio padargai. Produkcijos realizavimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Ekologija, kursinis darbas(41 puslapis)
  2008-12-03
 • Ekologinis žemės ūkis ir gyvulininkystė

  Įvadas. Gamtinės dirvožeminės sąlygos. Humusas. Ūkio planas. Augalams augti palankios dirvožemio sąlygos. Klimatinės sąlygos. Hidroterminis koeficientas. Sėjomaina. Ekologinė gamyba. Sėjomaina. pasėlių struktūra. Augalų aprašymas. Baltieji dobilai. Pašariniai motiejukai. Žieminiai kviečiai. Vasariniai kviečiai. Vasarinai miežiai. Rugiai. Žemės dirbimas. Baltieji dobilai ir pašariniai motiejukai. Žieminiai kviečiai. Vasariniai kviečiai ir miežiai. Rugiai. Žemės dirbimo technika. Gyvulininkystė. Bandos komplektavimas. Pieninės karvės. Pienas. Pašarai. Šėrimo taisyklės. Žoliniai pašarai. Gyvulių laikymo būdai. Ganyklos. Reikalavimai tvartų įrengimui. Šalta uždara gili karvidė. Pieno primilžis. Laktacija. Mėšlas. Tręšimas. NPK balansas.
  Ekologija, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-12-10
 • Ekologinių žemės ūkio produktų kooperatinė prekyba

  Įvadas. Tyrimo objekto kaip sistemos interpretacija. Ekonominių vadybos metodų taikymo tyrimo objektui sričių nustatymas. Administracinių valdymo metodų taikymo tyrimo objektui tikslingumo įvertinimas. Tyrimo objekto psichologinių aspektų identifikavimas ir įvertinimas. Kiekybinių valdymo sprendimų metodai. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-02-06
 • Ekologiškų produktų rinka Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas — teoriškai bei analitiškai išsiaiškinti ekologiškų produktų reikšmę bei rinkos tendencijas Lietuvoje. Ekologiškų produktų samprata teoriniu požiūriu. Ekologiškų produktų samprata bei paplitimo priežastys. Ekologiškų produktų rinkos samprata. Ekologinis ūkininkavimas. Ekologiškų maisto produktų ženklinimas. Ekologiškų produktų reikalavimai. "Ekoagros" ir žemės ūkio ministerijos įtaka ekologiniam ūkininkavimui. Informacija vartotojams. Ekologiškų produktų rinkos plėtra ir perspektyvos Lietuvoje. Ekologiškų produktų rinka pasaulyje. Ekologinio ūkininkavimo plėtra Lietuvoje. Ekologiškų produktų gamintojai ir jų produkcija. Ekologiškų produktų kainos rinkoje. Eksportas ir importas Lietuvoje. Ekologiškų produktų vertinimas bei paklausa. Išvados. Priedas (3 psl.)
  Ekologija, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2009-02-13
 • Ekonometrija: Alitos PVA, Vilniaus degtinės ir Stumbro PVA

  Įvadas. Duomenys. Alitos PVA. Vilniaus degtinė. Stumbras PVA. Aprašomoji statistika. Grafinė analizė. Individualūs indeksai. Rodiklių prognozavimas, naudojant slankųjį vidurkį. Rodiklių prognozavimas, naudojant eksponentinį išlyginimą. Rodiklių prognozavimas, naudojant trendo modelius. Vienmatė regresija. Stumbro PVA nuo Alitos PVA. Vilniaus degtinės nuo Stumbro PVA. Alitos PVA nuo Vilniaus degtinės. Daugiamatė regresija Stumbro PVA nuo Alitos PVA ir Vilniaus degtinės. Autoregresija, panaudojant Alitos PVA duomenis. Išvados.
  Ekonometrija, kursinis darbas(31 puslapis)
  2006-03-14
 • Ekonometrijos metodų taikymas ekonomikoje ir vadyboje

  Įvadas. Ekonometrijos projekto pavyzdys: reklamos įtaka prekės paklausai. Ekonominių rodiklių analizė naudojant paketą "Statistika". Kapitalo struktūros įtakos banko patikimumui analizė, bankų krizės metu. Teorinės žinios: prognozės modelių tikslumo nustatymas. Stacionarių rodiklių prognozavimas. Eksponentinis išlyginimas. Sprendimas. Išvados.
  Ekonometrija, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2006-10-19
 • Ekonomika (52)

  Įžanga. Rinkos struktūra, ūkis, jo vystymosi tendencijos bei problemos. Gamybos reikšmė, jos veiksniai ir jų tinkamas funkcionavimas. Gamybos veiksnių klasifikacija, jų pasiūla ir paklausa. Nedarbas, kainų kitimo ir poveikis ekonomikos rinkai. Ekonomikos galia, garantuojanti patenkinamą išteklių ir darbo naudojimą. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-03-08
 • Ekonomikos augimas, jo veiksniai ir pasekmės

  Įvadas. Bendra Lietuvos ūkio situacija. Ekonomikos augimo veiksniai. Tiesioginiai pasiūlos veiksniai. Investicijos. Gamybinis kaupimas. Kapitalo kokybė. Darbo jėgos kokybė. Darbo jėgos kiekis. Struktūriniai pokyčiai. Instituciniai veiksniai. Tiesioginiai paklausos veiksniai. Vartojimas ir taupymas. Darbo užmokestis, jo pokyčiai. Valstybės fiskalinė politika. Netiesioginiai augimo veiksniai. Ekonominių ciklų svyravimai. Ekonomikos augimo pasekmės. Ekonominės veiklos rezultatai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-05-05
 • Ekonomikos augimo veiksnių plėtra. Regiono plėtra

  Įvadas. Regionų ekonomikos plėtros strategija. Regionų plėtros kryptys vakarų šalyse. Nacionalinės regioninės politikos raida. Regioninės politikos raida. Lietuvos regionų socialinio ir ekonominio išsivystymo netolygumai. Nedarbo lygio skirtumai. Tiesioginių užsienio investicijų skirtumai. Šiaulių miesto ekonominė plėtra. Pramonė Šiaulių mieste. Nedarbas Šiaulių mieste. Investicijų apimtys, bendrasis vidaus produktas. Privatizavimas. Savivaldybės biudžetas. Vykdomi investicijų projektai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2005-10-31
 • Ekonomikos globalizacija

  Santrauka. Įvadas. Darbo tikslas: išnagrinėti globalizacijos poveikį finansų rinkoms, panagrinėti pačią globalizacijos sampratą, transnacionalinių korporacijų veiklą bei globalinę veiklą, išsiaiškinti kaip globalizacija veikia verslą bei prekybą. Šiuolaikinė finansų globalizacija ir globalinių finansų rinkų plėtra. Finansų rinkos. Globalizacijos samprata. Globalizacija ir bankų sektoriaus restruktūrizavimas. Transnacionalinės korporacijos ir globalūs gamybos tinklai. Transnacionalinės korporacijos (TNK) ir globalūs gamybos tinklai. Tarptautinė konkurencija ir verslo organizavimo globalizacija. Verslo globalizacijos įtaka nacionalinei ekonomikai. Globalinė prekyba. Valstybių įsitraukimas į globalinę prekybos sistemą. Pasaulio prekybos organizacija kaip globalus valdymo rėžimas. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2010-05-05
 • Ekonomikos kaip mokslo samprata

  Įvadas. Ekonomikos samprata. Ekonomikos sąvoka. Ekonomikos mokslo ištakos. Ekonomikos mokslo objektas. Ekonomikos mokslo dalykas. Ekonomikos (ekonomikso) dėsniai. Ekonomikos sistemos. Ekonomika ir ekonominis elgesys. Ekonomikos mokslų sintezė. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-03-07
 • Ekonomikos mokslo tyrinėjimai Lietuvoje

  Įvadas. Ekonominės politikos bruožai 1918-1940 m. Ekonomikos mokslo būklė Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo 1918 m. Tarpukario Lietuvos ekonomikos mokslo atstovai ir jų pažiūros. P. Šalčius. A. Rimka. V. Jurgutis. D. Cesevičius. Dz. Budrys. A. Andrašiūnas. F. Kemėžis. Išvados.
  Ekonominės teorijos, kursinis darbas(43 puslapiai)
  2006-01-04
 • Ekonomikos planavimas

  Įmonės bazinio periodo ekonominių rodiklių apskaičiavimas. Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas. Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas. Veiklos sąnaudų apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno apskaičiavimas. Pinigų srautų nustatymas. Balanso sudarymas. Bazinio periodo įmonės veiklos rodiklių analizė. Produkcijos asortimento ir gamybos kaštų struktūros analizė. Lūžio taško apskaičiavimas ir analizė. Gaminių naudingumo įvertinimas. Įmonės planinių rodiklių apskaičiavimas. Įmonės veiklos efektyvumo didinimo priemonių planas. Įmonės gamybinio pajėgumo ir jo panaudojimo planas. Produkcijos asortimento, pardavimo ir gamybos planas. Aprūpinimo materialiniais ištekliais planas. Aprūpinimo energetiniais ištekliais planas. Personalo ir darbo užmokesčio planas. Gamybos kaštų planavimas ir gaminių savikainos apskaičiavimas. Gaminių kainos planavimas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Pinigų srautų prognozė. Balansas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(41 puslapis)
  2006-05-16
Puslapyje rodyti po