Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Senų žmonių užimtumo organizavimo specifika

  Įvadas. Seni žmonės – pasaulio visuomenės dalis. Kas yra senatvė. Senų žmonių užimtumo organizavimas. Senų žmonių užimtumo problemos. Senų žmonių klubai, bendrijos, Trečiojo amžiaus universitetai. Dailės terapija. Religinė veikla. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-10-15
 • Sergančių ūmiomis psichinėmis ligomis slaugos ypatumai

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Paciento teisių apribojimai psichiatrinėje ligoninėje. Ūmios psichinės būklės. Sergančių ūmiomis psichinėmis ligomis slauga ir laisvės apribojimai Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV), Honkonge ir Europos šalyse. Psichikos sveikatos priežiūra ir slauga Lietuvoje. Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas apribojantis pacientų teises. Slaugos ypatumai ūmių psichinių ligų stacionare. Pacientų hospitalizavimas. Slaugytojo bendravimo ypatumai su pacientu. Paciento mokymas susitaikyti su esama situacija. Slaugytojos bendravimo etika su pacientu. Slaugos procesas. Slaugos modelis pagal N.Roper ir slaugos teorija pagal H.E. Peplau. Rekomendacijos, padedančios slaugyti sergančius psichinėmis ligomis. Išvados.
  Slauga, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-03-09
 • Sergančiųjų klubo sąnario artroze slauga ir reabilitacija pooperaciniu periodu

  Įvadas. Sergančiųjų klubo sąnario artroze reabilitacija. Kineziterapijos reikšmė po klubo sąnario endoprotezavimo. Reabilitacija po klubo sąnario endoprotezavimo. Pooperacinė slauga. Gydomoji gimnastika po klubo sąnario endoprotezavimo. Reabilitacija namuose. Sveikimas namuose: nuo antro iki šešto mėnesio po operacijos. Išvados.
  Slauga, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-03-03
 • Sergančiųjų širdies ligomis žmonių mityba

  Profesijų kompetencijų sąrašas. Įvadas. Esamos padėties analizė ir temos pagrindimas. Širdies ligomis sergančių žmonių grupės charakteristika. Projekto naudotų informacijos šaltinių apžvalga, išvados ir rekomendacijos. Medžiaginiai skaičiavimai. Pagrindinių maisto medžiagų poreikių skaičiavimas. Valgiaraščio sudarymas. Patiekalų energetinė vertė. Technologinių kortelių sudarymas. Technologinio proceso parinkimas. Geros higienos.
  Kulinarija, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-04-28
 • Serveriai

  pdf byla. Įvadas. Analitinė dalis. Pagrindinių informacijos šaltinių apžvalga. Užduoties analizė. Objekto, metodų ir priemonių aprašymas. Serverių paskirtis, tipai ir architektūriniai ypatumai. Projektinė dalis. Intel 2005m. koncepcijos serverių klasėms. Išanalizuoti pagrindinius reikalavimus serverių komponentams. Apibūdinti siūlomas naujoves. Pateikti rekomendacijas vartotojams kaip atsižvelgti i šias serverių koncepcijas priimant įmonėse perspektyvius technikos atnaujinimo planus. Išvados ir siūlymai vartotojui. Pdf formatas.
  Kompiuteriai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2005-09-27
 • Serviso teikiamų paslaugų analizė: UAB "Ivetra ir Ko"

  Inžinerijos ir vadybos studijų programa. Įvadas. Analitinė dalis. UAB "Ivetra ir Ko" istorija, vidinės ir išorinės aplinkų apžvalga. Tikslinės rinkos apibūdinimas. UAB "Ivetra ir Ko"personalo valdymas. Tiriamoji dalis. Įmonės apyvartos pokytis. Serviso paslaugos įmonėje. UAB "Ivetra ir Ko"rinkodaros strategijų nustatymas. UAB "Ivetra ir Ko" pagrindiniai konkurentai. Sritys, keliančios daugiausia rūpesčių. Rezultatų vertinimas. Serviso paslaugų SSGG analizė. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(18 puslapių)
  2011-12-12
 • Sexuelle Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen an Beispiel Litauen

  Kursinis darbas vokiečių kalba apie vaikų ir paauglių seksualinę prievartą Lietuvoje. Gegenstand und Schlüsselbegriffe. Kennzeichen von sexuellem Missbrauch. Die sexuelle Handlung. Die Abhängigkeitsbeziehung. Die Bedürfnisbefriedigung des Mächtigeren. Die mangelnde Einfühlung in das Kind. Das Gebot der Geheimhaltung. Kinder und Sexualität. Feststellungsprobleme. Hintergründe. Die Tätertypen sexueller Missbraucher von Kindern nach Groth. Täterbefragung über die Wirksamkeit vom Präventionsprogrammen. Ergebnisse der Untersuchung von Budin und Johnson. Warum können die Kinder den sexuellen Missbrauch ihren Eltern oder anderen Erwachsenen nicht mitteilen ( nach Monaco und Gaier (1988)). Situation in Litauen. "Kinderhaus"- eine nicht staatliche litauische Organisation für Kinder. Pädagogische Konsequenzen. Vorschläge für Abhilfe.
  Asmenybės psichologija, kursinis darbas(17 puslapių)
  2005-06-09
 • Syberia w oczach romantyków

  Darbas lenkų kalba - Sibiras romantikų akimis. Syberia w oczach romantyków (Na podstawie wybranych przykładów). Wstęp, czyli – Syberia, czym ona jest? Droga Polaków na Syberię. Syberia w twórczości romantyków. Podsumowanie, czyli Syberia jako kraina boleści i tęsknoty.
  Visuotinė literatūra, kursinis darbas(7 puslapiai)
  2006-12-31
 • Siesarties upės žuvų bendrijos bioįvairovė

  Įvadas. Darbo tikslas: Ištirti Siesarties upės žuvų bendrijos bioįvairovę. Literatūros apžvalga. Bioįvairovė. Žuvų įvairovė ir biomasė Lietuvos upėse. Saugomos, nykstančios bei globojamos rūšys Lietuvoje. Bioįvairovės nykimo priežastys. Tyrimo metodai ir medžiaga. Siesarties upės charakteristika. Tyrimo stotys. Bioįvairovės skaičiavimo indeksai. Šenono-Vyverio (Shannon-Wiever) indeksas. Simpsono (Simpson) indeksas. Margalefo (Margalef) indeksas. Menhiniko (Menhinick) indeksas. Tyrimo rezultatai. Išvados. Santrauka. Summary.
  Biologija, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2009-06-08
 • Signalų aprašymas ir savybių tyrimas. Dvejetainė fazinė moduliacija

  Įvadas. Dvejetainės fazinės moduliacijos siųstuvo struktūrinė schema. Dvejetainio K ženklų kodo sudarymas. Atitinkančio kodo signalo suformavimas ir jo grafinis vaizdas. Furjė transformacijos savybės. Galios spektras bei spektro juostos pločio nustatymas. Spektro juostos ribojimo įtaka signalo formai. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Elektronika, kursinis darbas(10 puslapių)
  2008-11-14
 • Signalų transformacijos ir spektrinė analizė

  Užduoties signalas ir užduoties tekstas. Signalo parametrų skaičiavimas. Signalo transformacijos laiko ašyje. Signalo skaidymas į lyginę ir nelyginę dedamąsias. DAKF skaičiavimas. Diskretinės kompozicijos sumos skaičiavimas. Signalo skleidimas trigonometrine Furje eilute. Signalo amplitudžių ir fazių spektrai. Signalo aproksimacijos paklaidų skaičiavimas. Amplitudžių ir fazių spektrinio tankio formulių išvedimas. Amplitudžių ir fazių spektrinio tankio diagrama. Signalo aktyvinis spektro juostos plotis. Išvados. Priedai (17 psl). Darbas iliustruotas paveikslėliais (21).
  Elektronika, kursinis darbas(42 puslapiai)
  2008-11-19
 • Sijinės monolitinės perdagos

  Veikiančių apkrovų skaičiavimas. Plokštės projektavimas. Elementų parinkimas ir išdėstymas. Plokštės skaičiavimas ir konstravimas. Plokštės storio ir armatūros skerspjūvio ploto apskaičiavimas. Šalutinės sijos projektavimas. Apkrovos. Veikiančių įrąžų skaičiavimas. Šalutinės sijos skerspjūvio matmenų apskaičiavimas. Išilginės pagrindinės armatūros apskaičiavimas. Šalutinių sijų pagrindinė armatūra atramose. Skersinės armatūros apskaičiavimas. Sijų laikomosios galios gaubtinės sudarymas. Pagrindinės sijos projektavimas. Apkrovos. Veikiančių įrąžų skaičiavimas. Išilginės pagrindinės armatūros apskaičiavimas. Skersinės armatūros apskaičiavimas.
  Statyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2010-02-24
 • Sijyno metalinių konstrukcijų projektavimas

  Aiškinamasis raštas. Sijyno pakloto ir šalutinių sijų projektavimas. Sijų komponavimas. Šalutinių sijų variantinis projektavimas. Pirmo varianto skaičiavimas. Antro varianto skaičiavimas. Pagrindinių sijų projektavimas. Sijų skerspjūvio komporavimas. Sijos skerspjūvio matmenų parinkimas. Sijos skerspjūvio keitimas. Sijos atraminio skerspjūvio stiprumo tikrinimas. Sijos juostinių siūlių skaičiavimas. Sijos vietinių įtempimų tikrinimas. Sijos sienelės pastovumas. Sijos atraminių dalių projektavimas. Montuojamos sandūros projektavimas. Sijų centriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Dvitėjinės kolonos skaičiavimas. Galvenos projektavimas. Kolonos bazės projektavimas.
  Statyba, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2007-04-06
 • Sijų ir kolonų projektavimas

  Darbe pateiktas metalinių konstrukcijų skaičiavimas pagal naują STR 2.08.2005. Aiškinamasis raštas. Sijyno pakloto ir šalutinių sijų projektavimas. Sijyno komponavimas. Sijyno kompanavimo parinkimas. Pagrindinės sijos projektavimas. Sijos skaičiuojamųjų įražų nustatymas. Pagrindinės sijos skerspjūvio parinkimas. Parinktos sijos stiprumo tikrinimas. Standumo sąlygos tikrinimas. Sijos atraminio skerspjūvio stiprumo tikrinimas. Sijos juostinių (kertinių) siūlių skaičiavimas. Sijos vietinių įtempimų tikrinimas. Sijos bendrasis pastovumas. Sijos sienelės pastovumas. Skersinės standumo briaunos. Šalutinių sijų jungimo prie pagrindinių projektavimas. Pakloto sijų sienelės atraminiuose pjūviuose vietinių įtempimų tikrinimas. Sijos atraminių dalių projektavimas. Centriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Apkrovos. Skaičiuojamasis ilgis. Kolonos skaičiavimas. Kolonos sienelės pastovumo tikrinimas. Kolonos juostos pastovumo tikrinimas. Atrėmimo staliuko projektavimas. Kolonos bazės projektavimas. Inkariniai varžtai.
  Statyba, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2005-10-16
 • Sijų perdangų armatūros tarplangio skaičiavimai

  Gegnės skaičiavimas. Apkrovų skaičiavimas. Įrąžos ir skerspjūvio parinkimas. Perdangos plokštės skaičiavimas. Šalutinės sijos matmenų parinkimas. Apkrovų skaičiavimas. Įrąžų skaičiavimas. Armatūros skaičiavimas. Šalutinės sijos projektavimas. Apkrovų skaičiavimas. Įrąžų skaičiavimas. Išilginės armatūros skaičiavimas. Skersinės armatūros skaičiavimas. Tarplangio skaičiavimas. Apkrovų ir įrąžų skaičiavimas. Tarplangio stiprumo tikrinimas.
  Statyba, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-12-15
 • Siloso gamybos technologijos ir mašinos

  Įvadas. Maigytuvinių šienapjovių konstrukcijų apžvalga ir įvertinimas. Žolės vytinimo intensyvinimo būdai. Maigytuvių tipai ir jų taikymo sritys. Maigytuvinių šienapjovių modeliai ir panaudojimo sritys. Maigytuvinės šienapjovės tipo pagrindimas. Šienapjovės konstruktyvinių parametrų nustatymas. Maigytuvo diržinės pavaros skaičiavimas. Šienapjovių technologinių parametrų pagrindimas. Žolės pjovimo aukštis. Žolės pjovimo mašinų našumas. Darbų saugos reikalavimai. Bendrieji reikalavimai žolės dorojimo technikai. Žolės pjovimas. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-11-13
 • Silpnų srovių tinklų statybos įmonių valdymo struktūros formavimo modelis

  Įvadas. Problemos kaip sistemos interpretacija. Naujausių problemos sprendimų kritinis įvertinimas. Ekonominių valdymo metodų taikymo tyrimo objektui skaičių nustatymas. Darbo apmokėjimas. Vienetinė premijinė sistema. Kainodaros metodai. Sąnaudų modelis. Konkurencijos modelis. Administracinių valdymo metodų taikymo tyrimo objektui tikslingumo įvertinimas. Tyrimo objekto psichologinių aspektų identifikavimas ir įvertinimas. Kiekybinių valdymo sprendimų metodų taikymo tyrimo objektui galimybių įvertinimas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(12 puslapių)
  2008-01-14
 • Sisteminis organizacijos veiklos apibūdinimas jos efektingos vadybos tikslams: UAB "Duonutė"

  Įvadas. Įmonės veikla. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Įmonės išorinių veiksnių analizė. Vartotojai. Konkurentai. Tiekėjai. Darbo ištekliai. Technologiniai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Ekologiniai veiksniai. Įmonės vidinių veiksnių analizė. Vadovai. Darbuotojai. Darbo vietos. Darbo organizavimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-12-04
 • Sisteminis požiūris socialiniame darbe su bendruomene

  Įvadas. Bendruomenės samprata. Bendruomenė funkcijos. Veiksniai, turintys įtakos bendruomenei. Sisteminis socialinio darbo modelis. Sistemų teorijos etapai. Sistemų teorijos technikos. Darbas su bendruomene. Socialinio darbo su bendruomene žinios, įgūdžiai, vertybės. Bendruomenės ugdymo metodai ir principai. Bendruomenės paslaugos. Išvados. Summary.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(20 puslapių)
  2009-03-12
 • Siūlomų pensijų fondų analizė ir palyginimas: UAB FMĮ "Finasta" ir UAB "ERGO Lietuva"

  Socialinės apsaugos ir draudimo kursinis darbas. UAB FMĮ "Finasta". Pensijų fondas. Pensijų sistema. Pensijų fondai. UAB "ERGO Lietuva". ERGO Pensijų fondai. Kodėl verta rinktis UAB "Finasta investicijų valdymas" pensijų fondus? Kodėl "ERGO LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS"? UAB FMĮ "Finasta" pensijų fondų vienetų kainos. UAB "ERGO Lietuva" pensijų fondų vienetų kainos.
  Finansai, kursinis darbas(10 puslapių)
  2007-01-30
Puslapyje rodyti po