Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Rinkodaros planas: kelionių organizatorius UAB "Busturas"

  Strateginio rinkodaros plano teorinė analizė. Perspektyvų tyrimo samprata. Bendrųjų rinkodaros strategijų teorinė analizė. Rinkodaros komplekso elementų charakteristika. Rinkodaros komplekso elementų funkcinių. Strategijų teorinė analizė. UAB "Busturas" rinkodaros planas. UAB "Busturas" misija, rinkodaros tikslai. UAB "Busturas" perspektyvų tyrimas. UAB "Busturas" teikiamos paslaugos. UAB "Busturas" reklama. UAB "Busturas" paslaugų ypatumai. Konkurencijos analizė. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2005-09-16
 • Rinkodaros planas: sportiniai bateliai "Nike"

  Įmonės charakteristika. Marketingo kompleksas. Išorinė aplinkos analizė. Išorinė aplinka. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Vidinė analizė. Veiklos analizė. Strateginiai veiksniai. SWOT (SSGG) analizė. Rinkodaros strategijos formavimas.
  Rinkodara, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2007-05-16
 • Rinkodaros planavimas

  Planavimo esmė. Marketingo planas. Dabartinė marketingo situacija. SWOT analizė. Tikslai ir problemos. Marketingo strategija. Veiksmų programos. Biudžetas. Kontrolės būdai, jų tipai.
  Rinkodara, kursinis darbas(10 puslapių)
  2005-12-03
 • Rinkodaros plano kūrimas: viešbutis "Sutema"

  Įvadas. Darbo tikslas remiantis turimomis žiniomis, informaciniais šaltiniais ir literatūra parengti rinkodaros planą viešbučio "Sutema" įkūrimui. Tyrimo objekto ir informacinių šaltinių apžvalga. UAB "Sutema" viešbučio esamos situacijos. analizė. Organizacijos analizė. Organizacijos pozicijos apžvalga. Numatomos paslaugos. Viešbučio valdymas ir organizacinė struktūra. Rinkodaros programos analizė. Paslaugų produkto analizė. Paslaugų kainos analizė. Paslaugų rėmimo analizė. Paslaugų pateikimo analizė. Žmonės. Fizinis akivaizdumas. Procesai. Rinkodaros aplinkų analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Rinkos tyrimas. Paslaugų vartotojo segmentacija ir tikslinės rinkos parinkimas. Paslaugų produkto pozicionavimas. Konkurencinė analizė. Vidinio marketingo analizė. Organizacijos SSGG analizė marketingo požiūriu. Strateginiai rinkodaros sprendimai. Perspektyvų analizė. Pelno (nuostolių) prognozė. Strategijų parinkimas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2010-05-05
 • Rinkodaros plano kūrimas: viešbutis UAB "BEATS"

  Įvadas. Darbo tikslas – parengti UAB "BEATS" rinkodaros planą. Tyrimo objekto ir informacinių šaltinių apžvalga. UAB "BEATS" įmonės esamos situacijos analizė. Rinkodaros programos analizė. Paslaugų produkto analizė. Paslaugų kainos analizė. Paslaugų rėmimo analizė. Paslaugų pateikimo (skirstymo) analizė. Žmonės. Fizinis akivaizdumas. Procesai. Rinkodaros aplinkų analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Pagrindiai viešbučio "BEATS" konkurentai. Rinkos tyrimas. Paslaugų vartotojo segmentacija ir tikslinės rinkos parinkimas. Paslaugų produkto pozicionavimas. Konkurencinė analizė. Vidinio marketingo analizė. Viešbučio "BEATS" SSGG analizė rinkodaros požiūriu. STRATEGINIAI RINKODAROS SPRENDIMAI. Perspektyvų analizė (priemonių planas). Pelno (nuostolių) prognozė (rinkodaros plano). Kontrolė (marketingo plano įgyvendinimo kontrolė). Strategijų parinkimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2010-10-07
 • Rinkodaros plano parinkimas: UAB "Avon Cosmetics"

  Įvadas. Rinkodaros plano analizė teoriniu aspektu. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. Įmonės misija, vizija, tikslai ir uždaviniai. Rinkodaros strategijos. Veiksmų planas ir kontrolė. UAB "Avon Cosmetics" rinkodaros planas (Įmonės charakteristika). UAB "Avon Cosmetics" išorinės aplinkos analizė. UAB "Avon Cosmetics" vidinės aplinkos analizė. UAB "Avon Cosmetics" misija, vizija, tikslai ir uždaviniai. UAB "Avon Cosmetics" rinkodaros strategijos. UAB "Avon Cosmetics" veiksmų planas ir kontrolė. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-09-11
 • Rinkodaros tyrimas: prekyba mediena UAB "Villica"

  Anotacija. Įvadas. Darbo tikslas: parengti UAB "Villica" rinkodaros planą. UAB "Villica" rinkodaros veiklos planas. Įmonės veikla. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Verslo aplinkos analizė. Įmonės marketingo elementų analizė. Perspektyvų tyrimas. Tyrimo procesas. Priedai (Anketa). Grafikai. Išvados. Pasiūlymai.
  Rinkodara, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-05-26
 • Rinkodaros veiklos planavimas: mėsos perdirbimo įmonė UAB "Biovela"

  Įvadas. Darbo tikslas: remiantis Lietuvos bei užsienio šalių autorių moksline literatūra paaiškinti kas yra rinkodaros planavimas ir kokie jo pagrindiniai etapai. Ištirti UAB "Biovela" veiklą, išanalizuoti UAB "Biovela" rinkodaros veiklos plano pagrindines sudedamasias dalis. Rinkodaros strateginis planavimas. Įmonės tikslai ir misija. Rinkodaros situacija. Rinkodaros aplinka. Rinkos segmentavimas ir tikslinės rinkos pasirinkimas. Perspektyvų tyrimas. Tikslai ir veiksniai. Rinkodaros strategija. Rinkodaros planas. Kontrolė ir vykdymas. Įmonės "Biovela" rinkodaros veiklos plano rengimas. UAB "Biovela" veikla. Misija ir tikslai. Įmonės "Biovela" rinkodaros aplinkos analizė. Įmonės "Biovela" mikroaplinka. Įmonės makroaplinka. Įmonės "Biovela" rinka, jos tendencijos, tikslinė rinka. Įmonės "Biovela" perspektyvų tyrimas. Įmonės "Biovela" rinkodaros strategija. Įmonės "Biovela" prekių analizė. Įmonės "Biovela" kainų analizė. Įmonės "Biovela" prekių paskirstymo analizė. Įmonės "Biovela" prekių rėmimo analizė. Įmonės "Biovela" pardavimų prognozė. Įmonės "Biovela" biudžetas. Išvados. Pasiūlymai. Priedai (13 psl.).
  Rinkodara, kursinis darbas(39 puslapiai)
  2010-11-11
 • Rinkos ekonomikos sistema kaip vieninga poreikių tenkinimo ir kylančių prieštaravimų sprendimo forma

  Įvadas. Rinkos ekonomikos sistemos samprata. Rinkos ekonomikos sistemos sąvoka. Vartotojų poreikių tenkinimas skirtingose rinkos ekonomikos sistemose. Papročių ekonomikos sistema. Grynai kapitalistinė ekonomikos sistema. Komandinė ekonomikos sistema. Mišrioji ekonomika. Ekonominių sistemų palyginimas. Rinkos ekonomikos sistemos "veikimas". Pagrindiniai klausimai organizuojant rinkos ekonomiką (ką, kaip ir kam). Rinkos ekonomikos problemos ir tikslai. Visiškas užimtumas. Kainų lygio stabilumas. Ekonominis augimas. Palanki palūkanų norma. Efektyvumas. Teisingas pajamų paskirstymas. Valstybės biudžeto būsena palanki ekonominiam augimui. Mokėjimų balanso pusiausvyra. Ekonominių tikslų tarpusavio ryšiai ir iš jų kylantys prieštaravimai. Lietuva pereinamuoju nuo planinės prie rinkos ekonomikos laikotarpiu. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2005-10-22
 • Rinkos organizacinės formos ir jų palyginimas

  Rinkos ekonomikos sistemos samprata. Rinkos ekonomikos sistemos sąvoka. Vartotojų poreikių tenkinimas skirtingose rinkos ekonomikos sistemose. Rinkos organizacinės formos. Tobulos konkurencijos rinka. Tobulos konkurencijos privalumai ir trūkumai. Tobula konkurencija ir efektyvumas. Tobulos konkurencijos organizavimo forma. Monopolinė rinka. Monopolijos susiformavimo priežastys. Monopolijų rūšys. Monopolijos kainodara. Kaina ir gamybos apimtis monopolinėje rinkoje. Monopolijos pelno maksimizavimas. Monopolijos reguliavimas. Antimonopolinis reguliavimas. Monopolinės konkurencijos rinka. Monopolinė konkurencijos samprata. Monopolinės konkurencijos rinkos ekonominis efektyvumas. Oligopolinė rinka. Oligopolinės rinkos sąvoka. Oligopolinė rinkos struktūra. Oligopolinės rinkos vystymosi veiksniai. Rinkos struktūros tipų palyginimas.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2006-01-11
 • Rinkos paklausos formavimasis

  Rinkos samprata, klasifikavimas ir funkcijos. Paklausos samprata. Paklausos dėsnis, jos kreivė. Paklausos kitimo veiksniai. Bendroji rinkos paklausa. Rinkos paklausos elastingumas kainų atžvilgiu. Rinkos paklausos elastingumą kainų atžvilgiu lemiantys veiksniai. Rinkos paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu. Kryžminis paklausos elastingumas. Vartotojo įtaka rinkos paklausos formavimuisi. Vartotojo elgsenos ir paklausos ryšys. Vartotojo pajamų kitimo poveikis rinkos paklausai. Prekių kainos kitimo įtaka rinkos paklausai. Gifeno prekių paklausa rinkoje. Rinkos paklausos formavimasis atskirose rinkos struktūrose. Tobulos konkurencijos rinkos sąlygomis. Monopolinės rinkos sąlygomis. Oligopolinės rinkos sąlygomis. Monopolinės konkurencijos sąlygomis. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-06-16
 • Rinkos pusiausvyra ir jos pokyčiai (2)

  Įvadas. Rinkos pusiausvyros mechanizmas. Voratinklio teorema. Rinkos pusiausvyros pokyčiai. Paklausos kitimo veiksniai. Pasiūlos kitimo veiksniai. Paklausos ir pasiūlos kitimas. Paklausos kitimas. Pasiūlos kreivės poslinkiai. Rinkos pusiausvyros pažeidimai vyriausybei nustatant minimaliąją ir maksimaliąją kainas. Minimalioji kaina ir jos taikymas. Maksimalioji kaina ir jos taikymas. Išvados. Priedai (1).
  Mikroekonomika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-11-27
 • Rinkos reguliavimo ekonomika

  Įvadas. Verslo ekonominiai principai. Ekonomikos reguliavimas – esminė kliūtis verslui. Reguliavimo prigimtis. Reguliavimo priemonės. Kas reguliuojama? Kodėl reguliuojama? Verslo organizavimas. Palankesnių sąlygų verslo plėtrai formavimas. Vyriausybės veikla sudarant firmoms palankias sąlygas. Firmų pajamų apmokestinimas. Firmų veikla atsižvelgiant į mokesčių padarinius. Natūralių monopolijų reguliavimas. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-09-22
 • Rinkos segmentavimo reikšmė ir praktinis taikymas IĮ "Horstvita"

  Įvadas. Vartotojų rinkos samprata. Rinkos segmentavimas. Rinkos segmentavimo principai. Rinkos segmentavimas pagal keletą požymių. Asmeninio vartojimo prekių rinkos segmentavimas. Rinkos segmentavimą sąlygojančios prielaidos, segmentavimo tikslai bei jų privalumai. Vartotojų elgsenos (vidiniai) požymiai ir rinkos skirstymas į grupes. Tikslinių segmentų išskyrimas. Rinkos segmentavimo taikymas IĮ "X". Demografinis segmentavimas. Geografinis segmentavimas. Psichografinis segmentavimas. Vartotojų elgsenos segmentavimas. Kombinuoti segmentavimo metodai. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-05-13
 • Rinkos tyrimai

  Rinkos tyrimų turinys. Rinkos tyrimai kaip marketingo tyrimų sudedamoji dalis. Rinkos tyrimų kryptys. Rinkos tyrimų rūšys. Rinkos tyrimų klasifikavimas. Rinkos tyrimų metodologija. Rinkos tyrimų procesas. Pirminių duomenų rinkimo metodai. Rinkos tyrimų etapai. Apklausa. Stebėjimas. Eksperimentas. Rinkos subjektų analizė. Vartotojų tyrimas. Vartotojų paklausos motyvų tyrimas. Vartotojų reikalavimų prekei analizė. Informacinių technologijų ir interneto rinkos tyrimas. Tyrimo metodologija. Apklausos metodas. Atranka. Apklausos atlikimas. Kokybės kontrolė. Duomenų analizė. Statistinė duomenų paklaida. Kompiuterių rinka. Turimų kompiuterių kiekis. Kompiuterių kiekis pagal tipus. Kompiuterių įsigijimo metai. Kompiuterius pirkusios įmonės pagal įsigijimo metus. Kompiuterinės įrangos pasirinkimo kriterijai. Vieno įrangos gamintojo svarba. Vieno įrangos tiekėjo svarba. Interneto rinka. Galimybės bei ketinimai naudotis internetu. Internetinio ryšio tiekimas. Internete praleidžiamas laikas. Interneto naudojimo tikslai. Interneto svetainė. Mobilusis ryšys. Mobilaus ryšio vartotojų skaičius. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-05-15
 • Rinkos tyrimai duotose veiklos srityse Lietuvoje ir Airijoje

  Darbo planas. Įvadas. Rinkos tyrimai Lietuvoje pagal prekes ir paslaugas. Programų paketai. Kredito apsaugos ir skolų surinkimo paslaugos. Madų kūrimo paslaugos. Atvirų investicinių fondų valdymo įmonės. Bilietų agentūros. Detali veiklos sričių analizė. Programų paketai. Kredito apskaitos ir skolų surinkimo paslaugos. Madų kūrimo paslaugos. Atvirųjų investicinių fondų valdymo įmonės. Bilietų agentūros. Nagrinėjamų veiklų prognozė (Kompass WF.1, Kompass WF.2, Kompass WF.3 ir WF.4 klasifikacijos pokyčių pagrindu). Programų paketai. Kredito apskaitos ir skolų surinkimo paslaugos. Madų kūrimo paslaugos. Atvirų investicinių fondų valdymo įmonės. Bilietų agentūros. Lietuvos ir Airijos rinkų palyginimas pagal veiklos sritis. Programų paketai. Kredito apskaitos ir skolų surinkimo paslaugos. Madų kūrimo paslaugos. Atvirųjų investicinių fondų valdymo įmonės. Bilietų agentūros. Rekomendacijos ir pasiūlymai verslininkui. Bendros darbo išvados. Priedai (5)
  Rinkodara, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2006-10-26
 • Rinkos tyrimų organizavimas

  Įvadas. Rinkos tyrimų organizavimas. Rinkos tyrimų samprata ir paskirtis. Marketingo tyrimai. Esamos rinkos tyrimas. Potencialios rinkos įvertinimas. Prekės tyrimas. Konkurencijos tyrimas. Pardavimo tyrimas. Komunikacijos tyrimas. Ekonomikos ir verslo tyrimas. Įmonės vidaus ir išorės aplinkos tyrimas. Rinkos tyrimų procesas. Rinkos problemų formulavimas ir išsiaiškinimas. Rinkos tyrimo tipai. Žvalgybinis tyrimas. Aprašomasis tyrimas. Priežastinis tyrimas. Pirminių duomenų rinkimų metodai. Eksperimentas. Apklausa. Anketa. Klausimų pobūdis. Stebėjimas. Kokybiniai tyrimo metodai. Giluminis interviu. Grupinė diskusija. Vartotojų tyrimas. Konkurencijos tyrimas. Prognozavimo metodai. Prognozavimo objektas. Prognozavimo laikotarpis. Anketavimas. Ekstrapoliavimas. Analitinis modeliavimas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-01-04
 • Ryšiai su visuomene ir jų reikšmė įmonės valdyme: UAB "Mantinga"

  Įvadas. Ryšių su visuomene samprata ir organizavimas. Ryšių su visuomene tikslai. Ryšių su visuomene funkcijos. Ryšių su visuomene uždaviniai. Ryšių su visuomene programa. Ryšių su visuomene efektyvumas. Įmonei svarbios visuomenės grupės. Įmonės identitetas ir įvaizdis. Komunikavimo būdai. Populiarinimas. Parama. Parodos ir mugės. Kiti komunikavimo su visuomene būdai. Literatūros išvados. Tyrimai ir jų rezultatai. Tyrimo metodika. Tyrimo metodologija. Duomenų analizė. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(40 puslapių)
  2012-01-26
 • Ryšio kanalų apkrovimas

  Įvadas. Monokanalinės žinybinės mobiliojo ryšio sistemos. Monokanalinės radialinės žinybinio ryšio sistemos. Retransliatoriaus panaudojimas radialinėje sistemoje. Ryšio kanalų apkrovimo monokanalinėje sistemoje skaičiavimas. Lygiagretus monokanalinių sistemų sujungimas. Daugiakanales kamieninio ryšio sistemos. Kamieninio ryšio standartas "Tetra". Darbo rėžimai Tetra sistemoje. Tetra sistemos modifikacijos. Žynybinių mobiliojo ryšio sistemų projektavimas bazinės stoties įrengimo vietos parinkimas. Kas yra Tetra. Tetra - skaitmeninė PMR sistema. Tetra. Tetra TDMA. Tetra dažnių juostos išnaudojimas. Tetra kalbos ir duomenų perdavimas. Kalbos ir duomenų perdavimas. Tetra kalbos kodavimas. Galimi Tetra tinklo sujungimai. Tetra tinklo struktūra. Galimi Tetra tinklo sujungimai. Tetra - greitas, patikimas ir saugus ryšys. Tetra panaudojimas. Resume.
  Elektronika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-10-05
 • Ryšių su žiniasklaida organizavimas: AB "Alita"

  Įvadas. AB "Alita" charakteristika. Ryšių su žiniasklaida padalinys AB "Alita" organizacinėje valdymo struktūroje. Ryšių su žiniasklaida padalinio struktūra AB "Alita" OVS. Vidinės ir išorinės komunikacijos vadyba. AB "Alita" atstovo žiniasklaidai pareiginė instrukcija. Informacijos pateikimo šalies žiniasklaidai pavyzdžiai. Spaudos konferencijos organizavimas. Kvietimas žurnalistams. Konferencijos scenarijus. Pasiruošimas galimiems klausimams ir atsakymams. Galimų nemalonių situacijų numatymas. Furšeto priėmimas. Spaudos konferencijos išlaidų sąmatos sudarymas. Kiti periodinių ryšių su žiniasklaida būdai. Išvados.
  Žiniasklaida, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-04-27
Puslapyje rodyti po