Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialinio pedagogo darbas su šeima

  Įvadas. Socialinio pedagogo darbas su šeima. Šeimos samprata. Nepilnos šeimos samprata. Socialinio pedagogo edukacinė pagalba nepilnai šeimai.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-04-17
 • Socialinio pedagogo darbas su vaikais, patyrusiais vyresniųjų seksualinę prievartą

  Įvadas. Seksualinio smurto prieš vaikus problemos situacija Lietuvoje 2004 - 2005m. Vaiko teisių apsaugos tarnybos vaidmuo teikiant pagalbą nukentėjusiam vaikui. Kas yra seksualinis smurtas? Seksualinės prievartos apibrėžimas. Seksualinės prievartos formos. Viskas apie prievartautojus. Normalus ir susirūpinimą keliantis vaikų elgesys. Koks seksualinis elgesys būdingas skirtingo amžiaus vaikams? Kada reikia susirūpinti vaikų seksualiniu elgesiu? Seksualinės skriaudos požymiai. Šeimos, kurioje vyksta skriauda požymiai. Seksualinės skriaudos padariniai. Kodėl vaikai nesako, jog yra seksualiai išnaudojami? Kodėl vaikai galų gale pasisako apie patirtą ir patiriama prievartą? Kai vaikas praneša apie seksualinę prievartą. Kaip elgtis vaiko seksualinio išnaudojimo atveju? Kaip vaikas pasisako apie patirtą prievartą? Vaiko seksualinio išnaudojimo įtarimas. Vaiko seksualinio išnaudojimo atskleidimas. Kaip kalbėti su vaiku, jei jis atskleidė, jog buvo prievartaujamas? Ko nereikia daryti? Patyrusiam prievartą vaikui reikia. Pradinis seksualinės prievartos fakto tyrimas. Individuali pagalba vaikui. Pagalba šeimai. Socialinių pedagogų funkcijos. Tarpininko ir gynėjo funkcija. Jūsų vaidmuo, kaip socialinio pedagogo ar tiesiog žmogaus, padedant vaikui prabilti apie prievartą. Ką aš galiu padaryti, kad vaikas išvengtų seksualinės prievartos. Kur kreiptis, jei vaikas patyrė seksualinę prievartą? Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(40 puslapių)
  2006-11-27
 • Socialinio pedagogo pagrindinės veiklos sritys

  Įvadas. Socialinis pedagogas, jo funkcijos ir asmenybės bruožai. Socialinio pedagogo samprata. Socialinių pedagogų teisės ir pareigos. Socialinio pedagogo profesinės savybės. Socialinis pedagogas profesinėje mokykloje. Profesinių mokyklų vadovų požiūris į socialinio pedagogo veiklą. Socialinio pedagogo darbo palyginimas bendrojo lavinimo ir profesinėje mokykloje. Socialinio pedagogo vykdomos prevencinės programos. Socialinio pedagogo pagrindinės veiklos sritis Zarasų žemės ūkio profesinėje mokykloje. Socialinių paslaugų organizavimas. Darbas su mokymosi ir elgesio sunkumų turinčiais moksleiviais. Prevencinės veiklos organizavimas. Veiklos tobulinimas, kvalifikacijos kėlimas. Socialinio pedagogo pagrindinės funkcijos Zarasų žemės ūkio mokykloje. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(14 puslapių)
  2008-03-01
 • Socialinio pedagogo veikla šalinant mokyklos nelankymo priežastis

  Įvadas. Mokymosi motyvacijos silpnėjimo priežastys. Asmeninės nenoro mokytis priežastys. Priežastys glūdinčios šeimoje. Priežastys glūdinčios mokykloje. Priežastys glūdinčios visuomenėje. Mokyklinio kurso kartojimas. Socialinio pedagogo veikla. Individualus darbas su mokiniu. Darbas su šeima. Išvados. Priedai (4).
  Socialinis darbas, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-12-08
 • Socialinio pedagogo veikla, ugdant socialinės atskirties vaikų komunikacinius gebėjimus vaikų socialinės paramos ir ugdymo centruose

  Įvadas. Socialinės atskirties vaikų problematika šiandieniniame gyvenime. Socialinės atskirties samprata. Socialiai pažeisti vaikai. Socialinio pedagogo profesinė veikla ugdant komunikacinius gebėjimus. Efektyvios komunikacijos samprata. Komunikacinių gebėjimų ugdymo metodai socialinėje pedagogikoje. Teorinės socialinio pedagogo veiklos prielaidos ugdant komunikacinius gebėjimus. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-11-10
 • Socialinio pedagogo veiklos kryptys gimnazijoje

  Įvadas. Socialinio pedagogo veiklą reglamentuojantys dokumentai. Pareigybiniai dokumentai. Socialinių paslaugų organizavimas. Vaiko teisių apsauga ir prevencinis darbas. Socialinio pedagogo veiklos kryptys. Socialinių paslaugų organizavimas. Darbas su mokymosi, elgesio sunkumų turinčiais moksleiviais. Prevencinės veiklos organizavimas. Informacijos sisteminimas ir sklaida. Veiklos tobulinimas, kvalifikacijos kėlimas. Socialinio pedagogo funkcijos. Socialinio pedagogo veiklos specifiškumas ir problematika. Rekomendacijos. Išvados. Priedas (1).
  Socialinis darbas, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-02-02
 • Socialinis darbas su senais ir pagyvenusiais žmonėmis

  Įvadas. Senatvės samprata. Socialiniai ryšiai. Emocijos. Motyvai. Socialinės paslaugos. Socialinių paslaugų samprata. Klientų poreikiai. Socialinės problemos. Panevėžio miesto senų žmonių socialinių problemų tyrimas. Tyrimo metodika. Apklausos rezultatai. Tyrimo rezultatai. Išvados. Priedai (1).
  Socialinis darbas, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-03-21
 • Socialinis darbas su senais ir pagyvenusiais žmonėmis (2)

  Įžanga. Darbo tikslas – išanalizuoti socialinio darbo su pagyvenusiais ir senais žmonėmis ypatumus, suteikti teorinių žinių apie senėjimą. Socialinio darbo su pagyvenusiais ir senais žmonėmis istorinė raida. Socialinio darbo gerontologijoje aspektai. Ką turėtų žinoti socialinis darbuotojas, dirbantis su pagyvenusiais ir senais žmonėmis. Psichologinio senėjimo aspektai. Klasikinės senatvę analizuojančios psichologijos teorijos. Individo senėjimas socialiniame kontekste. Bendravimas su senyvo amžiaus žmonėmis. Pagyvenusių žmonių vaidmuo visuomenėje. Senatvės samprata ir vyraujantys senatvės įvaizdžiai. Vilniaus Fabijoniškių pensiono veiklos analizė. Išvados. Santrauka. Priedai (2).
  Socialinis darbas, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2009-04-17
 • Socialinis draudimas Lietuvoje

  Abstract. Įvadas. Lietuvos socialinio draudimo sistemos raida. Socialinis draudimas Lietuvoje iki nepriklausomybės atgavimo. Socialinis draudimas Lietuvoje po nepriklausomybės atgavimo. Socialinio draudimo problemų Lietuvoje analizė. Socialinio draudimo biudžeto formavimas ir įgyvendinimas. Pensijų sistemos ypatumai. Sveikatos draudimo ypatumai. Socialinio draudimo perspektyvos ir tobulinimo kryptys Lietuvoje. Išvados. Priedas (1).
  Finansai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-06-05
 • Socialinis kapitalas (2)

  Summary. Įvadas. Socialinio kapitalo istoriniai požiūriai. Putnam‘as ir jo socialinis kapitalas. Pierre’o Bourdieu socialinis kapitalas. Coleman‘o socialinis kapitalas. Socialinio kapitalo samprata. Socialinio kapitalo matavimas. Socialinio kapitalo kūrimas. Darbas ir socialinis kapitalas. Bendruomenės ir socialinis kapitalas. Mokymosi pasiekimai ir socialinis kapitalas. Išsilavinimas ir socialinis kapitalas. Politinis dalyvavimas ir socialinis kapitalas. Internetas ir socialinis kapitalas. Dalyvavimas valstybės valdymo procese ir socialinis kapitalas. Kultūra ir socialinis kapitalas. Sveikata ir socialinis. Ekonominė gerovė ir socialinis kapitalas. Šiaulių miesto gyventojų nuomonių tyrimas. Šiaulių miesto gyventojų nuomonių tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2007-01-17
 • Socialinis marketingas

  Įvadas. VUI programos svarba. Aklųjų ir silpnaregių galimybės. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga. Trumpa istorinė apžvalga. Veikla. Profesinė veikla. Fondas M95. Su negalia į rinkos ekonomiką.
  Rinkodara, kursinis darbas(14 puslapių)
  2007-01-22
 • Socialinis pedagoginis darbas ugdant moksleivių toleranciją pagrindinėje mokykloje

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti socialinio pedagoginio darbo ypatumus ugdant moksleivių toleranciją. Tolerancija. Tolerancijos samprata. Tolerancija mokykloje. Tolerancijos ugdymas. Socialinis darbas. Socialinis pedagogas mokykloje. Socialinis pedagoginis darbas ugdant moksleivių toleranciją. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2011-03-18
 • Socialinių garantijų administracinė teisinė funkcija

  Įvadas. Socialinė apsauga. Socialinės apsaugos samprata. Socialinės apsaugos formos. Socialinės apsaugos teisės šaltiniai. Socialinės apsaugos sistemų klasifikavimas. Socialinės apsaugos teisės funkcijos. Vidinės funkcijos. Išorinės funkcijos. Socialinės apsaugos srities santykių teisinis reguliavimas. Socialinės apsaugos ir administracinės teisės santykis. Socialinės apsaugos administravimas. Funkcinė decentralizacija. Teritorinė decentralizacija. Valstybinio socialinio draudimo valdymo sistema. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba. Valstybinės socialinio draudimo pensijos. Valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija. Valstybinio socialinio draudimo netekto darbingumo pensija. Valstybinio socialinio draudimo našlių ir našlaičių pensija. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-03-27
 • Socialinių paslaugų teikimas neįgaliems vaikams

  Įvadas. Sąvokos. Socialinės paslaugos ir jų klasifikavimas. Socialinių paslaugų tikslas. Socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo principai. Socialinių paslaugų finansavimas. Bendra sutrikusio intelekto asmenų situacija. Specialiosios mokyklos. Vertinimo procedūra. Ištekliai ir parama. Neįgaliųjų teisė į dalyvavimą visuomenės gyvenime ir socialinę integraciją. Ankstyvoji reabilitacija. Mokymas stacionariose globos institucijose. Projektas. Idėjos/sumanymo suformulavimas. Įstaigos pristatymas. Organizacijos kultūra. Probleminės situacijos aprašymas. Projekto problema. Projekto tikslai. Alternatyvūs būdai tikslui pasiekti (metodika). Projekto uždaviniai. Projekto įgyvendinimo vieta. Projekto rezultatų geografinė aprėptis bei pasiekiamumas/prieinamumas galimiems vartotojams. Projekto įgyvendinimo trukmė. Projekto veiklos. Projekto pagrindimas. Pensionate teikiamos paslaugos. Etosas, vertybės, tradicijos. Pagrindiniai reikalavimai teritorijai, pastatui ir patalpų įrengimui. Dienos režimo organizavimas. Projekto veiklos (eiga). Projekto įgyvendinimas. Laukiami projekto rezultatai. Projekto įvertinimas. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(31 puslapis)
  2007-03-19
 • Socialinių teisės normų samprata ir klasifikacija

  Įvadas. Socialinių normų samprata. Socialinių teisės normų klasifikavimo principai. Teisinis paprotys socialinių normų struktūroje. Papročių ir moralės santykis. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(19 puslapių)
  2011-07-04
 • Socializacijos proceso biologinis ir kultūrinis kontekstai

  Įvadas. Socializacijos procesas ir jo samprata. Asmenybės tapsmo teorijos. Socializacijos proceso šaltiniai. Socializacijos tipai. Kultūrinės socializacijos teorijos. Biologinės socializacijos teorijos. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-02-01
 • Socializmas (5)

  Utopinių socialistų vizijos. Nepermaldaujama Karlo Markso (Karl Marx) sistema. Socializmas vienoje šalyje. Žemės ūkis socializmo keliu. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2008-03-28
 • Socializmas (6)

  Tikslas: aprašyti marksistinį socializmą ir jo pradininkus. Uždaviniai. Įvadas. Socializmo prigimtis. Socializmo pradininkai. Karlo Markso (Karl Marx) biografijos faktai suformavę jo pažiūras. Frydricho Engelso (Friedrich Engels) biografijos faktai suformavę jo pažiūras. Socializmo esmė. Socializmas kaip politinė doktrina. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-11-04
 • Socializmas ir socialdemokratija

  Įvadas. Socializmo atsiradimas. K. Markso politinės idėjos. Socializmas Rusijoje. Socialdemokratija ir komunizmas. Katalikų bažnyčia ir socializmas. Pastarųjų dienų socializmo gairės. Socializmas pasaulio politiniame žemėlapyje. Socializmo šaknys. Pagrindinės socializmo pakraipos. Socialistiniai internacionalai ir naujasis socializmas. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-01-16
 • Socializmas ir socialdemokratija (2)

  Įvadas. Socializmo pradžia. Socializmo šaknys. Žymiausi socializmo atstovai. Pagrindinės socializmo srovės. Socialdemokratijos atsiradimas. Socialdemokratijos plitimas. Socialdemokratų ideologija. Socialdemokratija Lietuvoje. Socialdemokratija šiandien. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-01-21
Puslapyje rodyti po