Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Reklamos organizavimas ir reikšmė

  Reklamos samprata. Reklaminės kampanijos esmė. Reklaminės kampanijos tikslų nustatymas. Reklamos strategija ir priemonių parinkimas. Reklaminės kampanijos biudžeto sudarymas. Ekonominio reklamos efektyvumo įvertinimas. Pagrindinės reklamos priemonės ir jų panaudojimo kryptys. Reklama spaudoje. Reklama laikraščiuose. Reklama žurnaluose. Reklama televizijoje. Reklama internete. Radijo reklama. Lauko (išorinė) reklama. Reklamos organizavimas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2005-11-08
 • Reklamos panaudojimas įmonėje: Omnitel

  Įvadas. Reklamos apibrėžimas ir teoriniai aspektai. Reklamos esmė ir savybės. Reklamos tikslai ir funkcijos. Reklamos rūšys ir paskirtis. Reklamos procesas ir ypatumai. Reklamos panaudojimo Omnitel įmonėje tyrimas. Omnitel įmonės aprašymas. Tyrimo rezultatai ir apibendrinimas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-02-05
 • Reklamos paslaugų įvertinimas ir perspektyvos

  Įvadas. Reklama internete. Marketingo komunikacijų galimybės Internete. Reklamos internete tikslai ir atliekamos funkcijos. Reklamos internete ir tradicinėje aplinkoje palyginimas. Informacija apie įmonę. UAB "Mecro technikonas" reklama internete. Interneto svetainė. Reklaminiai skydeliai. Elektroninis paštas. Kitos reklamos internete formos. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-12-04
 • Reklamos plano turinys ir svarbiausi elementai kuriant firmos įvaizdį

  Įvadas. Reklamos plano turinys. Reklamos planas. Reklaminė kampanija ir jo planavimas. Reklamos kampanijos planavimas. Firmos įvaizdžio kūrimas. Įvaizdžio samprata. Firmos stiliaus esmė, elementai. Reklamos plano turinys ir svarbiausi elementai kuriant firmos įvaizdį. Tyrimo instrumentarijaus charakteristika. Reklamos plano turinys ir svarbiausi elementai kuriant firmos įvaizdį tyrimų analizė. Respondentų lyginamoji anketinė analizė. Išvados ir rekomendacijos.
  Rinkodara, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-06-28
 • Reklamos poveikio įvertinimas lažybų bendrovei "Top sport"

  Tyrimo metodologija. Tyrimo metodologija. Anketos pavyzdys. Reklamos reikšmė ir tikslai. Tiriamoji dalis: Grafikai, Lentelės. Duomenų apibendrinimas. Išvados ir siūlymai. Darbas iliustruotas grafikais, lentelėmis.
  Rinkodara, kursinis darbas(18 puslapių)
  2005-06-09
 • Reklamos poveikio vaikams pasekmės

  Įvadas. Reklamos poveikis ir kūrimas vaikams. Reklamos poveikis žmonėms. Reklamos įtaka pagal vaikų amžių. Reklaminio pranešimo vaikams kūrimas. Vaikams skirtos reklamos kontroliavimas. Reklamos poveikio vaikams pasekmių tyrimas. Vaikų patiklumu piktnaudžiaujanti reklama. Užsienio šalių požiūris į vaikams skirtas reklamas. Išvados ir siūlymai. Sommaire.
  Rinkodara, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-03-26
 • Reklamos poveikis skalbimo miltelių pasirinkimui

  Įvadas. Metodologija ir metodika. Reklama ir jos ypatumai. Skalbimo miltelių klasifikavimas. Paskirstymas. Rinkos talpa ir jos tendencijos. Duomenų analizė. Rezultatų analizė. Hipotezių tikrinimas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-06-02
 • Reklamos poveikis vartotojui ir rinkai

  Įvadas. Reklamos istorinės ištakos. Reklamos reikšmė ir tikslai, jos procesas bei ypatumai. Reklamos davėjas. Reklamos agentūra. Reklamos platinimo priemonės. Vartotojas. Reklamos proceso sudėtinės dalys. Reklama, kuria siekiama didinti paklausą. Spaudos reklama. Spausdinta reklama. Audiovizualinė reklama. Radijo ir televizijos reklama. Reklaminiai suvenyrai. Pašto reklama. Lauko reklama. Ryšiai su visuomene. Kompiuterizuota reklama. Reklamos efektyvumo nustatymas. Reklama prekybos vietoje. Vartotojų nuomonė apie reklamą. Išvados ir siūlymai. Priedas (1).
  Rinkodara, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-01-03
 • Reklamos poveikis vartotojui: televizijos reklama

  Įvadas. Reklama. Reklamos poveikis vartotojui. Reklamos suvokimo dėsningumas. Televizijos reklama ir jos poveikis vartotojui. Televizijos reklamos poveikis šeimai.Televizijos reklamos poveikis motirims. Televizijos reklamos poveikis vyrui.Televizjos reklamos poveikis vaikui. Televizijos reklamos pranašumai ir trūkumai. Reklamos poveikio vartotojams analizė. Išvados. Priedas (1 psl.).
  Rinkodara, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2010-04-07
 • Reklamos priemonės taikomos UAB "Omira" ir UAB "Raseinių Magdė" maitinimo įmonėse

  Įvadas. Reklamos samprata ir ypatumai. Reklamos tikslai, funkcijos. Reklamos poveikis vartotojui. Reklamos suvokimas. Psichologinis reklamos efektyvumas. Pagrindinės reklamos priemonės ir jų panaudojimas. Reklama spaudoje. Reklama televizijoje. Reklama internete. Radijo reklama. Lauko (išorinė) reklama. Reklamos organizavimas. Reklama maitinimo įmonėse. Trumpa įmonių charakteristika. Kaip buvo vykdoma apklausa. Rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Priedas (1)
  Rinkodara, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-05-13
 • Reklamos priemonių efektyvumo įvertinimas organizacijoje

  Įvadas. Reklamos istorinės ištakos. Reklamos sąvokos, funkcijos, tikslai. Reklamos sąvokos. Reklamos funkcijos. Reklamos tikslai. Reklamos rūšys. Šiuolaikinio reklamos proceso ypatumai. Reklamos efektyvumas. Reklamos efektyvumo įvertinimo metodai. Reklamos efektyvumo didinimas komunikacinės elgsenos priemonėmis. TEO "Zebra" interneto vartotojų pokytis, pasirodžius reklamai. Išvados. Priedas (1).
  Rinkodara, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-11-10
 • Reklamos priemonių poveikio vartotojams tyrimas

  Įvadas. Reklamos esmė, veiklos sritys. Reklamos samprata ir esmė. Reklamos skleidimo būdai. Spaudos reklama. Transliuojamoji reklama. Reklama per televiziją. Radijo reklama. Kino reklama. Reklama internete. Išorinė lauko reklama. Vitrinų reklama. Reklama gatvėse, aikštėse ir stadionuose. Šviesos reklama. Reklama ant transporto priemonių (tranzitinė reklama). Reklamos priemonių poveikio vartotojams tyrimas Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados. Rekomendacijos. Priedas (1).
  Rinkodara, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-04-20
 • Reklamos priemonių taikymas maitinimo įmonėje: UAB "Bastilija"

  Įvadas. Reklamos priemonių analizė teoriniu aspektu. Reklamos samprata. Reklamos priemonės. Reklamos priemonių privalumai ir trūkumai. UAB "Bastilija" maitinimo įmonės reklamos priemonių analizė. UAB "Bastilija" charakteristika. Apklausos rezultatai. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(20 puslapių)
  2009-02-19
 • Reklamos projektas: bižuterija "Ibero"

  Įvadas. Tikslas yra sukurti reklaminį projektą šiai žinomai bižuterijos firmai. Prekės aprašymas. Ibero. "Ibero" mados istorija. "Ibero" Lietuvoje. Konkurentai. Silver City. Dorado. Dabartinė "Ibero reklama". Reklaminė kampanija. Reklamos aprašymas. Pasirinktos reklamos priemonės. Reklama žurnaluose. "Panelė". "Žmonės". "Cosmopolitan". Išorinė (lauko) reklama. Reklama internete delfi.lt. Kainų palyginimas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(31 puslapis)
  2009-11-27
 • Reklamos rūšys: privalumai ir trūkumai

  Įvadas. Reklamos istorija. Reklamos istorijos raida. Šiuolaikinė reklama. Reklamos klasifikacija. Reklamos tipai. Reklamos rūšys. Reklamos tendencijos. Reklamos perspektyvos. Ateities reklama.
  Žiniasklaida, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2006-11-08
 • Reklamos vadyba: negazuotas mineralinis vanduo "Rasa"

  Įvadas. Situacijos analizė. UAB "Druskininkų Rasa" ir jos produkcija. Vartotojų tyrimas. Konkurentų tyrimas. SWOT analizė. Kampanijos strategija. Tikslai ir uždaviniai. Pozicionavimas. Atitikimai. Reklaminė veikla. Kūrybinė tema ir strategija. Viešos informacijos priemonės (VIP). Kampanijos etapai (Ganto grafikas). Išvados. Priedas (1).
  Rinkodara, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-10-28
 • Reklamos vaidmuo rinkos ūkyje

  Reklamos esmė, reklamos vaidmuo, reklama ir jos poveikis rinkai; Reklamos funkcijos rinkoje: reklama ir produkto paklausa, reklama ir produkto kaina, reklama ir konkurencija; Reklamos rūšys ir ypatybės: tipai ir savybės; Šiuolaikinis reklamos procesas: reklamos proceso organizavimas, reklamos veiklos organizavimas (planavimas).
  Rinkodara, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2005-03-07
 • Reklamos verslas

  Įvadas. Reklamos esmė. Reklamos samprata. Reklamos tikslai ir funkcijos. Reklamos planavimas ir organizavimas. Verslo planas. Marketingo planas. Reklamos strategija ir planavimas. Reklamos planas. Reklamos biudžeto sudarymo principai. Reklamos verslo dalyviai. Reklamos užsakovai. Reklamos vykdytojai. Reklamos agentūros. Reklamos agentūrų veiklos principai, funkcijos ir tipai. Reklamos agentūros poreikis ir pasirinkimas. Lietuvos reklamos agentūrų rinkos apžvalga. Reklamos įgyvendintojai. Rinkos tyrimo organizacijos. Reklamos skleidėjai. Reklamos vartotojas. Išvados.
  Žiniasklaida, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-12-03
 • Rekreacijos ir turizmo raida

  Įvadas. Rekreacija. Turizmo ir rekreacijos istorinio vystymosi tendencijos XIX amžiaus pabaigoje XX amžiaus pirmojoje pusėje. Rekreacijos ir turizmo istorinė raida iki ir po I-ojo Pasaulinio karo. Rekreacijos ir turizmo vystymosi raida po II-ojo Pasaulinio karo. Viešojo maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų raida analizuojamuoju periodu. Istorija. Išvados.
  Turizmas, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-01-24
 • Rekreacinė architekūra

  Rekreacijos supratimas. Kraštovaizdžio architektūra. Mikroklimato ypatumai. Erdvinė struktūra ir fiziniai elementai. Fizinės erdvės. Reljefas. Augalai. Objektai. Takai. Laiptai.
  Statyba, kursinis darbas(10 puslapių)
  2008-09-15
Puslapyje rodyti po