Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo ekonomika: UAB "Karolis" (2)

  Planuojamų pagaminti gaminių skaičius. Atskirų gaminių gamybos mastas (atsižvelgiant į nebaigtus gaminti gaminius). Reikalingas įrengimų (darbo vietų) skaičius. Įmonės darbuotojų skaičius. Išlaidos medžiagoms produkcijai pagaminti. Medžiagų poreikis metinei gamybos programai. Medžiagų poreikis ir išlaidos metams. Gautinų medžiagų kiekis ir vertė per metus. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų socialinis draudimas. Vieno gaminio tiesioginės išlaidos. Patalpų plotas gamybinėms reikmėms. Įrengimų, pastatų metinio nusidėvėjimo skaičiavimas. Reikalingos elektros energijos kiekis įrengimų varikliams, patalpų apšvietimui. Pagalbinių darbininkų, administracijos Darbo užmokestis. Socialinio draudimo įmokų skaičiavimas. Netiesioginės gamybos išlaidos. Produkcijos gamybinė savikaina, pilnoji savikaina. Veiklos sąnaudos. Planuojamos parduoti produkcijos vertė per metus (pardavimo pajamos). Bendrasis ir grynasis pelnas. Bendrasis ir grynasis pardavimų pelningumas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(40 puslapių)
  2006-11-23
 • Verslo ekonomika: UAB "Metalo dirbiniai"

  Įvadas. Gaminių skaičius, gamybos mastas, įrengimų skaičius. Darbuotojų skaičius, medžiagų poreikis, išlaidos medžiagoms. Medžiagų atsargos, vienetiniai įkainiai. Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui, tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų, bendrojo ir administracijos personalo darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui, patalpų plotas gamybiniams reikmėms. Bendras įmonės patalpų plotas, elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Netiesioginės gamybos išlaidos, gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina, pardavimo pajamos, veiklos sąnaudos. Komercinė savikaina, gaminių pelningumas, bendras ir grynasis pelnas. Bendrasis ir grynasis pardavimų pelningumas. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-03-09
 • Verslo ekonomika: UAB "Moterų stilius"

  Įvadas. Darbo tikslas – atlikti pagrindinių įmonės veiklos rodiklių skaičiavimą ir analizę. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius Gamybinei programai įvykdyti reikalingas pagrindinių darbininkų skaičius Gamybinei programai įvykdyti reikalingas įrengimų skaičius. Pagrindinių medžiagų poreikis. Medžiagų išlaidos produkcijos vienetui, atskiriems gaminiams ir visai produkcijai pagaminti. Vienetiniai įkainiai ir pagrindinių darbininkų darbo užmokestis bei įmokos socialiniam draudimui pagal gaminius iš viso. Vieno gaminio, atskirų gaminių ir visos planuojamos pagaminti produkcijos tiesioginės gamybos išlaidos. Administracijos darbuotojų ir pagalbinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Netiesioginės gamybos išlaidos. Atskirų gaminių, visos produkcijos ir vieno gaminio gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina (pardavimo savikaina). Įmonės veiklos sąnaudos. Atskirų gaminių, visos produkcijos ir vieno gaminio komercinė savikaina. Gaminių pardavimo kaina. Planuojamos pardavimo pajamos. Įmonės bendrasis, veiklos ir grynasis pelnas. Bendrasis ir grynasis pardavimo pelningumas. Nenuostolingo pardavimo masto vertinė išraiška. Išvados ir pasiūlymai.
  Ekonomika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2011-03-31
 • Verslo ekonomika: UAB "Odinukė"

  Atskirų gaminių gamybos mastas per metus. Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičius. Pagrindinių darbininkų ir pagalbinių darbininkų skaičius. Tiesioginės išlaidos medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai. Odos atliekų vertė ir kokį kiekį piniginių bus galima pasiūti per metus. Gautinų medžiagų kiekis ir vertė litais per metus, jeigu metų pradžioje įmonėje buvo 28 m natūralios odos ir pamušalinio audinio 32 m. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas tenkantis vienam gaminiui ir visiems gaminiams. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų socialinis draudimas vienam ir visiems gaminiams. Vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Visų gaminių tiesioginės gamybos išlaidos. Gamybinių, buitinių ir administracinių patalpų vertė. Gamybinės paskirties įrenginių, pastatų ir kitų darbo vietų metinės nusidėvėjimo sąnaudos. Reikalingas elektros energijos kiekis varikliams patalpų apšvietimui ir jos vertė. Pagalbinių darbininkų bei administracijos darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Netiesioginės gamybos išlaidos. Vienam gaminiui priskiriama netiesioginių gamybos išlaidų suma ir vieno gaminio pagaminimo savikaina. Vieno gaminio pagaminimo ir pilnoji savikainos.
  Makroekonomika, kursinis darbas(56 puslapiai)
  2006-10-31
 • Verslo ekonomika: vaikų kavinės išlaidų ir sąnaudų apskaičiavimas

  Įvadas. Trumpa 30 vietų kavinės charakteristika. Ekonominių – finansinių rodiklių suvestinė. Ilgalaikio turto vertės apskaičiavimas. Gamybos apimties ir prekių apyvartos apskaičiavimas. Tiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Netiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Gamybos išlaidų suvestinė. Veiklos išlaidų apskaičiavimas. Pelno/nuostolių ataskaita. Ekonominių - finansinių rodiklių apskaičiavimas. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2007-12-17
 • Verslo ekonomikos rodiklių skaičiavimai

  Įvadas. Darbo tikslas – apžvelgti UAB "Odena" veiklą, nurodyti priemones, kaip būtų galima sumažinti gaminių savikaina ir gauti didesnį pelną. Praktinė dalis. Lentelės: Atskirų gaminių gamybos mastas per pusę metų. Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičius. Reikalingų pagrindinių darbininkų skaičius. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas ir socialinis draudimas, tenkantis vienam gaminiui ir visai programai. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis bei įmokos socialiniam draudimui. Administracijos darbo užmokestis bei įmokos socialiniam draudimui. Tiesioginės išlaidos medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui ir visai programai. Tiesioginės gamybos išlaidos vienam gaminiui ir visai programai. Medžiagų poreikis pusmečio programai vykdyti. Medžiagų išlaidos ir einamosios maksimalios medžiagų atsargos natūrine išraiška ir litais per pusę metų. Draustinės medžiagų atsargos natūrine išraiška ir litais. Numatomų pirkti medžiagų kiekis ir vertė litais per pusę metų. Reikalingas pastatų plotas m2 gamybinėms patalpoms ir patalpų vertė. Reikalingas elektros energijos kiekis varikliams ir jo vertė. Reikalingas elektros energijos kiekis apšvietimui ir jo vertė. Gamybinės paskirties įrengimų, pastatų ir kito ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos per pusę metų. Netiesioginės gamybos išlaidos. Vienam gaminiui priskiriamą netiesioginių gamybos išlaidų suma, vieno gaminio pagaminimo savikaina. Veiklos sąnaudos. Gaminio pilnoji savikaina. Vieno gaminio kaina, kai parduodamų gaminių kainoje savikaina sudarys: natūralios odos rankinių – 70%, o dirbtinės odos kuprinių – 75 lt. Pagamintos ir parduotos produkcijos vertė bei įmonės bendras ir grynas pelnas per pusę metų ir pelno mokestis. Pardavimų pelningumas procentais. Siūlymai. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2009-09-09
 • Verslo ekonomikos rodiklių skaičiavimai: UAB "Gurmanų pica"

  Įvadas. Atskirų gaminių gamybos mastas per metus. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas tenkantis vienam gaminiui. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas, tenkantis visiems gaminiams. Tiesiogiai priskiriamas socialinis draudimas gaminiui ir visai programai. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis. Administracijos darbo užmokestis. Pagalbinių darbininkų ir administracijos įmokos socialiniam draudimui. Tiesioginės išlaidos žaliavoms atitinkamai vienam gaminiui. Medžiagų poreikis metinei gamybos programai vykdyti atskirų gaminių. Žaliavų poreikis metinei gamybos programai vykdyti bendrai gaminių. Žaliavų išlaidos metinei gamybos programai atskirų gaminių. Žaliavų išlaidos picų gamybai metinei programai vykdyti bendrai gaminių. Tiesioginės gamybos išlaidos vienam gaminiui. Tiesioginės gamybos išlaidos visai gamybos programai. Einamosios (ciklinės) maksimalios atsargos natūrine išraiška ir litais. Draustinės žaliavų atsargos natūrine išraiška ir litais. Numatoma pirkti medžiagų kiekį per metus.
  Ekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2009-01-26
 • Verslo etika tarptautiniame verslo vystyme

  Įvadas. Etikos samprata. Etika kaip moralinės vertybės. Etika kaip pasekmė. Etika kaip principas. Etika kaip atsakomybė. Etika kaip moralinis aiškinimas (svarstymas). Etika kaip paklusimas moraliniam autoritetui. Etika kaip moralinio sprendimo vykdymas. Integruotos struktūros tarptautiniame versle. Tarptautiniai verslo etikos principai. Kokso (CAUX) principai. Etinės problemos versle: analizės lygmenys ir klasifikavimas. Etinių problemų kilimo ir jų analizės lygmenys. Etinių problemų klasifikavimas. Išvados.
  Etika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-02-22
 • Verslo etikos būklė Lietuvoje

  Įvadas. Verslo etikos pagrindai. Verslo etikos analizė. Verslo etikos teorija. Dabartinė verslo etikos būklė. Etikos rūšys. Verslo etikos tikslų įgyvendinimo veiksmai ir priemonės. Etikos kodeksai. Etiketas versle. Santykiai su darbuotojais. Sprendimų priėmimas. Informavimas. Savanaudiškumas. Santykiai su vartotojais. Santykiai su kreditoriais, tiekėjais. Santykiai su konkurentais. Santykiai su valdžia. Santykiai su visuomene ir viešieji santykiai. Tarptautinio verslo etiniai aspektai. Verslo etika plėtros kontekste. Verslo etikos vystymosi tendencijos ir problemos. Išvados.
  Etika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-02-12
 • Verslo etikos svarba ir problematika šiuolaikinėje ekonominėje sistemoje

  Įvadas. Verslo etikos teoriniai aspektai. Verslo etikos samprata, pagrindiniai aspektai. Verslo etikos raida. Verslo etikos principai. Verslo etikos problemos. Verslo etikos įtaka sistemai. Aplinkos apsauga ir vartotojų saugumas. Etikos įtaka marketingo sprendimams. Etika finansų veikloje. Etika tarp darbdavių ir darbuotojų. Etikos kodeksas. Socialinė atsakomybė. Etika audito veikloje. Verslo etikos reikšmės auditui analizė. Išvados.
  Etika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2007-08-30
 • Verslo finansų valdymo sistema

  Įvadas. Finansinio valdymo samprata. Finansinio valdymo esmė ir funkcijos. Finansų valdymo tikslas. Trumpa finansų sistemos apžvalga ir finansų rinkos. Trumpalaikio turto ir skolų finansinis valdymas. Pinigų finansinis valdymas. Finansinis prognozavimas. Trumpalaikio turto valdymas. Trumpalaikio turto finansavimas. Ilgalaikio turto ir nuosavybės finansinis valdymas. Ilgalaikio turto finansinis valdymas. Investicinių projektų vertinimo būdai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-03-27
 • Verslo idėja: turizmo agentūra "Inkariukai Travel"

  Santrauka. Summary. Įvadas. Verslo planas. Įžanga. Įmonės veikla. Įmonės "Inkariukai Travel" veiklos kryptys ir tikslai. Kapitalas. Darbuotojai. Marketingas. Rinkos apžvalga. Turizmo paslaugų poreikio prognozė. Idėjos pristatymas. Turizmo agentūros steigimas. "Inkariukai Travel" siūlomos paslaugos. Finansai. Kapitalo paskirstymas. Atlyginimai. Paskola. Pelnas. Mokesčių politika Lietuvoje. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Išvados. Priedai (2).
  Verslo planai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-04-05
 • Verslo idėja: virtualios dietologų konsultacijos

  Įvadas. Virtualių konsultacijų teoriniai aspektai. Antrepreneriškų idėjų generavimas. Vienos idėjos pasirinkimas. Virtualių dietologų konsultacijų kaip verslo idėjos pagrindimas. Verslo idėja – virtuali dietologų konsultacija video telefonais. Verslo įsteigimas. Organizacinė struktūra. Vadybos komanda ir personalo vadyba. Marketingas. Tikslinės rinkos dydis ir augimo potencialas. Rinkodaros planas. Kainodaros strategija. Techninis aprūpinimas. Finansiniai ištekliai. Idėjos realizavimo rizika. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-03-03
 • Verslo idėjos gyvybingumo pagrindimas ir jos įgyvendinimo tvarka

  Įvadas. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Verslo idėjos aprašymas. Verslo tikslai, vidinės veiklos organizavimas. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Paslaugos teikimas. Verslo vietos parinkimas. Patalpos ir įrengimai. Transportas. Personalo parinkimas. Paslaugos teikimo savikaina. Vadyba. Organizacijos valdymas. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos veiksniai. Galimų grėsmių analizė. Finansai. Lūžio taško įvertinimas. Žmogiškieji ištekliai.
  Verslo planai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2005-10-26
 • Verslo idėjos pagrindimas: baras-restoranas "Pulse"

  Įvadas. Verslo idėjų bankas. Verslo idėjų banko pristatymas. Verslo idėjų palyginimas. Labiausiai priimtinos verslo idėjos naujumo aprašymas. Labiausiai priimtinos verslo idėjos simbolinis pavaizdavimas. Baro-restorano "Pulse" organizacinis planas. Organizacijos vizija, misija ir filosofija. Verslo organizacijos formos pasirinkimas. Organizacinės valdymo struktūros sukūrimas. Valdymo stiliaus apibūdinimas. Baro–restorano "Pulse" rinkodaros planas. Produkto aprašymas. Vartotojo apibūdinimas. Konkurentų analizė. Rėmimo priemonės. Baro–restorano "Pulse" operacijų planas. Paslaugos sukūrimo proceso aprašymas. Reikalingų išteklių apibūdinimas. Darbų atlikimo grafikas. Baro-restorano "Pulse" rizikos įvertinimas. Verslo idėjos privalumų apibūdinimas. Rizikos veiksnių nustatymas. Rizikos veiksnių šalinimo priemonių parinkimas. Išvados. PowerPoint pristatymas (8 skaidrės).
  Verslo planai, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-01-13
 • Verslo įmonės Lietuvoje

  Įvadas. Verslo įmonių teorinė samprata. Verslo ekonominiai principai. Verslo funkcijos. Verslo aplinka. Verslo etapai. Verslo įmonės. Lietuvos įmonių rūšys. Įmonių aplinka Lietuvoje. Verslo sąlygos įmonių akimis. Lietuvos įmonių finansavimas. Lietuvos ūkio sektoriai. Kaip palyginti įmones? Finansinių rodiklių reikšmė. Finansiniai rodikliai, jų privalumai ir trūkumai. Įmonių veiklos matavimo sistema. Lietuvos įmonių statistinė analizė. Verslo lyderiai pagal atskirus finansinius rodiklius. Verslo lyderiai pagal kitus rodiklius. Verslo lyderiai atskiruose ūkio sektoriuose. Lietuvos verslo lyderiai. Įmonių padėtis Lietuvoje. Išvados. Pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2007-09-21
 • Verslo įmonės marketinginės veiklos analizė: medienos perdirbimas

  Santrauka. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti X įmonės marketingo veiklą bei padaryti išvadas. Bendra įmonės apžvalga. Marketingas: teorinis aspektas. Rinkotyra. Marketingo kompleksas. Prekė. Kainodara. Reklama. Marketingo logistika. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(18 puslapių)
  2010-04-13
 • Verslo įmonės organizavimo formos

  Įvadas. Pagrindinės temos sąvokos. Smulkaus ir vidutinio verslo formų apibrėžimai. Stambaus verslo įmonių sąvokos. Kitų verslo organizavimo formų apibrėžimai. Verslo įmonių organizavimo formų apžvalga. Smulkių ir vidutinių verslo įmonių padėtis pasaulinėje ekonomikoje. Stambusis verslas. Verslo įmonės. Jų steigimas. Individuali įmonė. Ūkinių bendrijų rūšys, jų steigimas ir veikla. Akcinių bendrovių pranašumai ir trūkumai, bei AB steigimas. Žemės ūkio ir kooperatyvinių bendrovių apžvalga. Valstybės (savivaldybės) įmonės ir ne pelno organizacijos. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-04-24
 • Verslo įmonių administravimas

  Įvadas. Verslo įmonių administravimas. Verslininkystė – organizacijos vadybinė veikla. Organizacijos struktūrų formavimas. Įmonės strategijos planavimas, formavimas ir įgyvendinimas. Įmonės personalo poreikio planavimas. Darbo užmokesčio organizavimas. Apskaita. AB Rytų skirstomųjų tinklų tyrimas. Nemokūs elektros energijos vartotojai. Problemos sprendimo būdai. Informacijos trūkumas. Santykiai su skolininkais. Nežinoma paslaugų kaina. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-12-13
 • Verslo įmonių kūrimosi analizė

  Įvadas. Lietuvos įmonių rūšys. Įmonių kvalifikavimo požymiai. Ribota ir neribota turtinė įmonės atsakomybė. Individuali (personalinė) įmonė. Individualios (personalinė) įmonės sąvoka. Individualios (personalinės) įmonės registravimas. Individualios (personalinės) įmonės steigimas. Individualios (personalinės) įmonės pranašumai ir trūkumai. Tikroji ūkinė bendrija. Tikrosios ūkinės bendrijos sąvoka. Ūkinės bendrijos pranašumai ir trūkumai. Komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija. Komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos sąvoka. Tikrosios ir komanditinės ūkinės bendrijos registravimas. Tikrosios ir komanditinės ūkinės bendrijos steigimas. Komanditinės (pasitikėjimo) bendrijos pranašumai ir trūkumai. Akcinė bendrovė. Akcinės bendrovės sąvoka. Akcinės bendrovės steigimas. Akcinės bendrovės pranašumai ir trūkumai. Uždaroji akcinė bendrovė. Uždarosios akcinės bendrovės registravimas. Uždarosios akcinės bendrovės steigimas. Kooperacinė bendrovė (kooperatyvas). Kooperatinės bendrovės sąvoka. Kooperatinės bendrovės pranašumai ir trūkumai. Ne pelno organizacija (viešoji). Ne pelno organizacijos sąvoka. Ne pelno organizacijos registravimas. Ne pelno organizacijos steigimas. Ne pelno organizacijos pranašumai ir trūkumai. Išvados ir pasiūlymai.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-03-31
Puslapyje rodyti po