Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Seimo nario teisinis statusas

  Įvadinė dalis. Seimo nario Tautos atstovavimo funkcija. Seimo nario įgaliojimų įgijimas. Reikalavimai kandidatams į Seimo narius. Seimo nario priesaika ir įgaliojimų pradžia. Seimo nario teisės ir pareigos. Seimo nario veiklos garantijos. Seimo nario įgaliojimų netekimo konstituciniai pagrindai. Išvados. Summary.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-02-14
 • Seimo rinkimai

  Įvadas. Temos aktualumas ir reikšmingumas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo metodas. Šaltinių apžvalga. Darbo struktūra. Lietuvos Seimo istorinė raida. Seimas kaip atstovaujamoji valstybės valdžios institucija. Seimo rinkimų organizavimas. Rinkimų apygardų sudarymas. Rinkimų apylinkių sudarymas. Rinkimų komisijų sudarymas. Vienu metu tas pats asmuo negali būti. Apygardų rinkimų komisijų sudarymas. Apygardų rinkimų komisijos sudaromos iš. Apylinkių rinkimų komisijų sudarymas. Po vienodą skaičių kandidatūrų į apylinkės rinkimų komisiją turi teisę siūlyti. Apygardos rinkimų komisijos įgaliojimai. Apylinkės rinkimų komisijos įgaliojimai. Apylinkės rinkimų komisija. Rinkimų komisijų darbo organizavimas. Kiti Seimo rinkimo etapai. Rinkėjų sąrašų sudarymas. Kandidatų iškėlimas ir registravimas. Priešrinkiminė kampanija. Balsavimas. Rezultatų nustatymas ir mandatų suteikimas. Dar šis tas apie Seimo rinkimus. Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-11-14
 • Sėjomaina ūkyje: Pasvalio rajonas

  Ūkio charakteristika. Žemės naudmenos ir jų transformavimas. Pasėlių struktūra. Žemės ūkio augalų derlingumas. Bendroji augalininkystės produkcija. Augalininkystės produkcijos struktūra. Pasėlių plotų apskaičiavimas. Pasėlių struktūros skaičiavimas. Sėjomainų skaičius. Sėjomainos rotacija. Rotacijos sudarymas. Rotacijos priderinimas prie pasėlių struktūros. Sėjomainos laukų projektavimas. Perėjimo prie sėjomainos plano sudarymas. Pasėlių plano sudarymas. Augalininkystės produkcijos kiekis. Augalininkystės produkcijos panaudojimas. Gyvulių skaičiaus apskaičiavimas. Agrotechninių priemonių planas.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(16 puslapių)
  2009-05-11
 • Seklieji ir poliniai pamatai

  Seklieji ir poliniai pamatai pramoninam vienaaukščiui pastatui. Įvadas. Sekliųjų pamatų skaičiavimas. Grunto fizinių rodiklių nustatymas. Vidinės kolonos apkrovų deriniai. Vidinės kolonos pamato pado matmenų skaičiavimas. Vidinės kolonos pamato nuosėdžio skaičiavimas. Kraštinės kolonos apkrovų deriniai. Kraštinės kolonos pamato matmenų nustatymas. Kraštinės kolonos pamato matmenų patikrinimas pagal EN. Polinių pamatų skaičiavimas. Grunto fizinių rodiklių nustatymas. Vidinės kolonos apkrovų deriniai. Pavienio (atskiro) poliaus atlaikymo galios nustatymas. Polių grupės skaičiavimas laikomajai galiai. Polinio pamato skaičiavimas tinkamumo ribiniam būviui. Polinio pamato sėdimo skaičiavimas. Kraštinės kolonos spraustinio pamato skaičiavimas.
  Statyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2012-04-02
 • Sekliųjų pamatų skaičiavimas

  Sekliųjų pamatų skaičiavimas. Grunto fizikinių rodiklių nustatymas. Vidinės kolonos apkrovų deriniai. Vidinės kolonos matmenų nustatymas. Vidinės kolonos pamato nuosėdžio skaičiavimas. Kraštinės kolonos pamato skaičiavimas. Apkrovų deriniai. Kraštinės kolonos matmenų nustatymas. Polinių pamatų skaičiavimas. Grunto fizikinių rodiklių nustatymas. Vidinės kolonos apkrovų deriniai. Pavienio poliaus atlaikymo galios nustatymas. Polių grupės skaičiavimas atlaikymo galiai. Sąlyginio pamato skaičiavimas. Polinio pamato sėdimo skaičiavimas. Kraštinės kolonos pamato skaičiavimas. Kraštinės kolonos apkrovų deriniai. Pavienio poliaus atlaikymo galios nustatymas. Polių grupės skaičiavimas atlaikymo galiai.
  Statyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2009-03-13
 • Seksualinė prievarta prieš vaikus (2)

  Įžanga. Terminų žodynas. Vaikas ir jo saugumo užtikrinimas. Seksualinė prievarta prieš vaikus. Seksualinio smurto apibrėžimo problematika. Seksualinės prievartos formų paplitimas. Aplinka, kurioje galima seksualinė prievarta. Seksualinės prievartos rizikos grupės. Bendroji smurtautojų charakteristika. Seksualinės prievartos požymiai. Seksualinės prievartos prieš vaikus, atskleidimas. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-04-26
 • Seksualinių mažumų ir visuomenės konfliktai

  Įvadas. Homoseksualizmas. Sąvoka. Istorija. Homoseksualizmo prigimtis. Tyrimai. Tyrimas. Tyrimo objektas, instrumentarijus ir procesas. Tyrimo rezultatai. Išvados. Priedas.
  Sociologija, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-03-24
 • Seksualinių mažumų problematika Lietuvoje

  Įvadas. Teoriniai tyrimo pagrindai. Seksualinių mažumų apibrėžimai. Homoseksualumo priežastys. Homoseksualumo paplitimas. Seksualinių mažumų organizacijos. Seksualinių mažumų socialinė padėtis. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo tikslas. Tyrimo rezultatai. Išvados. Priedas (1). Darbas iliustruotas paveikslėliais (20).
  Sociologija, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-11-09
 • Semantic features of adjectives in Afro-American speeches

  Darbas anglų kalba. Semantiniai būdvardžių bruožai afro-amerikiečių kalbose. Introduction. The objective of this course paper is to discuss the semantic features of adjectives in Afro-American speeches. Theory. Analysis. Methodology. Research. Conclusions. Appendixes (14 p.).
  Kalbų studijos, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2009-05-25
 • Semantic functions of English postverbs

  Darbas anglų kalba. Semantinės angliškų frazeologinių veiksmažodžių funkcijos. Introduction. Linguistic Status of English Phrasal Verbs. Phrasal Verbs as Derivational Units. Functions of English Postverbs in the Plane of the Regular Change of Meaning. Postverbs’ Functions in the Plane of Aspectuality. Terminativeness/Durativeness. Modes of Action. Postverbs’ Functions in the Plane of the Changing of the Lexical Meaning of the Verb. Idiomatic Phrasal Verbs. Conclusions. Bibliography. Dictionaries.
  Anglų kalba, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-05-14
 • Semantics, analysis and the usage of the word "love"

  Darbas anglų kalba. Žodžio "love" analizė ir naudojimas. Introduction. The theoretical overview of the semantics of the word love. The concept of love in spoken register. The word love according to parts of speech. Noun. Verb. The word love in idiomatic expressions. The word love in sayings. The word love in slang. Conclusions. References.
  Anglų kalba, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-06-02
 • Senatvė – kaip socialinės rizikos šaltinis ir jos prevencijos priemonės Lietuvoje

  Įvadas. Senatvės samprata. Senatvė kaip praradimų metas. Išėjimas į pensiją kaip nauja gyvenimo pakopa. Teorijos apie pensininkų prisitaikymą. Išvados apie pensininkų prisitaikymą. Senatvės psichologija. Senatvė kaip socialinė atskirtis. Senatvė – kaip socialinės rizikos šaltinio ir jos prevencijos priemonių vertinimas. Senatvės – kaip socialinės rizikos šaltinio atsiradimo aplinkybės ir sąlygos. Svarbiausios vyresnio amžiaus žmonių problemos. Prevencijos priemonės. Pensijos ir pensininkai. Biologinio amžiaus nustatymo testas. Stipriosios pagyvenusių žmonių padėties pusės. Naujų prevencijos priemonių galimybės. Geriatrinių centrų steigimas. Bet kokia pagalba senam žmogui turi būti diferencijuota pagal amžių. "Senelių darželių" steigimas. Sveikatos grupių, interneto, zonos kambarių, slaugos ligoninių steigimas. Projektų rašymas. Neigiamos tolesnio gyvenimo senėjimo pasekmės. Išvados. Priedai (2).
  Sociologija, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-11-06
 • Senėjimas įvairiu aspektu

  Įvadas. Bendra senėjimo ir senatvės samprata. Fiziniai pokyčiai senatvėje. Senėjimas ir ligos. Pažinimo pokyčiai senatvėje. Socialiniai senėjimo aspektai. Vienatvė. Mirtis ir mirštantis žmogus. Išvados.
  Raidos psichologija, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2005-08-17
 • Senelių, gyvenančių pensionate bei senelių, gyvenančių šeimose su artimaisiais socialinių problemų ypatumai

  Įvadas. Temos aktualumas. Tyrimo problema. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo objektas. Tyrimo hipotezė. Tyrimo metodika ir organizavimas. Pagrindiniai klausimai. Papildomi klausimai. Rezultatų naujumas, jų teorinis bei praktinis reikšmingumas. Senatvės apibrėžtis. Pagrindinės senyvo amžiaus žmonių problemos. Psichologiniai socialiniai senėjimo aspektai ir ypatumai. Vienatvė. Senatvės poveikis socialiniams vaidmenims. Išvados. Priedas (1).
  Socialinis darbas, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-05-26
 • Senyvo amžiaus žmonių socializacija: Užimtumo problemos ir jų sprendimo būdai

  Įvadas. Senatvės samprata ir požiūris į pagyvenusius žmones. Socialinė senėjimo samprata. Senyvo amžiaus žmonių socializacija. Senyvo amžiaus žmonių užimtumas. Senyvo amžiaus žmonių veiklos trukdžiai. Tiriamoji dalis. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2012-01-23
 • Senų žmonių atskirties ypatumai

  Įvadas. Darbo tikslas: išnagrinėti atskirties, kaip socialinio reiškinio įtaką senatvėje. Senų žmonių atskirties specifiškumas, pobūdis, ypatumai. Senatvė kaip socialinis reiškinys. atskirtis ir jo atsiradimo priežastys senatvėje. Senatvinės ligos ir jų daroma įtaka atskirties formavimuisi. Vaidmenų pokyčių įtaka senatvėje atskirties formavimuisi. Tyrimo metodika. Tyrimų rezultatai ir aptarimas. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2009-03-13
 • Senų žmonių situacija Lietuvos socialinio ekonominio gyvenimo kontekste

  Įvadas. Ekonominiai ir socialiniai veiksniai, įtakojantys senų žmonių padėtį visuomenėje. Gyventojų senėjimo reiškinys. Lietuvos gyventojų senėjimo procesas. Teisinė ir socialinė senatvės apsauga. Senų ir pagyvenusių žmonių problemos ir poreikiai. Buvusios socialinės padėties praradimas. Sutuoktinio vaidmens netekimas – našlystė. Priklausomybės nuo kitų didėjimas. Tėvystės rolės netekimas. Kultūrinė pagyvenusių ir senų žmonių veikla.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-01-29
 • Senų žmonių slaugos poreikiai

  Įvadas. Senatvės samprata. Organizmo pokyčiai senstant. Senėjimo poveikis socialiniams vaidmenims. Seno žmogaus poreikių samprata. Maslow poreikių teorija. Pagrindiniai žmogaus poreikiai. Gyvybinių veiklų samprata. Pagrindinės žmogaus gyvybinės veiklos. Senyvo žmogaus gyvenimo kokybės užtikrinimas. Fizinis aktyvumas. Pagyvenusių žmonių subjektyvus kūno kultūros reikšmės vertinimas. Fizinis aktyvumas – gera sveikata. Mityba. Senų žmonių mitybos problemos. Senų žmonių mitybos principai. Bendravimas. Senų žmonių marginalizacija ir vienišumo problema. Bendravimas su senyvo amžiaus žmonėmis. Poilsis. Išvados ir siūlymai. Summary.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-04-20
 • Senų žmonių socialinės aktualijos

  Įvadas. Demografinis senėjimas. Lietuvos visuomenės demografinis senėjimas. Požiūris į senatvę ir senus žmones. Senų žmonių socialinė adaptacija. Pagyvenę žmonės ir kultūra. Veiklos reikšmė senstančiam žmogui. Pagyvenusių ir senų žmonių užimtumas. Senų ir pagyvenusių žmonių mokymasis. Teisinė senatvės apsauga. Išvados. Literatūros sąrašas. Summary. Išnašos.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-06-25
 • Senų žmonių socialinės problemos

  Įvadas. Senatvės samprata. Socialiniai ryšiai. Emocijos. Motyvai. Socialinės paslaugos. Socialinių paslaugų samprata. Klientų poreikiai. Socialinės problemos. Panevėžio miesto senu žmonių socialinių problemų tyrimas. Tyrimo metodika. Apklausos rezultatai. Tyrimo rezultatai. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(19 puslapių)
  2009-04-20
Puslapyje rodyti po