Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo teisės subjektai ir jų atstovavimas

  Įvadas. Darbo teisės subjektai. Darbuotojas. Darbdavys. Darbuotojų kolektyvas. Fizinių asmenų darbinis teisnumas ir veiksnumas. Darbdavių darbinis teisnumas ir veiksnumas. Darbo teisės subjektų atstovavimas. Atstovavimo pagrindai. Darbuotojų atstovų teisės. Darbuotojų atstovai. Profesinės sąjungos. Darbo taryba. Darbdavių pareigos ir teisės, susijusios su darbuotojų atstovais. Darbdavių atstovai. Lietuvos verslo darbdavių konfederacija. Išvados.
  Darbo teisė, kursinis darbas(14 puslapių)
  2007-03-09
 • Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir apskaita

  Įvadas. Darbo užmokesčio formos, sistemos ir rūšys. Darbo užmokesčio modeliai ir lygiai. Darbo užmokesčio modeliai. Nominalusis, realusis ir nacionalinis darbo užmokesčio lygiai. Darbo užmokesčio apskaičiavimas. Pagrindinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Papildomo darbo užmokesčio apskaičiavimas. Mokesčiai susiję su darbo užmokesčiu. Darbo užmokesčio apskaita. Išvados. Priedai (3).
  Apskaita, kursinis darbas(42 puslapiai)
  2008-10-02
 • Darbo užmokesčio apskaita (2)

  Įvadas. Darbo apmokėjimas. Darbo užmokesčio organizavimo ypatumai. Darbo apmokėjimas esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų. Kasmetinių atostogų apmokėjimas. Apmokėjimas darbuotojo ligos atveju. Darbo užmokesčio apmokestinimas. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Įmokos į garantinį fondą. Minimalus darbo užmokestis. Darbo užmokestis už dirbtą laiką. Tendencijos darbo apmokėjime. Motyvacinis vaidmuo ir sudėtis. Atlyginimas už darbą. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Darbo užmokesčio formos. Vienetinės darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Laikinės darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Darbo užmokesčio struktūra. Išvados ir pasiūlymai.
  Apskaita, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-01-30
 • Darbo užmokesčio apskaita (3)

  Įvadas. Teorinė dalis (informacijos šaltinių apžvalga). Teisiniai darbo apmokėjimo pagrindai. Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio formos. Darbo užmokesčio sąnaudų apskaita. Darbo užmokesčio apmokestinimas. Atostoginių ir kompensacijų apskaičiavimas. Nedarbingumo pašalpos apskaičiavimas. Bendri mokesčių ir apskaitos norminių aktų reikalavimai. Praktinė (tiriamoji) dalis. Darbo užmokesčio apskaitos analizavimas "Mylia" turimais. Išvados ir rekomendacijos.
  Apskaita, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-03-27
 • Darbo užmokesčio apskaita (5)

  Įvadas. Darbo užmokestį įtakojantys veiksniai ir darbo apmokėjimo sistemos. Darbo užmokestį įtakojantys veiksniai. Darbo apmokėjimo sistemos. Darbo užmokesčio mokėjimas, mokestiniai atskaitymai ir apskaita. Darbo užmokesčio mokėjimas esant darbo tvarkos ir laiko pakitimams. Apmokėjimas darbuotojo ligos atveju. Kasmetinių atostogų apmokėjimas. Darbo užmokesčio atskaitymai. Darbo užmokesčio apskaita biudžetinėje įstaigoje. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-12-30
 • Darbo užmokesčio apskaita (6)

  Įvadas. Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio struktūra. Darbo užmokesčio rūšys. Pagrindinis darbo užmokestis. Papildomas darbo užmokestis. Atostoginiai ir jų apmokėjimas. Nedarbingumo pašalpos. Darbo užmokesčio sistemos. Laikinė darbo užmokesčio sistema. Vienetinė darbo užmokesčio sistema. Vidutinis darbo užmokestis. Išskaitymai iš darbo užmokesčio. Darbo užmokesčio apskaita. Praktinis uždavinys. Uždavinys. Uždavinio sprendimas. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2009-11-03
 • Darbo užmokesčio apskaita (7)

  Įvadas. Darbo tikslas – pateikti darbo užmokesčio apskaitos organizavimo sampratą bei pavyzdį, kaip tokia apskaita atliekama įmonėje. Darbo užmokesčio sąvoka ir reglamentavimas. Darbo užmokesčio struktūra bei rūšys. Pagrindinis darbo užmokestis. Papildomas darbo užmokestis. Darbo užmokesčio sistemos. Laikinė darbo užmokesčio sistema. Vienetinė darbo užmokesčio sistema. Išskaitymai iš darbo užmokesčio. Praktinė dalis. Darbo užmokesčio apskaitos dokumentai Uždavinys. Uždavinio sprendimas. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2010-11-16
 • Darbo užmokesčio apskaita: IĮ "Smagratis"

  Finansinės apskaios kursinis darbas. Santrauka. Įvadas. Darbo objekto ir informacijos šaltinių apžvalga. Darbo užmokesčio apskaita. Darbo užmokesčio sąvoka ir reglamentavimas. Darbo užmokesčio struktūra bei rūšys. Pagrindinis darbo užmokestis. Papildomas darbo užmokestis. Minimalioji mėnesinė alga (MMA), minimalusis valandinis atlygis (MVA). Darbo užmokesčio sistemos. Laikinė darbo užmokesčio sistema. Laikinės darbo užmokesčio sistemos. Vienetinė darbo užmokesčio sistema. Vienetinės darbo užmokesčio sistemos. Išskaitymai iš darbo užmokesčio. Gyventojų pajamų mokestis ir NPD. Valstybinis socialinis draudimas. Garantinis fondas. Kiti išskaitymai. IĮ "Smagratis" darbo užmokesčio apskaita. IĮ "Smagratis". IĮ "Smagratis" pildomi dokumentai. IĮ "Smagratis" rugsėjo mėnesio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2011-10-06
 • Darbo užmokesčio apskaita: investicinė bendrovė

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti darbo užmokesčio apskaitą. Darbo laiko apskaita. Darbo užmokesčio formos. Vienetinės darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Laikinės darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Pagrindinio darbo užmokesčio skaičiavimas. Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimas. Kasmetinių atostogų apmokėjimas. Apmokėjimas darbuotojo ligos atveju. Darbo užmokesčio apmokėjimo tvarka. Darbo užmokesčio apskaitos vykdymas investicinėje bendrovėje. Apie įmonę. Darbo užmokesčio apskaita įmonėje. Kompensacija už nepanaudotas atostogas. Sąskaitų korespondencija. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-10-23
 • Darbo užmokesčio apskaitos dokumentavimas verslo įmonės kontekste

  Santrauka. Įvadas. Darbo užmokesčio apskaitos reglamentavimas. Darbo užmokesčio formos ir sistemos. Vienetinė sistema. Laikinė sistema. Darbo užmokesčio apskaitos dokumentai. Darbo sutartis, jos sudarymo tvarka. Vienetinio darbo užmokesčio priskaičiavimo dokumentai. Gaminio pasas. Vienetinio darbo užmokesčio apskaitos kortelė. Atlikto vienetinio darbo paskyra. Darbuotojų asmens sąskaita. Atlyginimų priskaitymų ir išmokėjimų dokumentai. Atlyginimų priskaitymų suvestinė. Atskaitymo – mokėjimo žiniaraštis. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Neišmokėto darbo užmokesčio suvestinė. Individualios įmonės "Saulutė" darbo užmokesčio apskaitos dokumentavimas. Išvados. Rekomendacijos. Priedai (1).
  Apskaita, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2007-03-07
 • Darbo užmokesčio dydis ir jo dinamika Lietuvoje

  Atlyginimas už darbą. Atlyginimas už darbą motyvacinis vaidmuo ir sudėtis. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Laikinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Atlyginimo už darbą organizavimo ypatybės visuotinės kokybės vadyboje. Darbo apmokėjimas Lietuvoje. Teisinė aplinka. Reali situacija. Darbo užmokesčio dydžio dinamika Lietuvoje Darbo užmokesčio dydžio kitimo tendencijos, prognozės. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-05-05
 • Darbo užmokesčio diferenciacija ir jos veiksniai

  Darbo užmokestis. Minimalus darbo užmokestis. Vienetinė ir laikinė darbo apmokėjimo formos. Atlyginimų lygių diferencijavimo metodai. Naujos tendencijos darbo apmokėjime. Kiti darbo apmokėjimo atvejai. Valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių bei įmonių vadovų darbo apmokėjimas. Sezoninio darbo apmokėjimas. Avanso dydis. Veiksniai, lemiantys darbo užmokesčio lygį. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Išvados. Priedai.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-11-10
 • Darbo užmokesčio dinamika Lietuvoje

  Įvadas. Darbo užmokestis ir jo dydis. Darbo užmokesčio formos. Darbo užmokesčio modeliai. Darbo apmokėjimo sistemos sudėtis ir organizavimas įmonėje. Darbo užmokesčio tikslai. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Pagrindiniai apmokėjimo už darbą organizavimo principai šiuolaikinėmis sąlygomis. Teisiniai darbo apmokėjimo aspektai. Minimalus darbo užmokestis. Vidutinis darbo užmokestis. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis. Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis. Perspektyva. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-05-17
 • Darbo užmokesčio formos Europoje

  Įvadas. Darbo užmokestis. Europos šalių darbo užmokesčio formų apibūdinimas. Vienetinis darbo užmokestis. Laikinis darbo užmokestis ir jo rūšys. Papildomas darbo užmokestis. Apmokėjimas už atostogas. Darbo apmokėjimas esant darbo tvarkos ir laiko pakitimams. Apmokėjimas darbuotojo ligos atveju. Premijavimas. Darbo užmokesčio formų taikymas ir apskaita. Kai kurių Europos šalių darbo užmokesčio sistemos. Darbo užmokesčio organizavimas Prancūzijoje. Darbo apmokėjimas Vokietijoje. Darbo užmokesčio sistemos Italijoje. Apmokėjimas už darbą Švedijoje. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-11-08
 • Darbo užmokesčio organizavimas organizacijoje: AB "Hidrostatyba"

  Įvadas. Apmokėjimo už darbą teoriniai aspektai. Valstybinis darbo užmokesčio reguliavimas. Veiksniai, įtakojantys darbo užmokesčio dydį. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Laikinės darbo užmokesčio forma. Darbo užmokesčio struktūra. Pagrindiniai darbo apmokėjimo sistemos reikalavimai. Apmokėjimo už darbą organizavimas. AB "Hidrostatyba". Įmonės charakteristika. Valdymo struktūra. Apmokėjimo už darbą organizavimas įmonėje. Tyrimo duomenų analizė. Tyrimo išvados. Apmokėjimo už darbą organizavimo pasiūlymai AB "Hidrostatyba". Priedas (anketa).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2009-02-13
 • Darbo užmokesčio organizavimo politika

  Įvadas. Įmonės charakteristika ir jos veiklos apibūdinimas. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Darbo užmokesčio organizavimo politika. Darbo apmokėjimo organizavimo principai rinkos ekonomikos sąlygomis. Mokėjimo už darbą formos, rūšys ir sistemos. Darbo laiko ir išdirbio apskaitos politika. Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo politika. Darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. Išvados ir siūlymai. Priedai.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2006-03-23
 • Darbo užmokesčio reguliavimas

  Įvadas. Pagrindiniai darbo apmokėjimo sistemos reikalavimai. Pagrindiniai apmokėjimo už darbą organizavimo principai šiuolaikinėmis sąlygomis. Darbo užmokesčio modeliai. Darbo užmokesčio formos. Darbo užmokesčio tikslai. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Darbo apmokėjimo sistemos sudėtis ir organizavimas įmonėje. Vadovų darbo apmokėjimas. Specialistų darbo apmokėjimas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-03-03
 • Darbo užmokesčio sąvoka ir struktūra

  Įžanga. Darbo užmokesčio samprata. Darbo užmokesčio sąvoka. Darbo užmokesčio struktūra. Pagrindinis darbo užmokestis. Priedai, priemokos ir premijos. Apmokėjimo už darbą formos. Darbo apmokėjimo funkcijos. Darbo apmokėjimo sistemos. Vienetinė darbo užmokesčio sistema. Laikinė darbo užmokesčio sistema. Minimalus darbo užmokestis. Vidutinis darbo užmokestis. Atlyginimo už darbą tendencijos. Minimalaus darbo užmokesčio kitimas 2002- 2003 metais. Vidutinio darbo uždarbio augimas 2002-2003 m. Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio indeksai 2002- 2003 metais. BVP vienam gyventojui ir vidutinio darbo užmokesčio augimas Lietuvoje 2002- 2003 metais. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-01-23
 • Darbo užmokesčio sistema

  Įvadas. Pagrindiniai darbo apmokėjimo sistemos reikalavimai. Pagrindiniai apmokėjimo už darbą organizavimo principai. Darbo užmokesčio modeliai. Darbo užmokesčio sistema naktiniame klube "xx". Darbo užmokesčio sistemos sukūrimas darbo vietoms. Kintamo darbo užmokesčio kriterijų parinkimas ir aprašymas. Premijavimo rodiklių parinkimas. Moralinio poveikio priemonės. Darbo užmokesčio tikslai. Darbo užmokestį lemiantys veiksniai. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-03-21
 • Darbo užmokesčio tarptautinėje firmoje diferencijavimas

  Įvadas. Darbo apmokėjimo teoriniai pagrindai. Pagrindiniai darbo apmokėjimo organizavimo principai. Darbo užmokesčio administravimas. Veiksniai lemiantys darbo užmokesčio diferencijavimo politiką tarptautinėje firmoje. Darbo užmokesčio skirtumai šakoje. Tarpšakinė ir teritorinė darbo užmokesčio diferenciacija. Darbo užmokesčio diferencijavimas Europos Sąjungos (ES) šalyse. Belgijoje. Prancūzijoje. Liuksemburge. Danijoje. Ispanijoje. Austrijoje. Suomijoje. Švedijoje. Lietuvoje. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-05-02
Puslapyje rodyti po